Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Pakkanen
Rovaniemen illan ravit on peruttu pakkasen takia

Ro­va­nie­men illan ravit on peruttu pak­ka­sen takia

12.02.2024 11:06
Tilaajille
Pakkanen puraisi Sodankylässä – Lapin piirinmestaruushiihdot siirtyivät kahdella viikolla

Pak­ka­nen puraisi So­dan­ky­läs­sä – Lapin pii­rin­mes­ta­ruus­hiih­dot siir­tyi­vät kah­del­la vii­kol­la

08.02.2024 17:54
Tilaajille
Sallassa mitattiin lähes 35 astetta pakkasta tiistaina – kireä pakkassää jatkuu Lapissa loppuviikon

Sal­las­sa mi­tat­tiin lähes 35 astetta pak­kas­ta tiis­tai­na – kireä pak­kas­sää jatkuu Lapissa lop­pu­vii­kon

06.02.2024 19:56 1
Tilaajille
Gallup: Bensa-autoilijan pakkasraja on korkea – "Kaksi tuntia roikassa riittää"

Gallup: Ben­sa-au­toi­li­jan pak­kas­ra­ja on korkea – "Kaksi tuntia roi­kas­sa riit­tää"

19.01.2024 17:57 11
Tilaajille
Pakkanen kangisti Rovaniemen joukkoliikenteen – ovet temppuilevat, AdBluet jäätyvät ja lukuisat uudet matkustajat tarvitsevat ohjeita

Pak­ka­nen kan­gis­ti Ro­va­nie­men jouk­ko­lii­ken­teen – ovet temp­pui­le­vat, AdBluet jää­ty­vät ja lu­kui­sat uudet mat­kus­ta­jat tar­vit­se­vat ohjeita

19.01.2024 17:23 5
Tilaajille
Arktista dieseliä tarvitaan harvoin – "Olen sitä urallani kerran tilannut", sanoo bensiinikauppias, jonka mittari näytti aamulla -44 astetta

Ark­tis­ta die­se­liä tar­vi­taan harvoin – "Olen sitä ural­la­ni kerran ti­lan­nut", sanoo ben­sii­ni­kaup­pias, jonka mittari näytti aamulla -44 astetta

18.01.2024 17:00 8
Tilaajille
Ennustettua kovempi pakkanen yllätti Lapissa – Rovaniemen äänestysauto ei käynnistynyt torstaiaamuna

En­nus­tet­tua kovempi pak­ka­nen yllätti Lapissa – Ro­va­nie­men ää­nes­tys­au­to ei käyn­nis­ty­nyt tors­tai­aa­mu­na

18.01.2024 10:29 5
Tilaajille
Ankara talvi kurittaa lintuja

Ankara talvi ku­rit­taa lintuja

17.01.2024 11:25
Alkuviikko on tavallisen talvinen Lapissa – pakkanen lauhtuu keskiviikkona

Al­ku­viik­ko on ta­val­li­sen tal­vi­nen Lapissa – pak­ka­nen lauhtuu kes­ki­viik­ko­na

14.01.2024 17:05 1
Tilaajille
Föhn-tuuli tuo lauhoja päiviä Lappiin – Länsi-Lapissa tiistaina jopa viisi astetta lämmintä, loppuviikosta luvassa taas kireitä pakkasia

Föhn-tuu­li tuo lauhoja päiviä Lappiin – Län­si-La­pis­sa tiis­tai­na jopa viisi astetta läm­min­tä, lop­pu­vii­kos­ta luvassa taas kireitä pak­ka­sia

08.01.2024 14:50
Tilaajille
Taloyhtiöiden tuulikaapeissa vaanii ison vesivahingon vaara –  lauhtuva pakkanen nostaa esiin ongelmia

Ta­lo­yh­tiöi­den tuu­li­kaa­peis­sa vaanii ison ve­si­va­hin­gon vaara – lauh­tu­va pak­ka­nen nostaa esiin on­gel­mia

07.01.2024 11:36 3
Tilaajille
Fingrid purkaa sähköjärjestelmän valmiustason noston

Fingrid purkaa säh­kö­jär­jes­tel­män val­mius­ta­son noston

05.01.2024 16:59 3
Enontekiöllä mitattiin 44,3 astetta pakkasta – kyseessä 2000-luvun pakkasennätys Suomessa

Enon­te­kiöl­lä mi­tat­tiin 44,3 astetta pak­kas­ta – ky­sees­sä 2000-lu­vun pak­kas­en­nä­tys Suo­mes­sa

05.01.2024 07:16 1
Pakkasella liika lämmitys on turhaa – Moni sortuu yleiseen virheeseen: "Lämmitetään pitkin päivää kuin höyryveturia"

Pak­ka­sel­la liika läm­mi­tys on turhaa – Moni sortuu ylei­seen vir­hee­seen: "Läm­mi­te­tään pitkin päivää kuin höy­ry­ve­tu­ria"

04.01.2024 17:00 5
Tilaajille
VR peruu loppuviikolta kaukoliikenteen junavuoroja kovan pakkasen takia

VR peruu lop­pu­vii­kol­ta kau­ko­lii­ken­teen ju­na­vuo­ro­ja kovan pak­ka­sen takia

04.01.2024 15:55 1
Tilaajille
Enontekiöllä mitattiin torstaina –43 astetta – kireä pakkanen jatkuu Lapissa viikonlopulle asti

Enon­te­kiöl­lä mi­tat­tiin tors­tai­na –43 astetta – kireä pak­ka­nen jatkuu Lapissa vii­kon­lo­pul­le asti

04.01.2024 16:48 3
Tilaajille
Punatulkku ja urpiainenkin menevät kovilla pakkasilla kieppiin – asiantuntijan mukaan ne pärjäävät paukkupakkasissa kunhan ruokaa riittää

Pu­na­tulk­ku ja ur­piai­nen­kin menevät kovilla pak­ka­sil­la kiep­piin – a­sian­tun­ti­jan mukaan ne pär­jää­vät pauk­ku­pak­ka­sis­sa kunhan ruokaa riittää

03.01.2024 12:41
Tilaajille
Lisääkö ilmastonmuutos hyytävän kylmiä pakkasjaksoja, professori Harri Kokkola?

Lisääkö il­mas­ton­muu­tos hyy­tä­vän kylmiä pak­kas­jak­so­ja, pro­fes­so­ri Harri Kok­ko­la?

03.01.2024 08:54 3
Tilaajille
Hyytävät talvisäät aiheuttaneet ongelmia autoilijoille – näin varaudut kylmiin talvisäihin

Hyy­tä­vät tal­vi­säät ai­heut­ta­neet on­gel­mia au­toi­li­joil­le – näin va­rau­dut kylmiin tal­vi­säi­hin

02.01.2024 20:38
Lyhyempiä safareita, ikärajoja ja kerrospukeutumista – pakkanen aiheuttaa erikoisjärjestelyitä safareilla

Ly­hyem­piä sa­fa­rei­ta, ikä­ra­jo­ja ja ker­ros­pu­keu­tu­mis­ta – pak­ka­nen ai­heut­taa eri­kois­jär­jes­te­lyi­tä sa­fa­reil­la

02.01.2024 19:45 1
Tilaajille