Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa yh­teen­sä kolme uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – jou­lu­nou­su ei tul­lut­kaan, ta­pauk­set ovat las­kus­sa

-

15.50 Lapissa yhteensä kolme uutta koronavirustartuntaa

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu yksi uusi koronavirustartunta keskiviikon jälkeen. Se todettiin Kolarissa. Tartunnan alkuperä on ulkomailla. Viimeisen kahden viikon osalta alueella todetuista tapauksista joka viides tartunta liittyy Ruotsiin.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta koronavirustapausta keskiviikon jälkeen. Tartuntojen jäljittäminen on käynnissä.

10.00 Koronavirustapausten määrä on laskenut - tänään tulossa 258 uutta tapausta

Uudet koronavirustapaukset, tapausten ilmaantuvuus sekä sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrät ovat hieman laskeneet joulukuun 2020 puolenvälin jälkeen. Uusia tartuntoja on kuitenkin koko maassa edelleen paljon. Huolestuttavaa on se, että ihmiset hakeutuvat testeihin entistä harvemmin.

Tänään tullaan raportoimaan 258 uudesta tapauksesta. Kaksi uutta koronavirustapausta on todettu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella.

Epidemiatilannetta ja sairaalahoidon tarvetta seurataan tällä hetkellä tiiviisti, sillä tautitilanne on monessa maassa Suomea paljon huonompi. Isossa-Britanniassa ja Etelä-Afrikassa todetut uudet muuntuneet virusvariantit saattavat tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Epidemiatilanteen laajamittainen, äkillinen heikentyminen koko maassa on siten mahdollista.

Tartuntoja ulkomailta sekä viruksen varianttien leviämistä Suomeen pyritään torjumaan tehostamalla testaamista rajoilla sekä alueellisin rajoituksin ja suosituksin.

Tapausten ilmaantuvuus hieman laskenut

Joulun ja vuodenvaihteen pelättiin lisäävän tartuntoja, mutta toistaiseksi tartuntojen lisääntymistä ei ole todettu. Vuodenvaihteen tapaamisten vaikutus voidaan vielä nähdä viiveellä. Vuoden 2021 ensimmäisen viikon aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin1 787 uutta tapausta, mikä on parikymmentä tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla. Yli puolet uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 32 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä on samaa tasoa kuin edellisellä viikolla.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (ajalla 28.12.2020-10.1.2021) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 3 538 uutta tapausta, mikä on 430 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 64 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla se oli 72 tapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,7-0,9 (90 % todennäköisyysväli).

Koronavirustestejä tehdään Suomessa edelleen paljon verrattuna moniin muihin maihin, joskin viikko viikolta vähemmän. Esimerkiksi marras-joulukuussa viikoilla 48-49 testejä tehtiin yli 130 000 viikossa, kun vuoden ensimmäisellä viikolla testejä tehtiin alle 70 000. Viikonloppuisin testejä tehdään usein huomattavasti vähemmän kuin arkena.

Joulunajan ja vuodenvaihteen juhlapyhinä testeihin hakeuduttiin selkeästi vähemmän kuin muulloin. Tämä nostaa positiviisten testitulosten osuutta testatuista näytteistä. Viikolla 1 positiivisia tapauksia kaikista näytteistä oli 2,5 %. Matalammat testimäärät voivat olla viite siitä, että kaikki oireiset eivät ole hakeutuneet aktiivisesti testeihin. Tällöin osa tartunnoista jää havaitsematta.

Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä laskussa

Tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnoista kasvoi marraskuussa, mutta toistaiseksi tämä huolestuttava kehitys vaikuttaa pysähtyneen.

Sairaalahoitoa tarvitsevia covid-19-potilaita oli 13.1. hieman vähemmän kuin edellisillä viikoilla, yhteensä 150. Perusterveydenhuollossa osastohoidossa oli 52 potilasta, erikoissairaanhoidossa 70 potilasta ja tehohoidossa 28 potilasta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 610.

Alueiden tilanne.
Alueiden tilanne.

Ulkomailta saatujen tartuntojen jatkotartunnat ovat nousseet

Suurin osa tartunnoista oli peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 11 %, ja niistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli kolme prosenttia kaikista tartunnoista, mikä on enemmän kuin aiemmin. Tämä voi johtua tautitilanteen heikkenemisestä maissa, joista saavutaan tai palataan Suomeen. Testaamista rajoilla on lisätty loppuvuodesta alkaen, mikä voi myös selittää matkustukseen liittyvien tapausten määrän nousua.

Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä 59 %:ssa tapauksista. Valtaosa tartunnoista saadaan edelleen samassa taloudessa asuvilta. Työpaikoilla ja yksityisissä tilaisuuksissa tapahtuu myös paljon tartuntoja.

Koronamuunnoksen leviäminen Suomessa:

Suomen tilanne 13.1.2020

• 59 Iso-Britannia -varianttia

• 39 kpl Iso-Britanniasta

• 4 kpl Ruotsi

• 3 kpl Ghana

• 1 kpl : Saksa, Tanska, Norja, Viro, Venäjä, Bosnia-Herzegovina, Ranska,

Pakistan, Ukraina ja Nigeria

• 3 kpl - ei tiedossa olevaa yhteyttä matkustukseen

• 2 Etelä-Afrikan varianttia

• Matkustajien, tartunnan saaneiden lähipiirin ja otospohjaisesti otettuja seurantanäytteitä analysoidaan jatkuvasti –todennäköisesti lisää löydöksiä.

Koronatilanteesta:

• Joulunajan juhlapyhien pelättiin lisäävän tartuntoja.

• Tartuntojen lisääntymistä ei toistaiseksi ole todettu, mutta tartuntoja todetaan edelleen paljon ja virus leviää väestössä joka puolella Suomea.

• Tunnusluvut sopivat epidemian kasvun pysähtymiseen joulukuussa. Muuntuneen ,viruksen vaikutuksesta Suomen epidemian kulkuun ei ole toistaiseksi havaintoja.

• Muuntuneen viruksen tarttumista estetään samoilla keinoilla kuin väestössä jo esiintyvän koronaviruksen leviämistä.

• Muunnos vaikuttaa olevan joidenkin maiden epidemian kiihtymisen taustalla. Väsymys rajoituksiin voi olla toinen kiihtymisen syy.

• Epidemia on kotoperäisesti yhä voimissaan, joten torjuntatoimista on pidettävä kiinni -pyhien vaikutukset voivat tulla viiveellä.

• Epidemiatilanteen laajamittainen, äkillinen heikentyminen maassa on mahdollista.

• Epidemiologisen seurannan keinoja muuntuneen viruksen torjuntaan:

• Viiveetön testaus ja jäljitys

• Virustyypitys, kaksois-PCR –testaus

• Poikkeukselliset tartuntaketjut 

Koronavirustilanne kahden viikon seurantajaksolla sairaanhoitopiireissä.
Koronavirustilanne kahden viikon seurantajaksolla sairaanhoitopiireissä.

Mediatilaisuudessa kuullaan hallituksen käsittelemistä ennakoivista toimenpiteistä koronavirusmuunnoksen yleistymisen ja epidemian kiihtymisen varalta. Hallituksen neuvotteluista kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Tilaisuus jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksella, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta.

Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 14.1.2021