pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Juomavesi
Juomavesi on keitettävä Meltosjärven ja Raanujärven vedenjakelualueilla – vedestä löytynyt enterokokki bakteeria

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Mel­tos­jär­ven ja Raa­nu­jär­ven ve­den­ja­ke­lua­lueil­la – vedestä löy­ty­nyt en­te­ro­kok­ki bak­tee­ria

02.11.2023 17:32
Tilaajille
Juomaveden keittokehotus päättyi Rovaniemen Osma-Perttaus vedenjakelualueella

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus päättyi Ro­va­nie­men Os­ma-Pert­taus ve­den­ja­ke­lua­lueel­la

20.06.2023 19:00
Tilaajille
Juomaveden keittokehotus jatkuu edelleen Rovaniemen Osma–Perttaus -vedenjakelualueella

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus jatkuu edel­leen Ro­va­nie­men Os­ma–­Pert­taus -ve­den­ja­ke­lua­lueel­la

16.06.2023 19:20 1
Juomaveden keittokehotus jatkuu Rovaniemen Osma–Perttaus-alueella – vedestä on löydetty lisää bakteereita

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus jatkuu Ro­va­nie­men Os­ma–­Pert­taus-alueel­la – vedestä on löy­det­ty lisää bak­tee­rei­ta

12.06.2023 16:58
Juomavesi on keitettävä Rovaniemen Osma-Perttaus vedenjakelualueella

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Ro­va­nie­men Os­ma-Pert­taus ve­den­ja­ke­lua­lueel­la

07.06.2023 15:42
Kolarin Sieppijärvellä katkos vedenjakelussa

Kolarin Siep­pi­jär­vel­lä katkos ve­den­ja­ke­lus­sa

15.05.2023 11:00
Tilaajille
Korkalovaaran rinteellä pulppusi salaperäinen lähde, jolla oli erityinen merkitys rovaniemeläisille satojen vuosien ajan

Kor­ka­lo­vaa­ran rin­teel­lä pulp­pu­si sa­la­pe­räi­nen lähde, jolla oli eri­tyi­nen mer­ki­tys ro­va­nie­me­läi­sil­le satojen vuosien ajan

21.01.2023 05:00 13
Tilaajille
NRK: Vesilaitokseen murtauduttiin Pohjois-Norjan Tromssassa – näytteissä havaittiin muutoksia vedessä

NRK: Ve­si­lai­tok­seen mur­tau­dut­tiin Poh­jois-Nor­jan Troms­sas­sa – näyt­teis­sä ha­vait­tiin muu­tok­sia vedessä

23.10.2022 14:55 2
Tilaajille
Vesikaivon kunnosta kannattaa pitää huolta – "Oma arvioni on, että puolelle kaivoista ei ole tehty ikinä mitään"

Ve­si­kai­von kun­nos­ta kan­nat­taa pitää huolta – "Oma arvioni on, että puo­lel­le kai­vois­ta ei ole tehty ikinä mitään"

04.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Juomavettä ei tarvitse enää keittää Pirttikosken, Luusuan, Juujärven ja Lautasalmen alueilla – vettä piti keittää kuusi viikkoa

Juo­ma­vet­tä ei tar­vit­se enää keittää Pirt­ti­kos­ken, Luu­suan, Juu­jär­ven ja Lau­ta­sal­men alueil­la – vettä piti keittää kuusi viikkoa

28.07.2022 10:51 1
Tilaajille
Juomaveden keittokehotus jatkuu Rovaniemellä Pirttikosken alueella toistaiseksi

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus jatkuu Ro­va­nie­mel­lä Pirt­ti­kos­ken alueel­la tois­tai­sek­si

20.07.2022 13:43 1
Tilaajille
Juomaveden keittokehotus jatkuu Luusuan, Juujärven ja Lautasalmen vedenjakelualueilla

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus jatkuu Luu­suan, Juu­jär­ven ja Lau­ta­sal­men ve­den­ja­ke­lua­lueil­la

20.07.2022 08:12
Tilaajille
Veden keittokehotus jatkuukin Luusuan, Juujärven ja Lautasalmen sekä Pirttikosken vedenjakelualueilla – vesinäytteistä löydetty jälleen veden laatupoikkeamia

Veden keit­to­ke­ho­tus jat­kuu­kin Luu­suan, Juu­jär­ven ja Lau­ta­sal­men sekä Pirt­ti­kos­ken ve­den­ja­ke­lua­lueil­la – ve­si­näyt­teis­tä löy­det­ty jälleen veden laa­tu­poik­kea­mia

15.07.2022 15:13
Juomaveden keittokehotus päättyi Pirttikosken alueella – verkoston kloorausta jatketaan

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus päättyi Pirt­ti­kos­ken alueel­la – ver­kos­ton kloo­raus­ta jat­ke­taan

14.07.2022 09:28
Juomavettä ei tarvitse enää keittää Luusuan, Juujärven ja Lautasalmen vedenjakelualueilla – verkostovettä voi käyttää normaalisti

Juo­ma­vet­tä ei tar­vit­se enää keittää Luu­suan, Juu­jär­ven ja Lau­ta­sal­men ve­den­ja­ke­lua­lueil­la – ver­kos­to­vet­tä voi käyttää nor­maa­lis­ti

14.07.2022 08:07
Kemijokirannan kylissä on ratkottu juomaveden saastumisongelmaa jo kuukauden ajan – saastumislähdettä ei ole löydetty

Ke­mi­jo­ki­ran­nan kylissä on rat­kot­tu juo­ma­ve­den saas­tu­mi­son­gel­maa jo kuu­kau­den ajan – saas­tu­mis­läh­det­tä ei ole löy­det­ty

13.07.2022 17:27 3
Tilaajille
Talousveden keittokehotus jatkuu Luusuassa, Juujärvellä ja Lautasalmessa – juomavesi keitettävä myös Pirttikosken alueella

Ta­lous­ve­den keit­to­ke­ho­tus jatkuu Luu­suas­sa, Juu­jär­vel­lä ja Lau­ta­sal­mes­sa – juo­ma­ve­si kei­tet­tä­vä myös Pirt­ti­kos­ken alueel­la

06.07.2022 20:50 1
Tilaajille
Juomaveden keittokehotus jatkuu Luusuan, Juujärven, Lautasalmen sekä Pirttikosken vedenjakelualueilla

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus jatkuu Luu­suan, Juu­jär­ven, Lau­ta­sal­men sekä Pirt­ti­kos­ken ve­den­ja­ke­lua­lueil­la

30.06.2022 12:38
Juomavesi on edelleen keitettävä Pirttikosken, Luusuan, Juujärven ja Lautasalmen vedenjakelualueilla – verkostoveden saastumisen syytä ei tiedetä

Juo­ma­ve­si on edel­leen kei­tet­tä­vä Pirt­ti­kos­ken, Luu­suan, Juu­jär­ven ja Lau­ta­sal­men ve­den­ja­ke­lua­lueil­la – ver­kos­to­ve­den saas­tu­mi­sen syytä ei tiedetä

23.06.2022 10:35 1
Tilaajille
Juomavettä pitää edelleen keittää Rovaniemen Pirttikosken sekä Kemijärven Luusuan, Juujärven ja Lautasalmen vedenjakelualueilla

Juo­ma­vet­tä pitää edel­leen keittää Ro­va­nie­men Pirt­ti­kos­ken sekä Ke­mi­jär­ven Luu­suan, Juu­jär­ven ja Lau­ta­sal­men ve­den­ja­ke­lua­lueil­la

20.06.2022 14:45
Tilaajille