Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Salakuljetus
Kolmikko salakuljetti nuuskaa 39 kiloa Haaparannalta Suomeen – kahdelle miehelle yhdyskuntapalvelua, naiselle ehdollista vankeutta

Kol­mik­ko sa­la­kul­jet­ti nuuskaa 39 kiloa Haa­pa­ran­nal­ta Suomeen – kah­del­le mie­hel­le yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua, nai­sel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta

16.11.2023 12:56
Tilaajille
Nuuskaa huomattavia määriä salakuljettanut mies yli vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen

Nuuskaa huo­mat­ta­via määriä sa­la­kul­jet­ta­nut mies yli vuoden eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen

16.11.2023 08:49 1
Tilaajille
SVT: Tullin isku Haaparannalla paljasti verkoston, joka toi säännöllisesti amfetamiinia Suomeen

SVT: Tullin isku Haa­pa­ran­nal­la pal­jas­ti ver­kos­ton, joka toi sään­nöl­li­ses­ti am­fe­ta­mii­nia Suomeen

02.11.2023 17:06 1
Tilaajille
Tilaaja ja kuriiri järjestivät nuuskan salakuljetusringin, joka päättyi kummankin osalta kymppitonnien verokorvauksiin

Tilaaja ja kuriiri jär­jes­ti­vät nuuskan sa­la­kul­je­tus­rin­gin, joka päättyi kum­man­kin osalta kymp­pi­ton­nien ve­ro­kor­vauk­siin

13.10.2023 14:36
Tilaajille
Nuuskaralli romahti länsirajalla – nikotiinipussien myynnin vapautuminen muutti tilanteen ainakin tilapäisesti

Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la – ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen ainakin ti­la­päi­ses­ti

03.10.2023 19:37 6
Tilaajille
Tulli: Nuuskan laiton maahantuonti romahtanut

Tulli: Nuuskan laiton maa­han­tuon­ti ro­mah­ta­nut

03.10.2023 11:27 1
Tilaajille
Nuuskaa kuljetettu etelään jopa yli 20 000 kiloa – salakuljetusvyyhdissä epäiltynä kolme miestä Torniosta ja kahdeksan Tampereelta

Nuuskaa kul­je­tet­tu etelään jopa yli 20 000 kiloa – sa­la­kul­je­tus­vyyh­dis­sä epäil­ty­nä kolme miestä Tor­nios­ta ja kah­dek­san Tam­pe­reel­ta

03.08.2023 09:06 9
Tilaajille
Mies yritti salakuljettaa Tornion kautta satoja grammoja kovia huumausaineita Suomeen – käräjäoikeus tuomitsi lähes kolme vuotta vankeutta

Mies yritti sa­la­kul­jet­taa Tornion kautta satoja gram­mo­ja kovia huu­mau­sai­nei­ta Suomeen – kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si lähes kolme vuotta van­keut­ta

21.07.2023 18:23
Tilaajille
Lähes 2000 kiloa nuuskaa salakuljetettiin matkalaukuissa junalla pohjoisesta etelään – tekotavaltaan poikkeuksellisesta rikoksesta epäillään 17 nuorta miestä

Lähes 2000 kiloa nuuskaa sa­la­kul­je­tet­tiin mat­ka­lau­kuis­sa junalla poh­joi­ses­ta etelään – te­ko­ta­val­taan poik­keuk­sel­li­ses­ta ri­kok­ses­ta epäil­lään 17 nuorta miestä

20.07.2023 11:31 9
Tilaajille
SVT: Suomalaisviranomaiset haluavat, että Ruotsissa tuomittu nuuskan salakuljettaja luovutetaan Suomeen

SVT: Suo­ma­lais­vi­ra­no­mai­set ha­lua­vat, että Ruot­sis­sa tuo­mit­tu nuuskan sa­la­kul­jet­ta­ja luo­vu­te­taan Suomeen

27.06.2023 20:50 4
Tilaajille
Mies hortoili Haaparannalla repussaan 70 000 euroa käteistä – tulli iski isoon nuuskamyymälään

Mies hor­toi­li Haa­pa­ran­nal­la re­pus­saan 70 000 euroa kä­teis­tä – tulli iski isoon nuus­ka­myy­mä­lään

25.05.2023 16:31
Tilaajille
Kaikista Suo­mes­ta Ruotsiin salakuljetetuista koirista annettiin lopettamispäätös – huonokuntoisia koiria oli sullottu yhteen häkkiin jopa 15

Kai­kis­ta Suo­mes­ta Ruot­siin sa­la­kul­je­te­tuis­ta koi­ris­ta an­net­tiin lo­pet­ta­mis­pää­tös – huo­no­kun­toi­sia koiria oli sul­lot­tu yhteen häkkiin jopa 15

19.05.2023 19:24 3
Tilaajille
Kaikki Ruotsiin Suomesta luvattomasti kuljetetut 80 koiraa päätettiin lopettaa

Kaikki Ruot­siin Suo­mes­ta lu­vat­to­mas­ti kul­je­te­tut 80 koiraa pää­tet­tiin lo­pet­taa

17.05.2023 16:34 5
Tilaajille
Suomesta salakuljetettiin Ruotsiin 80 koiraa ja kolme hevosta – salakuljettajalla eläimiin liittyvää toimintaa Suomessa

Suo­mes­ta sa­la­kul­je­tet­tiin Ruot­siin 80 koiraa ja kolme hevosta – sa­la­kul­jet­ta­jal­la eläi­miin liit­ty­vää toi­min­taa Suo­mes­sa

16.05.2023 15:46
Tilaajille
Mies salakuljetti nuuskaa Haaparannalta Suomeen – vuosi vankeutta ja karkotus Ruotsista

Mies sa­la­kul­jet­ti nuuskaa Haa­pa­ran­nal­ta Suomeen – vuosi van­keut­ta ja kar­ko­tus Ruot­sis­ta

02.05.2023 17:43 3
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta nuuskan salakuljettajalle

Lapin kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta nuuskan sa­la­kul­jet­ta­jal­le

05.04.2023 17:38
Tilaajille
Nuuskaa moottorikelkan reessä, autossa ja veneessä salakuljettaneille miehille ehdollisia vankeustuomioita

Nuuskaa moot­to­ri­kel­kan reessä, autossa ja ve­nees­sä sa­la­kul­jet­ta­neil­le mie­hil­le eh­dol­li­sia van­keus­tuo­mioi­ta

16.03.2023 15:54 6
Tilaajille
Mies salakuljetti yli 53 kiloa nuuskaa Haaparannalta – tuomittiin viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen

Mies sa­la­kul­jet­ti yli 53 kiloa nuuskaa Haa­pa­ran­nal­ta – tuo­mit­tiin viiden kuu­kau­den eh­dol­li­seen van­keu­teen

08.03.2023 16:27
Tilaajille
Puolitoista tonnia nuuskaa autoilla, moottorikelkalla ja veneellä – syytetyt kiistivät Lapin käräjäoikeudelle toimineensa kimpassa ja pitävät yli puolen miljoonan euron vahingonkorvausvaatimuksia perusteettomina

Puo­li­tois­ta tonnia nuuskaa au­toil­la, moot­to­ri­kel­kal­la ja ve­neel­lä – ­syy­te­tyt kiis­ti­vät Lapin kä­rä­jäoi­keu­del­le toi­mi­neen­sa kim­pas­sa ja pitävät yli puolen mil­joo­nan euron va­hin­gon­kor­vaus­vaa­ti­muk­sia pe­rus­teet­to­mi­na

17.02.2023 11:16 6
Tilaajille
Pariskunta haki Haaparannalta nuuskaa ja möi eteenpäin, rahoja ohjattiin lapsen pankkitilille – kauppaa käytiin Facebook-ryhmässä

Pa­ris­kun­ta haki Haa­pa­ran­nal­ta nuuskaa ja möi eteen­päin, rahoja oh­jat­tiin lapsen pank­ki­ti­lil­le – kauppaa käytiin Fa­ce­book-ryh­mäs­sä

15.02.2023 11:00 5
Tilaajille