Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Pohjois-Ruotsi
Lumiluolassa retkeilijä on suojassa myrskyiltä ja pakkaselta – 100 yötä lumen sisällä asunut eräopasopettaja Daniel Backman neuvoo, miten kammista tehdään viihtyisä

Lu­mi­luo­las­sa ret­kei­li­jä on suo­jas­sa myrs­kyil­tä ja pak­ka­sel­ta – 100 yötä lumen sisällä asunut erä­opas­opet­ta­ja Daniel Backman neuvoo, miten kam­mis­ta tehdään viih­tyi­sä

18.03.2023 17:30
Tilaajille
Suomi on hyvänä puskurina itään
Kolumni

Suomi on hyvänä pus­ku­ri­na itään

06.03.2023 05:00 5
Abiskon kansallispuistossa Ruotsissa sattui torstaina laaja lumivyöry – alueella nähtiin kolme lumikenkäilijää juuri ennen vyöryä

Abiskon kan­sal­lis­puis­tos­sa Ruot­sis­sa sattui tors­tai­na laaja lu­mi­vyö­ry – alueel­la nähtiin kolme lu­mi­ken­käi­li­jää juuri ennen vyöryä

02.03.2023 20:39
Tilaajille
”Hiihtää ehdin sitten seuraavina eläketalvina” – Erityisopettaja Annamari Kurki lähti eläkkeeltä uudelleen töihin

”Hiih­tää ehdin sitten seu­raa­vi­na elä­ke­tal­vi­na” – Eri­tyis­opet­ta­ja An­na­ma­ri Kurki lähti eläk­keel­tä uu­del­leen töihin

26.02.2023 16:30
Tilaajille
Svefin rehtoriksi koulutuksen ammattilainen – Tornionlaakson kasvatti haluaa kehittää rajatonta koulutustarjontaa

Svefin reh­to­rik­si kou­lu­tuk­sen am­mat­ti­lai­nen – Tor­nion­laak­son kas­vat­ti haluaa ke­hit­tää ra­ja­ton­ta kou­lu­tus­tar­jon­taa

23.02.2023 20:00
Tilaajille
Iäkäs nainen paleltui kuoliaaksi joulukuusen alle Bodenin torilla – ruumista ei huomattu päiviin

Iäkäs nainen pa­lel­tui kuo­liaak­si jou­lu­kuu­sen alle Bodenin torilla – ruu­mis­ta ei huo­mat­tu päiviin

22.02.2023 14:05
Tilaajille
Lumivyöryn alle jäänyt sotilas kuoli Kebnekaisella

Lu­mi­vyö­ryn alle jäänyt sotilas kuoli Keb­ne­kai­sel­la

22.02.2023 10:26 1
Tilaajille
Yhteistyöhön yli rajojen
Pääkirjoitus

Yh­teis­työ­hön yli rajojen

20.02.2023 20:09 7
Turha kuolema herätti ruotsalaiset – lainsäätäjiltä vaaditaan nyt tiukempia otteita lasten suojelemiseksi
Kolumni

Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set – lain­sää­tä­jil­tä vaa­di­taan nyt tiu­kem­pia otteita lasten suo­je­le­mi­sek­si

06.02.2023 05:00
Tilaajille

HB: Naa­mio­mies yritti ryöstää gril­li­kios­kin Haa­pa­ran­nal­la

02.02.2023 10:33
Tilaajille
Norrbottenin molempien henkirikosten epäillyt vangittiin – NSD: Lainion tapausta edelsi pitkä riita

Norr­bot­te­nin mo­lem­pien hen­ki­ri­kos­ten epäil­lyt van­git­tiin – NSD: Lainion ta­paus­ta edelsi pitkä riita

02.02.2023 10:06
Tilaajille
Poliisi pidätti Pajalasta miehen, jonka epäillään tappaneen Lainiosta löytyneen 75-vuotiaan

Poliisi pidätti Pa­ja­las­ta miehen, jonka epäil­lään tap­pa­neen Lai­nios­ta löy­ty­neen 75-vuo­tiaan

30.01.2023 13:49
Tilaajille
Jällivaarassa retkeilymajasta löytynyt kuoli vammoihinsa – neljä pidätettiin murhasta epäiltyinä

Jäl­li­vaa­ras­sa ret­kei­ly­ma­jas­ta löy­ty­nyt kuoli vam­moi­hin­sa – neljä pi­dä­tet­tiin mur­has­ta epäil­tyi­nä

30.01.2023 10:00
Tilaajille
Luulajassa vaaditaan lapsille oikeuksia – Lex Tintin turvaisi lapsia oikeudessa väkivaltaisilta vanhemmilta

Luu­la­jas­sa vaa­di­taan lap­sil­le oi­keuk­sia – Lex Tintin tur­vai­si lapsia oi­keu­des­sa vä­ki­val­taisil­ta van­hem­mil­ta

23.01.2023 17:58
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin hakkuita vähennetään rajusti metsäkiistojen takia – Metsä Group aikoo yhä tuoda Kemiin miljoona kuutiota puuta Ruotsista

Poh­jois-Ruot­sin hak­kui­ta vä­hen­ne­tään rajusti met­sä­kiis­to­jen takia – Metsä Group aikoo yhä tuoda Kemiin mil­joo­na kuu­tio­ta puuta Ruot­sis­ta

19.01.2023 17:27 2
Tilaajille
NSD: 8-vuotias poika surmattu Luulajassa – teosta epäilty on uhrin sukulainen

NSD: 8-vuo­tias poika sur­mat­tu Luu­la­jas­sa – teosta epäilty on uhrin su­ku­lai­nen

09.01.2023 14:20
Tilaajille
Ennuste: Pohjolan halvin sähkö löytyy pian Suomesta, ja kulutustaan lisäävä Ruotsi alkaa ostaa sitä

En­nus­te: Poh­jo­lan halvin sähkö löytyy pian Suo­mes­ta, ja ku­lu­tus­taan lisäävä Ruotsi alkaa ostaa sitä

27.12.2022 16:30 5
Tilaajille
NSD: Kaivosyhtiön konkurssista voi tulla korvauksia

NSD: Kai­vos­yh­tiön kon­kurs­sis­ta voi tulla kor­vauk­sia

17.11.2022 00:00
Tilaajille
Pohjois-Ruotsissa on menossa suurin investointibuumi vuosikymmeniin – hallituspohjan vaihtuminen saa kuitenkin pohjoisen pelkäämään katseen kääntymistä etelään
Kolumni

Poh­jois-Ruot­sis­sa on menossa suurin in­ves­toin­ti­buu­mi vuo­si­kym­me­niin – hal­li­tus­poh­jan vaih­tu­mi­nen saa kui­ten­kin poh­joi­sen pel­kää­mään katseen kään­ty­mis­tä etelään

14.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Iäkäs mies kuoli Övertorneån länsipuolella sattuneessa autokolarissa

Iäkäs mies kuoli Över­tor­neån län­si­puo­lel­la sat­tu­nees­sa au­to­ko­la­ris­sa

03.11.2022 13:48
Tilaajille