Mäkihyppy: Jenny Rau­tion­aho antoi vahvan olym­pia­näy­tön – ro­va­nie­me­läi­nen pon­nis­ti suur­mäen Suomen mes­ta­rik­si

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – katso sopiva ehdokas Lapin Kansan alue­vaa­li­ko­nees­ta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kuukausi
Menevätkö hiihtokeskusten rinneravintolat kiinni jos THL:n esittämä ravintoloiden täyssulku toteutuu?

Me­ne­vät­kö hiih­to­kes­kus­ten rin­ne­ra­vin­to­lat kiinni jos THL:n esit­tä­mä ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku to­teu­tuu?

14.01.2022 19:35 21
Tilaajille
Lapissa kolmannen koronarokotuksen on saanut yli 43 000 ihmistä

Lapissa kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen on saanut yli 43 000 ihmistä

03.01.2022 10:26 4
Tilaajille
THL:n Salminen kehottaa päättäjiä harkitsemaan terveydenhuollon resurssien lisäämistä – "Koronaan ei voida ikuisesti suhtautua toisin kuin muihin tauteihin"

THL:n Sal­mi­nen ke­hot­taa päät­tä­jiä har­kit­se­maan ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien li­sää­mis­tä – "Ko­ro­naan ei voida ikui­ses­ti suh­tau­tua toisin kuin muihin tau­tei­hin"

31.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Miltä koronatilanne näyttää? STM:n ja THL:n koronakatsauksessa arvioidaan koronavirustilannetta ja rokotusten edistymistä – katso suora lähetys kello 14

Miltä ko­ro­na­ti­lan­ne näyt­tää? STM:n ja THL:n ko­ro­na­kat­sauk­ses­sa ar­vioi­daan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mis­tä – katso suora lähetys kello 14

29.12.2021 07:00
Tilaajille
THL ja STM järjestävät tiistaina koronainfon –  aiotaanko koronapassista luopua, jotta rajoituksia voidaan koventaa?

THL ja STM jär­jes­tä­vät tiis­tai­na ko­ro­nain­fon –  aio­taan­ko ko­ro­na­pas­sis­ta luopua, jotta ra­joi­tuk­sia voidaan ko­ven­taa?

21.12.2021 07:00 2
Tilaajille
Hidastaisiko joululoman pidentäminen koululaisten rokotuksia? Asiantuntija toppuuttelee pelkoja

Hi­das­tai­si­ko jou­lu­lo­man pi­den­tä­mi­nen kou­lu­lais­ten ro­ko­tuk­sia? Asian­tun­ti­ja top­puut­te­lee pelkoja

21.12.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
THL suosittelee kolmatta koronarokotusta riskiryhmille 3–4 kuukauden kuluttua toisesta rokotteesta – muilla väli lyhenee 4–6 kuukauteen

THL suo­sit­te­lee kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ta ris­ki­ryh­mil­le 3–4 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta ro­kot­tees­ta – muilla väli lyhenee 4–6 kuu­kau­teen

17.12.2021 17:33 1
THL kehottaa alkuvuodesta asepalveluksensa aloittavia hakemaan influenssarokotuksen hyvissä ajoin

THL ke­hot­taa al­ku­vuo­des­ta ase­pal­ve­luk­sen­sa aloit­ta­via ha­ke­maan inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sen hyvissä ajoin

13.12.2021 12:25
Tutkimus: Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista

Tut­ki­mus: Joka kolmas kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­ja kärsii ah­dis­tuk­sen ja ma­sen­nuk­sen oi­reis­ta

13.12.2021 08:02 1
THL:n koronatartuntaluvut eivät päivity enää viikonloppuisin – rokotusten edistymisestä kerrotaan

THL:n ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­vut eivät päivity enää vii­kon­lop­pui­sin – ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä ker­ro­taan

30.09.2021 14:30
Korona leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20–49-vuotiaiden ryhmässä – THL:n kanta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön pakolliseen rokottamiseen on ehkä muuttumassa

Korona leviää edel­leen eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien 20–49-vuo­tiai­den ryh­mäs­sä – THL:n kanta so­siaa­li- ja ter­veys­alan hen­ki­lös­tön pa­kol­li­seen ro­kot­ta­mi­seen on ehkä muut­tu­mas­sa

16.09.2021 12:58
THL:n tutkimus: Kahdella koronarokotteella saadaan erinomaisen hyvä teho vakavaa koronatautia vastaan – myös kahta eri rokotetta käyttämällä

THL:n tut­ki­mus: Kah­del­la ko­ro­na­ro­kot­teel­la saadaan eri­no­mai­sen hyvä teho vakavaa ko­ro­na­tau­tia vastaan – myös kahta eri ro­ko­tet­ta käyt­tä­mäl­lä

03.09.2021 07:43
THL: Koronarokotettujen kuolleisuus matalampi heti rokotusten jälkeen kuin rokottamattomien – "On mahdollista, että hyväkuntoiset ja terveet ihmiset ottavat rokotteita aktiivisemmin kuin muut

THL: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen kuol­lei­suus ma­ta­lam­pi heti ro­ko­tus­ten jälkeen kuin ro­kot­ta­mat­to­mien – "On mah­dol­lis­ta, että hy­vä­kun­toi­set ja terveet ihmiset ottavat ro­kot­tei­ta ak­tii­vi­sem­min kuin muut

27.08.2021 21:15
Tilaajille
Lappi laahaa jäljessä nuorten rokotuksissa – Perää pitävät Ranua, Utsjoki ja Rovaniemi

Lappi laahaa jäl­jes­sä nuorten ro­ko­tuk­sis­sa – Perää pitävät Ranua, Utsjoki ja Ro­va­nie­mi

26.08.2021 18:20 1
Tilaajille
THL: Tänään raportoidaan 865 uutta koronatartuntaa – Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa

THL: Tänään ra­por­toi­daan 865 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Tar­tun­nat le­viä­vät eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien nuorten ja nuorten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa

19.08.2021 11:46
Suora lähetys: STM ja THL kertovat ajankohtaiset uutiset koronatilanteesta

Suora lä­he­tys: STM ja THL ker­to­vat ajan­koh­tai­set uutiset ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

19.08.2021 10:06
THL: Uusia koronatartuntoja 765 – Husin alueen ilmaantuvuusluku yli 300

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 765 – Husin alueen il­maan­tu­vuus­lu­ku yli 300

14.08.2021 13:22
Hallitus päätti koronarokotusten laajentamisesta 12–15-vuotiaisiin – uusien koronatartuntojen määrä kasvoi viikossa lähes 60 prosentilla

Hal­li­tus päätti ko­ro­na­ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mi­ses­ta 12–15-vuo­tiai­siin – uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvoi vii­kos­sa lähes 60 pro­sen­til­la

05.08.2021 16:21 1
STM esittää ravintolarajoitusten tiukentamista sunnuntaista alkaen – Epidemia kasvaa nyt koko maassa

STM esittää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta sun­nun­tais­ta alkaen – Epi­de­mia kasvaa nyt koko maassa

05.08.2021 12:38 3
THL: Koronan sairastaneilta löytyy vasta-aineita vielä vuosi tartunnan jälkeen – vakavan taudin sairastaneilla enemmän vasta-aineita

THL: Koronan sai­ras­ta­neil­ta löytyy vas­ta-ai­nei­ta vielä vuosi tar­tun­nan jälkeen – vakavan taudin sai­ras­ta­neil­la enemmän vas­ta-ai­nei­ta

23.07.2021 13:09