Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Kemi
Syyttäjä: Pohjois-Suomessa toimi huumerikosten tekemiseen keskittynyt rikollisryhmä – kuka on pääjehu eli "Joker of Lapland"?

Syyt­tä­jä: Poh­jois-Suo­mes­sa toimi huu­me­ri­kos­ten te­ke­mi­seen kes­kit­ty­nyt ri­kol­lis­ryh­mä – kuka on pääjehu eli "Joker of Lap­land"?

14.10.2021 20:26 5
Tilaajille
Valtakatu kokosi yhteen työväen, nuoret ja päättäjät – kosmonautti Juri Gagarinin vierailu oli tähtihetki vuonna 1961

Val­ta­ka­tu kokosi yhteen työ­väen, nuoret ja päät­tä­jät – kos­mo­naut­ti Juri Ga­ga­ri­nin vie­rai­lu oli täh­ti­het­ki vuonna 1961

11.10.2021 17:28
Tilaajille

Lai­tu­rin tu­ki­puut sy­ty­tet­tiin pa­la­maan Kemissä – Tu­li­pa­lo ei päässyt le­viä­mään

24.07.2021 13:52
Tilaajille
Missä Lapin kaupungissa on kauneimmat kukkaistutukset? – Äänestä omaa suosikkiasi

Missä Lapin kau­pun­gis­sa on kau­neim­mat kuk­kais­tu­tuk­set? – Äänestä omaa suo­sik­kia­si

21.07.2021 06:30 23
Tilaajille
Lapsen jalka jäi polkupyörän pinnojen väliin Kemissä – pelastuslaitos saapui hätiin

Lapsen jalka jäi pol­ku­pyö­rän pin­no­jen väliin Kemissä – pe­las­tus­lai­tos saapui hätiin

16.07.2021 15:52
Tilaajille
Viikon kuva: Työn sankarit
Kolumni

Viikon kuva: Työn san­ka­rit

15.07.2021 22:48
Tilaajille
Blind Channelin ensimmäinen esiintyminen Euroviisujen jälkeen järjestetään Kemissä

Blind Chan­ne­lin en­sim­mäi­nen esiin­ty­mi­nen Eu­ro­vii­su­jen jälkeen jär­jes­te­tään Kemissä

07.07.2021 10:10 1
Tilaajille
Kemissä evakuoitiin kerrrostalo savun takia sunnuntaiaamuna

Kemissä eva­kuoi­tiin kerr­ros­ta­lo savun takia sun­nun­taiaa­mu­na

04.07.2021 10:28
Tilaajille
Hallitus myönsi Kemi-Torniolle 12,75 miljoonaa euroa Veitsiluodosta koituvien vahinkojen minimoimiseen– Kemin kaupunginjohtaja: "Tämä on oikein hyvä alku"

Hal­li­tus myönsi Ke­mi-Tor­niol­le 12,75 mil­joo­naa euroa Veit­si­luo­dos­ta koi­tu­vien va­hin­ko­jen mi­ni­moi­mi­seen– Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Tämä on oikein hyvä alku"

29.06.2021 17:18 1
Tilaajille

Epäi­lyt­tä­vä paketti löytyi Hepolan koulun sii­vous­tal­kois­sa

25.05.2021 12:24
Puolet kuuden asunnon rivitalosta tuhoutui rajussa tulipalossa Kemissä, asukkaille järjestettiin yöllä sijaismajoitus

Puolet kuuden asunnon ri­vi­ta­los­ta tu­hou­tui rajussa tu­li­pa­los­sa Ke­mis­sä, asuk­kail­le jär­jes­tet­tiin yöllä si­jais­ma­joi­tus

07.05.2021 09:48
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin sellutehtaalla kaasuvaarahälytys

Metsä Groupin Kemin sel­lu­teh­taal­la kaa­su­vaa­ra­hä­ly­tys

06.05.2021 13:29
Tilaajille
Muistojen Veitsiluoto – "Vanhalla Popedalla matkaa tehtiin ja oltiin saapanähä-mietteissä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­jen Veit­si­luo­to – "Van­hal­la Po­pe­dal­la matkaa tehtiin ja oltiin saa­pa­nä­hä-miet­teis­sä"

01.05.2021 07:04
Tilaajille
Sadan vuoden tarina – vanhat kuvat ja kartat kertovat, miten pienestä ja neitseellisestä saaresta kasvoi valtava Veitsiluoto

Sadan vuoden tarina – vanhat kuvat ja kartat ker­to­vat, miten pie­nes­tä ja neit­seel­li­ses­tä saa­res­ta kasvoi valtava Veit­si­luo­to

24.04.2021 11:53 6
Tilaajille
Kemissä kootaan tukiverkostoa Veitsiluodon työntekijöiden auttamiseksi – paikallisia yhdistyksiä kutsutaan mukaan

Kemissä kootaan tu­ki­ver­kos­toa Veit­si­luo­don työn­te­ki­jöi­den aut­ta­mi­sek­si – pai­kal­li­sia yh­dis­tyk­siä kut­su­taan mukaan

23.04.2021 19:10 4
Tilaajille
Yhden tehtaan varassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yhden tehtaan varassa

22.04.2021 06:45
Tilaajille
Kemin työttömyys voi nousta pahimmassa tapauksessa jopa 20 prosenttiin Veitsiluodon tehtaan sulkemisen vuoksi

Kemin työt­tö­myys voi nousta pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa jopa 20 pro­sent­tiin Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­sen vuoksi

20.04.2021 18:08 1
Tilaajille
Katupölyn harjaus alkaa Rovaniemellä luultavasti ensi viikolla – Lumisateet saattavat sekoittaa aikataulua

Ka­tu­pö­lyn harjaus alkaa Ro­va­nie­mel­lä luul­ta­vas­ti ensi vii­kol­la – Lu­mi­sa­teet saat­ta­vat se­koit­taa ai­ka­tau­lua

10.04.2021 18:25 9
Tilaajille
Mikrossa kärähtänyt ruoka savutti sankasti kemiläisessä kerrostaloasunnossa – naapuritkin evakuoitiin käryn takia

Mik­ros­sa kä­räh­tä­nyt ruoka savutti san­kas­ti ke­mi­läi­ses­sä ker­ros­ta­loa­sun­nos­sa – naa­pu­rit­kin eva­kuoi­tiin käryn takia

02.04.2021 12:54
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan perustuksien teräsbetonipaaluja pitkin voisi kävellä Kemistä Utsjoelle asti – maahan isketään peräti 600 kilometriä paalua vuoden loppuun mennessä

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan pe­rus­tuk­sien te­räs­be­to­ni­paa­lu­ja pitkin voisi kävellä Kemistä Uts­joel­le asti – maahan is­ke­tään peräti 600 ki­lo­met­riä paalua vuoden loppuun men­nes­sä

12.03.2021 06:30 2
Tilaajille