Salakuljetus

Nelikko tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja yli 130 000 euron kor­vauk­siin nuuskan sa­la­kul­je­tuk­ses­ta

30.03.2021 20:23 2
Tilaajille

Ga­la­pa­gos­saa­ril­ta yri­tet­tiin sa­la­kul­jet­taa mat­ka­lau­kus­sa 185 maa­kil­pi­kon­naa

29.03.2021 08:03

"Luul­tiin, että tästä ei voi jäädä kiinni" – Po­lii­si­tut­kin­ta tuli yl­lä­tyk­se­nä melkein kai­kil­le Silk­ki­tiel­tä huu­mei­ta os­ta­neil­le lap­pi­lai­sil­le

24.02.2021 19:30 2
Tilaajille

Tulli nappaa huu­mei­ta niel­leen ku­rii­rin kiinni lähes kuu­kau­sit­tain – poliisi pelkää hen­gen­vaa­ral­li­sen kul­je­tus­ta­van yleis­ty­vän myös suo­ma­lai­sil­la

31.01.2021 06:00
Tilaajille

Mies kul­jet­ti yli 460 kiloa nuuskaa Ruot­sis­ta – Ho­vi­oi­keus säi­lyt­ti kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion vuoden van­keus­ran­gais­tuk­ses­ta ja yli 130 000 euron kor­vauk­ses­ta ve­rot­ta­jal­le

16.10.2020 15:41 1
Tilaajille

Ri­kol­li­set ostivat doping- ja lää­ke­ai­nei­ta Itä-Eu­roo­pas­ta ja myivät niitä Suo­mes­sa Tor-ver­kos­sa – ri­kol­lis­ten epäil­lään vä­lit­tä­neen yli 100 000 do­ping­tab­let­tia

30.07.2020 13:12
Pääkirjoitus

Nuus­ka­ral­lia ei ole estänyt va­lis­tus, ra­ja­val­von­ta, eikä korona – olisiko aika ko­keil­la nuus­ka­kau­pan sal­li­mis­ta?

02.07.2020 06:00
Tilaajille

Am­mat­ti­mai­set nuus­kan­vä­lit­tä­jät näkivät ti­lai­suu­ten­sa koit­ta­neen, kun Ruotsin raja sul­jet­tiin – Tämä on tarina mie­hes­tä, josta tuli yksi Poh­jois-Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta nuus­ka­dii­le­reis­tä

28.06.2020 19:06 2
Tilaajille

Uk­rai­na­lais­ne­lik­ko sa­la­kul­jet­ti Haa­pa­ran­nan kautta nuuskaa 185 kiloa – tuo­mit­tiin eh­dol­li­siin van­keus­ran­gais­tuk­siin

17.04.2020 14:38
Tilaajille

Ruotsin Tulli huijasi huu­me­ku­rii­re­ja ja vaihtoi huu­me­pa­ke­tit va­le­pa­ke­teik­si – kak­si­kol­le yli kaksi vuotta van­keut­ta tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta

10.03.2020 13:38
Tilaajille

Siir­to­lai­sia löytyi jälleen pii­lo­tet­tu­na kuor­ma-au­toon mat­kal­la Bri­tan­niaan

20.11.2019 10:18

Suomeen tuotu kiel­let­ty­jä aineita väärien ni­mik­kei­den avulla – ri­kos­hyö­ty yli kaksi mil­joo­naa euroa

04.11.2019 11:46
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Nuus­kan­myyn­ti lail­li­sek­si

22.10.2019 06:00
Tilaajille