Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Napapiirin Energia ja Vesi

Na­pa­pii­rin Energia ja Vesi muutti nimensä Neveksi

27.01.2023 13:56 3
Tilaajille
Neve raivaa metsää Mortin männikössä – puita kaadetaan uusien vesijohto- ja jätevesiputkien tieltä

Neve raivaa metsää Mortin män­ni­kös­sä – puita kaa­de­taan uusien ve­si­joh­to- ja jä­te­ve­si­put­kien tieltä

04.01.2023 14:24 1
Tilaajille
Neve selvittää, voisiko Rovaniemeä lämmittää jätevesillä – "Olisi merkittävä energiamäärä saatavilla"

Neve sel­vit­tää, voisiko Ro­va­nie­meä läm­mit­tää jä­te­ve­sil­lä – "Olisi mer­kit­tä­vä ener­gia­mää­rä saa­ta­vil­la"

26.12.2022 19:30 4
Tilaajille
Neve toimii pian ensi kertaa Rovaniemen ulkopuolella – Pelkosenniemen vesihuolto-osuuskunta ostaa palvelunsa yritykseltä

Neve toimii pian ensi kertaa Ro­va­nie­men ul­ko­puo­lel­la – Pel­ko­sen­nie­men ve­si­huol­to-osuus­kun­ta ostaa pal­ve­lun­sa yri­tyk­sel­tä

21.12.2022 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nevekin voisi asettaa pai­kal­li­sen hin­ta­ka­ton

20.12.2022 04:05 2
Tilaajille
Kemijärvelle, Savukoskelle ja Sallaan avattiin syksyllä kolme uutta Neven sähköisen liikenteen latausasemaa –myös Osuuskauppa Arina laajentanut latausverkostoaan Lapissa

Ke­mi­jär­vel­le, Sa­vu­kos­kel­le ja Sallaan avat­tiin syk­syl­lä kolme uutta Neven säh­köi­sen lii­ken­teen la­taus­ase­maa –myös Osuus­kaup­pa Arina laa­jen­ta­nut la­taus­ver­kos­toaan Lapissa

16.12.2022 16:16
Tilaajille
9 000 Napapiirin Energian ja Veden asiakasta sai viestin sähkönjakelun häiriöstä – viesti oli aiheeton

9 000 Na­pa­pii­rin Ener­gian ja Veden asia­kas­ta sai viestin säh­kön­ja­ke­lun häi­riös­tä – viesti oli ai­hee­ton

14.12.2022 14:50 5
Tilaajille
Katutyöt ovat päättymässä tälle vuodelle Rovaniemellä – Ruokasenkadun remontti jatkuu ensi kesänä

Ka­tu­työt ovat päät­ty­mäs­sä tälle vuo­del­le Ro­va­nie­mel­lä – Ruo­ka­sen­ka­dun re­mont­ti jatkuu ensi kesänä

28.11.2022 11:15
Tilaajille
Neve kuvaa kaukolämpöverkkoa helikopterista ensi yönä – lentoa siirrettiin vuorokaudella

Neve kuvaa kau­ko­läm­pö­verk­koa he­li­kop­te­ris­ta ensi yönä – lentoa siir­ret­tiin vuo­ro­kau­del­la

19.10.2022 08:07
Tilaajille
Neve tutkii kaukolämpöverkoston toimivuutta Rovaniemellä – helikopterista meluhaittaa yöaikaan

Neve tutkii kau­ko­läm­pö­ver­kos­ton toi­mi­vuut­ta Ro­va­nie­mel­lä – he­li­kop­te­ris­ta me­lu­hait­taa yö­ai­kaan

17.10.2022 18:32
Tilaajille
Neve hakee valituslupaa Enontekiön sähköyhtiökauppaa koskevaan päätökseen – samaan aikaan neuvottelut kunnan kanssa jatkuvat: "Kunnan pitäisi korjata päätökset", toimitusjohtaja sanoo

Neve hakee va­li­tus­lu­paa Enon­te­kiön säh­kö­yh­tiö­kaup­paa kos­ke­vaan pää­tök­seen – samaan aikaan neu­vot­te­lut kunnan kanssa jat­ku­vat: "Kunnan pitäisi korjata pää­tök­set", toi­mi­tus­joh­ta­ja sanoo

30.05.2022 18:38 4
Tilaajille
Tampereelle porattiin geolämpökaivo – Napapiirin Energia ja Vesi oy mukana hankkeessa

Tam­pe­reel­le po­rat­tiin geo­läm­pö­kai­vo – Na­pa­pii­rin Energia ja Vesi oy mukana hank­kees­sa

28.05.2022 12:40 6
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Enontekiön sähköyhtiökauppapäätöksen, mutta kukaan ei tunnu tietävän, mitä tämä tarkoittaa – kuntaa tilanne ei mairittele
Pääkirjoitus

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Enon­te­kiön säh­köyh­tiö­kaup­pa­pää­tök­sen, mutta kukaan ei tunnu tie­tä­vän, mitä tämä tar­koit­taa – kuntaa tilanne ei mai­rit­te­le

27.05.2022 20:30 3
Tilaajille
Alakorkaloon suunnitellaan biokaasulaitosta – suurimmat kysymykset ovat kaasun kysyntä, raaka-aineen riittävyys ja kuivamädätteen kohtalo

Ala­kor­ka­loon suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta – suu­rim­mat ky­sy­myk­set ovat kaasun ky­syn­tä, raa­ka-ai­neen riit­tä­vyys ja kui­va­mä­dät­teen kohtalo

09.05.2022 19:38 10
Tilaajille
"Virhe on tapahtunut myyjän kunnallisessa päätöksenteossa" – hallinto-oikeuden ratkaisu kumota Enontekiön kunnan päätös sähköyhtiön myynnistä yllätti Napapiirin energia ja vesi -yhtiön

"Virhe on ta­pah­tu­nut myyjän kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa" – hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­su kumota Enon­te­kiön kunnan päätös säh­kö­yh­tiön myyn­nis­tä yllätti Na­pa­pii­rin energia ja vesi -yhtiön

09.05.2022 14:48 1
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Enontekiön kunnanvaltuuston päätöksen sähköyhtiön myynnistä – perusteena kahden luottamushenkilön esteellisyys

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi Enon­te­kiön kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sen säh­kö­yh­tiön myyn­nis­tä – pe­rus­tee­na kahden luot­ta­mus­hen­ki­lön es­teel­li­syys

09.05.2022 13:40 5
Tilaajille
Viime vuosi oli Napapiirin energia ja vesi oy:lle sähkön hinnannousun vuoksi erittäin tuloksellinen – fokus uusiutuvissa energianlähteissä

Viime vuosi oli Na­pa­pii­rin energia ja vesi oy:lle sähkön hin­nan­nou­sun vuoksi erit­täin tu­lok­sel­li­nen – fokus uu­siu­tu­vis­sa ener­gian­läh­teis­sä

27.04.2022 10:09 5
Tilaajille
Klapisäkin pohja paistaa jo – koronan aiheuttama kotoilu ja korkea sähkön hinta nostavat polttopuun menekkiä

Kla­pi­sä­kin pohja paistaa jo – koronan ai­heut­ta­ma kotoilu ja korkea sähkön hinta nos­ta­vat polt­to­puun me­nek­kiä

07.03.2022 19:30 8
Tilaajille
Norrhydron tulevan tehtaan hukkalämpöä aiotaan hyödyntää rovaniemeläisten lämmitykseen

Norr­hyd­ron tulevan tehtaan huk­ka­läm­pöä aiotaan hyö­dyn­tää ro­va­nie­me­läis­ten läm­mi­tyk­seen

26.12.2021 15:00 3
Tilaajille
Juomavesi pitää keittää Rovaniemen Norvajärven ja Poikajärven alueella

Juo­ma­ve­si pitää keittää Ro­va­nie­men Nor­va­jär­ven ja Poi­ka­jär­ven alueel­la

23.11.2021 17:07 2
Tilaajille