Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemi
Roiston levyjulkkarikeikka Kemissä

Roiston le­vy­julk­ka­ri­keik­ka Kemissä

08.12.2023 08:16
Outokumpu siirtyy Kemin kaivoksella ja Tornion tehtailla uusiutuviin polttoaineisiin

Ou­to­kum­pu siirtyy Kemin kai­vok­sel­la ja Tornion teh­tail­la uu­siu­tu­viin polt­to­ai­nei­siin

06.10.2023 08:31
Tilaajille
Älypuhelin neuvoo lähimmän sydäniskurin luo

Äly­pu­he­lin neuvoo lä­him­män sy­dän­is­ku­rin luo

06.10.2023 08:28 1
Vietnam Twist luottaa rautalankaan

Vietnam Twist luottaa rau­ta­lan­kaan

05.10.2023 15:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Odotan pa­luut­ta vanhaan tak­si­ai­kaan

30.09.2023 05:00 1
Kemiläinen Saku muistaa lapsuudestaan, miten isä haisi tehtaalta – nyt hän on itse sellutehtaan mies kolmannessa polvessa

Ke­mi­läi­nen Saku muistaa lap­suu­des­taan, miten isä haisi teh­taal­ta – nyt hän on itse sel­lu­teh­taan mies kol­man­nes­sa pol­ves­sa

23.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Kelan aukioloajat muuttuvat Kemissä ja Torniossa lokakuussa – palvelupisteet avoinna kahtena päivänä viikosta

Kelan au­ki­olo­ajat muut­tu­vat Kemissä ja Tor­nios­sa lo­ka­kuus­sa – pal­ve­lu­pis­teet avoinna kahtena päivänä vii­kos­ta

18.09.2023 21:26
Tilaajille
Näin keskiviikkona käynnistyvä Kemin biotuotetehdas eteni – kokosimme yhteen hankkeen tärkeimmät vaiheet

Näin kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­vä Kemin bio­tuo­te­teh­das eteni – ko­ko­sim­me yhteen hank­keen tär­keim­mät vaiheet

18.09.2023 08:20
Tilaajille
Päivä sydämen asialle

Päivä sydämen asialle

15.09.2023 09:05
Muutoksia Kemin postipalveluihin – S-marketin posti lopettaa

Muu­tok­sia Kemin pos­ti­pal­ve­lui­hin – S-mar­ke­tin posti lo­pet­taa

14.09.2023 18:58 3
Tilaajille
Lapin poliisi varoittaa vaarallisista jopomopoista – vanhoihin polkupyöriin ei saa lain mukaan kiinnittää polttomoottoria

Lapin poliisi va­roit­taa vaa­ral­li­sis­ta jo­po­mo­pois­ta – van­hoi­hin pol­ku­pyö­riin ei saa lain mukaan kiin­nit­tää polt­to­moot­to­ria

12.09.2023 13:40 4
Tilaajille
Teatteriarvio: Kemi vai Fingerpori, kumpi on hullumpi? Sarjakuvaan perustuva näytelmä ei pyytele anteeksi huonoa huumoria, mutta paikallisväri tuntuu välillä väkinäiseltä

Teat­te­riar­vio: Kemi vai Fin­ger­po­ri, kumpi on hul­lum­pi? Sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va näy­tel­mä ei pyytele an­teek­si huonoa huu­mo­ria, mutta pai­kal­lis­vä­ri tuntuu välillä vä­ki­näi­sel­tä

10.09.2023 17:30
Tilaajille
Fingerporin kautta teatterin syksyyn

Fin­ger­po­rin kautta teat­te­rin syksyyn

07.09.2023 14:15
Taneli Kohonen jatkaa FC Kemin liigamiehistössä

Taneli Kohonen jatkaa FC Kemin lii­ga­mie­his­tös­sä

05.09.2023 11:59
Metsä Group vahvistaa luonnon monimuotoisuutta Kemin maa-alueillaan muun muassa paikallisia kasveja istuttamalla – toimintamallit ovat myöhemmin esimerkkinä muille sen tehdaspaikkakunnille Euroopassa

Metsä Group vah­vis­taa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta Kemin maa-alueil­laan muun muassa pai­kal­li­sia kasveja is­tut­ta­mal­la – toi­min­ta­mal­lit ovat myö­hem­min esi­merk­ki­nä muille sen teh­das­paik­ka­kun­nil­le Eu­roo­pas­sa

29.08.2023 10:07
Tilaajille
Suuret, 200-metriset sellulaivat aloittavat valmistuneiden satama- ja väyläinvestointien ansiosta liikennöinnin Kemin Ajoksen satamaan ensi vuoden alkupuolella

Suuret, 200-met­ri­set sel­lu­lai­vat aloit­ta­vat val­mis­tu­nei­den satama- ja väy­lä­in­ves­toin­tien an­sios­ta lii­ken­nöin­nin Kemin Ajoksen sa­ta­maan ensi vuoden al­ku­puo­lel­la

25.08.2023 19:30 3
Tilaajille
Mies uhkaili kirveen kanssa nuoria Kemissä – epäillään laittomasta uhkauksesta

Mies uhkaili kirveen kanssa nuoria Kemissä – epäil­lään lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta

19.08.2023 10:18 1
Tilaajille
Saariston minkkien ja supikoirien vieraspetopyynnit ovat käynnissä Meri-Lapissa

Saa­ris­ton mink­kien ja su­pi­koi­rien vie­ras­pe­to­pyyn­nit ovat käyn­nis­sä Me­ri-La­pis­sa

18.08.2023 11:33 1
Tilaajille
Kemiläiset ostaisivat mielellään läheltä huonekalut – Askon ja Sotkan sulkemisen ajankohta on edelleen auki

Ke­mi­läi­set os­tai­si­vat mie­lel­lään läheltä huo­ne­ka­lut – Askon ja Sotkan sul­ke­mi­sen ajan­koh­ta on edel­leen auki

15.08.2023 20:30 6
Tilaajille
Meri-Lapissa mitattiin viikonloppuna törkeän rattijuopumuksen lukemia – kuljettaja yritti paeta poliisia peruuttamalla, törmäsi työmaan rakenteisiin

Me­ri-La­pis­sa mi­tat­tiin vii­kon­lop­pu­na törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen lukemia – kul­jet­ta­ja yritti paeta po­lii­sia pe­ruut­ta­mal­la, törmäsi työmaan ra­ken­tei­siin

13.08.2023 14:52
Tilaajille