Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Ratsastus

Nuori nais­rat­sas­ta­ja kuoli rat­sas­tus­on­net­to­muu­des­sa Es­poos­sa

26.10.2023 13:06
Richard Howley valloitti Horse Show'n

Richard Howley val­loit­ti Horse Show'n

22.10.2023 18:00
Huuhkaja-painajaiset paljastuivat turhiksi

Huuh­ka­ja-pai­na­jai­set pal­jas­tui­vat tur­hik­si

18.10.2023 23:00
Viranomaiset tekivät kahtena päivänä tarkastuskäynnin rovaniemeläiselle ratsutallille – tallin hevostenpitoa arvostellaan voimakkaasti sosiaalisessa mediassa

Vi­ran­omai­set tekivät kahtena päivänä tar­kas­tus­käyn­nin ro­va­nie­me­läi­sel­le rat­su­tal­lil­le – tallin he­vos­ten­pi­toa ar­vos­tel­laan voi­mak­kaas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

04.10.2023 16:30 3
Tilaajille
Päättäväinen, rohkea ja tosi nopea – Jone Illillä riittää eväitä huipulle

Päät­tä­väi­nen, rohkea ja tosi nopea – Jone Illillä riittää eväitä hui­pul­le

29.09.2023 08:00
Islanninhevosen selässä viihtyy myös aloittelija – tältä tuntuu sen ikioma askellaji töltti

Is­lan­nin­he­vo­sen selässä viihtyy myös aloit­te­li­ja – tältä tuntuu sen ikioma as­kel­la­ji töltti

31.08.2023 19:37
Tilaajille
Meri-Lapin Ratsastajien Peppi Kokolle junioreiden SM-pronssia

Me­ri-La­pin Rat­sas­ta­jien Peppi Kokolle ju­nio­rei­den SM-prons­sia

14.08.2023 11:56
Tilaajille
Kipu ensin jopa pahenee, mutta ratsastus voi yllättävästi parantaa – Tutkija selvitti, miksi krooniset selkäkivut helpottuvat nousemalla hevosen selkään

Kipu ensin jopa pa­he­nee, mutta rat­sas­tus voi yl­lät­tä­väs­ti pa­ran­taa – Tutkija sel­vit­ti, miksi kroo­ni­set sel­kä­ki­vut hel­pot­tu­vat nou­se­mal­la hevosen selkään

06.04.2023 18:30
Tilaajille
Angelica Augustsson Zanotelli ratsasti täysosuman – Helsinki Horse Show kokosi 52000 katsojaa!

An­ge­li­ca Au­gusts­son Za­no­tel­li rat­sas­ti täys­osu­man – Hel­sin­ki Horse Show kokosi 52000 kat­so­jaa!

23.10.2022 20:24
Päivä täynnä tunteita – ratsastuksen MM-kisoissa sekä onnistumisia että iso pettymys

Päivä täynnä tun­tei­ta – rat­sas­tuk­sen MM-ki­sois­sa sekä on­nis­tu­mi­sia että iso pet­ty­mys

08.08.2022 21:44
Tilaajille
Koululaiselta: Onko ratsastus muka urheilua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Onko rat­sas­tus muka ur­hei­lua?

01.02.2022 06:00
Tilaajille

Vakava rat­sas­tus­ki­sa­on­net­to­muus Kirk­ko­num­mel­la

11.10.2021 12:07
Tilaajille
Peppi Kokolle ja Damascolle kouluratsastuksen SM-hopeaa

Peppi Kokolle ja Da­mas­col­le kou­lu­rat­sas­tuk­sen SM-ho­peaa

30.08.2021 15:39
Tilaajille
Kittiläläisen Minttu-Maaria Mäntylän ja El Alejaandron yli sadan kilometrin urakka palkittiin SM-kullalla

Kit­ti­lä­läi­sen Mint­tu-Maa­ria Män­ty­län ja El Ale­jaand­ron yli sadan ki­lo­met­rin urakka pal­kit­tiin SM-kul­lal­la

23.08.2021 21:30
Tilaajille
Olympiaratsukko Henri Ruoste ja Kontestro Db valmistautuu Tokiossa viikonloppuun - Ratkaisevat 6,5 minuuttia edessä viikonloppuna

Olym­pia­rat­suk­ko Henri Ruoste ja Kon­test­ro Db val­mis­tau­tuu To­kios­sa vii­kon­lop­puun - Rat­kai­se­vat 6,5 mi­nuut­tia edessä vii­kon­lop­pu­na

21.07.2021 17:01
Tilaajille
Vastakkainasettelu ratsastuksen ja raviurheilun välillä on vanhanaikaista – "Hevonen on hevonen, ja se on meitä yhdistävä tekijä"

Vas­tak­kain­aset­te­lu rat­sas­tuk­sen ja ra­vi­ur­hei­lun välillä on van­han­ai­kais­ta – "­He­vo­nen on he­vo­nen, ja se on meitä yh­dis­tä­vä tekijä"

29.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Anna Kilpeläinen opettaa, kuinka hevosen pää toimii – nykyinen eläintutkimus pyrkii näkemään asiat eläimen näkökulmasta

Anna Kil­pe­läi­nen opet­taa, kuinka hevosen pää toimii – ny­kyi­nen eläin­tut­ki­mus pyrkii nä­ke­mään asiat eläimen nä­kö­kul­mas­ta

27.12.2020 19:00
Tilaajille
Laura Kangasniemi halvaantui oikealta puolelta ja sai aivovamman, mutta palasi ratsastamaan hämmästyttävän nopeasti – "Pidän heitä supersankareina, ilman heitä olisin varmaan kuollut sinne maneesin pohjalle"

Laura Kan­gas­nie­mi hal­vaan­tui oi­keal­ta puo­lel­ta ja sai ai­vo­vam­man, mutta palasi rat­sas­ta­maan häm­mäs­tyt­tä­vän no­peas­ti – "Pidän heitä su­per­san­ka­rei­na, ilman heitä olisin varmaan kuollut sinne ma­nee­sin poh­jal­le"

26.12.2020 18:00
Tilaajille
Saaran tallin Saara Moilaselle tärkeintä on, että hevosen mieli pysyy iloisena, mutta sääntöjä pitää noudattaa: "Sanon aina, että kakarat ja hevoset pittää olla niinku ihimisen koirat"

Saaran tallin Saara Moi­la­sel­le tär­kein­tä on, että hevosen mieli pysyy iloi­se­na, mutta sään­tö­jä pitää nou­dat­taa: "Sanon aina, että kakarat ja hevoset pittää olla niinku ihi­mi­sen koirat"

11.10.2020 19:22
Tilaajille
"Aina on ollut mukavaa nousta hevosen selkään ja lähteä jatkamaan matkaa" – 71-vuotias Ritva Lampinen ratsastaa Hangosta Nuorgamiin

"Aina on ollut mukavaa nousta hevosen selkään ja lähteä jat­ka­maan matkaa" – 71-vuo­tias Ritva Lam­pi­nen rat­sas­taa Han­gos­ta Nuor­ga­miin

17.08.2020 17:00
Tilaajille