Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Kunnat
Sairaanhoitopiiri palauttaa jäsenkunnilleen 14 miljoonaa euroa

Sai­raan­hoi­to­pii­ri pa­laut­taa jä­sen­kun­nil­leen 14 mil­joo­naa euroa

26.01.2022 11:00
Tilaajille
Keskitytään soten rakentamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­ki­ty­tään soten ra­ken­ta­mi­seen

10.12.2021 05:52 3
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Sote tulee ja kunnat ovat mur­rok­ses­sa

24.11.2021 18:24
Investoinnit vesihuoltoon tuplattava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit ve­si­huol­toon tup­lat­ta­va

17.11.2021 04:30
Tilaajille
Liikuntamahdollisuuksia on edistettävä, koska lasten ja nuorten innostaminen liikuntaan on ensiarvoisen tärkeää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia on edis­tet­tä­vä, koska lasten ja nuorten in­nos­ta­mi­nen lii­kun­taan on en­siar­voi­sen tärkeää

03.11.2021 06:00
Tilaajille
Rappeutuuko varhaiskasvatus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rap­peu­tuu­ko var­hais­kas­va­tus?

02.11.2021 05:00
Tilaajille
Tuulivoimarakentamiseen tarvitaan laajempaa ennakkosuunnittelua, jotta homma ei mene jatkuvaksi riitelyksi
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan laa­jem­paa en­nak­ko­suun­nit­te­lua, jotta homma ei mene jat­ku­vak­si rii­te­lyk­si

29.10.2021 05:00 8
Tilaajille
Kokonaisvaltaisempaa tuulivoimasuunnittelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ko­nais­val­tai­sem­paa tuu­li­voi­ma­suun­nit­te­lua

28.10.2021 05:00 4
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää vanhustenkotiyhdistyksen neljän kiinteistön luovuttamista kunnalle

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää van­hus­ten­ko­ti­yh­dis­tyk­sen neljän kiin­teis­tön luo­vut­ta­mis­ta kun­nal­le

28.09.2021 08:53 1
Tilaajille
Kunnat eivät selviäisi lakisääteisistä tehtävistään ilman omaishoitajia, silti he eivät saa ansaitsemaansa kunnioitusta
Pääkirjoitus

Kunnat eivät sel­viäi­si la­ki­sää­tei­sis­tä teh­tä­vis­tään ilman omais­hoi­ta­jia, silti he eivät saa an­sait­se­maan­sa kun­nioi­tus­ta

26.09.2021 19:00 4
Tilaajille
Kunnilla on edessään valtava uudistus – pakkoliitoksia ei ajeta, mutta kuntaliitoksiin on valmistauduttu

Kun­nil­la on edes­sään valtava uu­dis­tus – pak­ko­lii­tok­sia ei ajeta, mutta kun­ta­lii­tok­siin on val­mis­tau­dut­tu

22.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappia hyö­dyt­tä­vä kai­vos­ve­ro oikea rat­kai­su

17.09.2021 05:15 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit­ko kuntien pe­las­tus?

14.09.2021 05:30
Tilaajille
Pesti Tornion kaupunginjohtajana päättyy Kojamon ja koronan vuonna – Timo Nousiaisen aikana rajakaupunki on noussut otsikoihin ja maailmankartalle

Pesti Tornion kau­pun­gin­joh­ta­ja­na päättyy Kojamon ja koronan vuonna – Timo Nou­siai­sen aikana ra­ja­kau­pun­ki on noussut ot­si­koi­hin ja maail­man­kar­tal­le

03.07.2021 17:00 10
Tilaajille
Yhteisrahoitusmallissa unohdettu kumppanuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­ra­hoi­tus­mal­lis­sa unoh­det­tu kump­pa­nuus

23.06.2021 08:42
Tilaajille
Nyt on suun vuoro
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on suun vuoro

12.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Kuka hoitaa omaishoitajaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka hoitaa omais­hoi­ta­jaa?

10.06.2021 21:15
Tilaajille
Vireä kunta on tulijan mieleen – Maija Pihlajamäki aloitti Ylitornion kunnanjohtajana

Vireä kunta on tulijan mieleen – Maija Pih­la­ja­mä­ki aloitti Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja­na

05.06.2021 15:00 5
Tilaajille
Kansallispuisto ja kaivos ovat pelkkiä utopioita niin kauan, kun kuntapäättäjät niitä vastustavat
Pääkirjoitus

Kan­sal­lis­puis­to ja kaivos ovat pelkkiä uto­pioi­ta niin kauan, kun kun­ta­päät­tä­jät niitä vas­tus­ta­vat

18.05.2021 07:54 7
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus jumittui runkovesiputkimaksujen perintään

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus ju­mit­tui run­ko­ve­si­put­ki­mak­su­jen pe­rin­tään

27.04.2021 09:27
Tilaajille