Kemi

Asiak­kaat ha­lu­taan mukaan uuden per­he­kes­kuk­sen suun­nit­te­luun Kemissä

03.12.2020 16:06
Poliisi sai kiinni vanhoja tuttuja Kemissä – Ajo-oikeudettomat miehet olivat jääneet kiinni kortitta ajamisesta jo lukuisia kertoja

Poliisi sai kiinni vanhoja tuttuja Kemissä – Ajo-oi­keu­det­to­mat miehet olivat jääneet kiinni kor­tit­ta aja­mi­ses­ta jo lu­kui­sia kertoja

21.11.2020 16:08
Tilaajille
Uusi omistaja siirtää Kemin CLT-talon Ajoksesta Pietarsaaren kupeeseen joko teitä tai merta pitkin– entinen tutkimustalo toimii pian asuntona meren rannassa

Uusi omis­ta­ja siirtää Kemin CLT-ta­lon Ajok­ses­ta Pie­tar­saa­ren ku­pee­seen joko teitä tai merta pitkin– entinen tut­ki­mus­ta­lo toimii pian asun­to­na meren ran­nas­sa

10.11.2020 19:06
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtajan paikasta kisaa nyt kolme henkilöä – Kaupunginhallitus tiputti Mikko Salmen jatkosta haastattelujen jälkeen

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­jan pai­kas­ta kisaa nyt kolme hen­ki­löä – Kau­pun­gin­hal­li­tus tiputti Mikko Salmen jat­kos­ta haas­tat­te­lu­jen jälkeen

28.10.2020 17:12
Tilaajille
Kemin Valtakadun alaosan aukaisu sai kyselyssä kiitosta - Täiköntorin parkkipaikkatilanne on seurannassa.

Kemin Val­ta­ka­dun alaosan aukaisu sai ky­se­lys­sä kii­tos­ta - Täi­kön­to­rin park­ki­paik­ka­ti­lan­ne on seu­ran­nas­sa.

26.10.2020 08:53
Kemin Karihaaran konttorista johdetaan Metsä Fibren jättitehtaan pystyttämistä – katso kuvat Karihaaran vanhasta teollisuusympäristöstä

Kemin Ka­ri­haa­ran kont­to­ris­ta joh­de­taan Metsä Fibren jät­ti­teh­taan pys­tyt­tä­mis­tä – katso kuvat Ka­ri­haa­ran van­has­ta teol­li­suus­ym­pä­ris­tös­tä

23.10.2020 18:44
Tilaajille
Kemiläinen kaivosalan palvelija suuntaa ulkomaille koronasta huolimatta – Palsatech Oy on Kemin Yrittäjien vuoden yritys

Ke­mi­läi­nen kai­vosalan pal­ve­li­ja suuntaa ul­ko­mail­le ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – Pal­sa­tech Oy on Kemin Yrit­tä­jien vuoden yritys

21.10.2020 20:00
Tilaajille
Myös Kemiin vahva maskisuositus – yli 50 hengen kokoontumisia pyydetään välttämään

Myös Kemiin vahva mas­ki­suo­si­tus – yli 50 hengen ko­koon­tu­mi­sia pyy­de­tään vält­tä­mään

14.10.2020 13:20
Tilaajille
Ammattiopisto Lappian henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronatartunta – Ollut töissä viimeksi perjantaina

Am­mat­ti­opis­to Lappian hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – Ollut töissä vii­mek­si per­jan­tai­na

07.10.2020 12:17 1
Tilaajille
Kemi järjestää infot kaupunkilaisille päiväkoti- ja kouluverkon uudistuksesta ensi viikon maanantaina ja tiistaina

Kemi jär­jes­tää infot kau­pun­ki­lai­sil­le päi­vä­ko­ti- ja kou­lu­ver­kon uu­dis­tuk­ses­ta ensi viikon maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

29.09.2020 17:01
Tilaajille
Pahoinpitelyjä Kemissä ja Ylitorniolla, vahingonteko Keminmaassa – Meri-Lapin poliisilla riitti tehtäviä viikonloppuna

Pa­hoin­pi­te­ly­jä Kemissä ja Yli­tor­niol­la, va­hin­gon­te­ko Ke­min­maas­sa – Me­ri-La­pin po­lii­sil­la riitti teh­tä­viä vii­kon­lop­pu­na

02.08.2020 11:09
Tilaajille
Jarkko Nieminen pelaa näytösottelun äitinsä synnyinkaupungissa Kemissä, vastassa kaupunginjohtaja

Jarkko Nie­mi­nen pelaa näy­tös­ot­te­lun äitinsä syn­nyin­kau­pun­gis­sa Ke­mis­sä, vas­tas­sa kau­pun­gin­joh­ta­ja

10.07.2020 16:40 1
Tilaajille
Korona kirvoitti Lions Club Tornio-Pudaksen tekemään 18 000 euron sijoituksen tehohoitoon – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri sai lahjaksi hengityslaitteiston

Korona kir­voit­ti Lions Club Tor­nio-Pu­dak­sen te­ke­mään 18 000 euron si­joi­tuk­sen te­ho­hoi­toon – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri sai lah­jak­si hen­gi­tys­lait­teis­ton

09.07.2020 18:00
Tilaajille
Kemissä paloi ratapölkky perjantaina iltapäivällä

Kemissä paloi ra­ta­pölk­ky per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä

26.06.2020 15:56