tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vesisateet
Inarijärvellä vesi alkaa jo loiskua ylärajoilla – syyskuu on ollut Inarissa sateisin lähes sataan vuoteen

Ina­ri­jär­vel­lä vesi alkaa jo loiskua ylä­ra­joil­la – syyskuu on ollut Ina­ris­sa sa­tei­sin lähes sataan vuoteen

29.09.2023 17:25 1
Tilaajille
Lauantain valmistujaisjuhlat kannattaa viedä sisätiloihin, ennustaa meteorologi – viikolle luvassa ennemmin viileää kevätsäätä kuin kesäkeliä

Lauan­tain val­mis­tu­jais­juh­lat kan­nat­taa viedä si­sä­ti­loi­hin, en­nus­taa me­teo­ro­lo­gi – vii­kol­le luvassa en­nem­min viileää ke­vät­sää­tä kuin ke­sä­ke­liä

29.05.2023 08:30
Tilaajille
Loppuviikosta ennustetaan viileähköä – sateet eivät enää nosta vedenpintoja, vakuuttaa Tulvakeskus

Lop­pu­vii­kos­ta en­nus­te­taan vii­leäh­köä – sateet eivät enää nosta ve­den­pin­to­ja, va­kuut­taa Tul­va­kes­kus

23.05.2023 19:30
Tilaajille
Alkuviikolle luvassa "oikein tasaista syyssäätä" – loppuviikosta voisi tulla jopa räntää, mutta se on epätodennäköistä

Al­ku­vii­kol­le luvassa "oikein ta­sais­ta syys­sää­tä" – lop­pu­vii­kos­ta voisi tulla jopa räntää, mutta se on epä­to­den­nä­köis­tä

26.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Sateinen viikko ei tuo vielä mukanaan ensilunta – lunta ja räntää voi esiintyä, mutta se muuttuu vedeksi

Sa­tei­nen viikko ei tuo vielä mu­ka­naan en­si­lun­ta – lunta ja räntää voi esiin­tyä, mutta se muuttuu vedeksi

14.09.2022 16:39
Tilaajille
Viikonlopusta alkaen viilenee, lupaa tuorein ennuste – torstai ja perjantai ovat vielä kesäisiä päiviä

Vii­kon­lo­pus­ta alkaen vii­le­nee, lupaa tuorein ennuste – torstai ja per­jan­tai ovat vielä ke­säi­siä päiviä

25.08.2022 06:00
Tilaajille
Viikko alkaa Lapissa pilvisenä ja sateisena – sää lämpenee keskiviikkona, helteet mahdollisia jo torstaina

Viikko alkaa Lapissa pil­vi­se­nä ja sa­tei­se­na – sää läm­pe­nee kes­ki­viik­ko­na, helteet mah­dol­li­sia jo tors­tai­na

18.07.2022 06:00
Tilaajille
Keski- ja Pohjois-Lappiin on annettu sadevaroitus – vettä voi tulla lauantaina jopa 50 millimetriä

Keski- ja Poh­jois-Lap­piin on annettu sa­de­va­roi­tus – vettä voi tulla lauan­tai­na jopa 50 mil­li­met­riä

16.07.2022 14:49 6
Koko Lappi saa kuluvalla viikolla osansa vesisateista – ukonilma on voimakkainta Itä-Lapissa keskiviikkona

Koko Lappi saa ku­lu­val­la vii­kol­la osansa ve­si­sa­teis­ta – ukon­il­ma on voi­mak­kain­ta Itä-La­pis­sa kes­ki­viik­ko­na

12.07.2022 05:00
Tilaajille
Helteet ja ukkoset hiipuvat, tiistaista alkaen sää muuttuu viileämmäksi ja pilvisemmäksi – maanantai on vielä komea kesäpäivä ainakin Länsi-Lapissa

Helteet ja ukkoset hii­pu­vat, tiis­tais­ta alkaen sää muuttuu vii­leäm­mäk­si ja pil­vi­sem­mäk­si – maa­nan­tai on vielä komea ke­sä­päi­vä ainakin Län­si-La­pis­sa

04.07.2022 05:30
Tilaajille
Lappiin on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja kuurosateita, mutta viikonloppua kohden kirkastuu

Lappiin on luvassa vaih­te­le­vaa pil­vi­syyt­tä ja kuu­ro­sa­tei­ta, mutta vii­kon­lop­pua kohden kir­kas­tuu

13.06.2022 07:00
Tilaajille
Lappiin on luvassa sateinen ja tuulinen viikonloppu

Lappiin on luvassa sa­tei­nen ja tuu­li­nen vii­kon­lop­pu

08.04.2022 06:00
Tilaajille
Vesistöjen virtaamat korkealla sateisen lokakuun jäljiltä – Hyydepadot alkutalven riski

Ve­sis­tö­jen vir­taa­mat kor­keal­la sa­tei­sen lo­ka­kuun jäl­jil­tä – Hyy­de­pa­dot al­ku­tal­ven riski

08.11.2021 17:22 1
Tilaajille
Lumen alle jäävä märkä maa homehtuu herkästi – metsätyöt vaikeutuvat ja porot lähtevät vaeltamaan, jos maa ei kuivu ennen pysyvää lunta

Lumen alle jäävä märkä maa ho­meh­tuu her­käs­ti – met­sä­työt vai­keu­tu­vat ja porot läh­te­vät vael­ta­maan, jos maa ei kuivu ennen pysyvää lunta

19.10.2021 06:30 3
Tilaajille
Rovaniemellä satoi maanantain aikana yli 60 milliä vettä – rankkasateet työllistivät pelastuslaitosta Etelä-Lapissa

Ro­va­nie­mel­lä satoi maa­nan­tain aikana yli 60 milliä vettä – rank­ka­sa­teet työl­lis­ti­vät pe­las­tus­lai­tos­ta Ete­lä-La­pis­sa

22.06.2021 09:10 1
Tilaajille
Harvennushakkuita ei voida tehdä, porot karkaavat laajoille alueille ja safariyritykset joutuvat perumaan ohjelmiaan – Marraskuun lämpö haittaa monia lappilaisten elinkeinoja

Har­ven­nus­hak­kui­ta ei voida tehdä, porot kar­kaa­vat laa­joil­le alueil­le ja sa­fa­ri­yri­tyk­set jou­tu­vat pe­ru­maan oh­jel­miaan – Mar­ras­kuun lämpö haittaa monia lap­pi­lais­ten elin­kei­no­ja

18.11.2020 08:54 2
Tilaajille
Maanantaina lumisade muuttuu vesisateeksi – Päivystävän meteorologin mukaan Lapin lumikinokset eivät kerkeä sulaa

Maa­nan­tai­na lu­mi­sa­de muuttuu ve­si­sa­teek­si – Päi­vys­tä­vän me­teo­ro­lo­gin mukaan Lapin lu­mi­ki­nok­set eivät kerkeä sulaa

25.10.2020 16:32 2
Tilaajille