Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rekikoirat
Ihmiset haluavat auttaa ja adoptoida Lapin vetokoiria

Ihmiset ha­lua­vat auttaa ja adop­toi­da Lapin ve­to­koi­ria

28.12.2020 13:08 7
Tilaajille
Yrittäjät iloitsevat rekikoirien avuksi kiiruhtaneista ihmisistä: "Meidän laumalle on ainakin seuraava ruokakuorma taattu"

Yrit­tä­jät iloit­se­vat re­ki­koi­rien avuksi kii­ruh­ta­neis­ta ih­mi­sis­tä: "Meidän lau­mal­le on ainakin seu­raa­va ruo­ka­kuor­ma taattu"

26.09.2020 19:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Re­ki­koi­rat on jä­tet­tä­vä rauhaan

23.09.2020 18:29 1
Tilaajille
Lukijalta: Miten hallitus aikoo pelastaa rekikoirat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miten hal­li­tus aikoo pe­las­taa re­ki­koi­rat?

23.09.2020 09:41 3
Tilaajille
Safariyrittäjä etsii kummeja Syötteen huskyille – yritykset ja yksityiset innostuivat heti

Sa­fa­ri­yrit­tä­jä etsii kummeja Syöt­teen hus­kyil­le – yri­tyk­set ja yk­si­tyi­set in­nos­tui­vat heti

22.09.2020 16:33 1
Tilaajille
Helsingin eläinsuojeluyhdistys on huolissaan Lapin koirasafarien rekikoirien puolesta ja vetoaa kannanotossaan elinkeinoministeriin

Hel­sin­gin eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys on huo­lis­saan Lapin koi­ra­sa­fa­rien re­ki­koi­rien puo­les­ta ja vetoaa kan­nan­otos­saan elin­kei­no­mi­nis­te­riin

18.09.2020 19:11
Tilaajille
Kesä on valjakkokoiran vapaa-aikaa – Syyskuussa aloitetaan mönkijätreenit

Kesä on val­jak­ko­koi­ran va­paa-ai­kaa – Syys­kuus­sa aloi­te­taan mön­ki­jä­tree­nit

10.07.2020 19:30
Tilaajille
Koiratarhat tarkastetaan kerran vuodessa – Lapissa yrittäjät kohtelevat koiria pääsääntöisesti hyvin

Koi­ra­tar­hat tar­kas­te­taan kerran vuo­des­sa – Lapissa yrit­tä­jät koh­te­le­vat koiria pää­sään­töi­ses­ti hyvin

10.07.2020 19:30
Tilaajille
Mikael olisi halunnut ajaa 14 rekikoiraansa perille asti – Norjan koronapäätökset keskeyttivät 1 200 kilometrin valjakkokisan Finnmarkin tuntureilla

Mikael olisi ha­lun­nut ajaa 14 re­ki­koi­raan­sa perille asti – Norjan ko­ro­na­pää­tök­set kes­keyt­ti­vät 1 200 ki­lo­met­rin val­jak­ko­ki­san Finn­mar­kin tun­tu­reil­la

17.03.2020 20:14
Tilaajille
Mies ja 14 koiraa Ruijan tuntureilla

Mies ja 14 koiraa Ruijan tun­tu­reil­la

17.03.2020 09:55
Koirat juoksevat hyvää liikevaihtoa ja siksi rekikoirabisnes kasvaa edelleen Lapissa – Koiratarhoja perustavat myös sellaiset, jotka eivät tiedä alasta oikein mitään

Koirat juok­se­vat hyvää lii­ke­vaih­toa ja siksi re­ki­koi­ra­bis­nes kasvaa edel­leen Lapissa – Koi­ra­tar­ho­ja pe­rus­ta­vat myös sel­lai­set, jotka eivät tiedä alasta oikein mitään

05.10.2019 13:26