Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Valtatie 21
Hyviä ja huonoja tieuutisia
Pääkirjoitus

Hyviä ja huonoja tieuu­ti­sia

22.12.2023 17:00 8
Liukastelevista lohirekoista tunnettu Valtatie 21 on pääsemässä EU:n tärkeiden yhteyksien verkkoon

Liu­kas­te­le­vis­ta lo­hi­re­kois­ta tun­net­tu Val­ta­tie 21 on pää­se­mäs­sä EU:n tär­kei­den yh­teyk­sien verk­koon

20.12.2023 18:30 6
Tilaajille
Tulvavesi pakotti sulkemaan valtatie 21:n Ylitorniolla – liikenteelle on kiertotie käytössä, Ruotsin puolelta kierto ei onnistu

Tul­va­ve­si pakotti sul­ke­maan val­ta­tie 21:n Yli­tor­niol­la – lii­ken­teel­le on kier­to­tie käy­tös­sä, Ruotsin puo­lel­ta kierto ei onnistu

20.05.2023 15:52 4
Tilaajille
Lapissa päällystetään teitä vähemmän kuin vuosiin – pisimmät työmaat Kittilässä ja Käsivarren tiellä

Lapissa pääl­lys­te­tään teitä vä­hem­män kuin vuosiin – pi­sim­mät työmaat Kit­ti­läs­sä ja Kä­si­var­ren tiellä

15.05.2023 05:00 9
Tilaajille
Pellon kuntakeskuksen pohjoispuolelle suunnitellaan isoa tuulivoima-aluetta

Pellon kun­ta­kes­kuk­sen poh­jois­puo­lel­le suun­ni­tel­laan isoa tuu­li­voi­ma-aluet­ta

07.02.2023 18:22 17
Tilaajille
Käsivarrentiellä liikenne oli ajoittain poikki maanantaina– syynä ajoneuvon nostotyö

Kä­si­var­ren­tiel­lä lii­ken­ne oli ajoit­tain poikki maa­nan­tai­na– syynä ajo­neu­von nos­to­työ

06.02.2023 19:03
Tilaajille
Raskas ajoneuvo jäi jumiin valtatie 21:llä Ropinsalmessa – tie on jälleen auki

Raskas ajo­neu­vo jäi jumiin val­ta­tie 21:llä Ro­pin­sal­mes­sa – tie on jälleen auki

22.10.2022 12:42 3
Tilaajille

Pa­ket­tiau­to ajoi ros­ka-au­ton perään Pel­los­sa

14.10.2022 08:40 1
Tilaajille

On­net­to­muus hait­ta­si lii­ken­net­tä Pel­los­sa tiellä 21, lii­ken­ne pa­lau­tu­nut nor­maa­lik­si

07.10.2022 15:17 1
"Hyökkäys Ukrainaan korostaa VT 21:n merkitystä" – eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta vieraili Käsivarressa

"Hyök­käys Uk­rai­naan ko­ros­taa VT 21:n mer­ki­tys­tä" – edus­kun­nan lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­ta vie­rai­li Kä­si­var­res­sa

28.04.2022 20:15 1
Tilaajille
300 kilometriä asfalttia vuodessa riittäisi pitämään Lapin tienpinnat kunnossa – Käsivarressa korjaustöitä odotellaan vielä vuosia

300 ki­lo­met­riä as­falt­tia vuo­des­sa riit­täi­si pi­tä­mään Lapin tien­pin­nat kun­nos­sa – Kä­si­var­res­sa kor­jaus­töi­tä odo­tel­laan vielä vuosia

12.11.2021 08:38 14
Tilaajille
Kahden auton nokkakolari Valtatie 21:llä Pellon ja Kolarin välillä, liikenne palautunut normaaliksi

Kahden auton nok­ka­ko­la­ri Val­ta­tie 21:llä Pellon ja Kolarin vä­lil­lä, lii­ken­ne pa­lau­tu­nut nor­maa­lik­si

09.11.2021 21:58
Kolmen yön keikka – hyppäsimme 40 vuotta rekkaa ajaneen Juhani Maliniemen kyytiin hakemaan lohilastia Jäämeren rannalta

Kolmen yön keikka – hyp­pä­sim­me 40 vuotta rekkaa ajaneen Juhani Ma­li­nie­men kyytiin ha­ke­maan lo­hi­las­tia Jää­me­ren ran­nal­ta

25.12.2022 20:05 15
Tilaajille
Puoliperävaunu ajautui ojaan Enontekiöllä – valtatie 21 suljettiin nostotyön vuoksi

Puo­li­pe­rä­vau­nu ajautui ojaan Enon­te­kiöl­lä – ­val­ta­tie 21 sul­jet­tiin nos­to­työn vuoksi

15.10.2021 18:52 1
Tilaajille
Pellossa joka viides rekka on ulkomailta – Kuljetusyritykset: Miksi Suomi ei vieläkään peri tiemaksuja?

Pel­los­sa joka viides rekka on ul­ko­mail­ta – Kul­je­tu­sy­ri­tyk­set: Miksi Suomi ei vie­lä­kään peri tie­mak­su­ja?

23.09.2021 18:00 17
Tilaajille
Matkailuajoneuvo suistui kaiteeseen Yli-Muoniossa – Yksi henkilö kuljetettiin jatkohoitoon

Mat­kai­lua­jo­neu­vo suistui kai­tee­seen Yli-Muo­nios­sa – Yksi henkilö kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

11.08.2021 09:17
Tilaajille
Ylitorniolla tulvavesi on noussut teille – Tie 21:n kevyen liikenteen väylä on suljettu Ylitornion ja Aavasaksan välillä

Yli­tor­niol­la tul­va­ve­si on noussut teille – Tie 21:n kevyen lii­ken­teen väylä on sul­jet­tu Yli­tor­nion ja Aa­va­sak­san välillä

23.05.2021 13:03 7
Tilaajille
Tarjolla yhdeksän yksiötä ja oma planetaario - Muonio myy viimein Kielan

Tar­jol­la yh­dek­sän yksiötä ja oma pla­ne­taa­rio - Muonio myy viimein Kielan

15.04.2021 14:35
Tilaajille

Raskas ajo­neu­vo nos­tet­tiin ta­kai­sin tielle val­ta­tie 21:llä Enon­te­kiöl­lä

19.03.2021 08:39
Liikenne Lappiin päin vilkastui puolilta päivin – Pellossa kuuden auton ketjukolari, muualla Lapissa ojaanajoja

Lii­ken­ne Lappiin päin vil­kas­tui puo­lil­ta päivin – Pel­los­sa kuuden auton ket­ju­ko­la­ri, muualla Lapissa ojaa­na­jo­ja

20.02.2021 17:04 2
Tilaajille