Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Varkaudet
Yle: Isohaaran voimalaitoksen läheiseltä työmaalta varastettiin 50 kiloa dynamiittia

Yle: Iso­haa­ran voi­ma­lai­tok­sen lä­hei­sel­tä työ­maal­ta va­ras­tet­tiin 50 kiloa dy­na­miit­tia

01.11.2023 13:15
Tilaajille
NordLabin Tornion laboratorioon murtauduttiin – laboratoriosta varastettiin ainakin puhelimia ja tietokoneita

Nord­La­bin Tornion la­bo­ra­to­rioon mur­tau­dut­tiin – la­bo­ra­to­rios­ta va­ras­tet­tiin ainakin pu­he­li­mia ja tie­to­ko­nei­ta

02.11.2023 14:31
Tilaajille
Torniossa tummiin pukeutunut epämääräinen kulkija osoittautui poliisille entuudestaan tutuksi

Tor­nios­sa tummiin pu­keu­tu­nut epä­mää­räi­nen kulkija osoit­tau­tui po­lii­sil­le en­tuu­des­taan tutuksi

28.10.2023 12:48
Tilaajille
Mies kaahasi Sodankylässä sadan kilometrin tuntivauhtia viidenkympin alueella – epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

Mies kaahasi So­dan­ky­läs­sä sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia vii­den­kym­pin alueel­la – epäil­lään tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta

20.10.2023 13:18
Tilaajille
SVT: Varkaat veivät Jokkmokin pelastuslaitoksen bensakortin ja tankkasivat sillä lähes miljoonan kruunun edestä

SVT: Varkaat veivät Jokk­mo­kin pe­las­tus­lai­tok­sen ben­sa­kor­tin ja tank­ka­si­vat sillä lähes mil­joo­nan kruunun edestä

10.10.2023 20:37 3
Tilaajille
Ruokavaras vie aiempaa isompia saaliita – kaupat yrittävät suitsia näpistyksiä asentamalla pakkauksiin varashälyttimiä

Ruo­ka­va­ras vie aiempaa isompia saa­lii­ta – kaupat yrit­tä­vät suitsia nä­pis­tyk­siä asen­ta­mal­la pak­kauk­siin va­ras­hä­lyt­ti­miä

04.10.2023 05:30 3
Tilaajille
Kemissä murtauduttiin omakotitalon varastoon – ovi repäistiin auki autoon kiinnitetyllä vaijerilla

Kemissä mur­tau­dut­tiin oma­ko­ti­ta­lon va­ras­toon – ovi re­päis­tiin auki autoon kiin­ni­te­tyl­lä vai­je­ril­la

10.08.2023 10:31 4
Tilaajille
Mies sai humalassa päähänpiston murtautua asuttuun taloon Ranualla – oikeus tuomitsi 75 päivän vankeuteen

Mies sai hu­ma­las­sa pää­hän­pis­ton mur­tau­tua asut­tuun taloon Ra­nual­la – oikeus tuo­mit­si 75 päivän van­keu­teen

03.05.2023 17:05
Tilaajille
Varas vei auton Torniosta ja moottorikelkan Pellosta – varkaat ja rattijuopot työllistivät Meri-Lapin poliisia viikonloppuna

Varas vei auton Tor­nios­ta ja moot­to­ri­kel­kan Pel­los­ta – varkaat ja rat­ti­juo­pot työl­lis­ti­vät Me­ri-La­pin po­lii­sia vii­kon­lop­pu­na

26.03.2023 14:23
Tilaajille
Nuoret murtautuivat omakotitaloon perimään palkkasaataviaan – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Nuoret mur­tau­tui­vat oma­ko­ti­ta­loon pe­ri­mään palk­ka­saa­ta­viaan – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

24.03.2023 18:39 2
Tilaajille
Rattijuoppo ilmiantoi itsensä poliisille Rovaniemellä

Rat­ti­juop­po il­mi­an­toi itsensä po­lii­sil­le Ro­va­nie­mel­lä

20.02.2023 10:37
Tilaajille
Juopuneet ja varkaat työllistivät Meri-Lapin poliisia lauantai-iltana – hiihtolomareissulla olleilta varastettiin matkatavarat sisältänyt peräkärry

Juo­pu­neet ja varkaat työl­lis­ti­vät Me­ri-La­pin po­lii­sia lauan­tai-il­ta­na – hiih­to­lo­ma­reis­sul­la ol­leil­ta va­ras­tet­tiin mat­ka­ta­va­rat si­säl­tä­nyt pe­rä­kär­ry

19.02.2023 14:10
Tilaajille
Rattijuopumukset ja varkaudet työllistivät poliisia Meri-Lapissa

Rat­ti­juo­pu­muk­set ja var­kau­det työl­lis­ti­vät po­lii­sia Me­ri-La­pis­sa

18.02.2023 14:37
Tilaajille
Lapin poliisi etsii varastetulle tavaralle oikeaa omistajaa – poliisin hallussa on esimerkiksi mönkijä, rullasukset ja hiomakone

Lapin poliisi etsii va­ras­te­tul­le ta­va­ral­le oikeaa omis­ta­jaa – ­po­lii­sin hal­lus­sa on esi­mer­kik­si mön­ki­jä, rul­la­suk­set ja hio­ma­ko­ne

25.01.2023 09:27
Tilaajille
Kaksi moottorikelkkaa varastettiin Kilpisjärvellä

Kaksi moot­to­ri­kelk­kaa va­ras­tet­tiin Kil­pis­jär­vel­lä

19.01.2023 16:42
Tilaajille
Varkaat veivät lasten junioritoimintaan tarkoitetun moottorikelkan – "Kellä on noin paljon pokkaa, että viedään lapsilta harrastusvehkeet?"

Varkaat veivät lasten ju­nio­ri­toi­min­taan tar­koi­te­tun moot­to­ri­kel­kan – "Kellä on noin paljon pokkaa, että viedään lap­sil­ta har­ras­tus­veh­keet?"

18.01.2023 15:25 5
Tilaajille
Moottorikelkka ja peräkärry varkaille Kemissä

Moot­to­ri­kelk­ka ja pe­rä­kär­ry var­kail­le Kemissä

18.12.2022 10:59
Tilaajille
Kohonneet bensiinin ja dieselin hinnat näkyvät yhä polttoainevarkauksien määrässä, kertoo poliisi

Ko­hon­neet ben­sii­nin ja die­se­lin hinnat näkyvät yhä polt­to­ai­ne­var­kauk­sien mää­räs­sä, kertoo poliisi

09.12.2022 09:05
Tilaajille
Mies murtautui Enontekiön terveysasemalle ja varasti lääkkeitä

Mies mur­tau­tui Enon­te­kiön ter­veys­ase­mal­le ja varasti lääk­kei­tä

15.11.2022 18:07
Tilaajille
Alaikäinen kuljettaja kolaroi traktorimönkijällä humalassa Torniossa – Kemissä liikkeellä kortittomia kuljettajia amfetamiinin vaikutuksen alaisena

Ala­ikäi­nen kul­jet­ta­ja kolaroi trak­to­ri­mön­ki­jäl­lä hu­ma­las­sa Tor­nios­sa – Kemissä liik­keel­lä kor­tit­to­mia kul­jet­ta­jia am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

28.11.2022 10:35 6
Tilaajille