Valtatie 21
Liikenne Lappiin päin vilkastui puolilta päivin – Pellossa kuuden auton ketjukolari, muualla Lapissa ojaanajoja

Lii­ken­ne Lappiin päin vil­kas­tui puo­lil­ta päivin – Pel­los­sa kuuden auton ket­ju­ko­la­ri, muualla Lapissa ojaan­ajo­ja

20.02.2021 17:04 2
Tilaajille
Rekan nostotyö katkoi liikennettä valtatie 21:llä Enontekiön Markkinassa aamusta iltaan

Rekan nos­to­työ katkoi lii­ken­net­tä val­ta­tie 21:llä Enon­te­kiön Mark­ki­nas­sa aamusta iltaan

10.02.2021 20:30
Tilaajille
Rekkojen luistelupaikkoja aletaan kartoittaa uudella tekniikalla VT21:llä – anturit mittaavat liukkautta jopa yön pimeydessä

Rek­ko­jen luis­te­lu­paik­ko­ja aletaan kar­toit­taa uudella tek­nii­kal­la VT21:l­lä – anturit mit­taa­vat liuk­kaut­ta jopa yön pi­mey­des­sä

25.01.2021 14:02 2
Tilaajille
Yksi kuoli henkilöauton ja kuorma-auton törmäyksessä Pellossa

Yksi kuoli hen­ki­lö­au­ton ja kuor­ma-au­ton tör­mäyk­ses­sä Pel­los­sa

18.01.2021 16:07 3
Tilaajille

Tiellä 21 Kan­gos­jär­ven ja Ta­po­jär­ven välillä nos­tet­tiin ras­kas­ta ajo­neu­voa – tilanne ohi

18.12.2020 22:00
Tilaajille

On­net­to­muus VT21:l­lä Kä­si­var­res­sa, tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä Mark­ki­nan ja Luspan välillä

10.11.2020 20:33 1
Tilaajille
Rekkakuskit haluavat nopeaa reagointia sään muuttuessa valtatie 21:llä ja muillakin teillä – rekkoihin kiinnitettävät kelinseurantalaitteet voisivat auttaa

Rek­ka­kus­kit ha­lua­vat nopeaa rea­goin­tia sään muut­tues­sa val­ta­tie 21:llä ja muil­la­kin teillä – rek­koi­hin kiin­ni­tet­tä­vät ke­lin­seu­ran­ta­lait­teet voi­si­vat auttaa

09.11.2020 06:30 5
Tilaajille
Norjalainen rekka ajoi ojaan Tiellä 21 Enontekiöllä – Tie oli suljettuna tunteja

Nor­ja­lai­nen rekka ajoi ojaan Tiellä 21 Enon­te­kiöl­lä – Tie oli sul­jet­tu­na tunteja

08.11.2020 13:46
Tilaajille
Liian sileät renkaat suistavat rekat tieltä – ulkomainen raskas kalusto aiheuttaa vaaratilanteita Valtatie 21:llä

Liian sileät renkaat suis­ta­vat rekat tieltä – ul­ko­mai­nen raskas kalusto ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta Val­ta­tie 21:llä

26.10.2020 18:30 12
Tilaajille
Uudet peltipoliisit viimein käyttöön lähiviikkoina valtatie 21:llä, tarkkaa aikaa poliisi ei paljasta

Uudet pel­ti­po­lii­sit viimein käyt­töön lä­hi­viik­koi­na val­ta­tie 21:llä, tarkkaa aikaa poliisi ei pal­jas­ta

17.09.2020 13:20 4
Tilaajille
Lapin teiden varsilta raivataan ja harvennetaan puustoa kilometritolkulla – Näkyvyys paranee muun muassa valtatie 21:llä

Lapin teiden var­sil­ta rai­va­taan ja har­ven­ne­taan puustoa ki­lo­met­ri­tol­kul­la – Nä­ky­vyys paranee muun muassa val­ta­tie 21:llä

29.07.2020 22:04 5
Tilaajille
Valtatie 21:n uudet nopeusvalvontakamerat otetaan käyttöön kesän kuluessa – Kamerat mittaavat auton nopeuden jopa 150 metrin päästä

Val­ta­tie 21:n uudet no­peus­val­von­ta­ka­me­rat otetaan käyt­töön kesän ku­lues­sa – Kamerat mit­taa­vat auton no­peu­den jopa 150 metrin päästä

12.06.2020 10:46 1
Tilaajille
Käsivarrentien kunnossapitäjillä riitti kiirettä pääsiäisenä – "Aura-autot ajoivat kaksi vuorokautta putkeen"

Kä­si­var­ren­tien kun­nos­sa­pi­tä­jil­lä riitti kii­ret­tä pää­siäi­se­nä – "Au­ra-au­tot ajoivat kaksi vuo­ro­kaut­ta put­keen"

14.04.2020 20:51
Tilaajille
Pöllirekasta tippui kymmeniä kolmimetrisiä koivupöllejä vt 21:lle Korpikylän ja Vojakkalan  välillä Torniossa – Pelastuslaitos kiittelee autoilijoita, jotka nostivat pöllejä tien sivuun

Pöl­li­re­kas­ta tippui kym­me­niä kol­mi­met­ri­siä koi­vu­pöl­le­jä vt 21:lle Kor­pi­ky­län ja Vo­jak­ka­lan välillä Tor­nios­sa – Pe­las­tus­lai­tos kiit­te­lee au­toi­li­joi­ta, jotka nos­ti­vat pöllejä tien sivuun

05.03.2020 19:29
Tilaajille

Raskaan ajo­neu­von nos­to­työ hait­ta­si lii­ken­net­tä vt 21:llä Mark­ki­nan poh­jois­puo­lel­la Enon­te­kiöl­lä

02.03.2020 20:37
Tilaajille
Tornion ja Pellon välille asennetut uudet nopeusvalvontakamerat käyttöön vasta kesällä – uudet kamerat mittaavat jopa 32 autoa molemmilta kaistoilta

Tornion ja Pellon välille asen­ne­tut uudet no­peus­val­von­ta­ka­me­rat käyt­töön vasta kesällä – uudet kamerat mit­taa­vat jopa 32 autoa mo­lem­mil­ta kais­toil­ta

19.02.2020 18:44
Tilaajille
VT 21 poikki Muonion pohjoispuolella, raskaan ajoneuvon nosto käynnissä – Kiertoreitti kulkee Puthaanrannantien kautta

VT 21 poikki Muonion poh­jois­puo­lel­la, raskaan ajo­neu­von nosto käyn­nis­sä – Kier­to­reit­ti kulkee Put­haan­ran­nan­tien kautta

14.02.2020 15:56
Tilaajille
Norjan lohet aiotaan siirtää lennosta junaan eli matkalle Suomen ja Siperian kautta Kiinaan

Norjan lohet aiotaan siirtää len­nos­ta junaan eli mat­kal­le Suomen ja Si­pe­rian kautta Kiinaan

27.12.2019 20:30
Tilaajille
Tapaus Vt 21: Rekka ojassa, kuskilla shortsit ja sandaalit – Talviajokurssi ulkomaalaisille kuskeille olisi tarpeen

Tapaus Vt 21: Rekka ojassa, kus­kil­la short­sit ja san­daa­lit – Tal­vi­ajo­kurs­si ul­ko­maa­lai­sil­le kus­keil­le olisi tarpeen

27.10.2019 11:00
Tilaajille
Nopeusvalvontakameroiden rakentaminen Tornion ja Pellon välille alkaa maanantaina

No­peus­val­von­ta­ka­me­roi­den ra­ken­ta­mi­nen Tornion ja Pellon välille alkaa maa­nan­tai­na

19.09.2019 10:59 1