Pääkirjoitus: Kunta 2.0 on jo ovella: Kun so­te-taak­ka karisee har­teil­ta, kun­nas­ta tulee ennen kaikkea kas­vat­ta­ja, kou­lut­ta­ja ja hyvän elin­ym­pä­ris­tön tur­vaa­ja

Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

vesihuolto
Kemin Sotisaaren vesihuoltopalvelut kohenevat – putkiston toimintavarmuutta ja vedenlaatua parantava uudistustyö valmistuu heinäkuun loppuun mennessä

Kemin So­ti­saa­ren ve­si­huol­to­pal­ve­lut ko­he­ne­vat – put­kis­ton toi­min­ta­var­muut­ta ja ve­den­laa­tua pa­ran­ta­va uu­dis­tus­työ val­mis­tuu hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

08.06.2022 07:00 2
Tilaajille
Vedenkeittokehotus Yläkemijoelle – juomavedestä löytyi ulosteperäisiä bakteereja

Ve­den­keit­to­ke­ho­tus Ylä­ke­mi­joel­le – juo­ma­ve­des­tä löytyi ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­re­ja

10.09.2021 15:24 3
Veden keittokehotus jatkuu Kilpisjärvellä ainakin tämän viikon

Veden keit­to­ke­ho­tus jatkuu Kil­pis­jär­vel­lä ainakin tämän viikon

23.08.2021 18:52
Tilaajille

Ka­ri­gas­nie­men vie­mä­rei­den kuntoa tar­kas­te­taan savun avulla – Savua voi tupruta myös sa­de­ve­si­vie­mä­reis­tä

17.05.2021 16:48
Tilaajille
Lapista etsitään uusia pohjavesialueita vedenhankintaan – maaperäkairaukset alkavat toukokuussa Inarista

Lapista et­si­tään uusia poh­ja­ve­si­aluei­ta ve­den­han­kin­taan – maa­pe­rä­kai­rauk­set alkavat tou­ko­kuus­sa Ina­ris­ta

29.04.2021 10:11
Tilaajille
Uusi runkovesiputki Kallaanvaarasta turvaa Kemijärven vesihuollon

Uusi run­ko­ve­si­put­ki Kal­laan­vaa­ras­ta turvaa Ke­mi­jär­ven ve­si­huol­lon

08.03.2020 17:14
Tilaajille
Kemin kaupungintalon vesisäiliöihin asennettiin ultraviolettivalolla toimiva pöpöntappaja

Kemin kau­pun­gin­ta­lon ve­si­säi­liöi­hin asen­net­tiin ult­ra­vio­let­ti­va­lol­la toimiva pö­pön­tap­pa­ja

18.02.2020 15:40
Tilaajille
Digita ja Meri-Lapin Vesi rakentavat yhteistyössä pohjaveden oton seurantajärjestelmän – laitteisto parantaa kykyä reagoida poikkeustilanteisiin

Digita ja Me­ri-La­pin Vesi ra­ken­ta­vat yh­teis­työs­sä poh­ja­ve­den oton seu­ran­ta­jär­jes­tel­män – lait­teis­to pa­ran­taa kykyä rea­goi­da poik­keus­ti­lan­tei­siin

28.01.2020 14:17
Tilaajille
Keminmaan Energia ja Vesi aloittaa yt-neuvottelut

Ke­min­maan Energia ja Vesi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

29.10.2019 15:05
Tilaajille