Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Moottoripyöräily

Man­saa­ren ajojen jär­jes­tä­jät il­moit­ti­vat ensin väärän kil­pai­li­jan kuol­leek­si

08.06.2022 20:30
"Koillismaan kierroksella saattoi tulla yli 500 km päivässä ajoa" – moottoripyörämies Ismo Tiainen laittoi Harrikkansa myyntiin polviongelman takia, vaikka menohaluja vielä olisi

"Koil­lis­maan kier­rok­sel­la saattoi tulla yli 500 km päi­väs­sä ajoa" – moot­to­ri­pyö­rä­mies Ismo Tiainen laittoi Har­rik­kan­sa myyn­tiin pol­vi­on­gel­man takia, vaikka me­no­ha­lu­ja vielä olisi

21.05.2022 10:57 1
Tilaajille
Valtaosa moottoripyöräilijöiden kuolemaan johtavista onnettomuuksista on kuljettajan aiheuttamia – yleisin onnettomuustyyppi on tieltä suistuminen

Val­ta­osa moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­den kuo­le­maan joh­ta­vis­ta on­net­to­muuk­sis­ta on kul­jet­ta­jan ai­heut­ta­mia – yleisin on­net­to­muus­tyyp­pi on tieltä suis­tu­mi­nen

01.05.2022 17:49 1
Tilaajille
Motoristit ovat taas liikkeellä Meri-Lapissa – 70 vuotta täyttävä Tornion moottorikerho on järjestänyt vappuparaateja 1970-luvulta alkaen.

Mo­to­ris­tit ovat taas liik­keel­lä Me­ri-La­pis­sa – 70 vuotta täyt­tä­vä Tornion moot­to­ri­ker­ho on jär­jes­tä­nyt vap­pu­pa­raa­te­ja 1970-lu­vul­ta alkaen.

28.04.2022 12:15
Taas jytisee jänkhä tuhansien hevosvoimien teholla – Paraatin suunnaksi valittiin tällä kertaa Nellimin kylä Inarin itälaidalla

Taas jytisee jänkhä tu­han­sien he­vos­voi­mien teholla – Pa­raa­tin suun­nak­si va­lit­tiin tällä kertaa Nel­li­min kylä Inarin itä­lai­dal­la

20.08.2021 15:24 5
Tilaajille
Itämaisten moottoripyörien harrastajat ajoivat pohjoiseen – "Hyvin kulkee kun Ural hyväksyy kuskinsa ja kuski Uralinsa"

Itä­mais­ten moot­to­ri­pyö­rien har­ras­ta­jat ajoivat poh­joi­seen – "Hyvin kulkee kun Ural hy­väk­syy kus­kin­sa ja kuski Ura­lin­sa"

03.07.2021 10:29 2
Tilaajille
Northern Vikings MC:llä vuosittainen muistoajo

Nort­hern Vikings MC:llä vuo­sit­tai­nen muis­to­ajo

23.06.2021 12:57
Nuoren Dupasquierin kuolema järkytti ratamoottoripyöräilyn Italian gp:n viikonloppua

Nuoren Du­pas­quie­rin kuolema jär­kyt­ti ra­ta­moot­to­ri­pyö­räi­lyn Italian gp:n vii­kon­lop­pua

30.05.2021 18:30
Tilaajille
Motoristipiireissä kaveria ei jätetä – Napapiirin motoristit ovat puhaltaneet 40 vuotta yhteen hiileen

Mo­to­ris­ti­pii­reis­sä kaveria ei jätetä – Na­pa­pii­rin mo­to­ris­tit ovat pu­hal­ta­neet 40 vuotta yhteen hiileen

04.05.2021 17:00
Tilaajille
Kysyimme: Onko sähkömoottoripyöriä jo Pohjois-Suomen teillä?

Ky­syim­me: Onko säh­kö­moot­to­ri­pyö­riä jo Poh­jois-Suo­men teillä?

03.05.2021 09:31
Tilaajille
Vuoden moottoripyöräkouluttaja, kemiläinen eläinlääkäri Laura Liimatta: "Motoristeilla on vastuu myös muista tielläliikkujista"

Vuoden moot­to­ri­pyö­rä­kou­lut­ta­ja, ke­mi­läi­nen eläin­lää­kä­ri Laura Lii­mat­ta: "Mo­to­ris­teil­la on vastuu myös muista tiel­lä­liik­ku­jis­ta"

02.05.2021 18:38 2
Tilaajille
Moottoripyöräkorttien suosio kasvoi viime vuonna – muistathan tarkastaa moottoripyörän ennen liikenteeseen lähtöä? Näillä asiantuntijan neuvoilla keväthuolto onnistuu

Moot­to­ri­pyö­rä­kort­tien suosio kasvoi viime vuonna – muis­tat­han tar­kas­taa moot­to­ri­pyö­rän ennen lii­ken­tee­seen lähtöä? Näillä asian­tun­ti­jan neu­voil­la ke­vät­huol­to on­nis­tuu

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Mikä ihmeen airbag-liivi? Moottoripyöräilijän turvatyyny mahtuu monen ajotakin alle – liikenteen asiantuntija: "Paras suoja on lopulta korvien välissä"

Mikä ihmeen air­bag-lii­vi? Moot­to­ri­pyö­räi­li­jän tur­va­tyy­ny mahtuu monen ajo­ta­kin alle – lii­ken­teen asian­tun­ti­ja: "Paras suoja on lopulta korvien vä­lis­sä"

10.04.2021 06:30 1
Tilaajille
KymiRingin ensi kesän MM-osakilpailu varmistui

Ky­mi­Rin­gin ensi kesän MM-osa­kil­pai­lu var­mis­tui

06.11.2020 14:35
Tilaajille
Lasse Kurviselle flat trackin historiallinen maailmanmestaruus Italiassa

Lasse Kur­vi­sel­le flat trackin his­to­rial­li­nen maail­man­mes­ta­ruus Ita­lias­sa

25.10.2020 16:33
Tilaajille
Ratamoottoripyöräilijä Niki Tuuli kaatui ja mursi ranteensa, kisa vaihtuu leikkaukseen

Ra­ta­moot­to­ri­pyö­räi­li­jä Niki Tuuli kaatui ja mursi ran­teen­sa, kisa vaihtuu leik­kauk­seen

25.07.2020 10:09
Tilaajille
Niki Tuuli putosi kymmenen parhaan ulkopuolelle Jerezissä –  suomalaiselle viisi MM-pistettä MotoE-luokan kauden avauksesta

Niki Tuuli putosi kym­me­nen parhaan ul­ko­puo­lel­le Je­re­zis­sä –  suo­ma­lai­sel­le viisi MM-pis­tet­tä Mo­toE-luo­kan kauden avauk­ses­ta

19.07.2020 12:35
Tilaajille