Nuuska
IL: Ex-ministeri Paavo Arhinmäki ehdottaa nuuskan myynnin laillistamista Länsi-Pohjan koronatilanteen hillitsemiseksi

IL: Ex-mi­nis­te­ri Paavo Ar­hin­mä­ki eh­dot­taa nuuskan myynnin lail­lis­ta­mis­ta Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si

29.06.2020 17:13 7
Tilaajille
Ammattimaiset nuuskanvälittäjät näkivät tilaisuutensa koittaneen, kun Ruotsin raja suljettiin – Tämä on tarina miehestä, josta tuli yksi Pohjois-Suomen tunnetuimmista nuuskadiilereistä

Am­mat­ti­mai­set nuus­kan­vä­lit­tä­jät näkivät ti­lai­suu­ten­sa koit­ta­neen, kun Ruotsin raja sul­jet­tiin – Tämä on tarina mie­hes­tä, josta tuli yksi Poh­jois-Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta nuus­ka­dii­le­reis­tä

28.06.2020 19:06 2
Tilaajille
Nuuskaralli Ruotsista jatkuu koronasta huolimatta – hinnat ovat kuitenkin nousseet etelässä

Nuus­ka­ral­li Ruot­sis­ta jatkuu ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – hinnat ovat kui­ten­kin nous­seet ete­läs­sä

18.05.2020 19:00 1

Po­lii­sien py­säh­ty­mi­ses­tä nuus­ka­myy­mä­lään ei esi­tut­kin­taa

07.05.2020 12:32 0
Tilaajille
Lapin poliisi nuuskaostoksilla Haaparannalla? – valtakunnansyyttäjää pyydetty selvittämään puhuttavaa tapausta

Lapin poliisi nuus­ka­os­tok­sil­la Haa­pa­ran­nal­la? – val­ta­kun­nan­syyt­tä­jää pyy­det­ty sel­vit­tä­mään pu­hut­ta­vaa ta­paus­ta

27.04.2020 12:52 0
Tilaajille
Ukrainalaisnelikko salakuljetti Haaparannan kautta nuuskaa 185 kiloa – tuomittiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin

Uk­rai­na­lais­ne­lik­ko sa­la­kul­jet­ti Haa­pa­ran­nan kautta nuuskaa 185 kiloa – tuo­mit­tiin eh­dol­li­siin van­keus­ran­gais­tuk­siin

17.04.2020 14:38 0
Tilaajille
Suomalaiset täydensivät vauhdilla nuuskavarastojaan Ruotsin puolelta: "Asiakkaista yhdeksän kymmenestä on Suomesta"

Suo­ma­lai­set täy­den­si­vät vauh­dil­la nuus­ka­va­ras­to­jaan Ruotsin puo­lel­ta: "A­siak­kais­ta yh­dek­sän kym­me­nes­tä on Suo­mes­ta"

18.03.2020 19:19 0
Tilaajille
Nuuskaa salakuljettaneet ehdolliseen vankeuteen

Nuuskaa sa­la­kul­jet­ta­neet eh­dol­li­seen van­keu­teen

03.12.2019 20:20 0
Tilaajille
Kaksikko yritti tuoda kymmeniä kiloja nuuskaa Ruotsista, Tulli pysäytti auton rajanylityspaikalla – toiselle ehdollista ja toiselle ehdotonta vankeutta

Kak­sik­ko yritti tuoda kym­me­niä kiloja nuuskaa Ruot­sis­ta, Tulli py­säyt­ti auton ra­jan­yli­tys­pai­kal­la – toi­sel­le eh­dol­lis­ta ja toi­sel­le eh­do­ton­ta van­keut­ta

28.11.2019 14:41 0

Nuus­ka­kau­pan mai­nok­set hä­vi­si­vät Kärp­pien pe­leis­tä

23.10.2019 16:01 0
Tilaajille
Kärpät lopetti haa­pa­ran­ta­lai­sen Nuuskakairan tukun mainosten esittämisen Raksilan jäähallissa –Oulun kaupungin tahto toteutui

Kärpät lopetti haa­pa­ran­ta­lai­sen Nuus­ka­kai­ran tukun mai­nos­ten esit­tä­mi­sen Rak­si­lan jää­hal­lis­sa –Oulun kau­pun­gin tahto to­teu­tui

23.10.2019 15:29 0
Lukijalta Mielipide Wille Mäkimaa

Kou­lu­lai­sil­ta: Nuus­kan­myyn­ti lail­li­sek­si

22.10.2019 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Päivi Mononen-Mikkilä

Jospa en­sim­mäi­nen tavoite olisi sa­vut­to­muus?

18.09.2019 08:06 0
Tilaajille
Nuuska tulee kalliiksi
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Nuuska tulee kal­liik­si

15.09.2019 06:30 0
Tilaajille