Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Televisio
Kuukausi
Poliitikko päätyy kiipeliin uudessa brittisarjassa

Po­lii­tik­ko päätyy kii­pe­liin uudessa brit­ti­sar­jas­sa

26.01.2023 12:00
Tilaajille
Kuka murhasi käsikirjoittajan? Kassilan tiistai-illan jännäri tuntuu paremmalta kuin 1990-luvulla

Kuka murhasi kä­si­kir­joit­ta­jan? Kas­si­lan tiis­tai-il­lan jännäri tuntuu pa­rem­mal­ta kuin 1990-lu­vul­la

24.01.2023 14:04
Tilaajille
Ruutuaika voi olla myös laatuaikaa: hetken hengähdys tai perheen yhteinen tuokio
Kolumni

Ruu­tu­ai­ka voi olla myös laa­tuai­kaa: hetken hen­gäh­dys tai perheen yh­tei­nen tuokio

18.01.2023 15:38
Tilaajille
Hitit eivät kerro koko totuutta tähdestä, mutta torstain henkilökuva avaa lisää

Hitit eivät kerro koko to­tuut­ta täh­des­tä, mutta tors­tain hen­ki­lö­ku­va avaa lisää

12.01.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­mi­ku­nin­gat­ta­ren lumo

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Karhu sulattaa sydämet loppiaisen sympaattisessa brittiseikkailussa

Karhu su­lat­taa sydämet lop­piai­sen sym­paat­ti­ses­sa brit­ti­seik­kai­lus­sa

06.01.2023 12:00
Tilaajille
Nuoret suomalaisia käännyttämässä – torstain dokumentin katsoja pystyy symppaamaan sanoman levittäjiä

Nuoret suo­ma­lai­sia kään­nyt­tä­mäs­sä – tors­tain do­ku­men­tin katsoja pystyy symp­paa­maan sanoman le­vit­tä­jiä

05.01.2023 12:00
Tilaajille
Elämä kaihertaa ystäväporukkaa – keskiviikon elokuva kaivelee onnistuneesti heikkouksia kirpeän myötätunnon kera

Elämä kai­her­taa ys­tä­vä­po­ruk­kaa – kes­ki­vii­kon elokuva kai­ve­lee on­nis­tu­nees­ti heik­kouk­sia kirpeän myö­tä­tun­non kera

04.01.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Venäjän television iso propagandakanava kuuluu yhä DNA:n kanavapakettiin – Putinin valeuutisia välitetään Suomessa "viranomaisasiakkaiden toiveesta"

Venäjän te­le­vi­sion iso pro­pa­gan­da­ka­na­va kuuluu yhä DNA:n ka­na­va­pa­ket­tiin – Putinin va­le­uu­ti­sia vä­li­te­tään Suo­mes­sa "vi­ra­no­mai­sa­siak­kai­den toi­vees­ta"

30.11.2022 17:09 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen Eino Hantula, 37, kohtaa televisiossa tuntemattoman sulhasen – alkaako tästä vuosisadan rakkaustarina?

Ro­va­nie­me­läi­nen Eino Han­tu­la, 37, kohtaa te­le­vi­sios­sa tun­te­mat­to­man sul­ha­sen – alkaako tästä vuo­si­sa­dan rak­kaus­ta­ri­na?

28.11.2022 18:15 1
Tilaajille
Savukoskella kasvanut Emma Kilpimaa, 26, valittiin Vuoden elokuvanäyttelijäksi: " Olin 6-vuotias, kun sanoin, että minusta tulee näyttelijä"

Sa­vu­kos­kel­la kas­va­nut Emma Kil­pi­maa, 26, va­lit­tiin Vuoden elo­ku­va­näyt­te­li­jäk­si: " Olin 6-vuo­tias, kun sanoin, että minusta tulee näyt­te­li­jä"

27.11.2022 20:00 1
Tilaajille
Hella Wuolijoessa oli särmää – tiistain elokuvan pääroolit rakennettiin hyvin

Hella Wuo­li­joes­sa oli särmää – tiis­tain elo­ku­van pää­roo­lit ra­ken­net­tiin hyvin

22.11.2022 12:00 1
Tilaajille
Hercule Poirot venyy moneen – John Malkovich on virkistävää vaihtelua roolissa

Hercule Poirot venyy moneen – John Mal­ko­vich on vir­kis­tä­vää vaih­te­lua roo­lis­sa

21.11.2022 12:00
Tilaajille
Kun rakkautta olisi tarvis – sunnuntain norjalaisdraaman asetelmat ovat uskottavia

Kun rak­kaut­ta olisi tarvis – sun­nun­tain nor­ja­lais­draa­man ase­tel­mat ovat us­kot­ta­via

20.11.2022 12:00
Tilaajille
Lapsuuden ihme asuu metsässä lauantain viiden tähden ranskalaiselokuvassa

Lap­suu­den ihme asuu met­säs­sä lauan­tain viiden tähden rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

19.11.2022 12:00
Tilaajille
Selviytyjä ei ollut valmis sankariksi – keskiviikon elokuva puhuttelee vastakkainasettelullaan

Sel­viy­ty­jä ei ollut valmis san­ka­rik­si – kes­ki­vii­kon elokuva pu­hut­te­lee vas­tak­kain­aset­te­lul­laan

09.11.2022 12:00
Tilaajille
Lepakkomies on ollut aikansa peili – tiistaina nähtävä Batman oli juppikauden tuote

Le­pak­ko­mies on ollut aikansa peili – tiis­tai­na nähtävä Batman oli jup­pi­kau­den tuote

08.11.2022 12:00
Tilaajille
Taiteilija tanssii elämänsä sunnuntai-illan elokuvassa

Tai­tei­li­ja tanssii elä­män­sä sun­nun­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

06.11.2022 12:00
Tilaajille
Diktaattori ei sano: ”Toisaalta” – Pekka Eronen ihmettelee pullistelijoiden suosiota keskiviikon Mussolini-dokumentin katsottuaan

Dik­taat­to­ri ei sano: ”Toi­saal­ta” – Pekka Eronen ih­met­te­lee pul­lis­te­li­joi­den suo­sio­ta kes­ki­vii­kon Mus­so­li­ni-do­ku­men­tin kat­sot­tuaan

02.11.2022 12:00
Tilaajille
Ei mikään halloween-viihdyke – maanantai-illan klassikko iskee syvälle turvallisuuden tunteisiin

Ei mikään hal­lo­ween-viih­dy­ke – maa­nan­tai-il­lan klas­sik­ko iskee syvälle tur­val­li­suu­den tun­tei­siin

31.10.2022 12:00
Tilaajille