Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Eläinrääkkäys
Poliisi tutkii hevosenkengittäjän kovakouraista toimintaa – eläimiä väkivalloin käsittelevät kengittäjät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

Poliisi tutkii he­vo­sen­ken­git­tä­jän ko­va­kou­rais­ta toi­min­taa – eläimiä vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

03.12.2023 11:07 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­se­lit­tei­ses­ti eläin­rääk­käys­tä

09.09.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koirien res­cue­työl­le ei ole vaih­to­eh­to­ja – meillä lem­mik­ke­jä lo­pe­te­taan ennen ai­ko­jaan

11.07.2023 10:48 6
Onko koirien rahtaaminen Romaniasta laupeudentyötä vai eläinrääkkäystä?
Kolumni

Onko koirien rah­taa­mi­nen Ro­ma­nias­ta lau­peu­den­työ­tä vai eläin­rääk­käys­tä?

05.07.2023 06:00 34
Sveitsiläiselle olympiaratsastajalle seitsemän vuoden kilpailukielto eläinrääkkäyksen takia

Sveit­si­läi­sel­le olym­pia­rat­sas­ta­jal­le seit­se­män vuoden kil­pai­lu­kiel­to eläin­rääk­käyk­sen takia

14.04.2023 12:20
Miksi sushi ei enää maistu minulle
Kolumni

Miksi sushi ei enää maistu minulle

15.11.2022 04:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En ymmärrä kalojen suu­kot­te­lua

15.07.2022 05:00
Tilaajille
Onko kaikki kalastus eläinrääkkäystä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kaikki ka­las­tus eläin­rääk­käys­tä?

13.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Varusmiehet kiduttivat sammakkoa julmasti ja videoivat tapahtumat Rovaniemellä – kolmelle sakkorangaistus

Va­rus­mie­het ki­dut­ti­vat sam­mak­koa jul­mas­ti ja vi­deoi­vat ta­pah­tu­mat Ro­va­nie­mel­lä – kol­mel­le sak­ko­ran­gais­tus

15.11.2021 12:45 4
Tilaajille
Sonnit nääntyivät kuoliaiksi – Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen ehdolliseen vankeuteen törkeistä eläinsuojelurikoksista

Sonnit nään­tyi­vät kuo­liaik­si – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keis­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­sis­ta

19.10.2021 09:49 7
Tilaajille
Die Zeit: Hevosta Tokiossa piiskannut viisiottelija kiistää eläinrääkkäyksen – "Se oli tilanne, josta ei ollut ulospääsyä"

Die Zeit: Hevosta To­kios­sa piis­kan­nut vii­si­ot­te­li­ja kiistää eläin­rääk­käyk­sen – "Se oli ti­lan­ne, josta ei ollut ulos­pää­syä"

12.08.2021 12:50
SVT: Poliisi epäilee kelkkailijan ajaneen tahallaan poron päälle Pajalassa

SVT: Poliisi epäilee kelk­kai­li­jan ajaneen ta­hal­laan poron päälle Pa­ja­las­sa

04.04.2021 12:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: CR-ka­las­tus kiel­let­tä­vä lailla

09.07.2020 05:40 2
Tilaajille

Enon­te­kiön koi­ran­tap­po ei ollut eläin­rääk­käys­tä – omis­ta­ja il­moit­tau­tui po­lii­sil­le, jonka mukaan koira lo­pe­tet­tiin asian­mu­kai­ses­ti

19.09.2019 19:35
Tilaajille