Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Ky­syim­me Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien joh­ta­jil­ta, onko kau­pun­gin joh­ta­mi­nen rikki – ko­koo­mus kri­ti­soi po­liit­tis­ta johtoa, muut kiis­tä­vät kriisin

Kokoomuksen mielestä Rovaniemellä on johtajuuskriisi. Muut puolueet ovat toista mieltä, mutta ennakointia päätöksentekoon halutaan lisää. Kaikki vakuuttavat tukevansa kaupunginjohtajaa.

Lapin Kansa kysyi Rovaniemen kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajilta, onko kaupungin johtaminen rikki. Valtaosa kiisti väitteen.
Lapin Kansa kysyi Rovaniemen kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajilta, onko kaupungin johtaminen rikki. Valtaosa kiisti väitteen.
Kuva: Miila Kankaanranta

Enemmistö Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajista katsoo, että kaupungin johtaminen on kunnossa viime aikoina esiin nousseista ristiriidoista huolimatta.

Ryhmänjohtajat kiistävät väitteen, jonka mukaan kaupungin poliittinen johtaminen olisi rikki. Ilmausta käytti kokoomuksen varavaltuutettu Juhani Juuruspolvi kaupunginvaltuuston kokouksessa viime viikolla.