Varkaudet
Viimeisin tunti
Poliisi: Torniossa varastettu arvokelkka löytyi poltettuna Kourilehdosta – Tutkinnassa myös törmäys tasoristeyspuomiin ja murtautuminen omakotitaloon

Po­lii­si: Tor­nios­sa va­ras­tet­tu ar­vo­kelk­ka löytyi pol­tet­tu­na Kou­ri­leh­dos­ta – Tut­kin­nas­sa myös törmäys ta­so­ris­teys­puo­miin ja mur­tau­tu­mi­nen oma­ko­ti­ta­loon

11:01 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Arvokelkka vietiin omakotitalon pihasta Torniossa – Poliisi tutkii törkeänä varkautena

Ar­vo­kelk­ka vietiin oma­ko­ti­ta­lon pihasta Tor­nios­sa – Poliisi tutkii tör­keä­nä var­kau­te­na

20.02.2021 12:50
Tilaajille
Vanhemmat
Keminmaasta varastetun kameran lähettämä livekuva johdatti poliisit varkaan kotiin

Ke­min­maas­ta va­ras­te­tun kameran lä­het­tä­mä li­ve­ku­va joh­dat­ti po­lii­sit varkaan kotiin

24.01.2021 11:11 3
Tilaajille
Ylitorniolla varastettiin aseita -  saalis poliisin hallussa, lisähavaintoja tapahtumasta toivotaan

Yli­tor­niol­la va­ras­tet­tiin aseita - saalis po­lii­sin hal­lus­sa, li­sä­ha­vain­to­ja ta­pah­tu­mas­ta toi­vo­taan

03.10.2020 15:59
Tilaajille
Rovaniemen Sudentiellä murtauduttiin rappukäytävään – Saman talon pihasta anastettiin maastopyörät ja koitettiin ottaa auto käyttöön

Ro­va­nie­men Su­den­tiel­lä mur­tau­dut­tiin rap­pu­käy­tä­vään – Saman talon pihasta anas­tet­tiin maas­to­pyö­rät ja koi­tet­tiin ottaa auto käyt­töön

27.09.2020 10:08
Tilaajille
Kuomullinen peräkärry varkaille Kolarissa

Kuo­mul­li­nen pe­rä­kär­ry var­kail­le Ko­la­ris­sa

25.09.2020 08:03
Tilaajille
Kolarista varastettiin uusi peräkärry – poliisi kaipaa havaintoja

Ko­la­ris­ta va­ras­tet­tiin uusi pe­rä­kär­ry – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

25.09.2020 06:14
Kemissä viime viikolla varastettu paljukärry on löytynyt ja palautettu omistajalleen – Poliisi pyytää edelleen vihjeitä varkaudesta

Kemissä viime vii­kol­la va­ras­tet­tu pal­ju­kär­ry on löy­ty­nyt ja pa­lau­tet­tu omis­ta­jal­leen – Poliisi pyytää edel­leen vih­jei­tä var­kau­des­ta

02.09.2020 18:05
Tilaajille
Paljukärry varastettiin Kemissä

Pal­ju­kär­ry va­ras­tet­tiin Kemissä

30.08.2020 11:37
Tilaajille
Poliisi otti kiinni kolme epäiltyä pyörävarasta Rovaniemellä – varastettua kuormaa ajettiin amfetamiinin vaikutuksen alaisena

Poliisi otti kiinni kolme epäil­tyä pyö­rä­va­ras­ta Ro­va­nie­mel­lä – va­ras­tet­tua kuormaa ajet­tiin am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

14.08.2020 20:52 1
Tilaajille
Rovaniemen poliisin viikonloppu oli vilkas – Korkalovaarassa tapeltiin ja Kulkurintieltä anastettiin skootteri

Ro­va­nie­men po­lii­sin vii­kon­lop­pu oli vilkas – Kor­ka­lo­vaa­ras­sa ta­pel­tiin ja Kul­ku­rin­tiel­tä anas­tet­tiin skoot­te­ri

09.08.2020 15:38
Tilaajille
Lapin poliisi saa joka vuosi noin 400 ilmoitusta varastetusta pyörästä – "Valistunut arvaus on, että todellinen lukema on vähintään kaksinkertainen"

Lapin poliisi saa joka vuosi noin 400 il­moi­tus­ta va­ras­te­tus­ta pyö­räs­tä – "Va­lis­tu­nut arvaus on, että to­del­li­nen lukema on vä­hin­tään kak­sin­ker­tai­nen"

16.07.2020 19:25
Tilaajille
Rovaniemellä anastettiin vene ja auto – poliisi kaipaa vihjeitä varkauksista

Ro­va­nie­mel­lä anas­tet­tiin vene ja auto – poliisi kaipaa vih­jei­tä var­kauk­sis­ta

25.06.2020 17:08

Fatbike anas­tet­tiin hau­taus­maan pihasta Ke­min­maas­sa

13.06.2020 11:30
Oulussakin anastelleiden miesten epäillään tehneen rikoksia viidellä paikkakunnalla, myös Rovaniemellä ja Kemissä – poliisilla neljä henkilöä kiinniotettuna, anastetun omaisuuden arvo huomattava

Ou­lus­sa­kin anas­tel­lei­den miesten epäil­lään tehneen ri­kok­sia vii­del­lä paik­ka­kun­nal­la, myös Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä – po­lii­sil­la neljä hen­ki­löä kiin­nio­tet­tu­na, anas­te­tun omai­suu­den arvo huo­mat­ta­va

14.05.2020 17:42
Tilaajille
Osa Pohjois-Suomesta varastetusta omaisuudesta vielä vailla omistajaansa

Osa Poh­jois-Suo­mes­ta va­ras­te­tus­ta omai­suu­des­ta vielä vailla omis­ta­jaan­sa

07.05.2020 13:34
Kadonnut drone löydettiin Kittilässä

Ka­don­nut drone löy­det­tiin Kit­ti­läs­sä

05.05.2020 09:32
Tilaajille
Poliisi löysi huomattavan määrän Etelä-Lapin ja Oulun kaupoista varastettua tavaraa – Yrityksiltä toivotaan pikaisia yhteydenottoja

Poliisi löysi huo­mat­ta­van määrän Ete­lä-La­pin ja Oulun kau­pois­ta va­ras­tet­tua tavaraa – Yri­tyk­sil­tä toi­vo­taan pi­kai­sia yh­tey­den­ot­to­ja

04.05.2020 17:55
Tilaajille
Huumeissa ajanut kuljettaja kärähti pääsiäisenä kolme kertaa ratista Rovaniemellä, Kuntotiellä pyörävarkaat jäivät kiinni verekseltään

Huu­meis­sa ajanut kul­jet­ta­ja kärähti pää­siäi­se­nä kolme kertaa ratista Ro­va­nie­mel­lä, Kun­to­tiel­lä pyö­rä­var­kaat jäivät kiinni ve­rek­sel­tään

13.04.2020 11:36
Tilaajille
Murtovarkaat iskeneet Rovaniemellä useisiin va­ras­to­ti­loi­hin kuluneen viikon aikana – poliisi muistuttaa säilyttämään arvoesineitä asunnossa varaston sijaan

Mur­to­var­kaat is­ke­neet Ro­va­nie­mel­lä usei­siin va­ras­to­ti­loi­hin ku­lu­neen viikon aikana – poliisi muis­tut­taa säi­lyt­tä­mään ar­vo­esi­nei­tä asun­nos­sa va­ras­ton sijaan

10.04.2020 09:08