Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Hevoset
Kuukausi

Ku­vaa­jal­la us­ko­ma­ton hetki Ro­va­nie­men Koi­vu­saa­res­sa: hevoset il­mes­tyi­vät sumun takaa

12.09.2021 11:00 5

Tänään vie­te­tään suo­men­he­vo­sen päivää – Pe­rin­tei­nen työ­he­vo­nen on saanut uusia töitä he­vo­sa­je­lu­tus­ten ja eläin­ter­pian parissa

06.09.2021 10:00
Tilaajille

Hevonen vajosi ma­haan­sa myöten suon­sil­mäk­kee­seen Oulussa – pe­las­tus­lai­tos auttoi pin­tees­tä

28.08.2021 17:04

Suvi Mä­hö­nen, 21, muutti Lap­piin, löysi puo­li­son ja perusti yri­tyk­sen pik­ku­ky­lään kes­kel­lä koronaa – Nyt hänellä on tu­han­sia seu­raa­jia so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ja takana ori­var­san ai­heut­ta­ma so­me­myrs­ky

28.08.2021 08:00 3
Tilaajille
Vanhemmat

Hel­teel­lä lem­mi­kit ja luon­non­eläi­met ja­noa­vat vii­len­nys­tä – "I­deaa­li­ti­lan­ne on se, että eläimet ovat sisällä ja asun­nos­sa on il­ma­läm­pö­pump­pu"

13.07.2021 19:30
Tilaajille

Vas­tak­kain­aset­te­lu rat­sas­tuk­sen ja ra­vi­ur­hei­lun välillä on van­han­ai­kais­ta – "­He­vo­nen on he­vo­nen, ja se on meitä yh­dis­tä­vä tekijä"

29.06.2021 06:00 1
Tilaajille

Anna Kil­pe­läi­nen opet­taa, kuinka hevosen pää toimii – ny­kyi­nen eläin­tut­ki­mus pyrkii nä­ke­mään asiat eläimen nä­kö­kul­mas­ta

27.12.2020 19:00
Tilaajille

Pör­röi­nen lupaus tu­le­vai­suu­des­ta

27.11.2020 19:30 1
Tilaajille

Ret­ki­he­vo­set ja kou­lu­te­tut ajo­po­rot eivät joudu pataan, vaikka hevos- ja po­ro­ti­lo­jen mat­kai­li­ja­mää­rät ku­tis­tui­vat koronan takia

15.10.2020 18:30 1
Tilaajille

"Kai­kes­ta olen sel­viy­ty­nyt" – Hiih­to­maa­jouk­kueen hie­ro­jan työstä potkut saanut Kerttu Helynen opet­te­lee elämään uu­den­lais­ta arkea Ro­va­nie­mel­lä

12.09.2020 06:30
Tilaajille

Kun suo­men­he­vo­ses­ta tehtiin na­tio­na­lis­min kuo­huis­sa kan­sa­kun­nan sym­bo­lia, osa rodun vä­reis­tä me­ne­tet­tiin lähes ko­ko­naan – nyt har­vi­nai­sia värejä voi nähdä Kuu­sa­mos­sa

25.07.2020 06:15
Tilaajille

Kar­ja­pai­me­nen työn juu­ril­la – Kar­ja­pai­men­nuk­ses­sa he­vo­ses­ta kou­lu­te­taan työn­te­ki­jä

21.07.2020 20:12
Tilaajille

Hevosta tulee katsoa suuhun – tut­ki­mus pal­jas­ti, että kuo­lain­ten ai­heut­ta­mat suun vauriot ovat he­vo­sil­la yleisiä

20.07.2020 18:39 1
Tilaajille

Mikä erottaa he­vos­ty­tön Man­ner­hei­mis­ta? Toinen on ihailtu ja toinen hep­pa­hö­pe­rö

09.04.2020 10:45
Tilaajille
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Kaik­kien pitäisi saada tuntea, kuinka hevonen huokuu rauhaa ja lä­hei­syyt­tä

10.01.2020 10:17

Unel­ma­työ toi Ro­va­nie­men ra­vi­ra­dan tuoreen toi­mi­tus­joh­ta­jan Anna Paa­vo­lan Lappiin – ilman sitä hän naut­ti­si talven Aust­ra­lian läm­mös­tä

06.10.2019 13:18
Tilaajille