Kolumni: Ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la Maa­han­muut­to­vi­ras­ton uk­rai­na­lai­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­ses­sä lopulta suo­jel­tiin?

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ilkivalta
Border Pride onnistui häirintäyrityksistä huolimatta

Border Pride on­nis­tui häi­rin­tä­yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta

30.08.2023 15:30
Tornion Aineen taidemuseon pihalla liehunut sateenkaarilippu tuhottiin keskellä kirkasta päivää – museonjohtaja huolissaan vihailmiöstä

Tornion Aineen tai­de­mu­seon pihalla lie­hu­nut sa­teen­kaa­ri­lip­pu tu­hot­tiin kes­kel­lä kir­kas­ta päivää – mu­seon­joh­ta­ja huo­lis­saan vi­ha­il­miös­tä

24.08.2023 17:30 6
Tilaajille
Rovaniemellä nuoret sytyttivät ilkivaltaisesti irtaimistoa palamaan – päivystävä palomestari toivoo, että vanhemmat puhuisivat lastensa kanssa tulen vaaroista

Ro­va­nie­mel­lä nuoret sy­tyt­ti­vät il­ki­val­tai­ses­ti ir­tai­mis­toa pa­la­maan – päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri toivoo, että van­hem­mat pu­hui­si­vat las­ten­sa kanssa tulen vaa­rois­ta

31.07.2023 19:13 2
Tilaajille
Sähköpotkulautojen tahallinen tuhoaminen voi olla rikos – laudan vaurioittajaa saattaa odottaa sakot tai jopa vuosi vankeutta

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen ta­hal­li­nen tu­hoa­mi­nen voi olla rikos – laudan vau­rioit­ta­jaa saattaa odottaa sakot tai jopa vuosi van­keut­ta

12.07.2023 18:31 5
Tilaajille
Kuka kaatoi liikennemerkkejä Rovaniemen keskustassa? Juhannus sai ilkivaltailon tavallista korkeammalle

Kuka kaatoi lii­ken­ne­merk­ke­jä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa? Ju­han­nus sai il­ki­val­ta­ilon ta­val­lis­ta kor­keam­mal­le

26.06.2023 14:42 8
Tilaajille
Pieneläinhautausmaa joutui laajamittaisen ilkivallan kohteeksi Kemissä – pikkupoikien päähänpisto vaurioitti noin 200 hautaa

Pien­eläin­hau­taus­maa joutui laa­ja­mit­tai­sen il­ki­val­lan koh­teek­si Kemissä – pik­ku­poi­kien pää­hän­pis­to vau­rioit­ti noin 200 hautaa

23.05.2023 10:42
Tilaajille
Latu sotkettiin tuhkalla kesken kuumimman hiihtosesongin – Pyhätunturilla tehty ilkivalta aiheutti lisätöitä huollolle ja ilmoituksen poliisille

Latu sot­ket­tiin tuh­kal­la kesken kuu­mim­man hiih­to­se­son­gin – Py­hä­tun­tu­ril­la tehty il­ki­val­ta ai­heut­ti li­sä­töi­tä huol­lol­le ja il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

06.04.2023 16:54 9
Tilaajille
Kemin asemasali siistiytyi ja on taas avoinna matkustajille - ilkivalta ei pelkästään Kemin ongelma

Kemin ase­ma­sa­li siis­tiy­tyi ja on taas avoinna mat­kus­ta­jil­le - il­ki­val­ta ei pel­käs­tään Kemin ongelma

08.03.2023 16:02
Kemin rautatieaseman odotustilat  suljettiin marraskuussa ilkivallan vuoksi –  nyt tiloja valvotaan paitsi kameroiden avulla, myös yhteistyössä urheiluseurojen kanssa

Kemin rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­lat  sul­jet­tiin mar­ras­kuus­sa il­ki­val­lan vuoksi –  nyt tiloja val­vo­taan paitsi ka­me­roi­den avulla, myös yh­teis­työs­sä ur­hei­lu­seu­ro­jen kanssa

03.03.2023 12:27
Tilaajille
Ilkivallasta kärsinyt Kemin rautatieaseman odotustila remontoidaan – seuroilta toivotaan valvonta-apua

Il­ki­val­las­ta kär­si­nyt Kemin rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­la re­mon­toi­daan – seu­roil­ta toi­vo­taan val­von­ta-apua

06.02.2023 15:28 1
Tilaajille
Henkilö tuikkasi villapaidan tuleen Oulussa kauppakeskus Valkean katutasossa, vartijat tulivat hätiin

Henkilö tuik­ka­si vil­la­pai­dan tuleen Oulussa kaup­pa­kes­kus Valkean ka­tu­ta­sos­sa, var­ti­jat tulivat hätiin

05.01.2023 09:56
Tilaajille
Poliisi vahvistaa: sunnuntain junien pysäytyksissä oli kyse pommiuhkauksesta – kemiläinen 60-vuotias mies pidätetty

Poliisi vah­vis­taa: sun­nun­tain junien py­säy­tyk­sis­sä oli kyse pom­mi­uh­kauk­ses­ta – ke­mi­läi­nen 60-vuo­tias mies pi­dä­tet­ty

12.12.2022 14:55 2
Tilaajille
Päiväkirja: Sotkijat soisi saada kuriin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sot­ki­jat soisi saada kuriin

07.11.2022 08:48
Tilaajille
Rovaniemellä on puhkottu renkaita lukuisista autoista – poliisi kaipaa vihjeitä

Ro­va­nie­mel­lä on puh­kot­tu ren­kai­ta lu­kui­sis­ta au­tois­ta – poliisi kaipaa vih­jei­tä

10.09.2022 14:01 3
Tilaajille
Betonikaiteen lasit kohtasivat ilkivaltaa Simon Karsikossa – tihutöiden hintalappu on jopa 40 000 euroa: "Toivottavasti ainakaan aikuiset eivät ole saaneet tällaista päähänsä"

Be­to­ni­kai­teen lasit koh­ta­si­vat il­ki­val­taa Simon Kar­si­kos­sa – ti­hu­töi­den hin­ta­lap­pu on jopa 40 000 euroa: "Toi­vot­ta­vas­ti ai­na­kaan ai­kui­set eivät ole saaneet täl­lais­ta pää­hän­sä"

06.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Käyrästunturilla tehty ilkivaltaa – taukotuvan ikkunat rikottu ja aluetta roskattu

Käy­räs­tun­tu­ril­la tehty il­ki­val­taa – tau­ko­tu­van ikkunat rikottu ja aluetta ros­kat­tu

22.08.2022 11:21 13
Tilaajille
Martimoaavan autiotuvan tapaus on erikoinen, sillä autiotuvilla tehdään harvoin varkauksia tai ilkivaltaa – tahallinen vahingonteko on yleisempää kaupunkia lähellä olevilla retkeilypaikoilla

Mar­ti­moaa­van au­tio­tu­van tapaus on eri­koi­nen, sillä au­tio­tu­vil­la tehdään harvoin var­kauk­sia tai il­ki­val­taa – ­ta­hal­li­nen va­hin­gon­te­ko on ylei­sem­pää kau­pun­kia lähellä ole­vil­la ret­kei­ly­pai­koil­la

18.08.2022 19:29 6
Tilaajille
Juhlaviikkoon valmistautuvassa Tornion Arboretum-puistossa tehtiin viikonloppuna ilkivaltaa – "Kasvien osalta ennen ei ole näin paljon kerralla tuhottu"

Juh­la­viik­koon val­mis­tau­tu­vas­sa Tornion Ar­bo­re­tum-puis­tos­sa tehtiin vii­kon­lop­pu­na il­ki­val­taa – "Kas­vien osalta ennen ei ole näin paljon ker­ral­la tu­hot­tu"

19.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Sähköpotkulautoja löytyy toisinaan oudoista paikoista – uusi asia katukuvassa yllyttää ilkivaltaan, arvelee yrittäjä

Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja löytyy toi­si­naan ou­dois­ta pai­kois­ta – uusi asia ka­tu­ku­vas­sa yl­lyt­tää il­ki­val­taan, arvelee yrit­tä­jä

18.07.2022 12:57 8
Tilaajille
Torniossa vahingoitettiin 6 000 euron leikkivälinettä tulella

Tor­nios­sa va­hin­goi­tet­tiin 6 000 euron leik­ki­vä­li­net­tä tulella

05.07.2022 20:05
Tilaajille