Koronakatsaus
Torstain koronaseuranta: Lapissa yhteensä kolme uutta koronavirustartuntaa – joulunousu ei tullutkaan, tapaukset ovat laskussa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa yh­teen­sä kolme uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – jou­lu­nou­su ei tul­lut­kaan, ta­pauk­set ovat las­kus­sa

14.01.2021 15:50
Muuttiko vuodenvaihde koronavirustilannetta? – Katso THL:n ja STM:n tiedotustilaisuus suorana 12.00 lähtien

Muut­ti­ko vuo­den­vaih­de ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta? – Katso THL:n ja STM:n tie­do­tus­ti­lai­suus suorana 12.00 lähtien

07.01.2021 11:29
Tiistain koronaseuranta: 80 prosenttia Lapin sairaanhoitopiirin tartunnoista sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, Länsi-Pohjassa neljä uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: 80 pro­sent­tia Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­nois­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin ul­ko­puo­lel­ta, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa

22.12.2020 15:36
Perjantain koronaseuranta: Infektioiden torjuntayksikkö kiittää lappilaisia: turvallisuusohjeita noudatataan esimerkillisesti, Länsi-Pohjassa noin kolmasosassa tartunnoista lähde jää tuntemattomaksi

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: In­fek­tioi­den tor­jun­ta­yk­sik­kö kiittää lap­pi­lai­sia: tur­val­li­suus­oh­jei­ta nou­da­ta­taan esi­mer­kil­li­ses­ti, Län­si-Poh­jas­sa noin kol­mas­osas­sa tar­tun­nois­ta lähde jää tun­te­mat­to­mak­si

18.12.2020 14:11
Torstain koronaseuranta: Lapissa ja Länsi-Pohjassa kaksi tartuntaa, Suomessa 360 uutta, tartunnat lisääntyvät ikääntyneiden keskuudessa, nopea kasvu on taittunut

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa ja Län­si-Poh­jas­sa kaksi tar­tun­taa, Suo­mes­sa 360 uutta, tar­tun­nat li­sään­ty­vät ikään­ty­nei­den kes­kuu­des­sa, nopea kasvu on tait­tu­nut

17.12.2020 13:45
Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 17.12.2020 kello 10.00

Ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta 17.12.2020 kello 10.00

17.12.2020 09:30
Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 10.12.2020

Ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta 10.12.2020

10.12.2020 09:31