Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Suomessa jyllää nyt useita eri viruksia, mutta ajatus kasvomaskien paluusta ei saa laajaa tukea

Suo­mes­sa jyllää nyt useita eri vi­ruk­sia, mutta ajatus kas­vo­mas­kien pa­luus­ta ei saa laajaa tukea

11.01.2023 10:55 2
Rovaniemi tarjoa apinarokkorokotteita riskiryhmiin kuuluville

Ro­va­nie­mi tarjoa api­na­rok­ko­ro­kot­tei­ta ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le

21.12.2022 08:42
Tilaajille
THL päivitti ohjeistustaan: Koronaan voi suhtautua kuten muihin hengitystieinfektioihin, ei enää syytä erityisille koronaohjeille

THL päi­vit­ti oh­jeis­tus­taan: Ko­ro­naan voi suh­tau­tua kuten muihin hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­hin, ei enää syytä eri­tyi­sil­le ko­ro­na­oh­jeil­le

20.12.2022 13:52 5
THL: Lapissa saa parhaiten ajan terveyskeskukseen kiireettömälle lääkärikäynnille

THL: Lapissa saa par­hai­ten ajan ter­veys­kes­kuk­seen kii­reet­tö­mäl­le lää­kä­ri­käyn­nil­le

20.12.2022 11:52 9
Tilaajille
Alkoholin hinnan kehitys yllättää – Kympin viinipullo maksaa nyt hiivapaketin verran enemmän kuin viime vuonna

Al­ko­ho­lin hinnan kehitys yl­lät­tää – Kympin vii­ni­pul­lo maksaa nyt hii­va­pa­ke­tin verran enemmän kuin viime vuonna

25.11.2022 12:00
Tilaajille
Yli kolmannes korvaushoidon lopettaneista saa lähtöpassit, ja tämä kasvattaa riskiä kuolla yliannostukseen – Rovaniemellä määrä on päihdeylilääkärin mukaan pienempi

Yli kol­man­nes kor­vaus­hoi­don lo­pet­ta­neis­ta saa läh­tö­pas­sit, ja tämä kas­vat­taa riskiä kuolla yli­an­nos­tuk­seen – Ro­va­nie­mel­lä määrä on päih­de­yli­lää­kä­rin mukaan pie­nem­pi

27.07.2022 19:35 3
Tilaajille
THL: Koronapandemiasta on siirrytty koronaendemiaan – rokotteet saattaneet pelastaa kuluvana vuonna yli 10 000 henkeä

THL: Ko­ro­na­pan­de­mias­ta on siir­ryt­ty ko­ro­naen­de­miaan – ro­kot­teet saat­ta­neet pe­las­taa ku­lu­va­na vuonna yli 10 000 henkeä

27.07.2022 16:08 1
Euroopan lääkeviranomaiset suosittelevat neljänsiä koronavirusrokotteita yli 60-vuotiaille

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ran­omai­set suo­sit­te­le­vat nel­jän­siä ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta yli 60-vuo­tiail­le

11.07.2022 13:15 2
THL aikoo laajentaa suositustaan neljännestä koronarokotuksesta – tehosterokote 65-vuotiaille arvion mukaan elokuun puolivälissä

THL aikoo laa­jen­taa suo­si­tus­taan nel­jän­nes­tä ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta – te­hos­te­ro­ko­te 65-vuo­tiail­le arvion mukaan elokuun puo­li­vä­lis­sä

06.07.2022 12:02 4
Koronajohtajana tunnetuksi tullut Mika Salminen vaihtaa tehtävää

Ko­ro­na­joh­ta­ja­na tun­ne­tuk­si tullut Mika Sal­mi­nen vaihtaa teh­tä­vää

16.06.2022 10:02
Kaupoissa luovutaan maskisuosituksesta

Kau­pois­sa luo­vu­taan mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta

19.04.2022 09:14 8
Tilaajille
Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät kasvoivat viime vuonna selvästi – Simossa maan neljänneksi korkein ilmaantuvuus

Puu­tiais­ai­vo­tu­leh­duk­sen ta­paus­mää­rät kas­voi­vat viime vuonna sel­väs­ti – Simossa maan nel­jän­nek­si korkein il­maan­tu­vuus

01.03.2022 14:33
Tilaajille

Te­ho­hoi­don tarve Suo­mes­sa pie­nen­ty­nyt sel­väs­ti tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä – ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­sis­ta py­ri­tään luo­pu­maan jo lä­hi­päi­vi­nä

10.02.2022 16:41
Mitä Suomen koronatilanteelle kuuluu? – katso STM:n ja THL:n tilannekatsaus suorana kello 10.00

Mitä Suomen ko­ro­na­ti­lan­teel­le kuuluu? – katso STM:n ja THL:n ti­lan­ne­kat­saus suorana kello 10.00

10.02.2022 06:00
Tilaajille
THL: Vanhuspalveluita vaivaa työvoimapula, huonoin tilanne on kotihoidon yksiköissä

THL: Van­hus­pal­ve­lui­ta vaivaa työ­voi­ma­pu­la, huonoin tilanne on ko­ti­hoi­don yk­si­köis­sä

21.01.2022 14:13
Menevätkö hiihtokeskusten rinneravintolat kiinni jos THL:n esittämä ravintoloiden täyssulku toteutuu?

Me­ne­vät­kö hiih­to­kes­kus­ten rin­ne­ra­vin­to­lat kiinni jos THL:n esit­tä­mä ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku to­teu­tuu?

14.01.2022 19:35 21
Tilaajille
Lapissa kolmannen koronarokotuksen on saanut yli 43 000 ihmistä

Lapissa kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen on saanut yli 43 000 ihmistä

03.01.2022 10:26 4
Tilaajille
THL:n Salminen kehottaa päättäjiä harkitsemaan terveydenhuollon resurssien lisäämistä – "Koronaan ei voida ikuisesti suhtautua toisin kuin muihin tauteihin"

THL:n Sal­mi­nen ke­hot­taa päät­tä­jiä har­kit­se­maan ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien li­sää­mis­tä – "Ko­ro­naan ei voida ikui­ses­ti suh­tau­tua toisin kuin muihin tau­tei­hin"

31.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Miltä koronatilanne näyttää? STM:n ja THL:n koronakatsauksessa arvioidaan koronavirustilannetta ja rokotusten edistymistä – katso suora lähetys kello 14

Miltä ko­ro­na­ti­lan­ne näyt­tää? STM:n ja THL:n ko­ro­na­kat­sauk­ses­sa ar­vioi­daan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mis­tä – katso suora lähetys kello 14

29.12.2021 07:00
Tilaajille
THL ja STM järjestävät tiistaina koronainfon –  aiotaanko koronapassista luopua, jotta rajoituksia voidaan koventaa?

THL ja STM jär­jes­tä­vät tiis­tai­na ko­ro­na­in­fon –  aio­taan­ko ko­ronapas­sis­ta luopua, jotta ra­joi­tuk­sia voidaan ko­ven­taa?

21.12.2021 07:00 2
Tilaajille