Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Kolumni: Mikä on metsä?

Hiihto: Tor­nio­lai­nen 19-vuo­tias Niko Anttola va­lit­tiin Suomen MM-jouk­kuee­seen Pla­ni­caan – mukana kaik­kiaan 17 hiih­tä­jää

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Nuuska
Nuuskakauppa toi ehdollista vankeutta kolmelle tekijälle – päätuomittu otti maksuna nuuskasta myös huumeita jotka hän möi eteenpäin

Nuus­ka­kaup­pa toi eh­dol­lis­ta van­keut­ta kol­mel­le te­ki­jäl­le – pää­tuo­mit­tu otti maksuna nuus­kas­ta myös huu­mei­ta jotka hän möi eteen­päin

03.01.2023 19:05 2
Tilaajille
Miesjoukko rahtasi Ruotsista Suomeen noin 16 000 kiloa nuuskaa – tuomittiin maksamaan miljoonakorvaukset

Mies­jouk­ko rahtasi Ruot­sis­ta Suomeen noin 16 000 kiloa nuuskaa – tuo­mit­tiin mak­sa­maan mil­joo­na­kor­vauk­set

20.12.2022 19:30 9
Poliisi pysäytti henkilöauton, joka oli lastattu täyteen nuuskaa – esitutkinnassa paljastui 1 500 kilon ja 700 000 euron nuuskaralli Tornion kautta: "Toiminta on ollut ammattimaista"

Poliisi py­säyt­ti hen­ki­löau­ton, joka oli las­tat­tu täyteen nuuskaa – esi­tut­kin­nas­sa pal­jas­tui 1 500 kilon ja 700 000 euron nuus­ka­ral­li Tornion kautta: "Toi­min­ta on ollut am­mat­ti­mais­ta"

16.11.2022 10:17 5
Tilaajille
Nainen yritti salakuljettaa nuuskaa Suomeen 13,5 kiloa yli sallitun määrän – mukana ollut mies sai tuomion avunannosta rikoksessa

Nainen yritti sa­la­kul­jet­taa nuuskaa Suomeen 13,5 kiloa yli sal­li­tun määrän – mukana ollut mies sai tuomion avun­an­nos­ta ri­kok­ses­sa

27.10.2022 09:44
Tilaajille
Mies salakuljetti yli 12 kiloa nuuskaa Haaparannasta Suomeen – Oulun käräjäoikeus määräsi sadan päiväsakon rangaistukseen

Mies sa­la­kul­jet­ti yli 12 kiloa nuuskaa Haa­pa­ran­nas­ta Suomeen – Oulun kä­rä­jä­oi­keus määräsi sadan päi­vä­sa­kon ran­gais­tuk­seen

07.07.2022 18:49
Tilaajille
Alaikäiset hankkivat nuuskaa yhä useammin sosiaalisesta mediasta

Ala­ikäi­set hank­ki­vat nuuskaa yhä useam­min so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta

08.04.2022 08:00
Tilaajille
Tulli takavarikoi viime vuonna ennätysmäärän nuuskaa – "Ammattimaisten salakuljettajien joukosta löytyy henkilöitä, jotka saavat kaikki tulonsa nuuskasta"

Tulli ta­ka­va­ri­koi viime vuonna en­nä­tys­mää­rän nuuskaa – "Am­mat­ti­mais­ten sa­la­kul­jet­ta­jien jou­kos­ta löytyy hen­ki­löi­tä, jotka saavat kaikki tulonsa nuus­kas­ta"

07.03.2022 10:33 1
Tilaajille
Mies salakuljetti Haaparannalta Suomeen 39,6 kiloa nuuskaa – käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mies sa­la­kul­jet­ti Haa­pa­ran­nal­ta Suomeen 39,6 kiloa nuuskaa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

01.02.2022 13:27 7
Tilaajille
Tulli paljasti nuuskan salakuljetuskokonaisuuksia, joilla epäillään vältetyn veroja noin viiden miljoonan euron edestä – yli 50 epäiltyä Suomesta ja Baltiasta

Tulli pal­jas­ti nuuskan sa­la­kul­je­tus­ko­ko­nai­suuk­sia, joilla epäil­lään väl­te­tyn veroja noin viiden mil­joo­nan euron edestä – yli 50 epäil­tyä Suo­mes­ta ja Bal­tias­ta

28.10.2021 12:07 1
Nuuskan myynti lailliseksi Suomessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuuskan myynti lail­li­sek­si Suo­mes­sa

05.08.2021 07:00 5
Tilaajille
Miehet toivat yli 36 kiloa nuuskaa Haaparannalta Suomeen – väittivät ostaneensa nuuskat omaan käyttöön, tuomio lankesi salakuljetuksesta ja veropetoksesta

Miehet toivat yli 36 kiloa nuuskaa Haa­pa­ran­nal­ta Suomeen – väit­ti­vät os­ta­neen­sa nuuskat omaan käyt­töön, tuomio lankesi sa­la­kul­je­tuk­ses­ta ja ve­ro­pe­tok­ses­ta

14.07.2021 22:31 4
Tilaajille
Nuuskaa rahdattiin kelkalla ja veneellä Väylän yli Suomen puolelle – Tulli paljasti yli kaksi tonnia salakuljettaneen porukan

Nuuskaa rah­dat­tiin kel­kal­la ja ve­neel­lä Väylän yli Suomen puo­lel­le – Tulli pal­jas­ti yli kaksi tonnia sa­la­kul­jet­ta­neen porukan

30.06.2021 09:24 6
Tilaajille
Nuoret suhtautuvat tupakkaan ja nuuskaan yhä kielteisemmin

Nuoret suh­tau­tu­vat tu­pak­kaan ja nuus­kaan yhä kiel­tei­sem­min

19.05.2021 21:11
Tilaajille
Nelikko tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja yli 130 000 euron korvauksiin nuuskan salakuljetuksesta

Nelikko tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja yli 130 000 euron kor­vauk­siin nuuskan sa­la­kul­je­tuk­ses­ta

30.03.2021 20:23 2
Tilaajille

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vä­hen­tä­neet tul­li­ri­kok­sia – Nuuskan ta­ka­va­ri­koin­nis­sa kaik­kien aikojen ennätys

08.03.2021 10:06
Yle: Torniossa työskennellyt rajavartija sai sakkoja nuuskan luvattomasta maahantuonnista

Yle: Tor­nios­sa työs­ken­nel­lyt ra­ja­var­ti­ja sai sakkoja nuuskan lu­vat­to­mas­ta maa­han­tuon­nis­ta

26.02.2021 17:37
Tilaajille
Rajasulun avulla eroon nuuskasta? –  Kysyimme ex-käyttäjältä, miten lopettaminen onnistui ja kokosimme kolme vinkkiä

Ra­ja­su­lun avulla eroon nuus­kas­ta? – Ky­syim­me ex-käyt­tä­jäl­tä, miten lo­pet­ta­mi­nen on­nis­tui ja ko­ko­sim­me kolme vinkkiä

18.02.2021 11:42 6
Tilaajille
Ruotsiin piti vielä ehtiä nuuskakaupoille – Tornion massatestauksessa näkyvät ensi viikon työmatkaansa varmistavat suomalaiset

Ruot­siin piti vielä ehtiä nuus­ka­kau­poil­le – Tornion mas­sa­tes­tauk­ses­sa näkyvät ensi viikon työ­mat­kaan­sa var­mis­ta­vat suo­ma­lai­set

04.02.2021 17:17 3
Tilaajille
Kärnä esittää nuuskan myynnin sallimista koronantorjuntatoimena – "Nuuskaralli Ruotsiin tulee jatkumaan, koska suomalaisten oikeutta poistua maasta ja saapua maahan ei voi rajoittaa"

Kärnä esittää nuuskan myynnin sal­li­mis­ta ko­ro­nan­tor­jun­ta­toi­me­na – "Nuus­ka­ral­li Ruot­siin tulee jat­ku­maan, koska suo­ma­lais­ten oi­keut­ta poistua maasta ja saapua maahan ei voi ra­joit­taa"

24.01.2021 13:11 5
Tilaajille
Nikotiininuuskan maahantuonti toi sakkoja Meri-Lapissa – Käräjäoikeus linjasi rangaistuksia yhteensä 19 jutussa

Ni­ko­tii­ni­nuus­kan maa­han­tuon­ti toi sakkoja Me­ri-La­pis­sa – Kä­rä­jä­oi­keus linjasi ran­gais­tuk­sia yh­teen­sä 19 jutussa

27.10.2020 16:38
Tilaajille