Kilpisjärvi
Viimeisin tunti

Ylö­sa­la­sa­la­sy­lös tai­vut­te­lee suoria mut­kik­si Kil­pis­jär­vel­lä – Tul­li­toi­mi­pai­kal­le pys­ty­tet­tiin uusi maan­tie­kai­tees­ta veis­tet­ty jul­ki­nen tai­de­teos

17:25 2
Tilaajille
Vanhemmat

Mika Lemberg kävelee Kil­pis­jär­vel­tä Ke­ra­val­le ja nauttii joka as­ke­lees­ta –Vielä pari vuotta sitten 20 metrin kävely hen­gäs­tyt­ti ja mielen valtasi kuo­le­man­pel­ko

10.06.2021 07:00 11
Tilaajille

Maan­tien suo­ja­kai­teet muut­tu­vat jul­ki­sek­si tai­teek­si Kil­pis­jär­ven tul­lis­sa

09.06.2021 11:12 1
Tilaajille

Kil­pis­jär­ven eko­pis­teel­le ki­pat­tiin pe­rä­kär­ryl­li­nen sinne kuu­lu­ma­ton­ta jätettä – Vää­rin­käy­tök­set ai­heut­ta­vat yli­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia

19.05.2021 16:56 6
Tilaajille

Täl­lai­nen on syr­jäi­nen erä­maa­kämp­pä, jonka se­son­ki­vii­kot va­ra­taan muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa – Lähde mukaan mat­kal­le käm­päl­le, jossa Kek­ko­nen hiihti ja Kek­ko­nen kalasti

15.05.2021 06:00 12
Tilaajille

Kil­pis­jär­vel­lä vil­kas­tui, kun kevät innosti nor­ja­lai­set mö­keil­leen Suomeen – Kaup­pias­kin ilah­tui: "Kyllä nyt vähän pa­rem­mal­ta näyt­tää"

26.04.2021 17:20
Tilaajille

Vau ja voi harmi! – Rit­ničoh­kan vyöry oli kenties Suomen suurin: Lu­mi­vyö­ry­tek­nik­ko Jark­ko-Ju­ha­ni Hent­to­nen oli pai­kal­la, mutta tärkein jäi nä­ke­mät­tä

21.04.2021 16:19
Tilaajille

Katso video: Valtava lu­mi­vyö­ry rysähti Rid­ni­jär­veen Kä­si­var­res­sa – Niina Pie­ti­käi­nen tunsi, miten koko jää­kan­si heilui jal­ko­jen alla

21.04.2021 10:58
Tilaajille
Lumivyöry Käsivarressa

Lu­mi­vyö­ry Kä­si­var­res­sa

21.04.2021 10:22
Tilaajille

Hiih­tä­jä kaatui ja louk­ka­si jal­kan­sa Pik­ku-Mal­lal­la, pe­las­tus­lai­tos haki louk­kaan­tu­neen maas­tos­ta

29.03.2021 20:40
Tilaajille

"Ke­sän­gin metsä on las­ket­tu kum­pa­reil­le" – Lapissa on me­neil­lään kaik­kien aikojen va­paa­las­ku­ke­vät

29.03.2021 07:00
Tilaajille

Kä­si­var­ren ainoa ter­vey­den­hoi­ta­ja tekee niin pitkää päivää, että tuu­raa­jaa lomien ajaksi on hankala löytää

27.03.2021 16:00
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo­ton­tit lop­pui­vat Kil­pis­jär­vel­tä – Kylän vii­mei­set kolme tonttia myytiin al­ku­vuo­des­ta

16.03.2021 18:00 2
Tilaajille

Kil­pis­jär­vel­le suun­ni­tel­laan uutta ho­tel­lia mai­se­ma­pai­kal­le – re­von­tu­li­jah­tiin voi lähteä vaikka säh­kö­pyö­räl­lä

14.03.2021 16:00 8
Tilaajille

Finn­mar­kin motti saatiin auki Nor­jas­sa, kaut­ta­kul­ku Suomen kautta päättyy

23.02.2021 16:42
Tilaajille

Kil­pis­jär­ven Vain kaksi kalaa -pilk­ki­kil­pai­lu siir­re­tään ensi vuoteen

17.02.2021 13:43 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men ret­ki­koh­tei­den suosio paisui ko­ro­na­vuon­na, Kil­pis­jär­vel­lä ja Ina­ris­sa hil­je­ne­mis­tä

27.01.2021 09:49
Tilaajille

Rek­ko­jen luis­te­lu­paik­ko­ja aletaan kar­toit­taa uudella tek­nii­kal­la VT21:l­lä – anturit mit­taa­vat liuk­kaut­ta jopa yön pi­mey­des­sä

25.01.2021 14:02 2
Tilaajille

Lapin suuria pilk­ki­kil­pai­lu­ja jou­dut­tu pe­ru­maan, Kil­pis­jär­vel­lä val­mis­te­lut jat­ku­vat op­ti­mis­ti­ses­sa hen­ges­sä: "Toi­vom­me, että ro­ko­tus­ten myötä tilanne on tou­ko­kuus­sa jo nor­maa­lim­pi"

16.01.2021 18:37 3
Tilaajille

Ta­va­ra­lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti Norjaan

05.01.2021 11:04
Tilaajille