Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tilauksessa selkokielistä maskitietoa
Kolumni Outi Torvinen

Ti­lauk­ses­sa sel­ko­kie­lis­tä mas­ki­tie­toa

01.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Rovaniemellä on todettu yksi uusi koronavirustartunta sunnuntaina – THL: Suomessa yhdeksän uutta tartuntaa

Ro­va­nie­mel­lä on todettu yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta sun­nun­tai­na – THL: Suo­mes­sa yh­dek­sän uutta tar­tun­taa

31.08.2020 18:52 0
Tilaajille
Mikä on koronaviruksen tautitilanne Suomessa ja kansainvälisesti? Katso tallenne STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudesta

Mikä on ko­ro­na­vi­ruk­sen tau­ti­ti­lan­ne Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­ses­ti? Katso tal­len­ne STM:n ja THL:n tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

27.08.2020 09:34 0
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 22 uutta koronavirustartuntaa – Lapissa luvut ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapissa luvut en­nal­laan

11.08.2020 15:05 0
Suomessa todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, viimeisimmän tiedon mukaan neljä sairaalahoidossa

Suo­mes­sa todettu kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, vii­mei­sim­män tiedon mukaan neljä sai­raa­la­hoi­dos­sa

24.07.2020 13:21 0
Saksa poisti Ruotsin matkustusrajoitukset usean EU-maan tavoin – THL:n Mika Salminen: Suomeen matkustuksen sallimiseen voi epidemiatilanteen perusteella mennä kuukausia

Saksa poisti Ruotsin mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set usean EU-maan tavoin – THL:n Mika Sal­mi­nen: Suomeen mat­kus­tuk­sen sal­li­mi­seen voi epi­de­mia­ti­lan­teen pe­rus­teel­la mennä kuu­kau­sia

17.07.2020 18:00 0
Tilaajille
THL: Koronaviruksen sairastaneelle kehittyy immuniteetti, suojaa uutta sairastumista vastaan – Suomessa 400 tartuntaa, joista puolet pääkaupunkiseudulla

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­sen sai­ras­ta­neel­le ke­hit­tyy im­mu­ni­teet­ti, suojaa uutta sai­ras­tu­mis­ta vastaan – Suo­mes­sa 400 tar­tun­taa, joista puolet pää­kau­pun­ki­seu­dul­la

20.03.2020 08:09 0
Nuorten huumeiden ongelmakäyttöä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin – Lapissa ja Pohjois-Suomessa ongelmakäyttö voi jäädä piiloon

Nuorten huu­mei­den on­gel­ma­käyt­töä on enemmän kuin koskaan ai­kai­sem­min – Lapissa ja Poh­jois-Suo­mes­sa on­gel­ma­käyt­tö voi jäädä piiloon

06.03.2020 09:49 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kunnissa odotellaan taas kädet ristissä sitä, että hallitus onnistuu sote-uudistuksessaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kun­nis­sa odo­tel­laan taas kädet ris­tis­sä sitä, että hal­li­tus on­nis­tuu so­te-uu­dis­tuk­ses­saan

16.12.2019 08:28 0
Tilaajille
Sadat tuhannet seniorit saavat kutsun influenssarokotetutkimukseen – "Tutkittavassa rokotteessa vaikuttavia aineita on nelinkertainen määrä"

Sadat tu­han­net se­nio­rit saavat kutsun inf­luens­sa­ro­ko­te­tut­ki­muk­seen – "Tut­kit­ta­vas­sa ro­kot­tees­sa vai­kut­ta­via aineita on ne­lin­ker­tai­nen määrä"

20.10.2019 06:00 0
Tilaajille