Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Ilkivalta
Kemin asemasali siistiytyi ja on taas avoinna matkustajille - ilkivalta ei pelkästään Kemin ongelma

Kemin ase­ma­sa­li siis­tiy­tyi ja on taas avoinna mat­kus­ta­jil­le - il­ki­val­ta ei pel­käs­tään Kemin ongelma

08.03.2023 16:02
Kemin rautatieaseman odotustilat  suljettiin marraskuussa ilkivallan vuoksi –  nyt tiloja valvotaan paitsi kameroiden avulla, myös yhteistyössä urheiluseurojen kanssa

Kemin rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­lat  sul­jet­tiin mar­ras­kuus­sa il­ki­val­lan vuoksi –  nyt tiloja val­vo­taan paitsi ka­me­roi­den avulla, myös yh­teis­työs­sä ur­hei­lu­seu­ro­jen kanssa

03.03.2023 12:27
Tilaajille
Ilkivallasta kärsinyt Kemin rautatieaseman odotustila remontoidaan – seuroilta toivotaan valvonta-apua

Il­ki­val­las­ta kär­si­nyt Kemin rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­la re­mon­toi­daan – seu­roil­ta toi­vo­taan val­von­ta-apua

06.02.2023 15:28 1
Tilaajille
Henkilö tuikkasi villapaidan tuleen Oulussa kauppakeskus Valkean katutasossa, vartijat tulivat hätiin

Henkilö tuik­ka­si vil­la­pai­dan tuleen Oulussa kaup­pa­kes­kus Valkean ka­tu­ta­sos­sa, var­ti­jat tulivat hätiin

05.01.2023 09:56
Tilaajille
Poliisi vahvistaa: sunnuntain junien pysäytyksissä oli kyse pommiuhkauksesta – kemiläinen 60-vuotias mies pidätetty

Poliisi vah­vis­taa: sun­nun­tain junien py­säy­tyk­sis­sä oli kyse pom­mi­uh­kauk­ses­ta – ke­mi­läi­nen 60-vuo­tias mies pi­dä­tet­ty

12.12.2022 14:55 2
Tilaajille
Päiväkirja: Sotkijat soisi saada kuriin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sot­ki­jat soisi saada kuriin

07.11.2022 08:48
Tilaajille
Rovaniemellä on puhkottu renkaita lukuisista autoista – poliisi kaipaa vihjeitä

Ro­va­nie­mel­lä on puh­kot­tu ren­kai­ta lu­kui­sis­ta au­tois­ta – poliisi kaipaa vih­jei­tä

10.09.2022 14:01 2
Tilaajille
Betonikaiteen lasit kohtasivat ilkivaltaa Simon Karsikossa – tihutöiden hintalappu on jopa 40 000 euroa: "Toivottavasti ainakaan aikuiset eivät ole saaneet tällaista päähänsä"

Be­to­ni­kai­teen lasit koh­ta­si­vat il­ki­val­taa Simon Kar­si­kos­sa – ti­hu­töi­den hin­ta­lap­pu on jopa 40 000 euroa: "Toi­vot­ta­vas­ti ai­na­kaan ai­kui­set eivät ole saaneet täl­lais­ta pää­hän­sä"

06.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Käyrästunturilla tehty ilkivaltaa – taukotuvan ikkunat rikottu ja aluetta roskattu

Käy­räs­tun­tu­ril­la tehty il­ki­val­taa – tau­ko­tu­van ikkunat rikottu ja aluetta ros­kat­tu

22.08.2022 11:21 13
Tilaajille
Martimoaavan autiotuvan tapaus on erikoinen, sillä autiotuvilla tehdään harvoin varkauksia tai ilkivaltaa – tahallinen vahingonteko on yleisempää kaupunkia lähellä olevilla retkeilypaikoilla

Mar­ti­moaa­van au­tio­tu­van tapaus on eri­koi­nen, sillä au­tio­tu­vil­la tehdään harvoin var­kauk­sia tai il­ki­val­taa – ­ta­hal­li­nen va­hin­gon­te­ko on ylei­sem­pää kau­pun­kia lähellä ole­vil­la ret­kei­ly­pai­koil­la

18.08.2022 19:29 6
Tilaajille
Juhlaviikkoon valmistautuvassa Tornion Arboretum-puistossa tehtiin viikonloppuna ilkivaltaa – "Kasvien osalta ennen ei ole näin paljon kerralla tuhottu"

Juh­la­viik­koon val­mis­tau­tu­vas­sa Tornion Ar­bo­re­tum-puis­tos­sa tehtiin vii­kon­lop­pu­na il­ki­val­taa – "Kas­vien osalta ennen ei ole näin paljon ker­ral­la tu­hot­tu"

19.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Sähköpotkulautoja löytyy toisinaan oudoista paikoista – uusi asia katukuvassa yllyttää ilkivaltaan, arvelee yrittäjä

Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja löytyy toi­si­naan ou­dois­ta pai­kois­ta – uusi asia ka­tu­ku­vas­sa yl­lyt­tää il­ki­val­taan, arvelee yrit­tä­jä

18.07.2022 12:57 8
Tilaajille
Torniossa vahingoitettiin 6 000 euron leikkivälinettä tulella

Tor­nios­sa va­hin­goi­tet­tiin 6 000 euron leik­ki­vä­li­net­tä tulella

05.07.2022 20:05
Tilaajille
Meri-Lapissa poliisia työllistivät viikonloppuna rattijuopot, murtopuuhat sekä ilkivalta

Me­ri-La­pis­sa po­lii­sia työl­lis­ti­vät vii­kon­lop­pu­na rat­ti­juo­pot, mur­to­puu­hat sekä il­ki­val­ta

29.05.2022 11:24 3
Tilaajille
Vaalimainoksia on hävitetty ilkivalloin myös Kemissä ja Keminmaassa – ehdokas lupaa vihjepalkkion

Vaa­li­mai­nok­sia on hä­vi­tet­ty il­ki­val­loin myös Kemissä ja Ke­min­maas­sa – ehdokas lupaa vih­je­palk­kion

17.01.2022 15:40 2
Tilaajille
Yhdistyksen vaalimainoksia on revitty Rovaniemellä, Torniossa ja Tervolassa – yhdistys harkitsee rikosilmoituksen tekoa

Yh­dis­tyk­sen vaa­li­mai­nok­sia on revitty Ro­va­nie­mel­lä, Tor­nios­sa ja Ter­vo­las­sa – yh­dis­tys har­kit­see ri­kos­il­moi­tuk­sen tekoa

16.01.2022 17:16 7
Tilaajille
Rovaniemi löi pukukoppien ovet säppiin ja tiedotti asiasta erikoisesti – "Asiaton lappu, eikä ole minun luvallani", sanoo liikuntajohtaja

Ro­va­nie­mi löi pu­ku­kop­pien ovet säppiin ja tie­dot­ti asiasta eri­koi­ses­ti – "A­sia­ton lappu, eikä ole minun lu­val­la­ni", sanoo lii­kun­ta­joh­ta­ja

23.12.2021 14:54 31
Tilaajille
Silmitön ilkivalta tuhosi lämmitystolppia – valtuutettu lupaa Tornion parkkipaikkariehujasta löytöpalkkion: "Anonyymi ilmoituskin riittää"

Sil­mi­tön il­ki­val­ta tuhosi läm­mi­tys­tolp­pia – val­tuu­tet­tu lupaa Tornion park­ki­paik­ka­rie­hu­jas­ta löy­tö­palk­kion: "A­no­nyy­mi il­moi­tus­kin riit­tää"

21.12.2021 19:30 9
Tilaajille
Autoilijan sivuikkuna pirstoutui Kemissä moottoritiesillan alla – "On ajan kysymys, koska jollekin käy huonosti"

Au­toi­li­jan si­vu­ik­ku­na pirs­tou­tui Kemissä moot­to­ri­tie­sil­lan alla – "On ajan ky­sy­mys, koska jol­le­kin käy huo­nos­ti"

02.11.2021 16:09 9
Tilaajille
Erämaakirkon alttariin on kirjoitettu terveiset Maradonalta – museonjohtajan mitta alkaa olla täynnä

Erä­maa­kir­kon alt­ta­riin on kir­joi­tet­tu ter­vei­set Ma­ra­do­nal­ta – mu­seon­joh­ta­jan mitta alkaa olla täynnä

22.10.2021 13:19 16
Tilaajille