Koti
Moni kuskaa risut ja lehdet kotipihalta kaatopaikalle, mutta se on tutkijan mielestä turhaa – Katso vinkit, joilla teet pihastasi piirun verran ekologisemman

Moni kuskaa risut ja lehdet ko­ti­pi­hal­ta kaa­to­pai­kal­le, mutta se on tut­ki­jan mie­les­tä turhaa – Katso vinkit, joilla teet pi­has­ta­si piirun verran eko­lo­gi­sem­man

12.09.2020 14:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Tein terassin melkein itse
Kolumni Mikko Kinisjärvi

Päi­vä­kir­ja: Tein te­ras­sin melkein itse

09.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Jukka Levo valitsi vahvan riikinkukkotapetin uuteen kotiinsa: "Saahan siihen toisen tapetin päälle, jos kyllästyy" – Tapeteissa saa nyt olla väriä

Jukka Levo valitsi vahvan rii­kin­kuk­ko­ta­pe­tin uuteen ko­tiin­sa: "Saahan siihen toisen tapetin päälle, jos kyl­läs­tyy" – Ta­pe­teis­sa saa nyt olla väriä

05.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Hiphop-tanssija Mikael Turtiainen loukkaantui vuonna 2008 vakavasti liikenneonnettomuudessa – isä rakennutti pojalleen Suomen esteettömimmän kodin

Hip­hop-tans­si­ja Mikael Tur­tiai­nen louk­kaan­tui vuonna 2008 va­ka­vas­ti lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa – isä ra­ken­nut­ti po­jal­leen Suomen es­teet­tö­mim­män kodin

31.07.2020 21:01 0
Annastiina Lääverin opiskelijayksiöön mahtuu sohva, sänky ja rakasta tilpehööriä  – Näillä vinkeillä luot pieneen asuntoon tilan tuntua

An­na­stii­na Lää­ve­rin opis­ke­li­ja­yk­siöön mahtuu sohva, sänky ja rakasta til­pe­höö­riä – Näillä vin­keil­lä luot pieneen asun­toon tilan tuntua

25.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Tälle unelmalomalle pääsee ilman passia – Jasu ja Jade Granath saivat sähkölämmitteisen paljun, Eedit Ekfors aloitti itse allasprojektin kaivamalla kuopan

Tälle unel­ma­lo­mal­le pääsee ilman passia – Jasu ja Jade Granath saivat säh­kö­läm­mit­tei­sen paljun, Eedit Ekfors aloitti itse al­las­pro­jek­tin kai­va­mal­la kuopan

30.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Seppo Kirjon paluu
Kolumni Jaana Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Seppo Kirjon paluu

29.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Screenit, pystylamellit, vekkikaihdin vai auringonsuojakalvo – Mikä kannattaa valita suojaksi paahteelta ja valolta, jos ei halua perinteistä sälekaihdinta?

Scree­nit, pys­ty­la­mel­lit, vek­ki­kaih­din vai au­rin­gon­suo­ja­kal­vo – Mikä kan­nat­taa valita suo­jak­si paah­teel­ta ja va­lol­ta, jos ei halua pe­rin­teis­tä sä­le­kaih­din­ta?

23.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Kalusta piha kivaksi – Sisustussuunnittelija neuvoo, miten värikkäillä astioilla ja vanhoillakin kalusteilla saa piristystä terassille

Kalusta piha kivaksi – Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja neuvoo, miten vä­rik­käil­lä as­tioil­la ja van­hoil­la­kin ka­lus­teil­la saa pi­ris­tys­tä te­ras­sil­le

16.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Outi Lehtonen sai omakseen kylän kauneimman talon, jota oli ihaillut kaukaa – Aluksi hän asui terassilla ja remontoi kaksi ensimmäistä huonetta

Outi Leh­to­nen sai omak­seen kylän kau­neim­man talon, jota oli ihail­lut kaukaa – Aluksi hän asui te­ras­sil­la ja re­mon­toi kaksi en­sim­mäis­tä huo­net­ta

09.05.2020 12:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Työpaikan lattialta
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Työ­pai­kan lat­tial­ta

08.05.2020 06:59 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kodin ja koulun yh­teis­työ entistä tär­keäm­pää

24.04.2020 15:20 0
Tilaajille
Kevätsiivoamisen ei tarvitse olla loppumaton työmaa – koti pysyy siistinä ja viihtyisänä ihan pienillä toimilla

Ke­vät­sii­voa­mi­sen ei tar­vit­se olla lop­pu­ma­ton työmaa – koti pysyy siis­ti­nä ja viih­tyi­sä­nä ihan pie­nil­lä toi­mil­la

18.04.2020 18:36 0
Tilaajille
Päiväkirja: Menen Kittilään heti, kun voin
Kolumni Mari Molkoselkä

Päi­vä­kir­ja: Menen Kit­ti­lään heti, kun voin

08.04.2020 10:05 0
Tilaajille
Koronaepidemia voi auttaa vähentämään myös flunssia ja turhien antibioottien käyttöä – Kädet pitäisi pestä vähintään kymmenen kertaa päivässä

Ko­ro­na­epi­de­mia voi auttaa vä­hen­tä­mään myös fluns­sia ja turhien an­ti­bioot­tien käyttöä – Kädet pitäisi pestä vä­hin­tään kym­me­nen kertaa päi­väs­sä

06.04.2020 10:39 0
Tilaajille
Keminmaalaisessa 1970-luvun omakotitalossa on tehty jo kaksi täysremonttia – talon ehdoton sydän on suuri leivinuuni: " Talvella melkeinpä vain perunat keitetään hellalla!"

Ke­min­maa­lai­ses­sa 1970-lu­vun oma­ko­ti­ta­los­sa on tehty jo kaksi täys­re­mont­tia – talon ehdoton sydän on suuri lei­vi­nuu­ni: " Tal­vel­la mel­kein­pä vain perunat kei­te­tään hel­lal­la!"

04.04.2020 10:14 0
Tilaajille
Päiväkirja: Lomakohteena keittiö
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Lo­ma­koh­tee­na keittiö

04.04.2020 08:56 0
Tilaajille
"Kodin ei tarvitse muuttua sirkushuvitoimistoksi" – Kaakamolainen seitsemän lapsen äiti pitää korona-arjestaan blogia, jonka tarkoitus on tarjota vertaistukea

"Kodin ei tar­vit­se muuttua sir­kus­hu­vi­toi­mis­tok­si" – Kaa­ka­mo­lai­nen seit­se­män lapsen äiti pitää ko­ro­na-ar­jes­taan blogia, jonka tar­koi­tus on tarjota ver­tais­tu­kea

03.04.2020 18:09 0
Tilaajille
Rautakaupoista ostetaan nyt tarvikkeita pintaremonttia varten – "Kotona voi olla nyt aikaa tehdä pientä fiksausta"

Rau­ta­kau­pois­ta os­te­taan nyt tar­vik­kei­ta pin­ta­re­mont­tia varten – "Kotona voi olla nyt aikaa tehdä pientä fik­saus­ta"

27.03.2020 08:37 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ensimmäinen etätyöpäivä
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: En­sim­mäi­nen etä­työ­päi­vä

27.03.2020 07:00 0
Tilaajille