Kauppa
Kolumni

Kaup­pa-au­to ei enää tule vastaan

03.05.2021 06:35
Tilaajille

Bio­tuo­te­teh­das sai Tem­re­xin avaa­maan työ­vaa­te­liik­keen Kemiin – Metsä Fibren työ­maa­vah­vuus on jo 200

24.03.2021 14:58
Tilaajille

Mark­ki­na­joh­ta­ja S-ryhmä on kas­vat­ta­nut ko­ro­na­vuon­na myyn­tiään mar­ke­teis­sa – Muodin ja ur­hei­lun ki­vi­jal­ka­kaup­poi­hin ei nyt läh­de­tä, koska "ko­toil­laan"

12.10.2020 11:15
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na-ai­ka ei ole ai­na­kaan vielä joh­ta­nut si­joi­tus­asun­to­jen alen­nus­myyn­tiin, vel­kai­sel­le pan­de­mian pit­kit­ty­mi­nen on iso on­gel­ma.

29.08.2020 06:00 1
Tilaajille

Tältä siellä näyt­tää: Viikon päästä Ro­va­nie­mel­lä avau­tu­va Mi­ni­ma­ni haastaa laa­juu­del­laan Ci­ty­mar­ke­tin ja Prisman

18.08.2020 15:05 6
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Asun­to-osak­kei­den siirrot on tut­kit­ta­va

08.08.2020 06:00 1
Tilaajille

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa vetänyt poik­keus­olois­sa hyvin – Pienten kaup­po­jen myynti vä­hen­ty­nyt edel­leen

30.06.2020 08:16

Lidl mukaan kaupan kan­ta-asia­kas­ki­saan – kor­ti­ton etu­oh­jel­ma toimii vain äly­pu­he­li­mis­sa

24.06.2020 06:00
Tilaajille

Ko­ro­na­ke­vät sai aikaan puu­tar­ha­in­nos­tuk­sen Lapissa –jopa mul­las­ta alkaa olla pulaa

05.06.2020 07:00
Tilaajille

Suo­si­tuk­set eivät pure os­ta­jiin – lä­hi­mak­su ei ole yleis­ty­nyt eikä verk­ko­kau­pan osuus kas­va­nut ko­ro­na­krii­sin aikana

24.04.2020 09:49

Ostitko tältä mie­hel­tä te­le­vi­sion, pyyk­ki­ko­neen tai pu­he­li­men? "Kunk­ku" on tehnyt kauppaa lähes 60 vuotta ja in­nos­tuu yhä asiak­kaas­ta, joka sanoo ei

29.02.2020 06:30
Tilaajille

Nyt odo­te­taan, tekeekö USA myös EU-so­vun? – USA:n kaup­pa­so­pu Kiinan kanssa voi viedä EU-mai­den yri­tyk­sil­tä ti­lauk­sia

17.01.2020 07:00

Joulun alen­nus­myyn­nit ovat kaupan alan vankka pe­rin­ne, vaikka alen­nus­kam­pan­joi­ta on koko ajan

27.12.2019 16:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tie­tä­vät­kö lap­se­si, mistä ruoka tulee?

07.10.2019 13:41
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kas­vis­ruo­ka on mo­ni­puo­li­nen pork­ka­na

04.10.2019 08:40
Tilaajille