kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Koronakatsaus
THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee – koronaepidemia helpottanut

THL:n suo­si­tus nel­jän­sis­tä ko­ro­na­ro­kot­teis­ta laa­je­nee – ko­ro­na­epi­de­mia hel­pot­ta­nut

05.05.2022 10:47 2

Te­ho­hoi­don tarve Suo­mes­sa pie­nen­ty­nyt sel­väs­ti tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä – ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­sis­ta py­ri­tään luo­pu­maan jo lä­hi­päi­vi­nä

10.02.2022 16:41
Torstai on edelleen koronakatsauspäivä: Ottavatko THL ja STM kantaa vaatimuksiin julistaa koronavirustauti tavalliseksi tartuntataudiksi? – katso tilaisuus kello 10

Torstai on edel­leen ko­ro­na­kat­saus­päi­vä: Ot­ta­vat­ko THL ja STM kantaa vaa­ti­muk­siin ju­lis­taa ko­ro­na­vi­rus­tau­ti ta­val­li­sek­si tar­tun­ta­tau­dik­si? – katso ti­lai­suus kello 10

27.01.2022 07:28
Tilaajille

STM ja THL ar­vioi­vat tänään ro­ko­tus­ten edis­ty­mis­tä ja ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta – katso suora lähetys kello 10

13.01.2022 06:00
Tilaajille
Miltä koronatilanne näyttää? STM:n ja THL:n koronakatsauksessa arvioidaan koronavirustilannetta ja rokotusten edistymistä – katso suora lähetys kello 14

Miltä ko­ro­na­ti­lan­ne näyt­tää? STM:n ja THL:n ko­ro­na­kat­sauk­ses­sa ar­vioi­daan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mis­tä – katso suora lähetys kello 14

29.12.2021 07:00
Tilaajille
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12
Tänään noin 730 uutta tapausta, tällä viikolla hieman laskua viime viikkoon verrattuna, muuntovirukset ovat selvästi muuttaneet epidemian kulkua – THL:n ja STM:n tiedotustilaisuus käynnissä

Tänään noin 730 uutta ta­paus­ta, tällä vii­kol­la hieman laskua viime viik­koon ver­rat­tu­na, muun­to­vi­ruk­set ovat sel­väs­ti muut­ta­neet epi­de­mian kulkua – THL:n ja STM:n tie­do­tus­ti­lai­suus käyn­nis­sä

25.03.2021 10:06
Tänäänkin 720 uutta koronatapausta, Suomen tilanne jatkuu vaikeana, rokotukset eivät vielä hidasta leviämistä – THL:n ja STM:n tiedotustilaisuus käynnissä

Tä­nään­kin 720 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, Suomen tilanne jatkuu vai­kea­na, ro­ko­tuk­set eivät vielä hidasta le­viä­mis­tä – THL:n ja STM:n tie­do­tus­ti­lai­suus käyn­nis­sä

11.03.2021 10:12
Torstain koronaseuranta: Lapissa yhteensä kolme uutta koronavirustartuntaa – joulunousu ei tullutkaan, tapaukset ovat laskussa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa yh­teen­sä kolme uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – jou­lu­nou­su ei tul­lut­kaan, ta­pauk­set ovat las­kus­sa

14.01.2021 15:50
Muuttiko vuodenvaihde koronavirustilannetta? – Katso THL:n ja STM:n tiedotustilaisuus suorana 12.00 lähtien

Muut­ti­ko vuo­den­vaih­de ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta? – Katso THL:n ja STM:n tie­do­tus­ti­lai­suus suorana 12.00 lähtien

07.01.2021 11:29
Tiistain koronaseuranta: 80 prosenttia Lapin sairaanhoitopiirin tartunnoista sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, Länsi-Pohjassa neljä uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: 80 pro­sent­tia Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­nois­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin ul­ko­puo­lel­ta, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa

22.12.2020 15:36
Perjantain koronaseuranta: Infektioiden torjuntayksikkö kiittää lappilaisia: turvallisuusohjeita noudatataan esimerkillisesti, Länsi-Pohjassa noin kolmasosassa tartunnoista lähde jää tuntemattomaksi

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: In­fek­tioi­den tor­jun­ta­yk­sik­kö kiittää lap­pi­lai­sia: tur­val­li­suus­oh­jei­ta nou­da­ta­taan esi­mer­kil­li­ses­ti, Län­si-Poh­jas­sa noin kol­mas­osas­sa tar­tun­nois­ta lähde jää tun­te­mat­to­mak­si

18.12.2020 14:11
Torstain koronaseuranta: Lapissa ja Länsi-Pohjassa kaksi tartuntaa, Suomessa 360 uutta, tartunnat lisääntyvät ikääntyneiden keskuudessa, nopea kasvu on taittunut

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa ja Län­si-Poh­jas­sa kaksi tar­tun­taa, Suo­mes­sa 360 uutta, tar­tun­nat li­sään­ty­vät ikään­ty­nei­den kes­kuu­des­sa, nopea kasvu on tait­tu­nut

17.12.2020 13:45
Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 17.12.2020 kello 10.00

Ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta 17.12.2020 kello 10.00

17.12.2020 09:30
Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 10.12.2020

Ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta 10.12.2020

10.12.2020 09:31