kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Kemi
Kuukausi
Kortittomia rattijuoppoja jäi poliisiin haaviin Kemissä lauantaina

Kor­tit­to­mia rat­ti­juop­po­ja jäi po­lii­siin haaviin Kemissä lauan­tai­na

02.10.2022 13:14
Tilaajille
Säiliöstä valui öljyä maahan Kemin Sauvosaaren kentällä

Säi­liös­tä valui öljyä maahan Kemin Sau­vo­saa­ren ken­täl­lä

25.09.2022 18:19
Monitoimihallin rakentamista odotellessa
Pääkirjoitus

Mo­ni­toi­mi­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta odo­tel­les­sa

07.09.2022 19:20
Kemin museoissa vilkkaat kesäkuukaudet - asiakasmäärät kasvoivat lähes 40 prosenttia

Kemin mu­seois­sa vilk­kaat ke­sä­kuu­kau­det - asia­kas­mää­rät kas­voi­vat lähes 40 pro­sent­tia

06.09.2022 12:58
Tilaajille
Vanhemmat
Miestä pahoinpideltiin teräaseella Kemissä – viime yönä Meri-Lapin poliisia työllistivät rattijuopumus ja autovarkaudet

Miestä pa­hoin­pi­del­tiin te­rä­aseel­la Kemissä – viime yönä Me­ri-La­pin po­lii­sia työl­lis­ti­vät rat­ti­juo­pu­mus ja au­to­var­kau­det

20.08.2022 10:23
Tilaajille
Seurakisasarja alkaa keskiviikkona Kemistä

Seu­ra­ki­sa­sar­ja alkaa kes­ki­viik­ko­na Kemistä

01.08.2022 15:49
Rahtialus törmäsi ruoppaajaan Kemissä keskiviikkoiltana – palasi satamaan tarkistettavaksi, ruoppaaja jatkoi matkaansa

Rah­ti­alus törmäsi ruop­paa­jaan Kemissä kes­ki­viik­ko­il­ta­na – palasi sa­ta­maan tar­kis­tet­ta­vak­si, ruop­paa­ja jatkoi mat­kaan­sa

07.07.2022 17:00
Tilaajille
Ulkoilijat pääsevät kulkemaan taas Kemijoen patovallien pengertietä pitkin Kemissä – Metsä Fibren voimajohto valmistui suositun ulkoilureitin kohdalla

Ul­koi­li­jat pää­se­vät kul­ke­maan taas Ke­mi­joen pa­to­val­lien pen­ger­tie­tä pitkin Kemissä – Metsä Fibren voi­ma­joh­to val­mis­tui suo­si­tun ul­koi­lu­rei­tin koh­dal­la

19.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Ikäihmisten perhehoito yleistyy Lapissa – Kemi aloittaa hoitomuodon tarjoamisen ensi syksynä

Ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to yleis­tyy Lapissa – Kemi aloit­taa hoi­to­muo­don tar­joa­mi­sen ensi syksynä

15.06.2022 19:31
Tilaajille
Rovaniemen Neste K Reissumiehen kauppiaiksi Virpi ja Harri Pitkänen – jatkavat liikenneasemayrittäjinä myös Kemissä

Ro­va­nie­men Neste K Reis­su­mie­hen kaup­piaik­si Virpi ja Harri Pit­kä­nen – jat­ka­vat lii­ken­ne­ase­ma­yrit­tä­ji­nä myös Kemissä

09.06.2022 12:53
Tilaajille
Pohjoisen OP Kodit yhdistyivät

Poh­joi­sen OP Kodit yh­dis­tyi­vät

31.05.2022 20:57 1
Tilaajille
Meri-Lapissa poliisia työllistivät viikonloppuna rattijuopot, murtopuuhat sekä ilkivalta

Me­ri-La­pis­sa po­lii­sia työl­lis­ti­vät vii­kon­lop­pu­na rat­ti­juo­pot, mur­to­puu­hat sekä il­ki­val­ta

29.05.2022 11:24 3
Tilaajille
Nuorten häiriköinti ryöpsähti Kemissä – K-Citymarketin tavaratalopäällikkö lähetti koulujen rehtoreille kirjeen tilanteen parantamiseksi

Nuorten häi­ri­köin­ti ryöp­säh­ti Kemissä – K-Ci­ty­mar­ke­tin ta­va­ra­ta­lo­pääl­lik­kö lähetti kou­lu­jen reh­to­reil­le kirjeen ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si

27.05.2022 19:31 8
Tilaajille
Ihmisen pelastustehtävä osoittautui vääräksi hälytykseksi – vedessä kellui styroksia

Ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä osoit­tau­tui vää­räk­si hä­ly­tyk­sek­si – vedessä kellui sty­rok­sia

26.05.2022 17:19
Tilaajille
Autovaras jäi kiinni kesken ajelun Meri-Lapissa

Au­to­va­ras jäi kiinni kesken ajelun Me­ri-La­pis­sa

22.05.2022 13:02
Tilaajille
Kemin valtakunnallinen lasten ja nuorten sarjakuvakilpailu järjestettiin 23. kerran – töiden aiheena oli metsäretki

Kemin val­ta­kun­nal­li­nen lasten ja nuorten sar­ja­ku­va­kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin 23. kerran – töiden aiheena oli met­sä­ret­ki

21.05.2022 12:18
Tilaajille
Erittäin törkeä ylinopeus Meri–Lapissa – auto kaahasi tutkaan 234 kilometriä tunnissa

Erit­täin törkeä yli­no­peus Me­ri–­La­pis­sa – auto kaahasi tutkaan 234 ki­lo­met­riä tun­nis­sa

01.05.2022 18:07 14
Vaihtoehdot vähissä
Pääkirjoitus

Vaih­to­eh­dot vähissä

05.04.2022 21:00 1
Tilaajille
Karkit lapsille ja lukulomalle lomps! Tässä on aprillipäivän penkkariajelureitti Kemissä

Karkit lap­sil­le ja lu­ku­lo­mal­le lomps! Tässä on ap­ril­li­päi­vän penk­ka­ria­je­lu­reit­ti Kemissä

31.03.2022 16:36
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus otti kohutussa teatteriasiassa aikalisän: "Tarvitaan perusteellista tietoa"

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus otti ko­hu­tus­sa teat­te­ri­asias­sa ai­ka­li­sän: "Tar­vi­taan pe­rus­teel­lis­ta tietoa"

28.03.2022 20:53 1
Tilaajille