Kemi

Epäi­lyt­tä­vä paketti löytyi Hepolan koulun sii­vous­tal­kois­sa

25.05.2021 12:24

Puolet kuuden asunnon ri­vi­ta­los­ta tu­hou­tui rajussa tu­li­pa­los­sa Ke­mis­sä, asuk­kail­le jär­jes­tet­tiin yöllä si­jais­ma­joi­tus

07.05.2021 09:48
Tilaajille

Metsä Groupin Kemin sel­lu­teh­taal­la kaa­su­vaa­ra­hä­ly­tys

06.05.2021 13:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Muis­to­jen Veit­si­luo­to – "Van­hal­la Po­pe­dal­la matkaa tehtiin ja oltiin saa­pa­nä­hä-miet­teis­sä"

01.05.2021 07:04
Tilaajille

Sadan vuoden tarina – vanhat kuvat ja kartat ker­to­vat, miten pie­nes­tä ja neit­seel­li­ses­tä saa­res­ta kasvoi valtava Veit­si­luo­to

24.04.2021 11:53 6
Tilaajille

Kemissä kootaan tu­ki­ver­kos­toa Veit­si­luo­don työn­te­ki­jöi­den aut­ta­mi­sek­si – pai­kal­li­sia yh­dis­tyk­siä kut­su­taan mukaan

23.04.2021 19:10 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Yhden tehtaan varassa

22.04.2021 06:45
Tilaajille

Kemin työt­tö­myys voi nousta pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa jopa 20 pro­sent­tiin Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­sen vuoksi

20.04.2021 18:08 1
Tilaajille

Ka­tu­pö­lyn harjaus alkaa Ro­va­nie­mel­lä luul­ta­vas­ti ensi vii­kol­la – Lu­mi­sa­teet saat­ta­vat se­koit­taa ai­ka­tau­lua

10.04.2021 18:25 9
Tilaajille

Mik­ros­sa kä­räh­tä­nyt ruoka savutti san­kas­ti ke­mi­läi­ses­sä ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa – naa­pu­rit­kin eva­kuoi­tiin käryn takia

02.04.2021 12:54

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan pe­rus­tuk­sien te­räs­be­to­ni­paa­lu­ja pitkin voisi kävellä Kemistä Uts­joel­le asti – maahan is­ke­tään peräti 600 ki­lo­met­riä paalua vuoden loppuun men­nes­sä

12.03.2021 06:30 2
Tilaajille

Ke­mi-sää­tiön apu­ra­ho­jen haku on alkanut

07.03.2021 13:32
Tilaajille

Lei­vok­sen kyl­kiäi­se­nä saa nyt teat­te­ri­esi­tyk­sen Kemissä – Teat­te­rin mukaan vas­taa­vaa kon­sep­tia ei ole missään muualla

20.01.2021 11:47
Tilaajille

Kemin uudeksi elin­kei­no­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Mervi Ni­kan­der

19.01.2021 11:24 5
Tilaajille

Kemin me­ri­alueel­la etsitty ret­ki­luis­te­li­ja on löy­ty­nyt hy­vä­voin­ti­se­na

05.01.2021 19:46
Tilaajille

Ke­mi–­Tor­nio-alueen lin­ja-au­to­vuo­roil­la mat­kus­ta­neet ovat voineet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

16.12.2020 14:10
Tilaajille

Asiak­kaat ha­lu­taan mukaan uuden per­he­kes­kuk­sen suun­nit­te­luun Kemissä

03.12.2020 16:06

Poliisi sai kiinni vanhoja tuttuja Kemissä – Ajo-oi­keu­det­to­mat miehet olivat jääneet kiinni kor­tit­ta aja­mi­ses­ta jo lu­kui­sia kertoja

21.11.2020 16:09
Tilaajille

Uusi omis­ta­ja siirtää Kemin CLT-ta­lon Ajok­ses­ta Pie­tar­saa­ren ku­pee­seen joko teitä tai merta pitkin– entinen tut­ki­mus­ta­lo toimii pian asun­to­na meren ran­nas­sa

10.11.2020 19:06
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­jan pai­kas­ta kisaa nyt kolme hen­ki­löä – Kau­pun­gin­hal­li­tus tiputti Mikko Salmen jat­kos­ta haas­tat­te­lu­jen jälkeen

28.10.2020 17:18
Tilaajille