Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kotityöt
Pyykit sukkana alas – pyykkikuilu helpottaa kaksikerroksisen omakotitalon vaatehuoltoa, mutta toinen kodinhoidon erikoisuus tekee vasta tuloaan

Pyykit sukkana alas – pyyk­ki­kui­lu hel­pot­taa kak­si­ker­rok­si­sen oma­ko­ti­ta­lon vaa­te­huol­toa, mutta toinen ko­din­hoi­don eri­koi­suus tekee vasta tuloaan

31.12.2021 06:30
Tilaajille
Toiveiden Tarmo
Kolumni

Toi­vei­den Tarmo

30.11.2021 06:07
Tilaajille
Päiväkirja: Sodankäyntiä siivousvälineillä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: So­dan­käyn­tiä sii­vous­vä­li­neil­lä

27.11.2021 09:00
Tilaajille
Kolumni: Puolisosi ei ole vaativa, vaan väsynyt, koska hän tekee jatkuvasti näkymättömiä kotitöitä
Kolumni

Ko­lum­ni: Puo­li­so­si ei ole vaa­ti­va, vaan vä­sy­nyt, koska hän tekee jat­ku­vas­ti nä­ky­mät­tö­miä ko­ti­töi­tä

21.09.2021 05:30 2
Tilaajille
Huuhteletko astiat ensin vai et? Astianpesukoneen käytössä on eri koulukuntia – selvitimme asiantuntijoilta, mikä on oikea tapa toimia

Huuh­te­let­ko astiat ensin vai et? As­tian­pe­su­ko­neen käy­tös­sä on eri kou­lu­kun­tia – sel­vi­tim­me asian­tun­ti­joil­ta, mikä on oikea tapa toimia

05.12.2020 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Kotitalouksien vastuu korostuu kriisiaikana
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ti­ta­louk­sien vastuu ko­ros­tuu krii­si­ai­ka­na

15.04.2020 22:55
Tilaajille
Päiväkirja: Kadonneen tiskikoneen arvoitus
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ka­don­neen tis­ki­ko­neen ar­voi­tus

22.02.2020 08:33
Tilaajille
Päiväkirja: Arki hallussa, kunhan sängyt ovat pedattuina - Mikä sinun hinkkauskohtasi on?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Arki hal­lus­sa, kunhan sängyt ovat pe­dat­tui­na - Mikä sinun hink­kaus­koh­ta­si on?

18.02.2020 07:30
Tilaajille
Myös kotiaskareet, kauppareissut ja muu kevyt liikuskelu edistävät terveyttä – UKK-instituutti julkisti uuden aikuisten liikkumisen suosituksen

Myös ko­tias­ka­reet, kaup­pa­reis­sut ja muu kevyt lii­kus­ke­lu edis­tä­vät ter­veyt­tä – UKK-ins­ti­tuut­ti jul­kis­ti uuden ai­kuis­ten liik­ku­mi­sen suo­si­tuk­sen

21.10.2019 10:56