Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kemi
Kemin matkailun vetonaulan jäänmurtaja Sammon ensimmäiset risteilyt on peruttu konevian vuoksi – tilalle tuleva vara-alus M/S Kökar aloittaa perjantaina risteilyt Kemin edustalla

Kemin mat­kai­lun ve­to­nau­lan jään­mur­ta­ja Sammon en­sim­mäi­set ris­tei­lyt on peruttu ko­ne­vian vuoksi – tilalle tuleva va­ra-alus M/S Kökar aloit­taa per­jan­tai­na ris­tei­lyt Kemin edus­tal­la

21.12.2022 16:44 5
Tilaajille
Ajoksen meriväylän syvennystyöt jatkuvat jäiden lähdettyä

Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­nys­työt jat­ku­vat jäiden läh­det­tyä

20.12.2022 09:37
Tilaajille
Ronny Brännkärr viilasi sekauinnin Suomen ennätystään – MM-uinnit odottavat

Ronny Bränn­kärr viilasi se­ka­uin­nin Suomen en­nä­tys­tään – MM-uin­nit odot­ta­vat

13.11.2022 09:44
Outokummun huippuvuosi antaa hyvät eväät siirtymässä päästöttömään teräkseen – "Se on otettu erittäin hyvin vastaan"

Ou­to­kum­mun huip­pu­vuo­si antaa hyvät eväät siir­ty­mäs­sä pääs­töt­tö­mään te­räk­seen – "Se on otettu erit­täin hyvin vas­taan"

03.11.2022 15:32 1
Tilaajille
Kemin K-Citymarketin energiankulutus väheni reilusti uudistuksen yhteydessä – K-ryhmän myynti nousi Lapissa seitsemän prosenttia tammi–syyskuussa

Kemin K-Ci­ty­mar­ke­tin ener­gian­ku­lu­tus väheni rei­lus­ti uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä – K-ryh­män myynti nousi Lapissa seit­se­män pro­sent­tia tam­mi–­syys­kuus­sa

27.10.2022 14:08 1
Tilaajille
Ensimmäinen puujuna kulki sujuvasti uusia raiteita pitkin Metsä Fibren Kemin tehdasalueelle – aikanaan 600 metrin pituisia puujunia kulkee 8–10 päivässä uudelle biotuotetehtaalle

En­sim­mäi­nen puujuna kulki su­ju­vas­ti uusia rai­tei­ta pitkin Metsä Fibren Kemin teh­das­alueel­le – ai­ka­naan 600 metrin pi­tui­sia puu­ju­nia kulkee 8–10 päi­väs­sä uudelle bio­tuo­te­teh­taal­le

26.10.2022 17:24 6
Tilaajille
Kemiin tekstiilikuitutehdasta suunnittelevan yrityksen ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, mutta natura-arvioinnin se joutuu ehkä tekemään

Kemiin teks­tii­li­kui­tu­teh­das­ta suun­nit­te­le­van yri­tyk­sen ei tar­vit­se tehdä ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­me­net­te­lyä, mutta na­tu­ra-ar­vioin­nin se joutuu ehkä te­ke­mään

24.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Näkyyko tunnelin päässä jo valoa? - kyllä näkyy vastasi kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Näkyyko tun­ne­lin päässä jo valoa? - kyllä näkyy vastasi kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen

22.10.2022 09:20
Kirkkoväki käy vaaleihin – seurakunnan luottamustehtävistä kisaavat yhä harvemmat

Kirk­ko­vä­ki käy vaa­lei­hin – seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä ki­saa­vat yhä har­vem­mat

17.10.2022 06:30
Tilaajille
Yle: Kemiin suunnitellun tekstiilitehtaan aloitus viivästyy

Yle: Kemiin suun­ni­tel­lun teks­tii­li­teh­taan aloitus vii­väs­tyy

15.10.2022 15:29 3
Tilaajille
Kortittomia rattijuoppoja jäi poliisiin haaviin Kemissä lauantaina

Kor­tit­to­mia rat­ti­juop­po­ja jäi po­lii­siin haaviin Kemissä lauan­tai­na

02.10.2022 13:14
Tilaajille
Säiliöstä valui öljyä maahan Kemin Sauvosaaren kentällä

Säi­liös­tä valui öljyä maahan Kemin Sau­vo­saa­ren ken­täl­lä

25.09.2022 18:19
Monitoimihallin rakentamista odotellessa
Pääkirjoitus

Mo­ni­toi­mi­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta odo­tel­les­sa

07.09.2022 19:20
Kemin museoissa vilkkaat kesäkuukaudet - asiakasmäärät kasvoivat lähes 40 prosenttia

Kemin mu­seois­sa vilk­kaat ke­sä­kuu­kau­det - asia­kas­mää­rät kas­voi­vat lähes 40 pro­sent­tia

06.09.2022 12:58
Tilaajille
Miestä pahoinpideltiin teräaseella Kemissä – viime yönä Meri-Lapin poliisia työllistivät rattijuopumus ja autovarkaudet

Miestä pa­hoin­pi­del­tiin te­rä­aseel­la Kemissä – viime yönä Me­ri-La­pin po­lii­sia työl­lis­ti­vät rat­ti­juo­pu­mus ja au­to­var­kau­det

20.08.2022 10:23
Tilaajille
Seurakisasarja alkaa keskiviikkona Kemistä

Seu­ra­ki­sa­sar­ja alkaa kes­ki­viik­ko­na Kemistä

01.08.2022 15:49
Rahtialus törmäsi ruoppaajaan Kemissä keskiviikkoiltana – palasi satamaan tarkistettavaksi, ruoppaaja jatkoi matkaansa

Rah­ti­alus törmäsi ruop­paa­jaan Kemissä kes­ki­viik­ko­il­ta­na – palasi sa­ta­maan tar­kis­tet­ta­vak­si, ruop­paa­ja jatkoi mat­kaan­sa

07.07.2022 17:00
Tilaajille
Ulkoilijat pääsevät kulkemaan taas Kemijoen patovallien pengertietä pitkin Kemissä – Metsä Fibren voimajohto valmistui suositun ulkoilureitin kohdalla

Ul­koi­li­jat pää­se­vät kul­ke­maan taas Ke­mi­joen pa­to­val­lien pen­ger­tie­tä pitkin Kemissä – Metsä Fibren voi­ma­joh­to val­mis­tui suo­si­tun ul­koi­lu­rei­tin koh­dal­la

19.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Ikäihmisten perhehoito yleistyy Lapissa – Kemi aloittaa hoitomuodon tarjoamisen ensi syksynä

Ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to yleis­tyy Lapissa – Kemi aloit­taa hoi­to­muo­don tar­joa­mi­sen ensi syksynä

15.06.2022 19:31
Tilaajille
Rovaniemen Neste K Reissumiehen kauppiaiksi Virpi ja Harri Pitkänen – jatkavat liikenneasemayrittäjinä myös Kemissä

Ro­va­nie­men Neste K Reis­su­mie­hen kaup­piaik­si Virpi ja Harri Pit­kä­nen – jat­ka­vat lii­ken­ne­ase­ma­yrit­tä­ji­nä myös Kemissä

09.06.2022 12:53
Tilaajille