Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

keittokehotus

Juo­ma­ve­si täytyy edel­leen keittää Ro­va­nie­mel­lä Vant­taus­kos­ken, Vii­rin­ky­län, Kai­huan, Ten­ni­län ja Pek­ka­lan alueel­la

15.09.2021 15:34 1
Tilaajille

Kaikki ruoka- ja juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Kil­pis­jär­ven ete­lä­osas­sa – Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­ta on löy­ty­nyt ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­rei­ta

21.08.2021 19:18 1
Tilaajille

Juo­ma­vet­tä on edel­leen kei­tet­tä­vä Ala­nam­man ve­si­yh­ty­män alueel­la Ro­va­nie­mel­lä

26.04.2021 14:44
Tilaajille

Juo­ma­ve­si on edel­leen kei­tet­tä­vä Ala­nam­man ve­si­yh­ty­män alueel­la Ro­va­nie­mel­lä

19.04.2021 16:54
Tilaajille

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Ala­nam­man ve­si­yh­ty­män alueel­la Ro­va­nie­mel­lä

13.04.2021 20:24
Tilaajille

Veden keit­to­ke­ho­tus päättyy Ke­mi­jär­ven Ja­va­ruk­sen alueel­la

08.10.2020 12:37
Tilaajille

Juo­ma­ve­si edel­leen kei­tet­tä­vä Ke­mi­jär­ven Ja­va­ruk­sen ve­den­ja­ke­lu­alueel­la – Veden kloo­raus on aloi­tet­tu viime per­jan­tai­na

06.10.2020 17:13
Tilaajille