Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Muistomerkit
Mauno Koivisto sai muistomerkin valtakunnan paraatipaikalle – "Muistomerkin muodoissa voi nähdä Koiviston eri luonteenpiirteitä"

Mauno Koi­vis­to sai muis­to­mer­kin val­ta­kun­nan pa­raa­ti­pai­kal­le – "Muis­to­mer­kin muo­dois­sa voi nähdä Koi­vis­ton eri luon­teen­piir­tei­tä"

25.11.2023 18:25 7
Tilaajille
Talvisodan muistomerkillä Rovaniemellä järjestetään ylilento

Tal­vi­so­dan muis­to­mer­kil­lä Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään yli­len­to

09.01.2023 08:00
Tilaajille
Kaatuvat, maatuvat ja katoavat patsaat – Rovaniemi antaa muistomerkkiensä ränsistyä
Kolumni

Kaa­tu­vat, maa­tu­vat ja ka­toa­vat patsaat – ­Ro­va­nie­mi antaa muis­to­merk­kien­sä rän­sis­tyä

01.11.2022 15:17 2
Tilaajille
Pohjanmaan tykistörykmentille muistomerkki Sodankylän varuskuntaan

Poh­jan­maan ty­kis­tö­ryk­men­til­le muis­to­merk­ki So­dan­ky­län va­rus­kun­taan

18.08.2022 14:21 1
Tilaajille
Vierailu noitavainojen äärelle puistattaa – onko ihminen oppinut mitään?
Kolumni

Vie­rai­lu noi­ta­vai­no­jen äärelle puis­tat­taa – onko ihminen oppinut mitään?

15.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Kolumni: Mustafa Norvajärven mausoleumissa
Kolumni

Ko­lum­ni: Mustafa Nor­va­jär­ven mau­so­leu­mis­sa

21.10.2020 11:23