Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Koronaeristys
Uutisanalyysi: Karanteenitilojen tarpeen ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä marjanpoimintayrityksille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ka­ran­tee­ni­ti­lo­jen tarpeen ei olisi pitänyt tulla yl­lä­tyk­se­nä mar­jan­poi­min­tay­ri­tyk­sil­le

18.08.2021 19:30 10
Tilaajille
Poliisi on saanut alkuvuoden aikana kolme rikosilmoitusta Kittilässä koronaeristystä rikkoneista henkilöistä – Yksi henkilöistä lähetti väärennetyn testituloksen työnantajalleen

Poliisi on saanut al­ku­vuo­den aikana kolme ri­kos­il­moi­tus­ta Kit­ti­läs­sä ko­ro­na­eris­tys­tä rik­ko­neis­ta hen­ki­löis­tä – Yksi hen­ki­löis­tä lähetti vää­ren­ne­tyn tes­ti­tu­lok­sen työ­nan­ta­jal­leen

30.03.2021 13:26 2
Tilaajille
Kittilän Levillä epäily koronaeristyksen rikkomisesta – "Nyt tulisi olla vastuuntuntoa jokaisella kansalaisella"

Kit­ti­län Levillä epäily ko­ro­na­eris­tyk­sen rik­ko­mi­ses­ta – "Nyt tulisi olla vas­tuun­tun­toa jo­kai­sel­la kan­sa­lai­sel­la"

12.03.2021 16:12 14
Tilaajille
Professori Tomi Voutilainen: Lakiin perustuvaa opetusta antavalla oppilaitoksella ei ole toimivaltaa ulottaa tenttien etävalvontaa opiskelijan kotiin

Pro­fes­so­ri Tomi Vou­ti­lai­nen: Lakiin pe­rus­tu­vaa ope­tus­ta an­ta­val­la op­pi­lai­tok­sel­la ei ole toi­mi­val­taa ulottaa tent­tien etä­val­von­taa opis­ke­li­jan kotiin

13.10.2020 15:15
Tilaajille
Karanteenimääräys, eristys vai suositus karanteenin omaisista olosuhteista? – Selvitimme, mitä eroa näillä koronaepidemiaa suitsivilla toimenpiteillä on

Ka­ran­tee­ni­mää­räys, eristys vai suo­si­tus ka­ran­tee­nin omai­sis­ta olo­suh­teis­ta? – Sel­vi­tim­me, mitä eroa näillä ko­ro­na­epi­de­miaa suit­si­vil­la toi­men­pi­teil­lä on

15.07.2020 20:22
Tilaajille