Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Vesi
Kemijärven lämpö ja vesi oy nostaa hintoja maaliskuun alussa – veden ja kaukolämmön hinta nousee

Ke­mi­jär­ven lämpö ja vesi oy nostaa hintoja maa­lis­kuun alussa – veden ja kau­ko­läm­mön hinta nousee

27.02.2024 15:04 3
Tilaajille
Veden keittokehotus purettu Meltosjärven ja Raanujärven vedenjakelualueella

Veden keit­to­ke­ho­tus purettu Mel­tos­jär­ven ja Raa­nu­jär­ven ve­den­ja­ke­lu­alueel­la

09.11.2023 11:44
Tilaajille
Tunturipurojen raikkauteen ei voi luottaa, koska retkeilijätkin ulostavat minne sattuu – kaksi konkaria kertoo, miten he puhdistavat juomavetensä

Tun­tu­ri­pu­ro­jen raik­kau­teen ei voi luot­taa, koska ret­kei­li­jät­kin ulos­ta­vat minne sattuu – kaksi kon­ka­ria kertoo, miten he puh­dis­ta­vat juo­ma­ve­ten­sä

12.03.2023 14:27 4
Tilaajille
Juomavettä ei tarvitse enää keittää Pirttikosken, Luusuan, Juujärven ja Lautasalmen alueilla – vettä piti keittää kuusi viikkoa

Juo­ma­vet­tä ei tar­vit­se enää keittää Pirt­ti­kos­ken, Luu­suan, Juu­jär­ven ja Lau­ta­sal­men alueil­la – vettä piti keittää kuusi viikkoa

28.07.2022 10:51 1
Tilaajille
Yle: Puroista otettava vesi keitettävä ennen juomista Muonio-Enontekiön retkeilyalueilla

Yle: Pu­rois­ta otet­ta­va vesi kei­tet­tä­vä ennen juo­mis­ta Muo­nio-Enon­te­kiön ret­kei­ly­alueil­la

18.07.2022 17:05 4
Tilaajille
Juomavesi on edelleen keitettävä Pirttikosken, Luusuan, Juujärven ja Lautasalmen vedenjakelualueilla – verkostoveden saastumisen syytä ei tiedetä

Juo­ma­ve­si on edel­leen kei­tet­tä­vä Pirt­ti­kos­ken, Luu­suan, Juu­jär­ven ja Lau­ta­sal­men ve­den­ja­ke­lu­alueil­la – ver­kos­to­ve­den saas­tu­mi­sen syytä ei tiedetä

23.06.2022 10:35 1
Tilaajille
Juomavettä pitää edelleen keittää Rovaniemen Pirttikosken sekä Kemijärven Luusuan, Juujärven ja Lautasalmen vedenjakelualueilla

Juo­ma­vet­tä pitää edel­leen keittää Ro­va­nie­men Pirt­ti­kos­ken sekä Ke­mi­jär­ven Luu­suan, Juu­jär­ven ja Lau­ta­sal­men ve­den­ja­ke­lu­alueil­la

20.06.2022 14:45
Tilaajille
Vesistöjen muovit kasvava katastrofi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­sis­tö­jen muovit kasvava ka­tast­ro­fi

26.04.2022 19:25
Tilaajille
Vedenjakelun kuntakeskuksesta katkaissut putkirikko saatiin korjattua Simossa

Ve­den­ja­ke­lun kun­ta­kes­kuk­ses­ta kat­kais­sut put­ki­rik­ko saatiin kor­jat­tua Simossa

10.12.2021 14:30
Veden keittokehotus purettiin Rovastinahon vesiosuuskunnan vedenjakelualueella – putkistoja kannattaa huuhdella, jos vettä ei ole käytetty hetkeen

Veden keit­to­ke­ho­tus pu­ret­tiin Ro­vas­tin­ahon ve­si­osuus­kun­nan ve­den­ja­ke­lu­alueel­la – put­kis­to­ja kan­nat­taa huuh­del­la, jos vettä ei ole käy­tet­ty hetkeen

18.10.2021 16:40
Tilaajille
Fades Away ei jätä kylmäksi eikä kuivaksi

Fades Away ei jätä kyl­mäk­si eikä kui­vak­si

29.09.2021 17:46
Tilaajille
Veden keittokehotus päättyy Jolangin alueella Ylitorniolla

Veden keit­to­ke­ho­tus päättyy Jo­lan­gin alueel­la Yli­tor­niol­la

29.09.2021 10:39 1
Tilaajille
Juomavesi täytyy edelleen keittää Rovaniemellä Vanttauskosken, Viirinkylän, Kaihuan, Tennilän ja Pekkalan alueella

Juo­ma­ve­si täytyy edel­leen keittää Ro­va­nie­mel­lä Vant­taus­kos­ken, Vii­rin­ky­län, Kai­huan, Ten­ni­län ja Pek­ka­lan alueel­la

15.09.2021 15:34 1
Tilaajille
Neve nostaa veden hintaa Rovaniemellä liki 10 prosenttia

Neve nostaa veden hintaa Ro­va­nie­mel­lä liki 10 pro­sent­tia

08.09.2021 13:16 19
Tilaajille
Lämmin ja vähäsateinen heinäkuu laski vedenpintoja Länsi- ja Etelä-Lapissa – "Kesällä 2018 oltiin viimeksi vastaavilla korkeuksilla"

Lämmin ja vä­hä­sa­tei­nen hei­nä­kuu laski ve­den­pin­to­ja Länsi- ja Ete­lä-La­pis­sa – "Ke­säl­lä 2018 oltiin vii­mek­si vas­taa­vil­la kor­keuk­sil­la"

30.07.2021 14:46 1
Tilaajille
Suomalaisyhtiöt ahtaalla kasvavilla vesimarkkinoilla – "pulloveden" huono maine kismittää Polar Springin toimitusjohtajaa, myös Finn Spring korostaa ekologisuutta

Suo­ma­lais­yh­tiöt ah­taal­la kas­va­vil­la ve­si­mark­ki­noil­la – "pul­lo­ve­den" huono maine kis­mit­tää Polar Sprin­gin toi­mi­tus­joh­ta­jaa, myös Finn Spring ko­ros­taa eko­lo­gi­suut­ta

25.07.2021 18:30
Tilaajille
Näytteissä yhä E.Coli-bakteeria – Vedenkeittokehotus jatkuu Utsjoen Nuorgamissa, bakteeri löytyi vedestä jo huhtikuun alussa

Näyt­teis­sä yhä E.Co­li-bak­tee­ria – Ve­den­keit­to­ke­ho­tus jatkuu Utsjoen Nuor­ga­mis­sa, bak­tee­ri löytyi vedestä jo huh­ti­kuun alussa

10.05.2021 13:37 1
Tilaajille
Juo­ma­ve­ttä on edel­leen kei­tet­tä­vä Ala­nam­man ve­si­yh­ty­män alueel­la Ro­va­nie­mel­lä

Juo­ma­vet­tä on edel­leen kei­tet­tä­vä Ala­nam­man ve­si­yh­ty­män alueel­la Ro­va­nie­mel­lä

26.04.2021 14:44
Tilaajille
Juomavesi on keitettävä Alanamman vesiyhtymän alueella Rovaniemellä

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Ala­nam­man ve­si­yh­ty­män alueel­la Ro­va­nie­mel­lä

13.04.2021 20:24
Tilaajille
Nykyaikaisessa jätevedenpuhdistamossa ei haise – Savukoski rakensi biologisen puhdistamon 1,3 miljoonalla eurolla

Ny­ky­ai­kai­ses­sa jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mos­sa ei haise – Sa­vu­kos­ki rakensi bio­lo­gi­sen puh­dis­ta­mon 1,3 mil­joo­nal­la eurolla

18.02.2021 09:23
Tilaajille