Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Thaimaalaiset marjanpoimijat
Viimeisin 4 tuntia
Kotimaista marja-alaa ravistellut rikostutkinta on valmis ja siirtyy nyt syyteharkintaan – mainehaitta on jo varma, eikä sen korjaantumisesta ole takeita
Pääkirjoitus

Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

21:49 1
Vanhemmat
Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden työolot paranivat hieman, mutta kaikissa tarkastuksissa löytyi silti huomautettavaa marjayritysten toiminnasta

Ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den työolot pa­ra­ni­vat hieman, mutta kai­kis­sa tar­kas­tuk­sis­sa löytyi silti huo­mau­tet­ta­vaa mar­ja­yri­tys­ten toi­min­nas­ta

22.11.2023 19:30 9
Tilaajille
Marjayrityksiä koskeva ihmiskauppatutkinta on vielä pahasti kesken

Mar­ja­yri­tyk­siä koskeva ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta on vielä pahasti kesken

06.04.2023 12:25 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kä­sit­tä­mä­tön vaa­ti­mus mi­nis­te­riöl­tä

24.03.2023 06:30 1
Tilaajille
Luonnonmarja-alan asetusmuutos viisumikieltoineen uhkaa ajaa oikein toimineitakin alan yrityksiä konkurssiin – aikalisä voisi olla paikallaan
Pääkirjoitus

Luon­non­mar­ja-alan ase­tus­muu­tos vii­su­mi­kiel­toi­neen uhkaa ajaa oikein toi­mi­nei­ta­kin alan yri­tyk­siä kon­kurs­siin – ai­ka­li­sä voisi olla pai­kal­laan

08.02.2023 21:31 6
Vieraspoimijoiden siirtäminen työsuhteisiksi on perusteltu uudistus
Pääkirjoitus

Vie­ras­poi­mi­joi­den siir­tä­mi­nen työ­suh­tei­sik­si on pe­rus­tel­tu uu­dis­tus

26.12.2022 20:00 22
Tilaajille