Petokset
Kemiläisen naisen epäillään huijanneen koiranpentujen ostajia netissä – poliisille tehty asiasta kymmenen rikosilmoitusta

Ke­mi­läi­sen naisen epäil­lään hui­jan­neen koi­ran­pen­tu­jen ostajia netissä – po­lii­sil­le tehty asiasta kym­me­nen ri­kos­il­moi­tus­ta

17.10.2020 10:52 0
Kittiläläinen taksiyrittäjä tuomittiin törkeästä veropetoksesta – jätti ilmoittamatta 44 000 euroa myyntituloja verottajalle

Kit­ti­lä­läi­nen tak­si­yrit­tä­jä tuo­mit­tiin tör­keäs­tä ve­ro­pe­tok­ses­ta – jätti il­moit­ta­mat­ta 44 000 euroa myyn­ti­tu­lo­ja ve­rot­ta­jal­le

16.10.2020 16:03 1
Tilaajille
Peliriippuvainen käytti lievästi kehitysvammaisen tietoja hyväkseen – kavalsi yli 40 000 euron edestä pikavippilainoja ja uhrille kuuluvia Kelan etuuksia

Pe­li­riip­pu­vai­nen käytti lie­väs­ti ke­hi­tys­vam­mai­sen tietoja hy­väk­seen – kavalsi yli 40 000 euron edestä pi­ka­vip­pi­lainoja ja uhrille kuu­lu­via Kelan etuuk­sia

16.10.2020 10:08 0
Tilaajille
Kesko varoittaa huijausviesteistä – viesteissä on luvattu ilmaisia tuotteita ja vaadittu luottokorttitietoja

Kesko va­roit­taa hui­jaus­vies­teis­tä – vies­teis­sä on luvattu il­mai­sia tuot­tei­ta ja vaa­dit­tu luot­to­kort­ti­tie­to­ja

22.07.2020 22:10 0
Petosrikosten määrä jatkoi kasvuaan alkuvuoden 2020 aikana – poliisihallitus huolissaan etenkin ikääntyneisiin kohdistetuista nettipetoksista

Pe­tos­ri­kos­ten määrä jatkoi kas­vuaan al­ku­vuo­den 2020 aikana – po­lii­si­hal­li­tus huo­lis­saan etenkin ikään­ty­nei­siin koh­dis­te­tuis­ta net­ti­pe­tok­sis­ta

16.07.2020 10:42 0
IL: Katrina vuokrasi perheelleen mökin juhannukseksi torniolaiselta mieheltä –karu totuus paljastui, kun mies ei enää vastannut puheluihin

IL: Katrina vuok­ra­si per­heel­leen mökin ju­han­nuk­sek­si tor­nio­lai­sel­ta mie­hel­tä –karu totuus pal­jas­tui, kun mies ei enää vas­tan­nut pu­he­lui­hin

13.06.2020 13:15 1
Uudet korvaushakemukset WinCapita-jutussa saattavat olla turhia — Oikeus vahingonkorvauksiin voi vanhentua

Uudet kor­vaus­ha­ke­muk­set Win­Ca­pi­ta-ju­tus­sa saat­ta­vat olla turhia — Oikeus va­hin­gon­kor­vauk­siin voi van­hen­tua

21.10.2019 19:13 0
Suomen suurimman petosvyyhdin WinCapitan korvauspäätökset annettaneen maaliskuussa – Korvauksia on haettu 29,7 miljoonan edestä

Suomen suu­rim­man pe­tos­vyyh­din Win­Ca­pi­tan kor­vaus­pää­tök­set an­net­ta­neen maa­lis­kuus­sa – Kor­vauk­sia on haettu 29,7 mil­joo­nan edestä

21.10.2019 12:02 0
EU:lta huijataan kymmeniä miljardeja – Petosten torjuntaa johtava Ville Itälä uskoo yhteisen syyttäjän parantavan tilannetta

EU:lta hui­ja­taan kym­me­niä mil­jar­de­ja – Pe­tos­ten tor­jun­taa johtava Ville Itälä uskoo yh­tei­sen syyt­tä­jän pa­ran­ta­van ti­lan­net­ta

14.10.2019 06:00 0