Ukrainan sota: Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Kunnat
Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita 6,5–11 miljoonalla eurolla

Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyö­räi­lyä edis­tä­viä hank­kei­ta 6,5–11 mil­joo­nal­la eurolla

11.07.2022 19:23
Tilaajille
Vertailu: Eniten pankkiautomaatteja asukaslukuun suhteutettuna löytyy Pelkosenniemeltä – Enontekiö ja Utsjoki ovat kokonaan vailla automaattia

Ver­tai­lu: Eniten pank­kiau­to­maat­te­ja asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na löytyy Pel­ko­sen­nie­mel­tä – Enon­te­kiö ja Utsjoki ovat ko­ko­naan vailla au­to­maat­tia

05.07.2022 19:05 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 30 uuden sote-vakanssin perustamisesta käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa – kaupunginjohtaja käytti asiassa otto-oikeutta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan päätös 30 uuden so­te-va­kans­sin pe­rus­ta­mi­ses­ta kä­si­tel­lään uu­del­leen kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – kau­pun­gin­joh­ta­ja käytti asiassa ot­to-oi­keut­ta

05.07.2022 16:01 10
Tilaajille
TE-uudistus on tuomassa kunnille lisälaskun – Tornion ja Kemin rahoitus jää pahasti vajaaksi

TE-uu­dis­tus on tuo­mas­sa kun­nil­le li­sä­las­kun – Tornion ja Kemin ra­hoi­tus jää pahasti va­jaak­si

30.06.2022 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aa­lis­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to olisi lot­to­voit­to

13.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen asiaa Lapin liitto ajaa?

12.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien rooli kaipaa sel­kiyt­tä­mis­tä

07.04.2022 05:00
Tilaajille
Kunnat ja hyvinvointialueet ovat ennen näkemättömän rekrytointikilpailun edessä – häviäjien osa ei ole häävi
Pääkirjoitus

Kunnat ja hy­vin­voin­tia­lueet ovat ennen nä­ke­mät­tö­män rek­ry­toin­ti­kil­pai­lun edessä – hä­viä­jien osa ei ole häävi

27.03.2022 20:00 1
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri palauttaa jäsenkunnilleen 14 miljoonaa euroa

Sai­raan­hoi­to­pii­ri pa­laut­taa jä­sen­kun­nil­leen 14 mil­joo­naa euroa

26.01.2022 11:00
Tilaajille
Keskitytään soten rakentamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­ki­ty­tään soten ra­ken­ta­mi­seen

10.12.2021 05:52 3
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Sote tulee ja kunnat ovat mur­rok­ses­sa

24.11.2021 18:24
Investoinnit vesihuoltoon tuplattava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit ve­si­huol­toon tup­lat­ta­va

17.11.2021 04:30
Tilaajille
Liikuntamahdollisuuksia on edistettävä, koska lasten ja nuorten innostaminen liikuntaan on ensiarvoisen tärkeää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia on edis­tet­tä­vä, koska lasten ja nuorten in­nos­ta­mi­nen lii­kun­taan on en­si­ar­voi­sen tärkeää

03.11.2021 06:00
Tilaajille
Rappeutuuko varhaiskasvatus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rap­peu­tuu­ko var­hais­kas­va­tus?

02.11.2021 05:00
Tilaajille
Tuulivoimarakentamiseen tarvitaan laajempaa ennakkosuunnittelua, jotta homma ei mene jatkuvaksi riitelyksi
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan laa­jem­paa en­nak­ko­suun­nit­te­lua, jotta homma ei mene jat­ku­vak­si rii­te­lyk­si

29.10.2021 05:00 8
Tilaajille
Kokonaisvaltaisempaa tuulivoimasuunnittelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ko­nais­val­tai­sem­paa tuu­li­voi­ma­suun­nit­te­lua

28.10.2021 05:00 4
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää vanhustenkotiyhdistyksen neljän kiinteistön luovuttamista kunnalle

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää van­hus­ten­ko­ti­yh­dis­tyk­sen neljän kiin­teis­tön luo­vut­ta­mis­ta kun­nal­le

28.09.2021 08:53 1
Tilaajille
Kunnat eivät selviäisi lakisääteisistä tehtävistään ilman omaishoitajia, silti he eivät saa ansaitsemaansa kunnioitusta
Pääkirjoitus

Kunnat eivät sel­viäi­si la­ki­sää­tei­sis­tä teh­tä­vis­tään ilman omais­hoi­ta­jia, silti he eivät saa an­sait­se­maan­sa kun­nioi­tus­ta

26.09.2021 19:00 4
Tilaajille
Kunnilla on edessään valtava uudistus – pakkoliitoksia ei ajeta, mutta kuntaliitoksiin on valmistauduttu

Kun­nil­la on edes­sään valtava uu­dis­tus – pak­ko­lii­tok­sia ei ajeta, mutta kun­ta­lii­tok­siin on val­mis­tau­dut­tu

22.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappia hyö­dyt­tä­vä kai­vos­ve­ro oikea rat­kai­su

17.09.2021 05:15 5
Tilaajille