Televisio
Viimeisin tunti
Elämä yllättelee kolmea naista eri vuosikymmenillä Saara Cantellin draamaelokuvassa

Elämä yl­lät­te­lee kolmea naista eri vuo­si­kym­me­nil­lä Saara Can­tel­lin draa­ma­elo­ku­vas­sa

16:00
Tilaajille
Viikko
Harry Potter -elokuvassa lumous kivettää ihmiset ja seinille ilmestyy verellä töhritty varoitus

Harry Potter -e­lo­ku­vas­sa lumous ki­vet­tää ihmiset ja sei­nil­le il­mes­tyy verellä töh­rit­ty va­roi­tus

11.04.2021 16:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Viihteen piirileikissä tähdet haastattelevat toisiaan – Erityisesti MTV Oy:n ohjelmissa samat esiintyjät kimpoilevat kuin flipperipallot toinen toistensa vieraiksi
Kolumni Kai Nevala

Viikon lo­puk­si: Viih­teen pii­ri­lei­kis­sä tähdet haas­tat­te­le­vat toi­siaan – Eri­tyi­ses­ti MTV Oy:n oh­jel­mis­sa samat esiin­ty­jät kim­poi­le­vat kuin flip­pe­ri­pal­lot toinen tois­ten­sa vie­raik­si

11.04.2021 10:54 4
Tilaajille
Agatha Christien kartanomysteerin filmisovituksessa porho on murhattu ja nuori yksityisetsivä tulee taloon

Agatha Chris­tien kar­ta­no­mys­tee­rin fil­mi­so­vi­tuk­ses­sa porho on mur­hat­tu ja nuori yk­si­tyis­et­si­vä tulee taloon

10.04.2021 16:00
Tilaajille
Perjantain nostalgista televisioiltaa säestää manserock – vuonna 1985 oltiin rakastavaisia

Per­jan­tain nos­tal­gis­ta te­le­vi­sio­il­taa säestää man­se­rock – vuonna 1985 oltiin ra­kas­ta­vai­sia

09.04.2021 16:00
Tilaajille
Pekka Erosen televisiokolumni: Seitsemän kertaa seitsemän on...
Kolumni Pekka Eronen

Pekka Erosen te­le­vi­sio­ko­lum­ni: Seit­se­män kertaa seit­se­män on...

08.04.2021 16:19
Tilaajille
Heikki Kinnunen seikkailee kelteisillään elokuvassa Aatamin puvussa ja vähän Eevankin

Heikki Kin­nu­nen seik­kai­lee kel­tei­sil­lään elo­ku­vas­sa Aatamin puvussa ja vähän Ee­van­kin

06.04.2021 12:53
Tilaajille
Kuukausi
Nuorten brittisotilaiden katseet himmenevät rintamalla ensimmäisessä maailmansodassa

Nuorten brit­ti­so­ti­lai­den katseet him­me­ne­vät rin­ta­mal­la en­sim­mäi­ses­sä maail­man­so­das­sa

02.04.2021 16:00
Tilaajille
Unelma Lapista -sarjan pariskunta muuttaa takaisin Australiaan, mutta toivoo, että voisi vielä joskus palata Rovaniemelle

Unelma Lapista -sarjan pa­ris­kun­ta muuttaa ta­kai­sin Aust­ra­liaan, mutta toivoo, että voisi vielä joskus palata Ro­va­nie­mel­le

01.04.2021 20:18 4
Tilaajille
Kaupunkipujottelu Rovaniemellä toimii – Miia Tervon ohjaus väistelee odotuksia ja käyttää säästeliäästi turistieksotiikkaa

Kau­pun­ki­pu­jot­te­lu Ro­va­nie­mel­lä ­toi­mii – Miia Tervon ohjaus väis­te­lee odo­tuk­sia ja käyttää sääs­te­liääs­ti tu­ris­ti­ek­so­tiik­kaa

31.03.2021 16:00
Tilaajille
Tiedustelupalvelun väki palaa takaisin – MI5-agenttien seikkailussa vikkelä tempo on uskottavuutta tärkeämpää

Tie­dus­te­lu­pal­ve­lun väki palaa ta­kai­sin – MI5-agent­tien seik­kai­lus­sa vikkelä tempo on us­kot­ta­vuut­ta tär­keäm­pää

28.03.2021 13:00
Tilaajille
Katsottua: Elämän lanka on hauras ja kallis – Pekka Eroselle tuli mieleen oman lapsen syntymähetket perjantai-illan saksalaiselokuvasta

Kat­sot­tua: Elämän lanka on hauras ja kallis – Pekka Ero­sel­le tuli mieleen oman lapsen syn­ty­mä­het­ket per­jan­tai-il­lan sak­sa­lais­elo­ku­vas­ta

26.03.2021 16:00
Tilaajille
Petetyt käyvät vastaiskuun, kun pyramidihuijaus romahtaa niskaan

Petetyt käyvät vas­tais­kuun, kun py­ra­mi­di­hui­jaus ro­mah­taa niskaan

25.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa keskiviikkona: Varpu tarttuu rattiin, kun äiti on enemmän lapsi kuin hän itse

Te­le­vi­sios­sa kes­ki­viik­ko­na: Varpu tarttuu rat­tiin, kun äiti on enemmän lapsi kuin hän itse

24.03.2021 16:39
Tilaajille
Louise ryhtyy poliisimieheksi sukkelassa ranskalaissarjassa

Louise ryhtyy po­lii­si­mie­hek­si suk­ke­las­sa rans­ka­lais­sar­jas­sa

23.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa maanantaina – Soitto on soinut kauan, mutta milloin syntyivät ensimmäiset ihmisen tuottamat sävelet?

Te­le­vi­sios­sa maa­nan­tai­na – Soitto on soinut kauan, mutta milloin syn­tyi­vät en­sim­mäi­set ihmisen tuot­ta­mat sä­ve­let?

22.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa sunnuntaina: Nicole Kidman ottelee mennyttä vastaan

Te­le­vi­sios­sa sun­nun­tai­na: Nicole Kidman ottelee men­nyt­tä vastaan

21.03.2021 16:00
Tilaajille
Lauantain televisiokolumni: Pari iltaa ulkonäköasioita
Kolumni Pekka Eronen

Lauan­tain te­le­vi­sio­ko­lum­ni: Pari iltaa ul­ko­nä­kö­asioi­ta

20.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa perjantaina: Amerikkalaisen sisällissodan tuntua

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Ame­rik­ka­lai­sen si­säl­lis­so­dan tuntua

19.03.2021 17:07
Tilaajille
Vanhemmat
Televisiossa tänään: Sydämet ovat syrjällään Dublinissa nöyrässä musikaalissa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Sydämet ovat syr­jäl­lään Dub­li­nis­sa nöy­räs­sä mu­si­kaa­lis­sa

12.03.2021 16:00
Tilaajille