Tänään noin 730 uutta ta­paus­ta, tällä vii­kol­la hieman laskua viime viik­koon ver­rat­tu­na, muun­to­vi­ruk­set ovat sel­väs­ti muut­ta­neet epi­de­mian kulkua – THL:n ja STM:n tie­do­tus­ti­lai­suus käyn­nis­sä

STM:n ja THL:n tilannekatsaus koronavirustilanteesta 25.3.2021

Koronavirustapaukset hieman laskeneet viime viikkoon verrattuna – hoidon tarve jatkuu suurena

Viikolla 11 todettujen uusien koronatapausten määrät hieman laskivat ensimmäistä kertaa sitten helmikuun puolivälin jälkeen alkaneen nousun. Vaikka epidemian valtakunnallinen kasvu on toistaiseksi tasaantunut, tartuntoja todetaan edelleen hyvin runsaasti. Eniten niitä on eteläisessä ja lounaisessa Suomessa. Maaliskuun aikana kuormitus erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla on kasvanut ja tehohoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti.

Viikolla 11 (ajalla 15.3.-21.3.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin noin 4 650 uutta tapausta, mikä on noin 275 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 84 tapausta 100 000:ta asukasta kohden. Ilmaantuvuus on hieman laskenut edelliseltä viikolta, jolloin luku oli 89.

Viimeisen kahden viikon yhteenlaskettu tapausmäärä oli lähes 9 600 uutta tapausta, kun sitä edeltävien kahden viikon tapausmäärä oli runsaat 8400 uutta tapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 173 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun edeltävällä kahden viikon jaksolla vastaava luku oli 152.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,0-1,15 (90 % todennäköisyysväli), mikä on hieman pienempi kuin viime viikolla.

Testeihin on hakeuduttu maaliskuun aikana runsaasti, ja viikolla 11 tehtiin yhteensä yli 145 000 testiä. Positiivisten näytteiden osuus on ollut yli 3 % kolmen viimeisen viikon aikana kasvaneista testimääristä huolimatta. Viikolla 11 osuus oli noin 3,2 %.

Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen tartunnanlähde selvisi 68 %:ssa tartunnoista, mikä on useammin kuin edellisellä viikolla.

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 1,4 %, ja näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli 1,1 % kaikista tartunnoista. Uusista tartunnoista noin kolmannes todettiin karanteenissa olevilla henkilöillä. Viikolla 11 karanteeniin asetettiin lähes 13 500 henkilöä, mikä on lähes 2 000 henkilöä enemmän kuin edeltävällä viikolla.

Kuten koko alkuvuoden 2021 ajan, myös viikolla 11 valtaosa tapauksista todettiin työikäisillä ja nuorilla aikuisilla. Neljä viidestä tapauksesta todettiin alle 50-vuotiailla ja yli puolet 20−50-vuotiailla. Alle 10-vuotiaiden osuus tapauksista oli noin 13 % ja 10−19-vuotiaiden osuus noin 14 % kaikista viikolla 11 todetuista tapauksista. Alle 10-vuotiaiden osuus tartunnoista on ollut hitaassa kasvussa syksystä 2020 lähtien, kun taas iäkkäiden osuus on pysynyt vuodenvaihteen jälkeen pienenä.

Erikoissairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon tarve kasvanut edelleen

Tehohoidon tarve on selvästi kasvanut viimeksi kuluneen kuukauden ja erityisesti viimeisten päivien aikana. Tehohoidossa olevia koronapotilaita on eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa. HYKS-erityisvastuualueen sairaaloiden teho-osastoilta on siirretty joitakin potilaita muihin sairaaloihin, joissa teho-osastojen kuormitus on pienempi. Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan jatkuvan suurena lähiviikkojen ajan.

Sairaalahoidossa oli 24.3. kaikkiaan 295 potilasta covid-19-taudin vuoksi: perusterveydenhuollon osastoilla 72, erikoissairaanhoidossa 161 ja teho-osastoilla 62 potilasta. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli 24.3.2021 mennessä raportoitu yhteensä 811.

Nostoja

Epidemian kasvu on hidastunut, mutta tartuntoja todetaan edelleen suuria määriä. Sairaalahoidon tarve tulee jatkumaan lähiviikkoina suurena.

Nuoret aikuiset ja työikäiset, perhepiiri ja muut sosiaaliset kontaktit kärjessä.

Kotimaisten tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä 68 %:ssa tapauksista, kolmannes uusista tartunnoista todettiin jo karanteeniin asetetuilla.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastokuormitus kasvaa nopeasti: viikolla 11 alkoi 257 erikoissairaanhoidon jaksoa viikolle 12 ennustetaan 232-287 uutta jaksoa

Tehohoidon kuormitus kasvaa edelleen: viikolla 11 alkoi 37 tehohoitojakso Viikolle 12 ennustetaan 25-45 uutta tehohoitojaksoa.

Tilannearvio

Valtakunnallisen tilanne on jakautunut siten, että korkeimmat ilmaantuvuusluvut painottuvat eteläiseen ja lounaiseen Suomeen.

Epidemia on yhä erittäin voimakas, ja luvut liian korkeita.

Epidemian kääntyminen nopeaan kasvuun on vähästä kiinni ja mahdollista kaikilla alueilla. Muuntovirukset ovat selvästi muuttaneet epidemian kulkua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitus on suurta myös peruspalveluissa silloin, kun tartuntoja, jäljitettäviä ketjuja ja koronaan sairastuneita on paljon.

Palvelujärjestelmän kantokyvyn näkökulmasta fyysisiä kontakteja on saatava edelleen vähenemään, toisin sanoen rajoituksia on jatkettava ja tehostettava niin, että tartuntojen määrä saadaan käännetyksi selvään laskuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät torstaina 25. maaliskuuta klo 10-10.45 tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi käydään läpi rokotustilannetta.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä, ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta ja lääketurvallisuusyksikön päällikkö Liisa Näveri Fimeasta.