PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Ilkivalta
Autoilijan sivuikkuna pirstoutui Kemissä moottoritiesillan alla – "On ajan kysymys, koska jollekin käy huonosti"

Au­toi­li­jan si­vu­ik­ku­na pirs­tou­tui Kemissä moot­to­ri­tie­sil­lan alla – "On ajan ky­sy­mys, koska jol­le­kin käy huo­nos­ti"

02.11.2021 16:09 9
Tilaajille
Erämaakirkon alttariin on kirjoitettu terveiset Maradonalta – museonjohtajan mitta alkaa olla täynnä

Erä­maa­kir­kon alt­ta­riin on kir­joi­tet­tu ter­vei­set Ma­ra­do­nal­ta – mu­seon­joh­ta­jan mitta alkaa olla täynnä

22.10.2021 13:19 16
Tilaajille
Näin Kemin golfkentän viheriö reviteltiin pilalle

Näin Kemin golf­ken­tän viheriö re­vi­tel­tiin pilalle

20.10.2021 10:46 1
Torniossa sytytettiin päiväkodin pihapenkki palamaan – Syyspimeät ruokkivat ilkivaltaan päiväkotien ja koulujen pihoilla

Tor­nios­sa sy­ty­tet­tiin päi­vä­ko­din pi­ha­penk­ki pa­la­maan – Syys­pi­meät ruok­ki­vat il­ki­val­taan päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen pi­hoil­la

20.09.2021 15:28
Tilaajille
Rovaniemen laavuilla nuotioita sytytetty jopa kattohuovalla – lisääntyneen ulkoilun lieveilmiöiden joukossa myös puiden kaatamisia ja paikkojen sotkemisia

Ro­va­nie­men laa­vuil­la nuo­tioi­ta sy­ty­tet­ty jopa kat­to­huo­val­la – li­sään­ty­neen ul­koi­lun lie­ve­il­miöi­den jou­kos­sa myös puiden kaa­ta­mi­sia ja paik­ko­jen sot­ke­mi­sia

31.08.2021 14:01 15
Tilaajille
Rokotusopasteisiin kohdistunut ilkivaltaa Rovaniemellä – tihutöiden motiivi on epäselvä: "Järjellistä toimintaa tämä ei ole"

Ro­ko­tus­opas­tei­siin koh­dis­tu­nut il­ki­val­taa Ro­va­nie­mel­lä – ti­hu­töi­den motiivi on epä­sel­vä: "Jär­jel­lis­tä toi­min­taa tämä ei ole"

02.07.2021 14:09
Tilaajille
Suositulla Napapiirin retkeilyalueella tehtiin ilkivaltaa – laavun sisälle tehtiin nuotio, kirveet vietiin ja vieraskirjalaatikko rikottiin

Suo­si­tul­la Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­la tehtiin il­ki­val­taa – laavun sisälle tehtiin nuotio, kirveet vietiin ja vie­ras­kir­ja­laa­tik­ko ri­kot­tiin

08.02.2021 11:23 3
Tilaajille
Ajoneuvoilla tehdään yhä enemmän tihutöitä Rovaniemen liikuntapaikoilla

Ajo­neu­voil­la tehdään yhä enemmän ti­hu­töi­tä Ro­va­nie­men lii­kun­ta­pai­koil­la

01.02.2021 19:06 2
Tilaajille
"Kyse ei ole protestista vaan ilkivallasta" – poliisi otti yhteen väkivaltaisten rähinöitsijöiden kanssa eri puolilla Hollantia

"Kyse ei ole pro­tes­tis­ta vaan il­ki­val­las­ta" – poliisi otti yhteen vä­ki­val­tais­ten rä­hi­nöit­si­jöi­den kanssa eri puo­lil­la Hol­lan­tia

26.01.2021 15:00
Oulun vihreiden kunnallisjärjestön toimisto töhrittiin hakaristillä ja uhkausviestillä, pääministeri Sanna Marin  tuomitsee teon – Poliisi aloitti esitutkinnan ja toivoo yleisöltä havaintoja

Oulun vih­rei­den kun­nal­lis­jär­jes­tön toi­mis­to töh­rit­tiin ha­ka­ris­til­lä ja uh­kaus­vies­til­lä, pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin tuo­mit­see teon – Poliisi aloitti esi­tut­kin­nan ja toivoo ylei­söl­tä ha­vain­to­ja

23.01.2021 14:08 1
Rovaniemeläisessä kerrostalossa ilkivaltaa – jauhesammutin oli tyhjennetty rappukäytävään

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä ker­ros­ta­los­sa il­ki­val­taa – jau­he­sam­mu­tin oli tyh­jen­net­ty rap­pu­käy­tä­vään

29.11.2020 20:36 1
Kemissä Lapintiellä sotkettu liikekiinteistön seinää – Poliisi pyytää havaintoja

Kemissä La­pin­tiel­lä sot­ket­tu lii­ke­kiin­teis­tön seinää – Poliisi pyytää ha­vain­to­ja

03.09.2020 14:39
Tilaajille
Kymppitonnin lasku tihutöistä – Rovaniemen keskuskentän ilkivalta tulee kalliiksi kaupungille ja RoPSille

Kymp­pi­ton­nin lasku ti­hu­töis­tä – Ro­va­nie­men kes­kus­ken­tän il­ki­val­ta tulee kal­liik­si kau­pun­gil­le ja RoP­Sil­le

13.08.2020 19:30 6
Tilaajille
Autoja sotkettiin uretaanivaahdolla Rovaniemen Pöykkölässä tiistai-iltana – Poliisi pyytää havaintoja

Autoja sot­ket­tiin ure­taa­ni­vaah­dol­la Ro­va­nie­men Pöyk­kö­läs­sä tiis­tai-il­ta­na – Poliisi pyytää ha­vain­to­ja

05.08.2020 09:41
Tilaajille
Poliisi tiedottaa: Ilkivaltaa Ylitornion hautausmaalla – istutuksia turmeltu ja revitty, hauta-alueet sotkettu

Poliisi tie­dot­taa: Il­ki­val­taa Yli­tor­nion hau­taus­maal­la – is­tu­tuk­sia tur­mel­tu ja re­vit­ty, hau­ta-alueet sot­ket­tu

17.06.2020 17:01
Tilaajille
Junaraiteille kannetaan polkupyöriä, kiviä ja jopa sohvia – ilkivallan määrä on kasvanut keväällä myös Meri-Lapissa

Ju­na­rai­teil­le kan­ne­taan pol­ku­pyö­riä, kiviä ja jopa sohvia – il­ki­val­lan määrä on kas­va­nut ke­vääl­lä myös Me­ri-La­pis­sa

22.05.2020 11:52
Tilaajille
Kemin kulttuurikeskus joutui ilkivallan kohteeksi – Vahingot tuhansia euroja

Kemin kult­tuu­ri­kes­kus joutui il­ki­val­lan koh­teek­si – Va­hin­got tu­han­sia euroja

20.05.2020 09:53
Tilaajille
Metsähallituksen tupia joutunut ilkivallan kohteeksi Lapissa, kun korona pani ovia säppiin – Varaustupien jatkosta pian päätös

Met­sä­hal­li­tuk­sen tupia jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si La­pis­sa, kun korona pani ovia säppiin – Va­raus­tu­pien jat­kos­ta pian päätös

29.04.2020 15:10
Tilaajille
Pyöräkatos sytytettiin tuleen Rovaniemen Viirinkankaalla, samana yönä paloi myös roskakatos lähes samaan aikaan – poliisi kaipaa yhä vihjeitä tuhopolttovyyhdistä

Pyö­rä­ka­tos sy­ty­tet­tiin tuleen Ro­va­nie­men Vii­rin­kan­kaal­la, samana yönä paloi myös ros­ka­ka­tos lähes samaan aikaan – poliisi kaipaa yhä vih­jei­tä tu­ho­polt­to­vyyh­dis­tä

08.04.2020 11:39
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­tol­le tehtiin il­ki­val­taa ja kuor­ma-au­tos­ta puh­kot­tiin renkaat Muo­nios­sa

20.03.2020 17:45
Tilaajille