Politiikka: Hal­li­tus sopi yl­lät­täen isosta suo­je­lu­pa­ke­tis­ta valtion maille, Lapista on mukana 11 aluetta

Pääkirjoitus: Seu­raa­van pää­mi­nis­te­rin puo­lue­kan­ta on vielä ar­voi­tus – ­var­maa on, että hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta tulee en­nä­tys­vai­keat

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Yli­tor­niol­le 15 000 euroa ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn ke­hit­tä­mi­seen

Ylitornion kunta on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta 15 000 euron valtionavustuksen Ylitornion jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan.

Traficom jakoi tukea kuluvalle vuodelle yhteensä 530 000 euroa 22 eri hankkeelle. Ylitornion kunta oli ainoa lappilainen avustuksen saaja.

Ylitornion jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman kustannusarvio on 20 000 euroa. Tekninen johtaja Jarmo Jaako on tyytyväinen avustuksen saamiseen ja erityisesti siihen, että avustus on 75 prosenttia kustannuksista. Kunnan tulee käyttää omaa rahaa 5 000 euroa.

Liikkumiskysely asukkaille

Ylitornion jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman tavoitteena on tehdä laatuaan ensimmäinen alueen kävelyä ja pyöräilyä koskeva kehittämissuunnitelma. Se ulottuu vuoteen 2030.

Erityisesti kehitettäviksi teemoiksi on asetettu työmatka- ja koulumatkapyöräily, sähköpyöräily, vapaa-ajan liikkuminen ja pyörämatkailu, kävelyä helpottavat ja houkuttelevat ratkaisut, talvikunnossapito, liikenneturvallisuus sekä terveysnäkökulmat.

Kunnan väestöpohjasta noin neljäsosa on ikäihmisiä, joten jalankulun rooli ja asema on merkittävä. Ikäihmisille on tarkoitus suunnata vaaranpaikkakartoitus paperisella karttakyselyllä. Muu väestö voi osallistua liikkumiskyselyyn sähköisellä lomakkeella.

Junaradanalitukselle tarve

Kunnassa on ollut toiveena parantaa liikenneturvallisuutta paikoissa, joissa ongelmallisuus on tunnistettu.  Erityisesti junaradan alitukselle on selkeä tarve kunnan keskuksen kohdalla. Painetta alikulun toteuttamiselle on jo lähitulevaisuudessa.

Kehittämissuunnitelman laadintaan palkataan konsultti ja nimetään ohjaustyöryhmä ja työssä voidaan hyödyntää liikenneturvallisuustyöryhmän asiantuntemusta.

Valtionapua myönnettiin ensimmäistä kertaa kuntaan laadittavan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman tekemiseen tai olemassa olevan ohjelman päivittämiseen ajan tasalle.

– Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmien laatiminen ja niiden johdonmukainen toteuttaminen kunnissa on merkittävässä roolissa, kun halutaan kasvattaa kävelyn ja pyöräilyn suosiota paikallisesti. Näiden liikkumismuotojen edistämiseen halutaan kunnissa oikeasti sitoutua ja juuri sillä on iso merkitys tulevaisuuden kestävän liikkumisen kannalta, sanoo Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.