juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Varkaudet
Varkaat tunkeutuivat yöllä ikäihmisten koteihin ja veivät rahaa ja pankkikortteja Posiolla – poliisi kaipaa havaintoja valkoisella autolla maaliskuussa liikkuneista miehistä

Varkaat tun­keu­tui­vat yöllä ikä­ih­mis­ten ko­tei­hin ja veivät rahaa ja pank­ki­kort­te­ja Po­siol­la – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja val­koi­sel­la autolla maa­lis­kuus­sa liik­ku­neis­ta mie­his­tä

14.06.2022 11:17
Tilaajille
Kittilässä anastettu mönkijöitä – poliisin mukaan varkaille kelpaavat myös perämoottorit ja polkupyörät

Kit­ti­läs­sä anas­tet­tu mön­ki­jöi­tä – po­lii­sin mukaan var­kail­le kel­paa­vat myös pe­rä­moot­to­rit ja pol­ku­pyö­rät

12.06.2022 16:57
Kemissä ja Torniossa rattijuoppoja liikenteessä

Kemissä ja Tor­nios­sa rat­ti­juop­po­ja lii­ken­tees­sä

24.04.2022 11:15 2
Tilaajille
Poliisi on saanut kiinni Rovaniemellä öisin autoihin pyrkineen henkilön – autoista viety käteistä rahaa

Poliisi on saanut kiinni Ro­va­nie­mel­lä öisin au­toi­hin pyr­ki­neen hen­ki­lön – au­tois­ta viety kä­teis­tä rahaa

11.03.2022 14:41 5
Tilaajille
Alkoholia varastaneet nuoret ovat työllistäneet Lapin poliisia – nuorin epäilty 12-vuotias

Al­ko­ho­lia va­ras­ta­neet nuoret ovat työl­lis­tä­neet Lapin po­lii­sia – nuorin epäilty 12-vuo­tias

11.03.2022 14:27
Tilaajille
Maksuvälinepetoksiin liittyvien henkilöiden käyttämästä autosta saatiin lukuisia vihjeitä – auto on poliisin mukaan poistunut maasta

Mak­su­vä­li­ne­pe­tok­siin liit­ty­vien hen­ki­löi­den käyt­tä­mäs­tä autosta saatiin lu­kui­sia vih­jei­tä – auto on po­lii­sin mukaan pois­tu­nut maasta

08.03.2022 14:01
Posiolaisen asuntoon tunkeuduttiin putkirikkoon vedoten – iäkkäältä vietiin lompakosta pankkikortti

Po­sio­lai­sen asun­toon tun­keu­dut­tiin put­ki­rik­koon vedoten – iäk­kääl­tä vietiin lom­pa­kos­ta pank­ki­kort­ti

08.03.2022 13:40
Kauppareissulla iskeviä lompakkovarkaita liikkeellä Rovaniemen ja Meri-Lapin alueella – poliisi pyytää havaintoja Ruotsin kilvissä olevasta autosta

Kaup­pa­reis­sul­la iskeviä lom­pak­ko­var­kai­ta liik­keel­lä Ro­va­nie­men ja Me­ri-La­pin alueel­la – poliisi pyytää ha­vain­to­ja Ruotsin kil­vis­sä ole­vas­ta autosta

05.03.2022 10:31 11
Tilaajille
Helsingissä Naistenklinikalla paljastui laaja lääkevarkaus: Työntekijän epäillään anastaneen huomattavia määriä huumaavia lääkkeitä

Hel­sin­gis­sä Nais­ten­kli­ni­kal­la pal­jas­tui laaja lää­ke­var­kaus: Työn­te­ki­jän epäil­lään anas­ta­neen huo­mat­ta­via määriä huu­maa­via lääk­kei­tä

20.01.2022 13:10
Poliisi otti Kemissä kenkävarkaan kiinni verekseltään

Poliisi otti Kemissä ken­kä­var­kaan kiinni ve­rek­sel­tään

19.10.2021 16:29
Tilaajille
Mies käräjillä 35 rikoksesta Rovaniemellä, alla jo tuomio parin viikon takaa – meneillään oleva pitkä vankilareissu piteni seitsemällä kuukaudella

Mies kä­rä­jil­lä 35 ri­kok­ses­ta Ro­va­nie­mel­lä, alla jo tuomio parin viikon takaa – me­neil­lään oleva pitkä van­ki­la­reis­su piteni seit­se­mäl­lä kuu­kau­del­la

24.09.2021 14:27
Tilaajille
Mönkijävarkaudet poliisin riesana Rovaniemellä – Anastetuilla mönkijöillä on anastettu lisää omaisuutta

Mön­ki­jä­var­kau­det po­lii­sin riesana Ro­va­nie­mel­lä – Anas­te­tuil­la mön­ki­jöil­lä on anas­tet­tu lisää omai­suut­ta

19.07.2021 13:04 2
Tilaajille
Rovaniemeläiselle miehelle liki kolme vuotta vankeutta lukuisista rikoksista – uhkaili toista jalkajousella, huijasi ajoneuvokaupoilla ja syyllistyi huumausainerikoksiin

Ro­va­nie­me­läi­sel­le mie­hel­le liki kolme vuotta van­keut­ta lu­kui­sis­ta ri­kok­sis­ta – uhkaili toista jal­ka­jou­sel­la, huijasi ajo­neu­vo­kau­poil­la ja syyl­lis­tyi huu­maus­ai­ne­ri­kok­siin

13.07.2021 17:57
Tilaajille
Rovaniemen poliisilla vauhdikas viikonloppu – venetraileri veneineen varastettiin ja kaksi nuorta loukkaantui mopo-onnettomuudessa

Ro­va­nie­men po­lii­sil­la vauh­di­kas vii­kon­lop­pu – ve­ne­trai­le­ri ve­nei­neen va­ras­tet­tiin ja kaksi nuorta louk­kaan­tui mo­po-on­net­to­muu­des­sa

13.06.2021 17:19 2
Tilaajille
Varkailla painava lasti, poliisi  kaipaa havaintoja: Kolme tonnia painava kivimurskaimen osa vietiin Inarissa

Var­kail­la painava lasti, poliisi kaipaa ha­vain­to­ja: Kolme tonnia painava ki­vi­murs­kai­men osa vietiin Ina­ris­sa

07.06.2021 17:53
Tilaajille
Päihtyneitä kuljettajia Tervolassa ja Kemissä, varkauksia Torniossa, Kemissä ja Keminmaassa

Päih­ty­nei­tä kul­jet­ta­jia Ter­vo­las­sa ja Ke­mis­sä, var­kauk­sia Tor­nios­sa, Kemissä ja Ke­min­maas­sa

05.06.2021 12:05
Tilaajille
Crossimoottoripyörä varastettiin omakotitalon pihasta Muoniossa – Poliisi pyytää havaintoja

Cros­si­moot­to­ri­pyö­rä va­ras­tet­tiin oma­ko­ti­ta­lon pihasta Muo­nios­sa – Poliisi pyytää ha­vain­to­ja

01.06.2021 21:56
Kainuussa tuomittiin sitkeä pitkäkyntinen – mies varasti paikallisista myymälöistä alkoholia ja tupakkaa 36 kertaa vuoden aikana, takana lukuisia aiempia varkauksia

Kai­nuus­sa tuo­mit­tiin sitkeä pit­kä­kyn­ti­nen – mies varasti pai­kal­li­sis­ta myy­mä­löis­tä al­ko­ho­lia ja tu­pak­kaa 36 kertaa vuoden aikana, takana lu­kui­sia aiempia var­kauk­sia

29.04.2021 15:18 1
Tilaajille
Varkaat murtautuivat asuttuun taloon Pellossa – Moottorikelkka ja peräkärry vietiin

Varkaat mur­tau­tui­vat asut­tuun taloon Pel­los­sa – Moot­to­ri­kelk­ka ja pe­rä­kär­ry vietiin

24.04.2021 10:04 1
Tilaajille
Poliisi: Sodankylän Sattasen koululta varastettu romumetallia – poliisi kaipaa havaintoja

Po­lii­si: So­dan­ky­län Sat­ta­sen kou­lul­ta va­ras­tet­tu ro­mu­me­tal­lia – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

23.04.2021 18:14 2
Tilaajille