Pohjois-Ruotsi
Kuukausi
Bodeniin aiotaan rakentaa uusi suuri terästehdas ja vetylaitos – miljardi-investointi tuo Norrbotteniin tuhansia työpaikkoja

Bo­de­niin aiotaan ra­ken­taa uusi suuri te­räs­teh­das ja ve­ty­lai­tos – mil­jar­di-in­ves­toin­ti tuo Norr­bot­te­niin tu­han­sia työ­paik­ko­ja

23.02.2021 15:45 5
Tilaajille
Koronatartunnat kovassa kasvussa Luulajassa - Haaparannalla ja Övertorneålla tartunnat lähtivät uudelleen nousuun.

Ko­ro­na­tar­tun­nat kovassa kas­vus­sa Luu­la­jas­sa - Haa­pa­ran­nal­la ja Över­tor­neål­la tar­tun­nat läh­ti­vät uu­del­leen nou­suun.

22.02.2021 14:15 1
Tilaajille
Poliisi ampui Luulajassa huumerattijuoppoa, kun tämä ajoi päälle – takaa-ajo päättyi teho-osastolle

Poliisi ampui Luu­la­jas­sa huu­me­rat­ti­juop­poa, kun tämä ajoi päälle – ta­kaa-ajo päättyi te­ho-osas­tol­le

09.02.2021 10:23
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriltä vakava varoitus siitä, että muuntovirusta on voinut tulla Suomeen – tiukka ohjeistus jopa oireettomille Pohjois-Ruotsin akkutehdastyömaalta palaaville

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä vakava va­roi­tus siitä, että muun­to­vi­rus­ta on voinut tulla Suomeen – tiukka oh­jeis­tus jopa oi­reet­to­mil­le Poh­jois-Ruot­sin ak­ku­teh­das­työ­maal­ta pa­laa­vil­le

06.02.2021 09:26 2
Tilaajille
Vanhemmat
Norrbotten saa kokoomuslaisen maaherran – Valtiopäiväedustaja Lotta Finstorp on ensimmäinen nainen tehtävässä.

Norr­bot­ten saa ko­koo­mus­lai­sen maa­her­ran – Val­tio­päi­vä­edus­ta­ja Lotta Fins­torp on en­sim­mäi­nen nainen teh­tä­väs­sä.

24.01.2021 19:16
Tilaajille
Haaparannan koronatartunnat eivät vähene - Ilmaantuvuusluvut ovat moninkertaiset Tornioon verrattuna

Haa­pa­ran­nan ko­ro­na­tar­tun­nat eivät vähene - Il­maan­tu­vuus­lu­vut ovat mo­nin­ker­tai­set Tor­nioon ver­rat­tu­na

11.01.2021 11:43
Tilaajille
Norrbottenin kuolonuhreista valtaosa vanhusten yksiköissä - Viikossa tuli ilmi 559 uutta tartuntaa, isot kaupungit edelleen kärjessä.

Norr­bot­te­nin kuo­lon­uh­reis­ta val­ta­osa van­hus­ten yk­si­köis­sä - Vii­kos­sa tuli ilmi 559 uutta tar­tun­taa, isot kau­pun­git edel­leen kär­jes­sä.

21.12.2020 16:39
Tilaajille

Norr­bot­te­nis­sa tar­tun­nat edel­leen kas­vus­sa – Tor­nion­laak­son kuntien luvut mal­til­li­sia, eniten kasvua ran­nik­ko­kau­pun­geis­sa

30.11.2020 16:59
Tilaajille
Ruotsin pelitapa tuo tulosta – naapurissa ilmastonmuutos kääntyy akkutehtaiksi ja päästöttömiksi kaivoksiksi

Ruotsin pe­li­ta­pa tuo tulosta – naa­pu­ris­sa il­mas­ton­muu­tos kääntyy ak­ku­teh­taik­si ja pääs­töt­tö­mik­si kai­vok­sik­si

24.11.2020 18:30 1
Tilaajille
NSD: 15-vuotias pikkuveli otti vastuun Kiirunan bussimurhasta: 99 veitseniskua tappoi miehen.

NSD: 15-vuo­tias pik­ku­ve­li otti vastuun Kii­ru­nan bus­si­mur­has­ta: 99 veit­sen­is­kua tappoi miehen.

11.11.2020 10:00
Tilaajille
Rajut koronarajoitukset Norrbotteniin  - Asukkaille suositellaan vain välttämättömiä ruokakauppa- ja apteekkikäyntejä 8. joulukuuta saakka

Rajut ko­ro­na­ra­joi­tuk­set Norr­bot­te­niin - Asuk­kail­le suo­si­tel­laan vain vält­tä­mät­tö­miä ruo­ka­kaup­pa- ja ap­teek­ki­käyn­te­jä 8. jou­lu­kuu­ta saakka

10.11.2020 17:39 1
Tilaajille
Tornionjoen varteen saattaa nousta grafiittikaivos sähköautobuumin seurauksena

Tor­nion­joen varteen saattaa nousta gra­fiit­ti­kai­vos säh­kö­au­to­buu­min seu­rauk­se­na

06.11.2020 18:31 1
Tilaajille
Nuori mies ammuttiin yöllä kuoliaaksi grillin edustalla Bodenissa

Nuori mies am­mut­tiin yöllä kuo­liaak­si grillin edus­tal­la Bo­de­nis­sa

29.10.2020 13:14
Tilaajille
Ruotsi aikoo vahvistaa reilusti maanpuolustusta – Miljardeja lisärahaa ja asevelvollisuus laajenee

Ruotsi aikoo vah­vis­taa rei­lus­ti maan­puo­lus­tus­ta – Mil­jar­de­ja li­sä­ra­haa ja ase­vel­vol­li­suus laa­je­nee

21.10.2020 19:30 1
Tilaajille
Norrbottenin suurimmassa sairaalassa 17 työntekijää on saanut koronatartunnan – potilailla ei toistaiseksi tartuntoja

Norr­bot­te­nin suu­rim­mas­sa sai­raa­las­sa 17 työn­te­ki­jää on saanut ko­ro­na­tar­tun­nan – po­ti­lail­la ei tois­tai­sek­si tar­tun­to­ja

13.10.2020 16:32
Tilaajille
Sunnuntaista asti maastossa harhaillut iäkäs hirvimies löytyi Jällivaarassa

Sun­nun­tais­ta asti maas­tos­sa har­hail­lut iäkäs hir­vi­mies löytyi Jäl­li­vaa­ras­sa

07.10.2020 12:09
Tilaajille
Polarbrödin leipomo tuhoutui pahoin tulipalossa Pohjois-Ruotsin Älvsbyssä

Po­larb­rö­din leipomo tu­hou­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Poh­jois-Ruot­sin Älvs­bys­sä

24.08.2020 12:51
Tilaajille
Vuosi erämaassa – Erno Saukko vaelsi vuoden aikana 2 500 kilometriä pohjoisen erämaissa kokeakseen pohjoisen luonnon koko vuodenkierron

Vuosi erä­maas­sa – Erno Saukko vaelsi vuoden aikana 2 500 ki­lo­met­riä poh­joi­sen erä­mais­sa ko­keak­seen poh­joi­sen luonnon koko vuo­den­kier­ron

22.08.2020 07:00 6
Tilaajille
Perämeren länsirannalle jättimäistä akkutehdasta rakentava Northvolt sopi 1,5 miljardin lainasta

Pe­rä­me­ren län­si­ran­nal­le jät­ti­mäis­tä ak­ku­teh­das­ta ra­ken­ta­va North­volt sopi 1,5 mil­jar­din lai­nas­ta

30.07.2020 17:09 1
Tilaajille
Yksi kuoli Kiirunassa linja-autossa – poliisi tutkii murhana ja otti paikan päältä kolme ihmistä kiinni

Yksi kuoli Kii­ru­nas­sa lin­ja-au­tos­sa – poliisi tutkii murhana ja otti paikan päältä kolme ihmistä kiinni

16.07.2020 13:10
Tilaajille