Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kasvisruoka
Näin saat umamia kasvisruokiin – "lihaisa" on yksi viidestä perusmausta, jonka tuot ruokaan ilman lihaakin

Näin saat umamia kas­vis­ruo­kiin – "li­hai­sa" on yksi vii­des­tä pe­rus­maus­ta, jonka tuot ruokaan ilman li­haa­kin

23.11.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­tä vas­tuu­ton ruo­ka­pää­tös

17.11.2023 06:30 1
Näin korvaat maitovalmisteet ja munan – sekasyöjänkin kannattaa opetella muutama vegaanisen ruoanlaiton niksi

Näin korvaat mai­to­val­mis­teet ja munan – se­ka­syö­jän­kin kan­nat­taa ope­tel­la muutama ve­gaa­ni­sen ruoan­lai­ton niksi

09.11.2023 06:30
Tilaajille
Rovaniemi oikoo koulujen kasvisruoan tulevaisuutta: tuore päätös erikoiskasvisruokavaliosta koskee toistaiseksi vain kuluvaa vuotta

Ro­va­nie­mi oikoo kou­lu­jen kas­vis­ruoan tu­le­vai­suut­ta: tuore päätös eri­kois­kas­vis­ruo­ka­va­lios­ta koskee tois­tai­sek­si vain kuluvaa vuotta

31.10.2023 16:20 6
Tilaajille
Rovaniemi muuttaa kasvisruoan erityisruokavalioksi – muutos tehdään jo parin viikon päästä

Ro­va­nie­mi muuttaa kas­vis­ruoan eri­tyis­ruo­ka­va­liok­si – muutos tehdään jo parin viikon päästä

30.10.2023 13:24 18
Tilaajille
Lähes jokainen suomalainen syö edelleen liikaa kovaa rasvaa –  lihoista suurin kovan rasvan lähde on naudanliha

Lähes jo­kai­nen suo­ma­lai­nen syö edel­leen liikaa kovaa rasvaa – li­hois­ta suurin kovan rasvan lähde on nau­dan­li­ha

19.08.2023 17:00 22
Hampparit ja tavikset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hamp­pa­rit ja ta­vik­set

14.08.2023 05:01
Rovaniemen koulujen kasvisruokapäivistä aloitteen tehnyt Johannes Ahola kävi kokeilemassa, miten idea toimii käytännössä– "On kohtapa rikollista, jos oppilaiden pitää syödä vartissa"

Ro­va­nie­men kou­lu­jen kas­vis­ruo­ka­päi­vis­tä aloit­teen tehnyt Jo­han­nes Ahola kävi ko­kei­le­mas­sa, miten idea toimii käy­tän­nös­sä– "On kohtapa ri­kol­lis­ta, jos op­pi­lai­den pitää syödä var­tis­sa"

18.03.2023 07:20 19
Tilaajille
Parempaa ruokaa koululaisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa ruokaa kou­lu­lai­sil­le

27.02.2023 05:29 3
Nuori ruokavaikuttaja Jere Ollonen toimii fiksusti, mutta aikuiset joutavat nurkkaan häpeämään
Kolumni

Nuori ruo­ka­vai­kut­ta­ja Jere Ollonen toimii fik­sus­ti, mutta ai­kui­set jou­ta­vat nurk­kaan hä­peä­mään

16.02.2023 06:00 17
Kasvisruoalla on terveyshyötyjä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kas­vis­ruoal­la on ter­veys­hyö­ty­jä

28.12.2022 05:30
Tilaajille
Kasviproteiinit ovat tulleet jäädäkseen, ja se kertoo muutoksen nopeudesta – näillä resepteillä saat halutessasi kasvisruokaan lihan makua

Kas­vi­pro­teii­nit ovat tulleet jää­däk­seen, ja se kertoo muu­tok­sen no­peu­des­ta – näillä re­sep­teil­lä saat ha­lu­tes­sa­si kas­vis­ruo­kaan lihan makua

22.09.2022 07:49 1
Tilaajille
Kansien välissä: Itse tehdyt kasviseväät mukaan retkelle

Kansien vä­lis­sä: Itse tehdyt kas­vis­eväät mukaan ret­kel­le

06.07.2022 12:49
Tilaajille
Kasvisruoka myy, mutta ei kaikkialla – "Mielelläni tarjoaisin enemmän kasvisvaihtoehtoja, jos sille olisi tilausta"

Kas­vis­ruo­ka myy, mutta ei kaik­kial­la – "Mie­lel­lä­ni tar­joai­sin enemmän kas­vis­vaih­toeh­to­ja, jos sille olisi ti­laus­ta"

05.07.2022 18:43 2
Tilaajille
Yhden kurkun hinnalla saa kaksi kiloa punajuurta – satokausiajattelu pienentää ruokalaskua ja on ekologisesti kestävämpää kuin kalliin kasvihuoneruuan syöminen

Yhden kurkun hin­nal­la saa kaksi kiloa pu­na­juur­ta – sa­to­kau­si­ajat­te­lu pie­nen­tää ruo­ka­las­kua ja on eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väm­pää kuin kalliin kas­vi­huo­ne­ruuan syö­mi­nen

23.02.2022 19:30 4
Tilaajille
Perinteistä ruokaa kasvismaidoista – näin hamppujuusto, kermainen uunipuuro, mantelisoppa, metsäpata ja sienikantsikka valmistuvat ilman eläinperäisiä tuotteita

Pe­rin­teis­tä ruokaa kas­vis­mai­dois­ta – näin hamp­pu­juus­to, ker­mai­nen uu­ni­puu­ro, man­te­li­sop­pa, met­sä­pa­ta ja sie­ni­kant­sik­ka val­mis­tu­vat ilman eläin­pe­räi­siä tuot­tei­ta

14.10.2021 06:30
Tilaajille
Nyt alkaa grillauksen vihreä vallankumous – asettele ritilälle esimerkiksi kukkakaalia, paprikoita tai herkkusieniä vartaassa

Nyt alkaa gril­lauk­sen vihreä val­lan­ku­mous – aset­te­le ri­ti­läl­le esi­mer­kik­si kuk­ka­kaa­lia, pap­ri­koi­ta tai herk­ku­sie­niä var­taas­sa

01.07.2021 06:30
Tilaajille
Vuoden jutut: Onko kaurabuumi pelkkä muoti-ilmiö? Toimittaja tutki satoja tuotteita ja yllättyi – esimerkiksi vaikutus kolesteroliin kannattaa laskea tarkkaan

Vuoden jutut: Onko kau­ra­buu­mi pelkkä muo­ti-il­miö? Toi­mit­ta­ja tutki satoja tuot­tei­ta ja yl­lät­tyi – esi­mer­kik­si vai­ku­tus ko­les­te­ro­liin kan­nat­taa laskea tark­kaan

28.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Paljon porua proteiinista
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Paljon porua pro­teii­nis­ta

11.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Kolumni: Tanskassa pohdittua – onko lappilainen ituhippeilyni velkaa automarketeille?
Kolumni

Ko­lum­ni: Tans­kas­sa poh­dit­tua – onko lap­pi­lai­nen itu­hip­pei­ly­ni velkaa au­to­mar­ke­teil­le?

14.01.2020 14:31