Arkkitehtuuri
Kemin keskustaa ideoitiin opiskelijavoimin

Kemin kes­kus­taa ideoi­tiin opis­ke­li­ja­voi­min

01.07.2020 10:07 0
Aalto-elokuvan traileri on julkaistu – ohjaajan voimakas lapsuuskokemus Rovaniemen kirjastosta inspiroi elokuvan tekoon

Aal­to-elo­ku­van trai­le­ri on jul­kais­tu – oh­jaa­jan voi­ma­kas lap­suus­ko­ke­mus Ro­va­nie­men kir­jas­tos­ta ins­pi­roi elo­ku­van tekoon

30.04.2020 12:51 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ladun päässä odotti kahvila tähtiparvekkein
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Ladun päässä odotti kahvila täh­ti­par­vek­kein

12.03.2020 07:30 0
Tilaajille
Löydetyt lehtiartikkelit muuttavat kuvaa Alvar Aallosta – Julkisuus teki työstä avointa

Löy­de­tyt leh­ti­ar­tik­ke­lit muut­ta­vat kuvaa Alvar Aal­los­ta – Jul­ki­suus teki työstä avointa

08.03.2020 17:32 0
Tilaajille
Maison Carrén salaperäiset vieraat: Elina Brotherus tekeytyi naapuriksi ja kuvasi Alvar Aallon suunnittelemassa yksityiskodissa Ranskassa

Maison Carrén sa­la­pe­räi­set vie­raat: Elina Brot­he­rus te­key­tyi naa­pu­rik­si ja kuvasi Alvar Aallon suun­nit­te­le­mas­sa yk­si­tyis­ko­dis­sa Rans­kas­sa

25.02.2020 18:01 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon korjaus alkuun maaliskuussa –Suunnitelmat valmistuivat, päätökset edessä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon korjaus alkuun maa­lis­kuus­sa –Suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat, pää­tök­set edessä

11.12.2019 13:07 0
Tilaajille
VR:n vanha pääkonttori saa uuden elämän hotellina – Kävimme katsomassa, miten Eliel Saarisen suunnittelema arvorakennus muuntuu jättimäiseksi hotelliksi

VR:n vanha pää­kont­to­ri saa uuden elämän ho­tel­li­na – Kävimme kat­so­mas­sa, miten Eliel Saa­ri­sen suun­nit­te­le­ma ar­vo­ra­ken­nus muuntuu jät­ti­mäi­sek­si ho­tel­lik­si

17.11.2019 08:00 0
Tilaajille
Jo yksi torni muuttaa Rovaniemen luonteen – kaupunki ei ole enää entisensä

Jo yksi torni muuttaa Ro­va­nie­men luon­teen – kau­pun­ki ei ole enää en­ti­sen­sä

20.10.2019 18:30 0
Tilaajille
60 vuotta täyttävä arkkitehti Sampo Valjus ihmettelee korkean rakentamisen nostattamia tunnekuohuja – "Tornitalot ovat tarvekaluja, eivät symboleja"

60 vuotta täyt­tä­vä ark­ki­teh­ti Sampo Valjus ih­met­te­lee korkean ra­ken­ta­mi­sen nos­tat­ta­mia tun­ne­kuo­hu­ja – "Tor­ni­ta­lot ovat tar­ve­ka­lu­ja, eivät sym­bo­le­ja"

03.10.2019 18:06 0