pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Häiriötilanteet
Rovaniemen kaupunki tarjoaa asukkailleen ilmaisia varautumisen koulutuksia ja väestönsuojan hoitajan kursseja

Ro­va­nie­men kau­pun­ki tarjoaa asuk­kail­leen il­mai­sia va­rau­tu­mi­sen kou­lu­tuk­sia ja väes­tön­suo­jan hoi­ta­jan kurs­se­ja

18.11.2022 19:38 1
Tilaajille
S-Pankissa häiriö: Kirjautuminen onnistui toisen henkilön tunnuksilla – esiintyi myös väärinkäytöksiä

S-Pan­kis­sa häiriö: Kir­jau­tu­mi­nen on­nis­tui toisen hen­ki­lön tun­nuk­sil­la – esiin­tyi myös vää­rin­käy­tök­siä

13.09.2022 15:06 1
Laiturinäytöt toimivat taas – rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmän häiriö korjattu

Lai­tu­ri­näy­töt toi­mi­vat taas – rau­ta­tei­den mat­kus­ta­ja­in­for­maa­tio­jär­jes­tel­män häiriö kor­jat­tu

20.07.2022 19:35
Kaleva Median verkkolehdet eivät päivittyneet teknisen vian vuoksi

Kaleva Median verk­ko­leh­det eivät päi­vit­ty­neet tek­ni­sen vian vuoksi

02.03.2022 07:54
Orava katkaisi sähköt tuhansilta oululaisilta

Orava kat­kai­si sähköt tu­han­sil­ta ou­lu­lai­sil­ta

19.01.2022 20:50 1
Tilaajille
Olkiluodon häiriötilanne on kansainvälisessä asteikossa "nollatason merkityksetön poikkeama" – Reaktori käynnistetään uudestaan sunnuntaina

Ol­ki­luo­don häi­riö­ti­lan­ne on kan­sain­vä­li­ses­sä as­tei­kos­sa "nol­la­ta­son mer­ki­tyk­se­tön poik­kea­ma" – Reak­to­ri käyn­nis­te­tään uu­des­taan sun­nun­tai­na

11.12.2020 21:22
Häiriö Tervolan ja Rovaniemen välisessä junaliikenteessä on ohi

Häiriö Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men vä­li­ses­sä ju­na­lii­ken­tees­sä on ohi

17.11.2020 15:11
Tilaajille
THL: Tartuntatautirekisterissä on häiriö, päiväkohtaisia koronalukuja saatetaan joutua odottamaan maanantaihin saakka

THL: Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­ris­sä on häiriö, päi­vä­koh­tai­sia ko­ro­na­lu­ku­ja saa­te­taan joutua odot­ta­maan maa­nan­tai­hin saakka

07.11.2020 14:44
Häiriö potilastietojärjestelmässä ruuhkautti Rovaniemen terveysasemat – kaupunki pyytää varaamaan kiireettömiä aikoja vasta ensi viikolla

Häiriö po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä ruuh­kaut­ti Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mat – kau­pun­ki pyytää va­raa­maan kii­reet­tö­miä aikoja vasta ensi vii­kol­la

12.12.2019 10:52
Tilaajille