Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Har­ven­nus­hak­kui­ta ei voida tehdä, porot kar­kaa­vat laa­joil­le alueil­le ja sa­fa­ri­yri­tyk­set jou­tu­vat pe­ru­maan oh­jel­miaan – Mar­ras­kuun lämpö haittaa monia lap­pi­lais­ten elin­kei­no­ja

Marraskuut ovat yhä useammin lämpimiä ja sateisia.

Harvennushakkuut on jouduttu keskeyttämään

Lämpenevät syksyt aiheuttavat harmia metsätöille. Lapin koneyrittäjien puheenjohtajan Kimmo Kulojärven mukaan kelirikot käyvät vuosi vuodelta hankalammiksi.

Kun on vuorotellen plussakelejä ja pientä pakkasta, soratiet menevät niin huonoon kuntoon, että niillä ei pysty ajamaan raskailla ajoneuvoilla.