Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Petokset
Viimeisin 24 tuntia
Johtajan äänellä pyydettiin isoa rahasiirtoa – Suomessakin paljastui tekoälyllä tehty huijausyritys, maailmalla huijarit käyttävät jo videopuheluita

Joh­ta­jan äänellä pyy­det­tiin isoa ra­ha­siir­toa – Suo­mes­sa­kin pal­jas­tui te­ko­älyl­lä tehty hui­jau­sy­ri­tys, maail­mal­la hui­ja­rit käyt­tä­vät jo vi­deo­pu­he­lui­ta

11:37
Vanhemmat
Pellolainen mies teki toisen nimissä sähkösopimuksen ja huijasi tunnettua veistostaiteilijaa – tuomittiin petoksista ja identiteettivarkaudesta

Pel­lo­lai­nen mies teki toisen nimissä säh­kö­so­pi­muk­sen ja huijasi tun­net­tua veis­tos­tai­tei­li­jaa – tuo­mit­tiin pe­tok­sis­ta ja iden­ti­teet­ti­var­kau­des­ta

06.02.2024 14:17 1
Tilaajille
Nainen väärensi todistuksen opiskelupaikastaan ja nosti aiheetta opintotukea – tuomittiin sakkoihin

Nainen vää­ren­si to­dis­tuk­sen opis­ke­lu­pai­kas­taan ja nosti ai­heet­ta opin­to­tu­kea – tuo­mit­tiin sak­koi­hin

24.10.2023 14:20 2
Tilaajille
Hoivapaikan työntekijä anasti potilaiden rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi peliriippuvaisen naisen kolmeksi vuodeksi vankilaan

Hoi­va­pai­kan työn­te­ki­jä anasti po­ti­lai­den rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pe­li­riip­pu­vai­sen naisen kol­mek­si vuo­dek­si van­ki­laan

10.10.2023 06:00
Tilaajille
Mies huijasi rovaniemeläisnaiselta 50 000 euroa ja asui hotelleissa kuukausia maksamatta

Mies huijasi ro­va­nie­me­läis­nai­sel­ta 50 000 euroa ja asui ho­tel­leis­sa kuu­kau­sia mak­sa­mat­ta

14.09.2023 13:32
Tilaajille
Veropetokset ja kirjanpitorikos toivat pienen yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle ehdolliset tuomiot

Ve­ro­pe­tok­set ja kir­jan­pi­to­ri­kos toivat pienen yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jal­le ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le eh­dol­li­set tuomiot

04.09.2023 15:04
Tilaajille
1,8 miljoonalle suomalaiselle maksetaan veronpalautuksia 3. elokuuta – mätkyjen eräpäivä tiistaina elokuun 1. päivä

1,8 mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le mak­se­taan ve­ron­pa­lau­tuk­sia 3. elo­kuu­ta – mät­ky­jen erä­päi­vä tiis­tai­na elokuun 1. päivä

01.08.2023 11:04
Tilaajille
Mies tehtaili yli kolmekymmentä nettikauppahuijausta puolentoista vuoden aikana – hovioikeus alensi miehen tuomiota

Mies teh­tai­li yli kol­me­kym­men­tä net­ti­kaup­pa­hui­jaus­ta puo­len­tois­ta vuoden aikana – ho­vi­oi­keus alensi miehen tuo­mio­ta

27.07.2023 14:50
Tilaajille
Oululaista entistä NHL-pelaajaa Janne Niinimaata vastaan nostettu syyte törkeästä veropetoksesta

Ou­lu­lais­ta entistä NHL-pe­laa­jaa Janne Nii­ni­maa­ta vastaan nos­tet­tu syyte tör­keäs­tä ve­ro­pe­tok­ses­ta

17.07.2023 18:43
Lapin käräjäoikeus langetti kahdelle ehdollista vankeutta rahanpesusta – vastaanottivat huijauksen avulla saatuja rahoja ja tulivat myös itse huijatuiksi

Lapin kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti kah­del­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta ra­han­pe­sus­ta – vas­taan­ot­ti­vat hui­jauk­sen avulla saatuja rahoja ja tulivat myös itse hui­ja­tuik­si

05.04.2023 21:04
Tilaajille
Sijoitushuijarit ovat vieneet kymmeniä tuhansia euroja virtuaalivaluuttaan liittyvillä huijauksilla – Lapin poliisille useita ilmoituksia tapauksista

Si­joi­tus­hui­ja­rit ovat vieneet kym­me­niä tu­han­sia euroja vir­tuaa­li­va­luut­taan liit­ty­vil­lä hui­jauk­sil­la – Lapin po­lii­sil­le useita il­moi­tuk­sia ta­pauk­sis­ta

28.03.2023 14:05 1
Rovaniemeläismies sai törkeästä petoksesta vankeutta ja joutuu maksamaan yli 66 000 euroa vahingonkorvauksia

Ro­va­nie­me­läis­mies sai tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta van­keut­ta ja joutuu mak­sa­maan yli 66 000 euroa va­hin­gon­kor­vauk­sia

23.03.2023 13:44
Tilaajille
Mies nosti vuosia kymppitonnien edestä työttömyystukia ja kävi samalla töissä – törkeästä petoksesta helähti ehdollista

Mies nosti vuosia kymp­pi­ton­nien edestä työt­tö­myys­tu­kia ja kävi samalla töissä – tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta helähti eh­dol­lis­ta

07.03.2023 09:35 1
Tilaajille
Poliisi selvitti laajan verkkopetosvyyhden, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan varauksella käsirahan maksamiseen

Poliisi sel­vit­ti laajan verk­ko­pe­tos­vyyh­den, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi ke­hot­taa kan­sa­lai­sia suh­tau­tu­maan va­rauk­sel­la kä­si­ra­han mak­sa­mi­seen

03.03.2023 12:52 1
Tilaajille
Danske Bank rikollisten käyttämästä pankkisovelluksen testiversiosta: "Pankki ei ole vastuussa sovelluksen rikollisesta käytöstä"

Danske Bank ri­kol­lis­ten käyt­tä­mäs­tä pank­ki­so­vel­luk­sen tes­ti­ver­sios­ta: "Pankki ei ole vas­tuus­sa so­vel­luk­sen ri­kol­li­ses­ta käy­tös­tä"

21.02.2023 12:01 6
Tilaajille
Juliukselta huijattiin matkailuauto, Ristoa petettiin konekaupassa – kaksi lappilaista kertoo, miten he joutuivat huijauksen uhreiksi

Ju­liuk­sel­ta hui­jat­tiin mat­kai­luau­to, Ristoa pe­tet­tiin ko­ne­kau­pas­sa – kaksi lap­pi­lais­ta kertoo, miten he jou­tui­vat hui­jauk­sen uh­reik­si

20.02.2023 19:42 9
Tilaajille
Petosten määrä on hurjassa nousussa Lapissa – "On tapauksia, joissa ihminen on menettänyt koko elämäntyönsä huijarille"

Pe­tos­ten määrä on hur­jas­sa nou­sus­sa Lapissa – "On ta­pauk­sia, joissa ihminen on me­net­tä­nyt koko elä­män­työn­sä hui­ja­ril­le"

20.02.2023 09:39 4
Tilaajille
Oikeus: Katri Kulmunin entinen erityisavustaja syyllistyi petokseen ja virkavelvollisuuden rikkomiseen viestintävalmennushankinnoissa

Oikeus: Katri Kul­mu­nin entinen eri­tyis­avus­ta­ja syyl­lis­tyi pe­tok­seen ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­seen vies­tin­tä­val­men­nus­han­kin­nois­sa

09.02.2023 14:46 4
Mies erehdytti Kelaa maksamaan hänelle perusteettomia tukia lähes 18 000 euroa – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mies ereh­dyt­ti Kelaa mak­sa­maan hänelle pe­rus­teet­to­mia tukia lähes 18 000 euroa – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

30.01.2023 14:30 1
Tilaajille
Nainen otti lähes 20 000 euron edestä lainoja tuttavansa nimissä – tuomittiin törkeästä petoksesta ehdolliseen vankeuteen

Nainen otti lähes 20 000 euron edestä lainoja tut­ta­van­sa nimissä – tuo­mit­tiin tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

10.11.2022 11:36 1
Tilaajille