Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Varkaudet
Varas vei auton Torniosta ja moottorikelkan Pellosta – varkaat ja rattijuopot työllistivät Meri-Lapin poliisia viikonloppuna

Varas vei auton Tor­nios­ta ja moot­to­ri­kel­kan Pel­los­ta – varkaat ja rat­ti­juo­pot työl­lis­ti­vät Me­ri-La­pin po­lii­sia vii­kon­lop­pu­na

26.03.2023 14:23
Tilaajille
Nuoret murtautuivat omakotitaloon perimään palkkasaataviaan – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Nuoret mur­tau­tui­vat oma­ko­ti­ta­loon pe­ri­mään palk­ka­saa­ta­viaan – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

24.03.2023 18:39 2
Tilaajille
Rattijuoppo ilmiantoi itsensä poliisille Rovaniemellä

Rat­ti­juop­po il­mi­an­toi itsensä po­lii­sil­le Ro­va­nie­mel­lä

20.02.2023 10:37
Tilaajille
Juopuneet ja varkaat työllistivät Meri-Lapin poliisia lauantai-iltana – hiihtolomareissulla olleilta varastettiin matkatavarat sisältänyt peräkärry

Juo­pu­neet ja varkaat työl­lis­ti­vät Me­ri-La­pin po­lii­sia lauan­tai-il­ta­na – hiih­to­lo­ma­reis­sul­la ol­leil­ta va­ras­tet­tiin mat­ka­ta­va­rat si­säl­tä­nyt pe­rä­kär­ry

19.02.2023 14:10
Tilaajille
Rattijuopumukset ja varkaudet työllistivät poliisia Meri-Lapissa

Rat­ti­juo­pu­muk­set ja var­kau­det työl­lis­ti­vät po­lii­sia Me­ri-La­pis­sa

18.02.2023 14:37
Tilaajille
Lapin poliisi etsii varastetulle tavaralle oikeaa omistajaa – poliisin hallussa on esimerkiksi mönkijä, rullasukset ja hiomakone

Lapin poliisi etsii va­ras­te­tul­le ta­va­ral­le oikeaa omis­ta­jaa – ­po­lii­sin hal­lus­sa on esi­mer­kik­si mön­ki­jä, rul­la­suk­set ja hio­ma­ko­ne

25.01.2023 09:27
Tilaajille
Kaksi moottorikelkkaa varastettiin Kilpisjärvellä

Kaksi moot­to­ri­kelk­kaa va­ras­tet­tiin Kil­pis­jär­vel­lä

19.01.2023 16:42
Tilaajille
Varkaat veivät lasten junioritoimintaan tarkoitetun moottorikelkan – "Kellä on noin paljon pokkaa, että viedään lapsilta harrastusvehkeet?"

Varkaat veivät lasten ju­nio­ri­toi­min­taan tar­koi­te­tun moot­to­ri­kel­kan – "Kellä on noin paljon pokkaa, että viedään lap­sil­ta har­ras­tus­veh­keet?"

18.01.2023 15:25 5
Tilaajille
Moottorikelkka ja peräkärry varkaille Kemissä

Moot­to­ri­kelk­ka ja pe­rä­kär­ry var­kail­le Kemissä

18.12.2022 10:59
Tilaajille
Kohonneet bensiinin ja dieselin hinnat näkyvät yhä polttoainevarkauksien määrässä, kertoo poliisi

Ko­hon­neet ben­sii­nin ja die­se­lin hinnat näkyvät yhä polt­to­ai­ne­var­kauk­sien mää­räs­sä, kertoo poliisi

09.12.2022 09:05
Tilaajille
Mies murtautui Enontekiön terveysasemalle ja varasti lääkkeitä

Mies mur­tau­tui Enon­te­kiön ter­veys­ase­mal­le ja varasti lääk­kei­tä

15.11.2022 18:07
Tilaajille
Alaikäinen kuljettaja kolaroi traktorimönkijällä humalassa Torniossa – Kemissä liikkeellä kortittomia kuljettajia amfetamiinin vaikutuksen alaisena

Ala­ikäi­nen kul­jet­ta­ja kolaroi trak­to­ri­mön­ki­jäl­lä hu­ma­las­sa Tor­nios­sa – Kemissä liik­keel­lä kor­tit­to­mia kul­jet­ta­jia am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

28.11.2022 10:35 6
Tilaajille
Meri-Lapin alueella varkauksia ja rattijuoppoja, Ylitorniolla epäillään hirven salakaatoa

Me­ri-La­pin alueel­la var­kauk­sia ja rat­ti­juop­po­ja, Yli­tor­niol­la epäil­lään hirven sa­la­kaa­toa

29.10.2022 10:10 5
Tilaajille
Perämoottoreita varastettiin Muoniossa  – maahan jääneet raahausjäljet johdattivat poliisit suoraan varkaan luo

Pe­rä­moot­to­rei­ta va­ras­tet­tiin Muo­nios­sa – maahan jääneet raa­haus­jäl­jet joh­dat­ti­vat po­lii­sit suoraan varkaan luo

08.10.2022 14:19 3
Tilaajille
Alaikäiset serkukset kaahasivat hurjaa ylinopeutta Kemissä suoraan poliisin ajonopeusvalvontaan

Ala­ikäi­set ser­kuk­set kaa­ha­si­vat hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä suoraan po­lii­sin ajo­no­peus­val­von­taan

01.10.2022 10:48 3
Tilaajille
Kemissä anastettiin pakettiauto maanantaina iltapäivällä – poliisi kaipaa havaintojasi tästä autosta

Kemissä anas­tet­tiin pa­ket­ti­au­to maa­nan­tai­na il­ta­päi­väl­lä – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja­si tästä autosta

13.09.2022 15:52
Tilaajille
Muurolassa jäi viikonloppuna kiinni rattijuoppo, Rovaniemellä pyörävarkaita

Muu­ro­las­sa jäi vii­kon­lop­pu­na kiinni rat­ti­juop­po, Ro­va­nie­mel­lä pyö­rä­var­kai­ta

28.08.2022 16:18
Tilaajille
Poliisilla uusi toimintamalli katalysaattorivarkauksien ehkäisemiseksi – katso tästä vinkit katalysaattorin suojaamiseen

Po­lii­sil­la uusi toi­min­ta­mal­li ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sien eh­käi­se­mi­sek­si – katso tästä vinkit ka­ta­ly­saat­to­rin suo­jaa­mi­seen

27.08.2022 18:40 2
Lounais-Suomen poliisi ja suurimmat katalysaattorikierrätysyritykset kehittivät toimintamallin katalysaattorivarkauksien estämiseksi

Lou­nais-Suo­men poliisi ja suu­rim­mat ka­ta­ly­saat­to­ri­kier­rä­tys­yri­tyk­set ke­hit­ti­vät toi­min­ta­mal­lin ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sien es­tä­mi­sek­si

26.08.2022 15:50 3
Tilaajille
Ulkomaalaista mieskaksikkoa epäillään törkeistä varkauksista – tunkeutuivat ikäihmisten koteihin taulukauppojen varjolla myös Lapissa

Ul­ko­maa­lais­ta mies­kak­sik­koa epäil­lään tör­keis­tä var­kauk­sis­ta – ­tun­keu­tui­vat ikä­ih­mis­ten ko­tei­hin tau­lu­kaup­po­jen var­jol­la myös Lapissa

22.08.2022 15:58 6
Tilaajille