Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koronasuositukset
THL ei vielä päivitä maskisuositusta koronatartuntojen määrän takia

THL ei vielä päivitä mas­ki­suo­si­tus­ta ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrän takia

15.03.2022 12:38 2
Sodankylä luopuu koronalle altistuneiden jäljityksestä ja karanteeneista – sairastuneet jäljitetään edelleen

So­dan­ky­lä luopuu ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­den jäl­ji­tyk­ses­tä ja ka­ran­tee­neis­ta – sai­ras­tu­neet jäl­ji­te­tään edel­leen

28.01.2022 18:27
Tilaajille
Inarin kunta laajentaa maskisuositusta, Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolla vierailukielto

Inarin kunta laa­jen­taa mas­ki­suo­si­tus­ta, Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­tol­la vie­rai­lu­kiel­to

07.01.2022 20:06 1
Tilaajille
Sodankylän hyvinvointikeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolle vierailukielto, kouluihin laaja maskisuositus

So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen akuut­ti- ja kun­tou­tus­osas­tol­le vie­rai­lu­kiel­to, kou­lui­hin laaja mas­ki­suo­si­tus

07.01.2022 16:26 1
Tilaajille
Hallitus vetää hätäjarrusta, koronapassi osittain pois käytöstä kolmeksi viikoksi

Hal­li­tus vetää hä­tä­jar­rus­ta, ko­ronapas­si osit­tain pois käy­tös­tä kol­mek­si vii­kok­si

22.12.2021 15:04 3
Rovaniemen kaupunki suosittelee kontaktien välttämistä ja laajaa maskien käyttöä loppuvuoden ajan – infektioylilääkäri: Tämä on koko pandemia-ajan kriittisin vaihe

Ro­va­nie­men kau­pun­ki suo­sit­te­lee kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja laajaa maskien käyttöä lop­pu­vuo­den ajan – in­fek­tioy­li­lää­kä­ri: Tämä on koko pan­de­mia-ajan kriit­ti­sin vaihe

21.12.2021 19:16 8
Tilaajille
Sodankylä kieltää kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet – kunnassa otetaan käyttöön myös laaja maskisuositus

So­dan­ky­lä kieltää kaikki yli 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det – kun­nas­sa otetaan käyt­töön myös laaja mas­ki­suo­si­tus

17.12.2021 17:50
Tilaajille
Mara suosittelee jäsenyrityksilleen koronapassin käytön laajentamista koko maahan

Mara suo­sit­te­lee jä­sen­yri­tyk­sil­leen ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mis­ta koko maahan

17.12.2021 06:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa pysyy yhä perustasolla, koronakoordinaatioryhmä ei asettanut rajoituksia – Qstockista tullut tähän mennessä muutama tartunta

Poh­jois-Poh­jan­maa pysyy yhä pe­rus­ta­sol­la, ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ei aset­ta­nut ra­joi­tuk­sia – Qstoc­kis­ta tullut tähän men­nes­sä muutama tar­tun­ta

05.08.2021 21:16
Britannian rohkeita koronapäätöksiä seurataan Suomessakin – tuoreet luvut rokotteiden tehosta valavat THL:n Salmisen mukaan toivoa

Bri­tan­nian roh­kei­ta ko­ro­na­pää­tök­siä seu­ra­taan Suo­mes­sa­kin – tuoreet luvut ro­kot­tei­den tehosta valavat THL:n Sal­mi­sen mukaan toivoa

07.07.2021 11:34 1
Päivittyvä koronaseuranta: Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, Rovaniemellä ei tilapäisesti saa koronatodistuksia, Sodankylä päivitti koronasuosituksia

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä ei ti­la­päi­ses­ti saa ko­ro­na­to­dis­tuk­sia, So­dan­ky­lä päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­sia

15.06.2021 11:54 2
Sodankylä päivitti koronasuosituksiaan

So­dan­ky­lä päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­siaan

15.06.2021 09:23
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä päivitti suosituksia: Etätyösuositukseen ei enää epidemiologisia perusteita

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päi­vit­ti suo­si­tuk­sia: Etä­työ­suo­si­tuk­seen ei enää epi­de­mio­lo­gi­sia pe­rus­tei­ta

11.06.2021 17:06 1
Tilaajille
Kokoontumista ei enää rajoiteta Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Ko­koon­tu­mis­ta ei enää ra­joi­te­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

31.05.2021 18:21
Tilaajille
MeXITin avulla tapahtumia voitaisiin järjestää Meri-Lapissa – Alueen kokoontumisrajoituksia aletaan purkaa porrastetusti ensi viikolla

MeXITin avulla ta­pah­tu­mia voi­tai­siin jär­jes­tää Me­ri-La­pis­sa – Alueen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia aletaan purkaa por­ras­te­tus­ti ensi vii­kol­la

19.05.2021 14:23
Tilaajille
Kemi City FC:n kauden avaus siirtyy toukokuun lopulle

Kemi City FC:n kauden avaus siirtyy tou­ko­kuun lopulle

04.05.2021 16:05 1
Tilaajille
Rovaniemellä koronasuosituksiin lievennyksiä – 50 hengen kokoontumiset sallitaan

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­suo­si­tuk­siin lie­ven­nyk­siä – 50 hengen ko­koon­tu­mi­set sal­li­taan

03.05.2021 13:55
Tilaajille
AVI:n päätös kokoontumisrajoituksista tulee lähipäivinä ja astuu voimaan maanantaina – Höllennys tulee helpottamaan opiskelijoiden arkea

AVI:n päätös ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta tulee lä­hi­päi­vi­nä ja astuu voimaan maa­nan­tai­na – Höl­len­nys tulee hel­pot­ta­maan opis­ke­li­joi­den arkea

07.04.2021 20:30
Tilaajille
Voi sinua syntistä, joka vietät koko suvun joulua
Kolumni

Voi sinua syn­tis­tä, joka vietät koko suvun joulua

23.12.2020 08:00 1
Rovaniemellä suositellaan pitäytymään isoista juhlista, myös maski- ja etäytyön suosituksia jatketaan

Ro­va­nie­mel­lä suo­si­tel­laan pi­täy­ty­mään isoista juh­lis­ta, myös maski- ja etäy­työn suo­si­tuk­sia jat­ke­taan

22.12.2020 15:47
Tilaajille