Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Huumausaineet
Nuuskaralli romahti länsirajalla – nikotiinipussien myynnin vapautuminen muutti tilanteen ainakin tilapäisesti

Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la – ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen ainakin ti­la­päi­ses­ti

03.10.2023 19:37 6
Tilaajille
Käytetty huumeruisku lasten koulutiellä herätti huolen Rovaniemellä – toimi näin, jos huomaat maassa käytetyn pistovälineen

Käy­tet­ty huu­me­ruis­ku lasten kou­lu­tiel­lä herätti huolen Ro­va­nie­mel­lä – toimi näin, jos huomaat maassa käy­te­tyn pis­to­vä­li­neen

14.09.2023 10:02 1
Tilaajille
Mies yritti salakuljettaa Tornion kautta satoja grammoja kovia huumausaineita Suomeen – käräjäoikeus tuomitsi lähes kolme vuotta vankeutta

Mies yritti sa­la­kul­jet­taa Tornion kautta satoja gram­mo­ja kovia huu­maus­ai­nei­ta Suomeen – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si lähes kolme vuotta van­keut­ta

21.07.2023 18:23
Tilaajille
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

09.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemellä huumekuolemia aiheuttaneen vaarallisen jauheen alkuperä ei ole selvinnyt

Ro­va­nie­mel­lä huu­me­kuo­le­mia ai­heut­ta­neen vaa­ral­li­sen jauheen al­ku­pe­rä ei ole sel­vin­nyt

14.06.2023 14:27
Tilaajille
Kokaiinin käyttö on lisääntynyt Lapissa – Kemin jätevedestä mitattiin ensimmäistä kertaa huomattavia kokaiinipitoisuuksia, kasvua myös Rovaniemellä

Ko­kaii­nin käyttö on li­sään­ty­nyt Lapissa – Kemin jä­te­ve­des­tä mi­tat­tiin en­sim­mäis­tä kertaa huo­mat­ta­via ko­kaii­ni­pi­toi­suuk­sia, kasvua myös Ro­va­nie­mel­lä

09.06.2023 16:30 2
Tilaajille
Kannattaako päihteistä kertoa lääkärille?
Kolumni

Kan­nat­taa­ko päih­teis­tä kertoa lää­kä­ril­le?

07.06.2023 06:00 7
Moni huumeidenkäyttäjä oli vaarassa Rovaniemellä – "Monet tuntevat surun lisäksi helpotusta, etteivät ole ainetta ottaneet vaikka sitä on tarjottu"

Moni huu­mei­den­käyt­tä­jä oli vaa­ras­sa Ro­va­nie­mel­lä – "Monet tun­te­vat surun lisäksi hel­po­tus­ta, ett­ei­vät ole ainetta ot­ta­neet vaikka sitä on tar­jot­tu"

30.05.2023 10:06 2
Tilaajille
Asiantuntija kertoo Rovaniemen huumekuolemiin liitetystä harvinaisesta etylonista: "Usein ei yksinään aiheuta kuolemaa"

Asian­tun­ti­ja kertoo Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin lii­te­tys­tä har­vi­nai­ses­ta ety­lo­nis­ta: "Usein ei yk­si­nään aiheuta kuo­le­maa"

29.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Rovaniemen huumekuolemien vaaleanpunainen aine on varmistumassa etyloniksi – kiinniotettuja on kahdeksan

Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­mien vaa­lean­pu­nai­nen aine on var­mis­tu­mas­sa ety­lo­nik­si – kiin­ni­otet­tu­ja on kah­dek­san

29.05.2023 15:00
Tilaajille
Poliisi on tehnyt kiinniottoja, jotka saattavat liittyä Rovaniemen huumekuolemiin – "Amfetamiini on se, mitä on myyty, mutta nyt epäillään, että siinä olisi mahdollisesti jotain muuta"

Poliisi on tehnyt kiin­niot­to­ja, jotka saat­ta­vat liittyä Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin – "Am­fe­ta­mii­ni on se, mitä on myyty, mutta nyt epäil­lään, että siinä olisi mah­dol­li­ses­ti jotain muuta"

26.05.2023 18:44
Tilaajille
Rovaniemeltä löytynyt huume on erittäin tappavaa – asiantuntija: "On hyvin poikkeuksellista, että ainetta on edes päätynyt Suomeen"

Ro­va­nie­mel­tä löy­ty­nyt huume on erit­täin tap­pa­vaa – asian­tun­ti­ja: "On hyvin poik­keuk­sel­lis­ta, että ainetta on edes pää­ty­nyt Suo­meen"

26.05.2023 16:53 1
Tilaajille
Neljän miehen epäillään kuolleen tuntemattomaan vaaleanpunaiseen huumeeseen Rovaniemellä – syyksi epäillään hyvin harvinaista opioidia

Neljän miehen epäil­lään kuol­leen tun­te­mat­to­maan vaa­lean­pu­nai­seen huu­mee­seen Ro­va­nie­mel­lä – syyksi epäil­lään hyvin har­vi­nais­ta opioi­dia

26.05.2023 15:46 2
Erityisen vaarallista tuntematonta huumausainetta on löytynyt vain Rovaniemeltä – kyse on poliisin mukaan ehkä vain yksittäisestä erästä

Eri­tyi­sen vaa­ral­lis­ta tun­te­ma­ton­ta huu­maus­ai­net­ta on löy­ty­nyt vain Ro­va­nie­mel­tä – kyse on po­lii­sin mukaan ehkä vain yk­sit­täi­ses­tä erästä

26.05.2023 09:45
Tilaajille
Poliisi varoittaa: Rovaniemellä liikkeellä erityisen vaarallista huumetta

Poliisi va­roit­taa: Ro­va­nie­mel­lä liik­keel­lä eri­tyi­sen vaa­ral­lis­ta huu­met­ta

25.05.2023 16:57
Vapaaehtoiset avasivat tänään Helsinkiin laittoman huumeiden käyttöhuoneen, poliisi saapui pian paikalle

Va­paa­eh­toi­set ava­si­vat tänään Hel­sin­kiin lait­to­man huu­mei­den käyt­tö­huo­neen, poliisi saapui pian pai­kal­le

25.05.2023 12:24 2
Meri-Lapissa paljastui viikonloppuna 20 huumausainerikosta – nuorten ensikertalaisten määrä huolettaa poliisia

Me­ri-La­pis­sa pal­jas­tui vii­kon­lop­pu­na 20 huu­maus­ai­ne­ri­kos­ta – nuorten en­si­ker­ta­lais­ten määrä huo­let­taa po­lii­sia

15.05.2023 16:55 1
Tilaajille
Huumeratsia poiki 21 rikosta Haaparannalla

Huu­me­rat­sia poiki 21 rikosta Haa­pa­ran­nal­la

08.05.2023 15:40
Tilaajille
Inarilaismiehille ehdollista vankeutta huumausainerikoksista

Ina­ri­lais­mie­hil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta

26.04.2023 14:00 1
Tilaajille
Suomalaisten suhtautuminen huumeisiin on muuttunut, käyttöhuoneitakin kannattaa aiempaa useampi

Suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mi­nen huu­mei­siin on muut­tu­nut, käyt­tö­huo­nei­ta­kin kan­nat­taa aiempaa useampi

14.04.2023 20:11