kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Yläkoulut
Rovaniemen yläkoulujen oppilaskuntien hallitukset haluavat kiinnittää huomiota kiusaamisen vastaiseen työhön seksuaalisen häirinnän ja rasismin kitkemiseksi – vaativat myös koulujen koronarajoitusten poistoa mahdollisimman nopeasti

Ro­va­nie­men ylä­kou­lu­jen op­pi­las­kun­tien hal­li­tuk­set ha­lua­vat kiin­nit­tää huo­mio­ta kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön sek­suaa­li­sen häi­rin­nän ja ra­sis­min kit­ke­mi­sek­si – vaa­ti­vat myös kou­lu­jen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten poistoa mah­dol­li­sim­man no­peas­ti

09.02.2022 15:58
Tilaajille
Kasvio oli jonkin aikaa pois opetussuunnitelmassa, 2000-luvulla koululaiset ovat niitä saaneet taas tehdä

Kasvio oli jonkin aikaa pois ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa, 2000-lu­vul­la kou­lu­lai­set ovat niitä saaneet taas tehdä

12.08.2021 14:11
Raumon koulu on kiinni maanantaina – Tornion sivistystoimessa selvitetään miten yläkoulun opetus saadaan järjestettyä

Raumon koulu on kiinni maa­nan­tai­na – Tornion si­vis­tys­toi­mes­sa sel­vi­te­tään miten ylä­kou­lun opetus saadaan jär­jes­tet­tyä

23.04.2021 14:37
Tilaajille
Korona muutti torniolaisnuorten arkea – "On opeteltu juomaan Suomen maitoa, kun Ruotsin kauppaan ei ole päästy"

Korona muutti tor­nio­lais­nuor­ten arkea – "On ope­tel­tu juomaan Suomen maitoa, kun Ruotsin kaup­paan ei ole päästy"

04.02.2021 06:15
Tilaajille
Jo tuhannet yläkoululaiset jättävät tulematta kouluun, koska se ahdistaa eikä kiinnosta – Kouluissa kaivataan järeämpiä keinoja puuttua poissaolojen kasvuun
Kolumni

Jo tu­han­net ylä­kou­lu­lai­set jät­tä­vät tu­le­mat­ta kou­luun, koska se ah­dis­taa eikä kiin­nos­ta – Kou­luis­sa kai­va­taan jä­reäm­piä keinoja puuttua pois­sa­olo­jen kasvuun

12.09.2020 07:00
Kittilän yläkoulussa otettiin lumi hyötykäyttöön etäopetuksessa  "On niin paljon lunta, sitä ei vain aina tule hyödynnettyä"

Kit­ti­län ylä­kou­lus­sa otet­tiin lumi hyö­ty­käyt­töön etä­ope­tuk­ses­sa  "On niin paljon lunta, sitä ei vain aina tule hyö­dyn­net­tyä"

27.04.2020 11:33
Tilaajille