Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Moottoripyöräily
Kaksi moottoripyörää törmäsi toisiinsa Muoniossa – toinen kuljettaja kuljetettiin helikopterilla sairaalaan

Kaksi moot­to­ri­pyö­rää törmäsi toi­siin­sa Muo­nios­sa – toinen kul­jet­ta­ja kul­je­tet­tiin he­li­kop­te­ril­la sai­raa­laan

31.07.2023 14:59 4
Tilaajille
Imatranajot vaati kuolonuhrin – kuljettaja kaatui katuradalla ja menehtyi

Imat­ra­na­jot vaati kuo­lon­uh­rin – kul­jet­ta­ja kaatui ka­tu­ra­dal­la ja me­neh­tyi

02.07.2023 20:19
Ranuan kauneus avautuu moottoripyörän selästä – pysähtyminen tarjoaa vielä enemmän
Mainos Ranuan kunta

Ranuan kauneus avautuu moot­to­ri­pyö­rän selästä – py­säh­ty­mi­nen tarjoaa vielä enemmän

03.06.2023 06:00
Popeda ja motoristit jytistivät tunturia – Jänkhällä jytisee -tapahtuma käynnistyi torstaina Saariselällä

Popeda ja mo­to­ris­tit jy­tis­ti­vät tun­tu­ria – Jänk­häl­lä jytisee -ta­pah­tu­ma käyn­nis­tyi tors­tai­na Saa­ri­se­läl­lä

19.08.2022 18:46
Tilaajille
"Pitkät suorat, pusikosta ilmestyvine poroineen, ovat haastavia", sanoo espanjalainen Manuel Barnesin – moottoripyöräsafarit ja Trans Euro Trail -reitti houkuttelevat matkailijoita Lappiin

"Pitkät suorat, pu­si­kos­ta il­mes­ty­vi­ne po­roi­neen, ovat haas­ta­via", sanoo es­pan­ja­lai­nen Manuel Bar­ne­sin – moot­to­ri­pyö­rä­sa­fa­rit ja Trans Euro Trail -reitti hou­kut­te­le­vat mat­kai­li­joi­ta Lappiin

18.08.2022 17:02 1
Tilaajille
Yosuke Shoyama ajeli Honda Monkeyllä Japanista Lappiin – "Täällä on hyvät tiet"

Yosuke Shoyama ajeli Honda Mon­keyl­lä Ja­pa­nis­ta Lappiin – "Täällä on hyvät tiet"

02.08.2022 19:30 1
Tilaajille
Aina tien päällä – Taina Mikkola ajaa moottoripyörällä 15 000–25 000 kilometriä kesässä

Aina tien päällä – Taina Mikkola ajaa moot­to­ri­pyö­räl­lä 15 000–25 000 ki­lo­met­riä kesässä

15.07.2022 17:05 1
Tilaajille
Kuin nojatuolissa istuisi – Trike on kolmipyörä, jolla meno suljuu mukavuusalueella

Kuin no­ja­tuo­lis­sa istuisi – Trike on kol­mi­pyö­rä, jolla meno suljuu mu­ka­vuus­alueel­la

13.07.2022 15:20

Man­saa­ren ajojen jär­jes­tä­jät il­moit­ti­vat ensin väärän kil­pai­li­jan kuol­leek­si

08.06.2022 20:30
"Koillismaan kierroksella saattoi tulla yli 500 km päivässä ajoa" – moottoripyörämies Ismo Tiainen laittoi Harrikkansa myyntiin polviongelman takia, vaikka menohaluja vielä olisi

"Koil­lis­maan kier­rok­sel­la saattoi tulla yli 500 km päi­väs­sä ajoa" – moot­to­ri­pyö­rä­mies Ismo Tiainen laittoi Har­rik­kan­sa myyn­tiin pol­vi­on­gel­man takia, vaikka me­no­ha­lu­ja vielä olisi

21.05.2022 10:57 1
Tilaajille
Valtaosa moottoripyöräilijöiden kuolemaan johtavista onnettomuuksista on kuljettajan aiheuttamia – yleisin onnettomuustyyppi on tieltä suistuminen

Val­ta­osa moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­den kuo­le­maan joh­ta­vis­ta on­net­to­muuk­sis­ta on kul­jet­ta­jan ai­heut­ta­mia – yleisin on­net­to­muus­tyyp­pi on tieltä suis­tu­mi­nen

01.05.2022 17:49 1
Tilaajille
Motoristit ovat taas liikkeellä Meri-Lapissa – 70 vuotta täyttävä Tornion moottorikerho on järjestänyt vappuparaateja 1970-luvulta alkaen.

Mo­to­ris­tit ovat taas liik­keel­lä Me­ri-La­pis­sa – 70 vuotta täyt­tä­vä Tornion moot­to­ri­ker­ho on jär­jes­tä­nyt vap­pu­pa­raa­te­ja 1970-lu­vul­ta alkaen.

28.04.2022 12:15
Taas jytisee jänkhä tuhansien hevosvoimien teholla – Paraatin suunnaksi valittiin tällä kertaa Nellimin kylä Inarin itälaidalla

Taas jytisee jänkhä tu­han­sien he­vos­voi­mien teholla – Pa­raa­tin suun­nak­si va­lit­tiin tällä kertaa Nel­li­min kylä Inarin itä­lai­dal­la

20.08.2021 15:24 5
Tilaajille
Itämaisten moottoripyörien harrastajat ajoivat pohjoiseen – "Hyvin kulkee kun Ural hyväksyy kuskinsa ja kuski Uralinsa"

Itä­mais­ten moot­to­ri­pyö­rien har­ras­ta­jat ajoivat poh­joi­seen – "Hyvin kulkee kun Ural hy­väk­syy kus­kin­sa ja kuski Ura­lin­sa"

03.07.2021 10:29 2
Tilaajille
Northern Vikings MC:llä vuosittainen muistoajo

Nort­hern Vikings MC:llä vuo­sit­tai­nen muis­to­ajo

23.06.2021 12:57
Nuoren Dupasquierin kuolema järkytti ratamoottoripyöräilyn Italian gp:n viikonloppua

Nuoren Du­pas­quie­rin kuolema jär­kyt­ti ra­ta­moot­to­ri­pyö­räi­lyn Italian gp:n vii­kon­lop­pua

30.05.2021 18:30
Tilaajille
Motoristipiireissä kaveria ei jätetä – Napapiirin motoristit ovat puhaltaneet 40 vuotta yhteen hiileen

Mo­to­ris­ti­pii­reis­sä kaveria ei jätetä – Na­pa­pii­rin mo­to­ris­tit ovat pu­hal­ta­neet 40 vuotta yhteen hiileen

04.05.2021 17:00
Tilaajille
Kysyimme: Onko sähkömoottoripyöriä jo Pohjois-Suomen teillä?

Ky­syim­me: Onko säh­kö­moot­to­ri­pyö­riä jo Poh­jois-Suo­men teillä?

03.05.2021 09:31
Tilaajille
Vuoden moottoripyöräkouluttaja, kemiläinen eläinlääkäri Laura Liimatta: "Motoristeilla on vastuu myös muista tielläliikkujista"

Vuoden moot­to­ri­pyö­rä­kou­lut­ta­ja, ke­mi­läi­nen eläin­lää­kä­ri Laura Lii­mat­ta: "Mo­to­ris­teil­la on vastuu myös muista tiel­lä­liik­ku­jis­ta"

02.05.2021 18:38 2
Tilaajille
Moottoripyöräkorttien suosio kasvoi viime vuonna – muistathan tarkastaa moottoripyörän ennen liikenteeseen lähtöä? Näillä asiantuntijan neuvoilla keväthuolto onnistuu

Moot­to­ri­pyö­rä­kort­tien suosio kasvoi viime vuonna – muis­tat­han tar­kas­taa moot­to­ri­pyö­rän ennen lii­ken­tee­seen lähtöä? Näillä asian­tun­ti­jan neu­voil­la ke­vät­huol­to on­nis­tuu

10.04.2021 06:30
Tilaajille