Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

vesihuolto
Keminmaassa vesi kallistui kesällä 5 prosenttia ja syksyllä kallistuu vielä 10 prosenttia lisää – korjausvelkaa on paljon ja yhtiön on vaikea saada lainaa kunnalta

Ke­min­maas­sa vesi kal­lis­tui kesällä 5 pro­sent­tia ja syk­syl­lä kal­lis­tuu vielä 10 pro­sent­tia lisää – kor­jaus­vel­kaa on paljon ja yhtiön on vaikea saada lainaa kun­nal­ta

29.08.2023 18:27 5
Tilaajille
Savukoskella parannetaan vesihuoltoa – kirkonkylän ainoan vedenottamon reistailu herätti kunnan

Sa­vu­kos­kel­la pa­ran­ne­taan ve­si­huol­toa – kir­kon­ky­län ainoan ve­den­ot­ta­mon reis­tai­lu herätti kunnan

01.06.2023 20:15
Tilaajille

Ve­si­huol­to­työ kat­kai­see lii­ken­teen ve­neen­las­ku­pai­kal­le Ro­va­nie­mel­lä Oi­ka­rai­ses­sa

30.09.2022 10:35
Tilaajille
Kemin Sotisaaren vesihuoltopalvelut kohenevat – putkiston toimintavarmuutta ja vedenlaatua parantava uudistustyö valmistuu heinäkuun loppuun mennessä

Kemin So­ti­saa­ren ve­si­huol­to­pal­ve­lut ko­he­ne­vat – put­kis­ton toi­min­ta­var­muut­ta ja ve­den­laa­tua pa­ran­ta­va uu­dis­tus­työ val­mis­tuu hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

08.06.2022 07:00 2
Tilaajille
Vedenkeittokehotus Yläkemijoelle – juomavedestä löytyi ulosteperäisiä bakteereja

Ve­den­keit­to­ke­ho­tus Ylä­ke­mi­joel­le – juo­ma­ve­des­tä löytyi ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­re­ja

10.09.2021 15:24 3
Veden keittokehotus jatkuu Kilpisjärvellä ainakin tämän viikon

Veden keit­to­ke­ho­tus jatkuu Kil­pis­jär­vel­lä ainakin tämän viikon

23.08.2021 18:52
Tilaajille

Ka­ri­gas­nie­men vie­mä­rei­den kuntoa tar­kas­te­taan savun avulla – Savua voi tupruta myös sa­de­ve­si­vie­mä­reis­tä

17.05.2021 16:48
Tilaajille
Lapista etsitään uusia pohjavesialueita vedenhankintaan – maaperäkairaukset alkavat toukokuussa Inarista

Lapista et­si­tään uusia poh­ja­ve­si­aluei­ta ve­den­han­kin­taan – maa­pe­rä­kai­rauk­set alkavat tou­ko­kuus­sa Ina­ris­ta

29.04.2021 10:11
Tilaajille
Uusi runkovesiputki Kallaanvaarasta turvaa Kemijärven vesihuollon

Uusi run­ko­ve­si­put­ki Kal­laan­vaa­ras­ta turvaa Ke­mi­jär­ven ve­si­huol­lon

08.03.2020 17:14
Tilaajille
Kemin kaupungintalon vesisäiliöihin asennettiin ultraviolettivalolla toimiva pöpöntappaja

Kemin kau­pun­gin­ta­lon ve­si­säi­liöi­hin asen­net­tiin ult­ra­vio­let­ti­va­lol­la toimiva pö­pön­tap­pa­ja

18.02.2020 15:40
Tilaajille
Digita ja Meri-Lapin Vesi rakentavat yhteistyössä pohjaveden oton seurantajärjestelmän – laitteisto parantaa kykyä reagoida poikkeustilanteisiin

Digita ja Me­ri-La­pin Vesi ra­ken­ta­vat yh­teis­työs­sä poh­ja­ve­den oton seu­ran­ta­jär­jes­tel­män – lait­teis­to pa­ran­taa kykyä rea­goi­da poik­keus­ti­lan­tei­siin

28.01.2020 14:17
Tilaajille
Keminmaan Energia ja Vesi aloittaa yt-neuvottelut

Ke­min­maan Energia ja Vesi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

29.10.2019 15:05
Tilaajille