Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Eläinsuojelurikokset
Itälappilainen mies laiminlöi lampaiden hoidon ja aiheutti niille kärsimystä, kipua ja tuskaa – tuomittiin törkeästä eläinsuojelurikoksesta

Itä­lap­pi­lai­nen mies lai­min­löi lam­pai­den hoidon ja ai­heut­ti niille kär­si­mys­tä, kipua ja tuskaa – tuo­mit­tiin tör­keäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta

30.01.2024 09:38
Tilaajille
Nainen piti kahta nälkiintynyttä koiraa liian pienessä häkissä asunnossa – oikeus tuomitsi 180 euron sakkoihin

Nainen piti kahta näl­kiin­ty­nyt­tä koiraa liian pie­nes­sä häkissä asun­nos­sa – oikeus tuo­mit­si 180 euron sak­koi­hin

05.01.2024 10:51 4
Tilaajille
Nainen ampui koiraansa ilmakiväärillä kolmesti Ylitorniolla – hovioikeus lievensi tuomiota: koiraa ei menetetä valtiolle

Nainen ampui koi­raan­sa il­ma­ki­vää­ril­lä kol­mes­ti Yli­tor­niol­la – ho­vioi­keus lie­ven­si tuo­mio­ta: koiraa ei me­ne­te­tä val­tiol­le

07.12.2023 14:52 4
Tilaajille
Poliisi tutkii hevosenkengittäjän kovakouraista toimintaa – eläimiä väkivalloin käsittelevät kengittäjät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

Poliisi tutkii he­vo­sen­ken­git­tä­jän ko­va­kou­rais­ta toi­min­taa – eläimiä vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

03.12.2023 11:07 4
Tilaajille
Viranomaiset tekivät kahtena päivänä tarkastuskäynnin rovaniemeläiselle ratsutallille – tallin hevostenpitoa arvostellaan voimakkaasti sosiaalisessa mediassa

Vi­ran­omai­set tekivät kahtena päivänä tar­kas­tus­käyn­nin ro­va­nie­me­läi­sel­le rat­su­tal­lil­le – tallin he­vos­ten­pi­toa ar­vos­tel­laan voi­mak­kaas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

04.10.2023 16:30 3
Tilaajille
Keskustelu ahmatuomiosta paljastaa kaksinaismoralismin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­te­lu ah­ma­tuo­mios­ta pal­jas­taa kak­si­nais­mo­ra­lis­min

13.07.2023 18:06 11
Kahta henkilöä epäillään rikoksesta Ruukin hevoskeskuksen tutkinnassa – eläinten väkivaltainen kohtelu oli toistuvaa ja jatkui vuosia

Kahta hen­ki­löä epäil­lään ri­kok­ses­ta Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tut­kin­nas­sa – eläin­ten vä­ki­val­tai­nen kohtelu oli tois­tu­vaa ja jatkui vuosia

16.05.2023 14:14
Tilaajille
Eläimiä on jätetty ilman ruokaa ja vettä, eikä niitä ole viety eläinlääkäriin – yli kolme neljästä eläinsuojelurikoksesta Suomessa on sisältänyt eläinten hoidon laiminlyöntiä

Eläimiä on jätetty ilman ruokaa ja vettä, eikä niitä ole viety eläin­lää­kä­riin – yli kolme nel­jäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta Suo­mes­sa on si­säl­tä­nyt eläin­ten hoidon lai­min­lyön­tiä

05.05.2023 22:02 1
Lievät tuomiot antavat viestin, että eläimen kärsimyksellä ei ole väliä
Kolumni

Lievät tuomiot antavat vies­tin, että eläimen kär­si­myk­sel­lä ei ole väliä

12.04.2023 05:00 9
Sodankyläläisen tilan naudat olivat vailla riittävää ruokaa ja hoitoa – Lapin käräjäoikeus tuomitsi sakkoja eläinsuojelurikoksesta ja ympäristön turmelemisesta

So­dan­ky­lä­läi­sen tilan naudat olivat vailla riit­tä­vää ruokaa ja hoitoa – Lapin kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si sakkoja eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta ja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

05.04.2023 18:37 4
Tilaajille
Mies ja nainen retuuttivat koiraansa ja makasivat sen päällä – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin eläinsuojelurikoksesta

Mies ja nainen re­tuut­ti­vat koi­raan­sa ja ma­ka­si­vat sen päällä – kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta

09.12.2022 14:37 3
Tilaajille
Poropaimen tappoi poron kimppuun käyneen hirvikoiran ampumalla, sai syytteen eläinsuojelurikoksesta – Lapin käräjäoikeus totesi syyttömäksi

Po­ro­pai­men tappoi poron kimp­puun käyneen hir­vi­koi­ran am­pu­mal­la, sai syyt­teen eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – Lapin kä­rä­jäoi­keus totesi syyt­tö­mäk­si

13.09.2022 08:00 19
Tilaajille
Posiolaisnainen piti kahta koiraa pihallaan vailla hoitoa – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin ja eläintenpitokieltoon

Po­sio­lais­nai­nen piti kahta koiraa pi­hal­laan vailla hoitoa – kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin ja eläin­ten­pi­to­kiel­toon

01.09.2022 19:14 2
Tilaajille
Varusmiehet kiduttivat sammakkoa julmasti ja videoivat tapahtumat Rovaniemellä – kolmelle sakkorangaistus

Va­rus­mie­het ki­dut­ti­vat sam­mak­koa jul­mas­ti ja vi­deoi­vat ta­pah­tu­mat Ro­va­nie­mel­lä – kol­mel­le sak­ko­ran­gais­tus

15.11.2021 12:45 4
Tilaajille
Sonnit nääntyivät kuoliaiksi – Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen ehdolliseen vankeuteen törkeistä eläinsuojelurikoksista

Sonnit nään­tyi­vät kuo­liaik­si – Lapin kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si miehen eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keis­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­sis­ta

19.10.2021 09:49 7
Tilaajille
Ruotsalainen maanviljelijä halusi amputoida vasikalta jalan – lupaa ei herunut Ruotsissa, jalka leikattiin Suomessa, seurauksena oikeustoimet

Ruot­sa­lai­nen maan­vil­je­li­jä halusi am­pu­toi­da va­si­kal­ta jalan – lupaa ei herunut Ruot­sis­sa, jalka lei­kat­tiin Suo­mes­sa, seu­rauk­se­na oi­keus­toi­met

17.10.2021 14:39 2
Tilaajille
Ivalosta löytyi jalastaan puuhun sidottu poro – Poliisi tutkii eläinsuojelurikoksena

Iva­los­ta löytyi ja­las­taan puuhun sidottu poro – Poliisi tutkii eläin­suo­je­lu­ri­kok­se­na

09.08.2021 10:09 1
Tilaajille
Kuusamosta ja Taivalkoskelta ammuttuina löytyneitä poroja on poliisin mukaan tähdätty selkeästi keuhkoihin ja kaulalle – "Laukauksia ei ole tarkoitettu pelkästään säikyttelyyn"

Kuu­sa­mos­ta ja Tai­val­kos­kel­ta am­mut­tui­na löy­ty­nei­tä poroja on po­lii­sin mukaan täh­dät­ty sel­keäs­ti keuh­koi­hin ja kau­lal­le – "Lau­kauk­sia ei ole tar­koi­tet­tu pel­käs­tään säi­kyt­te­lyyn"

04.08.2021 15:32 6
Tilaajille
Poliisi: Ilmakiväärillä ammuttuja poroja löytyi kuolleena Kuusamosta ja Taivalkoskelta

Po­lii­si: Il­ma­ki­vää­ril­lä am­mut­tu­ja poroja löytyi kuol­lee­na Kuu­sa­mos­ta ja Tai­val­kos­kel­ta

04.08.2021 09:08 10
Poliisi tutkii porojen ampumista Enontekiön Hetassa – Poroille pyritty aiheuttamaan pitkäaikaista kärsimystä

Poliisi tutkii porojen am­pu­mis­ta Enon­te­kiön Hetassa – Po­roil­le pyritty ai­heut­ta­maan pit­kä­ai­kais­ta kär­si­mys­tä

02.07.2021 16:35 1
Tilaajille