Ohjelmapalveluyritykset
Pelkkä hinnanalennus ei tuo kotimaisia asiakkaita pohjoisen yrityksille, vaan matkailun ohjelmapalvelut pitää muokata suomalaiseen makuun sopiviksi

Pelkkä hin­nan­alen­nus ei tuo ko­ti­mai­sia asiak­kai­ta poh­joi­sen yri­tyk­sil­le, vaan mat­kai­lun oh­jel­ma­pal­ve­lut pitää muokata suo­ma­lai­seen makuun so­pi­vik­si

25.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Kakslauttasen yrittäjälle poikkeamislupa huolto- ja tukikohtarakennuksen teolle Utsjoelle

Kaks­laut­ta­sen yrit­tä­jäl­le poik­kea­mis­lu­pa huolto- ja tu­ki­koh­ta­ra­ken­nuk­sen teolle Uts­joel­le

25.08.2020 15:38 1
Tilaajille
Miten Lapin matkailu nousee koronalamasta?  "Ensimmäinen hyvä Lapille on tulossa Saksasta, Benelux-maista, Ranskasta ja Sveitsistä"

Miten Lapin mat­kai­lu nousee ko­ro­na­la­mas­ta? "En­sim­mäi­nen hyvä Lapille on tulossa Sak­sas­ta, Be­ne­lux-mais­ta, Rans­kas­ta ja Sveit­sis­tä"

15.05.2020 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Johtaminen turvallisten elämysten perustana
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Joh­ta­mi­nen tur­val­lis­ten elä­mys­ten pe­rus­ta­na

23.04.2020 13:44 0
Tilaajille
Matkailukaravaani kulkee Inarissa, vaikka pakkanen paukkuu pirttien nurkissa

Mat­kai­lu­ka­ra­vaa­ni kulkee Ina­ris­sa, vaikka pak­ka­nen paukkuu pirt­tien nur­kis­sa

28.01.2020 18:24 0
Tilaajille
Hevosvoimat vaihtuivat lihasvoimaan - Lappi muutti entisen kilpakuski Anette Latva-Piikkilän tavan ajatella ympäristöään

He­vos­voi­mat vaih­tui­vat li­has­voi­maan - Lappi muutti entisen kil­pa­kus­ki Anette Lat­va-Piik­ki­län tavan aja­tel­la ym­pä­ris­töään

24.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Yrittäjä halusi asiakkailleen uutta tekemistä ja niinpä hän tempaisi jäävuoren Rovaniemelle Apukan lomakylään

Yrit­tä­jä halusi asiak­kail­leen uutta te­ke­mis­tä ja niinpä hän tem­pai­si jää­vuo­ren Ro­va­nie­mel­le Apukan lo­ma­ky­lään

21.12.2019 18:00 0
Tilaajille
Hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualojen työehtosopimukset saatiin sovittua kahdeksi vuodeksi

Hiih­to­kes­kus- ja oh­jel­ma­pal­ve­lu­alo­jen työ­eh­to­so­pi­muk­set saatiin so­vit­tua kah­dek­si vuo­dek­si

19.12.2019 17:32 0
Tilaajille