Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tilaajille

Juo­ma­ve­si täytyy edel­leen keittää Ro­va­nie­mel­lä Vant­taus­kos­ken, Vii­rin­ky­län, Kai­huan, Ten­ni­län ja Pek­ka­lan alueel­la

Juomavesi täytyy edelleen keittää Rovaniemellä Tennilä–Viirinkylä–Vanttauskoski–Kaihua–Pekkala -alueella.

Maanantaina ja tiistaina otetuissa verkostovesinäytteissä havaittiin pieniä määriä koliformisia bakteereita. E.coli-bakteereita tai muita suolistoperäisiä bakteereita ei ollut.