Talvi

Tänään Tor­nion­laak­sos­sa on liki kym­me­nen läm­pöas­tet­ta, mutta sitten vii­le­nee – Me­teo­ro­lo­gi: "Lämmin rintama on teidät jo ylit­tä­nyt"

23.03.2021 09:44
Tilaajille

“Täällä ei ole mennyt kuin jänis” – Liu­ku­lu­mi­ken­gil­lä mennään valmiin jäljen ul­ko­puo­lel­le, mutta tekeekö niillä mitään?

07.03.2021 10:24
Tilaajille

Kan­ta­tien tal­vi­no­peus Po­siol­la 80:sta 100:k­si? – "No­peus­ra­joi­tuk­sen nos­ta­mi­set ovat har­vi­nai­sia aloit­tei­ta"

03.03.2021 20:13 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Viikon kuva: Lunta ja lisää lunta

26.02.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Minulla on ikävä sadetta

12.02.2021 06:30 1
Tilaajille

Lapissa on yhä hyy­tä­vän kylmiä öitä, mutta aurinko taittaa jo pak­ka­sen terän päi­väl­lä – En­sim­mäi­set kevään merkit pa­laa­vat hel­mi­kuus­sa

09.02.2021 08:19 1
Tilaajille

Tal­vi­la­jien lä­het­ti­läät ha­lua­vat lumen pöl­lyä­vän vielä lap­sen­lap­sil­le­kin – "Jos pa­him­mat en­nus­teet to­teu­tu­vat, elämä tulee olemaan aika kurjaa"

04.02.2021 06:00 1
Tilaajille

Kyl­met­ty­mi­nen hei­ken­tää li­has­ten suo­ri­tus­ky­kyä ja al­tis­taa vam­moil­le – Aloita tal­vi­nen lenkki rau­hal­li­ses­ti ja anna li­has­ten lämmetä

01.02.2021 07:00
Tilaajille

Luis­te­lu on yksi talven suo­sik­ki­la­jeis­ta – "Tämä on meidän olo­huo­neem­me"

30.01.2021 16:42
Tilaajille

Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­toon löytyi rat­kai­su Ro­va­nie­mel­lä – Osalla etuus huo­no­nee, enem­mis­töl­lä palvelu paranee

26.01.2021 07:00 4
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kar­va­kau­lus­ta­kis­sa tulee liian hel­pos­ti hiki

17.01.2021 17:22
Tilaajille

Tors­tai­na oli kyl­min­tä Muo­nios­sa ja Kit­ti­läs­sä – pak­ka­nen hel­lit­tää La­pis­sa, eikä ensi vii­kos­ta tule yhtä kylmä

14.01.2021 21:03
Tilaajille

Isojen hallien kat­to­jen lu­mi­kuor­ma­ris­ki yli­tet­ty Kä­si­var­res­sa, lunta on tar­vit­taes­sa pois­tet­ta­va – pien­ta­lo­jen katot kes­tä­vät lumen painon

14.01.2021 09:56
Tilaajille

Te­räs­jää uhkaa jäädä huo­nok­si, mutta jäätiet saadaan auki – Parin päivän kireä pak­ka­nen ei riitä vah­vis­ta­maan jäitä riit­tä­väs­ti

13.01.2021 18:57
Tilaajille

Pak­ka­nen hipoo Kit­ti­läs­sä 40 astetta – meneekö lukema jossain rikki? – Lähetä kuva pak­kas­mit­ta­ris­ta­si!

13.01.2021 13:17 2
Tilaajille

Ruusuja jää­lyh­dys­sä: Titta Geor­gie­vin kauniit lyhdyt ilah­dut­ta­vat myös naa­pu­rei­ta Ran­ta­vi­ti­kal­la

12.01.2021 14:31 1

Myräkkä koet­te­lee: Säh­köt­tö­mien ko­ti­ta­louk­sien määrä yhä tu­han­sis­sa – Hel­sin­gis­sä va­roi­te­taan katolta pu­toa­vas­ta lumesta

12.01.2021 17:54 1

Lapissa pa­kas­tuu al­ku­vii­kos­ta, mutta vii­kon­lop­pu­na Ylä-Lap­pi saattaa olla Suomen läm­pi­min kolkka

11.01.2021 07:00
Tilaajille

Huurre maalaa puut val­koi­sik­si ja luo pos­ti­kort­ti­mai­se­man jopa kau­pun­kiin – luon­non­il­miö syntyy sumusta ja katoaa kevään koit­taes­sa

08.01.2021 15:13
Tilaajille

Lop­piai­sek­si luvassa pil­vis­tä säätä – vii­kon­lo­pun alla pak­ka­nen ki­ris­tyy, kyl­min­tä Itä-La­pis­sa

05.01.2021 10:22 1
Tilaajille