Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Pohjois-Ruotsi
Viimeisin 24 tuntia

Poh­jois-Ruot­sis­sa ka­don­nut iäkäs mar­jan­poi­mi­ja löytyi kuol­lee­na vuo­ro­kau­sien maas­toet­sin­tö­jen jälkeen

10:30
Tilaajille
Kuukausi

Re­por­taa­si Kii­ru­nas­ta: Kun kau­pun­ki muut­taa, on pakko tehdä tili sekä men­nei­syy­teen että tu­le­vaan – kun­nan­neu­vos tosin epäilee joi­den­kin vain ottavan rahat ja läh­te­vän

17.09.2021 20:38 4
Tilaajille

Iäkäs mar­jan­poi­mi­ja on jo nel­jät­tä päivää ka­teis­sa Poh­jois-Ruot­sis­sa

17.09.2021 09:40 2
Tilaajille

Aust­ra­lia­lai­nen yhtiö aloit­taa gra­fii­tin koe­lou­hin­nan Tor­nion­joen lat­voil­la – Ta­voit­tee­na tuottaa Poh­jois-Ruot­sis­sa ak­ku­ma­te­riaa­lia mil­joo­naan säh­köau­toon vuo­des­sa

03.09.2021 15:31 5
Tilaajille

Kuusi ir­lan­ti­lais­ta pe­las­tet­tiin pak­ka­saa­mu­na Keb­ne­kai­sel­ta – kai­kil­la ei ollut edes pitkiä housuja

23.08.2021 16:39
Tilaajille
Vanhemmat

Kaunis Ironin luvat uhat­tu­na – Ruotsin ym­pä­ris­tö­vi­ra­no­mais­ten vas­tus­tuk­sen pe­lä­tään sul­ke­van koko kai­vok­sen

19.08.2021 18:00 6
Tilaajille

68 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Norr­bot­te­nis­sa - 84,7 pro­sent­tia lää­nis­sä on saanut yhden ko­ro­na­ro­kot­teen.

17.08.2021 19:32
Tilaajille

Poi­mi­joi­den ko­ro­na­ket­ju saatiin kuriin Älvs­bys­sä – Norr­bot­te­nis­sa ko­ro­na­tar­tun­nat läh­ti­vät ta­kai­sin laskuun

10.08.2021 10:49
Tilaajille

Luu­la­jan mur­has­ta yksi otettu kiinni – Am­pu­mi­sel­la ar­vel­laan olevan yh­teyk­siä Ete­lä-Ruot­sin ri­kol­lis­pii­rei­hin

02.08.2021 10:55
Tilaajille

SVT: Älvs­by­nis­sä 76:sta mar­jan­poi­mi­jas­ta 73:lla to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta – "Koko mar­jan­poi­mi­ja­väen sai­ras­tu­mi­seen ei oltu va­rau­dut­tu"

30.07.2021 12:08 4
Tilaajille

Ro­ko­tuk­set purevat Ruotsin tar­tun­toi­hin – Pa­ja­las­sa yk­si­tyis­juh­lien tau­ti­ket­jut jat­ku­vat, mutta muut Tor­nion­laak­son kunnat jat­ka­vat nol­lil­la

27.07.2021 19:52 1
Tilaajille

Poh­jois-Ruot­sis­sa tehtiin nuo­ral­la­kä­ve­lyn maail­ma­nen­nä­tys kahden tun­tu­rin välillä

07.07.2021 14:07 1
Tilaajille

Ne­li­kymp­pi­nen mies hor­toi­li kaksi päivää maas­tos­sa Poh­jois-Ruot­sis­sa – löytyi kui­vu­nee­na ja uu­pu­nee­na

06.07.2021 12:37 9
Tilaajille

SVT: Pajalan polt­to­mur­has­ta epäilty pa­ris­kun­ta van­git­tiin

05.07.2021 14:30
Tilaajille

Poh­jois-Ruot­sin suo­ma­lais­väes­tön sortoa sel­vit­tä­vä to­tuus­ko­mis­sio sai jat­koai­kaa

02.07.2021 16:00
Tilaajille

Maas­to­pa­lon jäl­jil­tä löytyi ruumis Pa­ja­las­sa – poliisi epäilee murhaa ja mur­ha­polt­toa

02.07.2021 14:34
Tilaajille

Volvo lähti North­vol­tin kelk­kaan – mil­jar­dit vi­li­se­vät ja ak­ku­teh­das Pe­rä­me­ren län­si­ran­nal­la vain kasvaa

22.06.2021 11:27 2
Tilaajille

Kolme epäon­nis­ta ret­kei­li­jää piti pe­las­taa maas­tos­ta Poh­jois-Ruot­sis­sa

15.06.2021 15:33
Tilaajille

Bodenin pääs­tö­tön te­räs­teh­das sai si­joit­ta­jil­ta len­tä­vän lähdön – "Meihin koh­dis­tuu suun­na­ton kiin­nos­tus"

25.05.2021 10:14 2
Tilaajille

Kii­ru­nas­sa ko­ro­na­tar­tun­nat tup­laan­tui­vat – Norr­bot­te­nis­sa vii­kos­sa tuhat uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Tor­nion­laak­sos­sa ko­ro­na­lu­vut mal­til­li­set

24.05.2021 14:44 4
Tilaajille