Kilpisjärvi
Kun suuri sopulivaellus alkoi Kilpisjärvellä keväällä 1970, paikalle hälytettiin nuori myyräharrastaja Heikki Henttonen – Siitä asti hän on tutkinut sopuleita ja arvelee, että vastaavaa liikehdintää ei ehkä enää nähdä

Kun suuri so­pu­li­vael­lus alkoi Kil­pis­jär­vel­lä ke­vääl­lä 1970, pai­kal­le hä­ly­tet­tiin nuori myy­rä­har­ras­ta­ja Heikki Hent­to­nen – Siitä asti hän on tut­ki­nut so­pu­lei­ta ja ar­ve­lee, että vas­taa­vaa lii­keh­din­tää ei ehkä enää nähdä

01.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Kaikki haluavat nyt Kilpisjärvelle – Kylän vuodepaikat ovat täynnä yö toisensa jälkeen

Kaikki ha­lua­vat nyt Kil­pis­jär­vel­le – Kylän vuo­de­pai­kat ovat täynnä yö toi­sen­sa jälkeen

17.07.2020 19:59 3
Tilaajille
Kilpisjärveläinen M/S Malla-laiva kuljettaa asiakkaat Kolmen valtakunnan rajalle, mutta tarkoin erityisjärjestelyin – Polulta ei saa poiketa

Kil­pis­jär­ve­läi­nen M/S Mal­la-lai­va kul­jet­taa asiak­kaat Kolmen val­ta­kun­nan ra­jal­le, mutta tarkoin eri­tyis­jär­jes­te­lyin – Polulta ei saa poiketa

28.06.2020 17:37 0
Tilaajille
Päiväkirja: Matkalla pohjoiseen
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Mat­kal­la poh­joi­seen

18.06.2020 07:00 0
Tilaajille
"Lihakuorma uskallettiin tilata, kun Erna lupasi avata rajat" – Käsivarressa iloitaan elämän normalisoitumisesta, ensimmäiset norjalaiset ehtivät Kilpishalliin jo aamulla

"Li­ha­kuor­ma us­kal­let­tiin tilata, kun Erna lupasi avata rajat" – Kä­si­var­res­sa iloi­taan elämän nor­ma­li­soi­tu­mi­ses­ta, en­sim­mäi­set nor­ja­lai­set ehtivät Kil­pis­hal­liin jo aamulla

15.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Koronavirus vaikutti Krista Pärmäkosken suunnitelmiin – leiripaikka vaihtui Kilpisjärveksi

Ko­ro­na­vi­rus vai­kut­ti Krista Pär­mä­kos­ken suun­ni­tel­miin – lei­ri­paik­ka vaihtui Kil­pis­jär­vek­si

15.06.2020 14:27 0
Tilaajille
"Tammikuu jatkui kolme kuukautta" – Norjan raja avautui ja Kilpisjärvellä iloitaan elämän normalisoitumisesta

"Tam­mi­kuu jatkui kolme kuu­kaut­ta" – Norjan raja avautui ja Kil­pis­jär­vel­lä iloi­taan elämän nor­ma­li­soi­tu­mi­ses­ta

15.06.2020 13:54 0
Tilaajille
Norjalaiset kaipaavat mökeilleen – "Heti kun Suomessa voi käydä ilman karanteenia, lähdemme Kilpisjärvelle"

Nor­ja­lai­set kai­paa­vat mö­keil­leen – "Heti kun Suo­mes­sa voi käydä ilman ka­ran­tee­nia, läh­dem­me Kil­pis­jär­vel­le"

31.05.2020 18:15 3
Tilaajille
Päiväkirja: Hiihtokausi ei olekaan vielä loppu
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Hiih­to­kau­si ei olekaan vielä loppu

20.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Korona kurittaa Kilpisjärveä pahasti – "On turha stressata asioista, joihin et voi vaikuttaa"

Korona ku­rit­taa Kil­pis­jär­veä pahasti – "On turha stres­sa­ta asiois­ta, joihin et voi vai­kut­taa"

19.05.2020 06:30 2
Tilaajille
Karkasiko Valtteri Bottaksen kelkka luvattomille lumille Käsivarressa? – Metsähallitus: "Freeride-lupia ei myönnetä"

Kar­ka­si­ko Valt­te­ri Bot­tak­sen kelkka lu­vat­to­mil­le lumille Kä­si­var­res­sa? – Met­sä­hal­li­tus: "F­ree­ri­de-lu­pia ei myön­ne­tä"

03.04.2020 16:10 0
Tilaajille
Maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi – Kuun korkein sademäärä mitattiin Kilpisjärvellä

Maa­lis­kuu oli ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pi – Kuun korkein sa­de­mää­rä mi­tat­tiin Kil­pis­jär­vel­lä

01.04.2020 21:01 0
Hetki historian parasta kauppaa ja sitten totaalinen stoppi, rajakauppa hiljeni Enontekiöllä

Hetki his­to­rian parasta kauppaa ja sitten to­taa­li­nen stoppi, ra­ja­kaup­pa hiljeni Enon­te­kiöl­lä

16.03.2020 11:58 0
Tilaajille
Japanilaiset turistit rahdattiin Norjasta rajan yli Kilpisjärvelle

Ja­pa­ni­lai­set tu­ris­tit rah­dat­tiin Nor­jas­ta rajan yli Kil­pis­jär­vel­le

13.03.2020 15:51 0
Tilaajille
Miestä epäillään huumausainerikoksesta Kilpisjärvellä

Miestä epäil­lään huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta Kil­pis­jär­vel­lä

04.10.2019 20:47 0
Tsahkaljärven retkeilyrakennusten paloa epäillään tuhopoltoksi – poliisi pyytää havaintoja paloyönä alueella liikkuneista henkilöistä

Tsah­kal­jär­ven ret­kei­ly­ra­ken­nus­ten paloa epäil­lään tu­ho­pol­tok­si – poliisi pyytää ha­vain­to­ja pa­lo­yö­nä alueel­la liik­ku­neis­ta hen­ki­löis­tä

21.09.2019 11:17 0
Tilaajille
Upouudet retkeilyrakennukset poltettiin Kilpisjärven Tsahkaljärvellä, satojen tuntien talkootyö katosi savuna ilmaan

Upo­uu­det ret­kei­ly­ra­ken­nuk­set pol­tet­tiin Kil­pis­jär­ven Tsah­kal­jär­vel­lä, satojen tuntien tal­koo­työ katosi savuna ilmaan

20.09.2019 12:48 0
Tilaajille