Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Har­ven­nus­hak­kui­ta ei voida tehdä, porot kar­kaa­vat laa­joil­le alueil­le ja sa­fa­ri­yri­tyk­set jou­tu­vat pe­ru­maan oh­jel­miaan – Mar­ras­kuun lämpö haittaa monia lap­pi­lais­ten elin­kei­no­ja

Marraskuut ovat yhä useammin lämpimiä ja sateisia.

Harvennushakkuut on jouduttu keskeyttämään

Lämpenevät syksyt aiheuttavat harmia metsätöille. Lapin koneyrittäjien puheenjohtajan Kimmo Kulojärven mukaan kelirikot käyvät vuosi vuodelta hankalammiksi.

Kun on vuorotellen plussakelejä ja pientä pakkasta, soratiet menevät niin huonoon kuntoon, että niillä ei pysty ajamaan raskailla ajoneuvoilla.