Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nuuska
Kolmikko salakuljetti nuuskaa 39 kiloa Haaparannalta Suomeen – kahdelle miehelle yhdyskuntapalvelua, naiselle ehdollista vankeutta

Kol­mik­ko sa­la­kul­jet­ti nuuskaa 39 kiloa Haa­pa­ran­nal­ta Suomeen – kah­del­le mie­hel­le yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua, nai­sel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta

16.11.2023 12:56
Tilaajille
Nuuskaa huomattavia määriä salakuljettanut mies yli vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen

Nuuskaa huo­mat­ta­via määriä sa­la­kul­jet­ta­nut mies yli vuoden eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen

16.11.2023 08:49 1
Tilaajille
Tilaaja ja kuriiri järjestivät nuuskan salakuljetusringin, joka päättyi kummankin osalta kymppitonnien verokorvauksiin

Tilaaja ja kuriiri jär­jes­ti­vät nuuskan sa­la­kul­je­tus­rin­gin, joka päättyi kum­man­kin osalta kymp­pi­ton­nien ve­ro­kor­vauk­siin

13.10.2023 14:36
Tilaajille
Nuuskaralli romahti länsirajalla – nikotiinipussien myynnin vapautuminen muutti tilanteen ainakin tilapäisesti

Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la – ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen ainakin ti­la­päi­ses­ti

03.10.2023 19:37 6
Tilaajille
Tulli: Nuuskan laiton maahantuonti romahtanut

Tulli: Nuuskan laiton maa­han­tuon­ti ro­mah­ta­nut

03.10.2023 11:27 1
Tilaajille
Ruotsi aikoo keventää nuuskan verotusta 20 prosentilla

Ruotsi aikoo ke­ven­tää nuuskan ve­ro­tus­ta 20 pro­sen­til­la

06.09.2023 09:42 2
Nuuskaa kuljetettu etelään jopa yli 20 000 kiloa – salakuljetusvyyhdissä epäiltynä kolme miestä Torniosta ja kahdeksan Tampereelta

Nuuskaa kul­je­tet­tu etelään jopa yli 20 000 kiloa – sa­la­kul­je­tus­vyyh­dis­sä epäil­ty­nä kolme miestä Tor­nios­ta ja kah­dek­san Tam­pe­reel­ta

03.08.2023 09:06 9
Tilaajille
Lähes 2000 kiloa nuuskaa salakuljetettiin matkalaukuissa junalla pohjoisesta etelään – tekotavaltaan poikkeuksellisesta rikoksesta epäillään 17 nuorta miestä

Lähes 2000 kiloa nuuskaa sa­la­kul­je­tet­tiin mat­ka­lau­kuis­sa junalla poh­joi­ses­ta etelään – te­ko­ta­val­taan poik­keuk­sel­li­ses­ta ri­kok­ses­ta epäil­lään 17 nuorta miestä

20.07.2023 11:31 9
Tilaajille
SVT: Suomalaisviranomaiset haluavat, että Ruotsissa tuomittu nuuskan salakuljettaja luovutetaan Suomeen

SVT: Suo­ma­lais­vi­ran­omai­set ha­lua­vat, että Ruot­sis­sa tuo­mit­tu nuuskan sa­la­kul­jet­ta­ja luo­vu­te­taan Suomeen

27.06.2023 20:50 4
Tilaajille
Mies hortoili Haaparannalla repussaan 70 000 euroa käteistä – tulli iski isoon nuuskamyymälään

Mies hor­toi­li Haa­pa­ran­nal­la re­pus­saan 70 000 euroa kä­teis­tä – tulli iski isoon nuus­ka­myy­mä­lään

25.05.2023 16:31
Tilaajille
Mies salakuljetti nuuskaa Haaparannalta Suomeen – vuosi vankeutta ja karkotus Ruotsista

Mies sa­la­kul­jet­ti nuuskaa Haa­pa­ran­nal­ta Suomeen – vuosi van­keut­ta ja kar­ko­tus Ruot­sis­ta

02.05.2023 17:43 3
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta nuuskan salakuljettajalle

Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta nuuskan sa­la­kul­jet­ta­jal­le

05.04.2023 17:38
Tilaajille
Nuuskaa moottorikelkan reessä, autossa ja veneessä salakuljettaneille miehille ehdollisia vankeustuomioita

Nuuskaa moot­to­ri­kel­kan reessä, autossa ja ve­nees­sä sa­la­kul­jet­ta­neil­le mie­hil­le eh­dol­li­sia van­keus­tuo­mioi­ta

16.03.2023 15:54 6
Tilaajille
Mies salakuljetti yli 53 kiloa nuuskaa Haaparannalta – tuomittiin viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen

Mies sa­la­kul­jet­ti yli 53 kiloa nuuskaa Haa­pa­ran­nal­ta – tuo­mit­tiin viiden kuu­kau­den eh­dol­li­seen van­keu­teen

08.03.2023 16:27
Tilaajille
Puolitoista tonnia nuuskaa autoilla, moottorikelkalla ja veneellä – syytetyt kiistivät Lapin käräjäoikeudelle toimineensa kimpassa ja pitävät yli puolen miljoonan euron vahingonkorvausvaatimuksia perusteettomina

Puo­li­tois­ta tonnia nuuskaa au­toil­la, moot­to­ri­kel­kal­la ja ve­neel­lä – ­syy­te­tyt kiis­ti­vät Lapin kä­rä­jä­oi­keu­del­le toi­mi­neen­sa kim­pas­sa ja pitävät yli puolen mil­joo­nan euron va­hin­gon­kor­vaus­vaa­ti­muk­sia pe­rus­teet­to­mi­na

17.02.2023 11:16 6
Tilaajille
Pariskunta haki Haaparannalta nuuskaa ja möi eteenpäin, rahoja ohjattiin lapsen pankkitilille – kauppaa käytiin Facebook-ryhmässä

Pa­ris­kun­ta haki Haa­pa­ran­nal­ta nuuskaa ja möi eteen­päin, rahoja oh­jat­tiin lapsen pank­ki­ti­lil­le – kauppaa käytiin Fa­ce­book-ryh­mäs­sä

15.02.2023 11:00 5
Tilaajille
Nuuskaa tuodaan länsirajan yli yhä ennätystahtiin – työryhmä esittää tuonnin kieltämistä kokonaan

Nuuskaa tuodaan län­si­ra­jan yli yhä en­nä­tys­tah­tiin – työ­ryh­mä esittää tuonnin kiel­tä­mis­tä ko­ko­naan

08.02.2023 05:00 19
Tilaajille
Nuuskakauppa toi ehdollista vankeutta kolmelle tekijälle – päätuomittu otti maksuna nuuskasta myös huumeita jotka hän möi eteenpäin

Nuus­ka­kaup­pa toi eh­dol­lis­ta van­keut­ta kol­mel­le te­ki­jäl­le – pää­tuo­mit­tu otti maksuna nuus­kas­ta myös huu­mei­ta jotka hän möi eteen­päin

03.01.2023 19:05 2
Tilaajille
Miesjoukko rahtasi Ruotsista Suomeen noin 16 000 kiloa nuuskaa – tuomittiin maksamaan miljoonakorvaukset

Mies­jouk­ko rahtasi Ruot­sis­ta Suomeen noin 16 000 kiloa nuuskaa – tuo­mit­tiin mak­sa­maan mil­joo­na­kor­vauk­set

20.12.2022 19:30 9
Poliisi pysäytti henkilöauton, joka oli lastattu täyteen nuuskaa – esitutkinnassa paljastui 1 500 kilon ja 700 000 euron nuuskaralli Tornion kautta: "Toiminta on ollut ammattimaista"

Poliisi py­säyt­ti hen­ki­löau­ton, joka oli las­tat­tu täyteen nuuskaa – esi­tut­kin­nas­sa pal­jas­tui 1 500 kilon ja 700 000 euron nuus­ka­ral­li Tornion kautta: "Toi­min­ta on ollut am­mat­ti­mais­ta"

16.11.2022 10:17 5
Tilaajille