suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Reseptit
Kuukausi
Kuivamuonasta mökkigurmeeta – kun kylmätila on kortilla, panosta kuivamuonakaapin sisältöön

Kui­va­muo­nas­ta mök­ki­gur­mee­ta – kun kyl­mä­ti­la on kor­til­la, panosta kui­va­muo­na­kaa­pin si­säl­töön

23.06.2022 06:30
Tilaajille
Kokosimme täydellisen hampurilaisen itse tehdyn bataattisämpylän väliin

Ko­ko­sim­me täy­del­li­sen ham­pu­ri­lai­sen itse tehdyn ba­taat­ti­säm­py­län väliin

16.06.2022 06:30
Tilaajille
Poimi pöytään nokkonen ja voikukka –  Villivihannesten satokausi on Suomessa pitkä ja jokamiehen oikeudet sallivat laajat keräilyoikeudet

Poimi pöytään nok­ko­nen ja voi­kuk­ka –  Vil­li­vi­han­nes­ten sa­to­kau­si on Suo­mes­sa pitkä ja jo­ka­mie­hen oi­keu­det sal­li­vat laajat ke­räi­ly­oi­keu­det

09.06.2022 06:30
Tilaajille
Uudet perunat ja kesäinen kalapöytä kutsuvat herkuttelemaan – arkinen lohi saa uutta särmää, kun siitä tekee vaikkapa japanilaista tatakia

Uudet perunat ja ke­säi­nen ka­la­pöy­tä kut­su­vat her­kut­te­le­maan – arkinen lohi saa uutta särmää, kun siitä tekee vaik­ka­pa ja­pa­ni­lais­ta tatakia

02.06.2022 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Suolaisesta pannukakusta saa täydellisen kesälounaan – pannari on klassikko, joka taipuu moneksi

Suo­lai­ses­ta pan­nu­ka­kus­ta saa täy­del­li­sen ke­sä­lou­naan – pannari on klas­sik­ko, joka taipuu moneksi

26.05.2022 06:30 1
Tilaajille
Aina on tilaa pienelle herkulle – makeat sormisyötävät ovat hauskoja tarjottavia kesän juhliin, eivätkä ne vaadi tuntikausien näpertelyä

Aina on tilaa pie­nel­le her­kul­le – makeat sor­mi­syö­tä­vät ovat haus­ko­ja tar­jot­ta­via kesän juh­liin, eivätkä ne vaadi tun­ti­kau­sien nä­per­te­lyä

19.05.2022 06:30
Tilaajille
Tee-se-itse: Pakastekeksit

Tee-se-it­se: Pa­kas­te­kek­sit

13.05.2022 06:15
Tilaajille
Omannäköiset juhlat onnistuvat stressaamattakin – Taattua reseptiä hauskoihin juhliin ei ole olemassa, mutta hyvin varautumalla onnistuu varmemmin

Oman­nä­köi­set juhlat on­nis­tu­vat stres­saa­mat­ta­kin – Taattua re­sep­tiä haus­koi­hin juhliin ei ole ole­mas­sa, mutta hyvin va­rau­tu­mal­la on­nis­tuu var­mem­min

12.05.2022 06:30
Tilaajille
Urakointia ruokapalkalla – kevään ja alkukesän talkooporukoille maistuvat lohikeitto, peruna-jauhelihavuoka ja mustikkapiirakka

Ura­koin­tia ruo­ka­pal­kal­la – kevään ja al­ku­ke­sän tal­koo­po­ru­koil­le mais­tu­vat lo­hi­keit­to, pe­ru­na-jau­he­li­ha­vuo­ka ja mus­tik­ka­pii­rak­ka

05.05.2022 06:30
Tilaajille
Nuudelit ovat trendikästä perinneruokaa parhaimmillaan – erilaisia nuudeleita on paljon, mutta mitä eroa niillä on?

Nuu­de­lit ovat tren­di­käs­tä pe­rin­ne­ruo­kaa par­haim­mil­laan – eri­lai­sia nuu­de­lei­ta on paljon, mutta mitä eroa niillä on?

28.04.2022 06:30
Tilaajille
Umami tuo ruokaan syvämakua – Näillä tekniikoilla lisäät ruokien aromia entisestään

Umami tuo ruokaan sy­vä­ma­kua – Näillä tek­nii­koil­la lisäät ruokien aromia en­ti­ses­tään

21.04.2022 06:30
Tilaajille
Vihreä parsa on kevään odotettu herkku – Yksinkertainen salaatti parsasta ja nuudeleista tuo pöytään raikkaan tuulahduksen aasialaisesta makumaailmasta

Vihreä parsa on kevään odo­tet­tu herkku – Yk­sin­ker­tai­nen sa­laat­ti par­sas­ta ja nuu­de­leis­ta tuo pöytään raik­kaan tuu­lah­duk­sen aa­sia­lai­ses­ta ma­ku­maail­mas­ta

14.04.2022 06:30
Tilaajille
Pääsiäisenä iloitaan heräävästä keväästä – Perhe ja läheiset kokoontuvat nauttimaan juhlakauden herkuista yhteisen pöydän ääreen

Pää­siäi­se­nä iloi­taan he­rää­väs­tä ke­vääs­tä – Perhe ja lä­hei­set ko­koon­tu­vat naut­ti­maan juh­la­kau­den her­kuis­ta yh­tei­sen pöydän ääreen

07.04.2022 06:30
Tilaajille
Tee ruokaa Ukrainasta Ukrainalle – osoita tukea kokkaamalla varenykyjä, syrnikkejä ja vihreää borssikeittoa

Tee ruokaa Uk­rai­nas­ta Uk­rai­nal­le – osoita tukea kok­kaa­mal­la va­re­ny­ky­jä, syr­nik­ke­jä ja vihreää bors­si­keit­toa

31.03.2022 06:30
Tilaajille
Karvas pala purtavaksi: maksapihvi on monen herkkuruoka mutta myös kouluruokainhokki, koska karvaat maut jakavat ihmiset kahtia – Tähän on syynsä

Karvas pala pur­ta­vak­si: mak­sa­pih­vi on monen herk­ku­ruo­ka mutta myös kou­lu­ruo­kain­hok­ki, koska karvaat maut jakavat ihmiset kahtia – Tähän on syynsä

24.03.2022 06:30
Tilaajille
Herkulliset yrttireseptit tuovat kevään keittiöön – Näin pidät tuoreita yrttejä hengissä muutaman päivän, jos et saa käytettyä niitä heti

Her­kul­li­set yrt­ti­re­sep­tit tuovat kevään keit­tiöön – Näin pidät tuo­rei­ta yrttejä hen­gis­sä muu­ta­man päivän, jos et saa käy­tet­tyä niitä heti

17.03.2022 06:30
Tilaajille
Näin voit helpottaa arkea – jätä kauppareissut tekemättä ja nauti silti kokkaamisesta

Näin voit hel­pot­taa arkea – jätä kaup­pa­reis­sut te­ke­mät­tä ja nauti silti kok­kaa­mi­ses­ta

10.03.2022 06:30
Tilaajille
Maustekastikehyllyn uudet suosikit ovat vuosisatojen kehittelyn tulos – näillä resepteillä adjika, gochujang ja chipotle tulevat tutuiksi

Maus­te­kas­ti­ke­hyl­lyn uudet suo­si­kit ovat vuo­si­sa­to­jen ke­hit­te­lyn tulos – näillä re­sep­teil­lä adjika, goc­hu­jang ja chi­pot­le tulevat tu­tuik­si

03.03.2022 06:30
Tilaajille
Piristä possua kirpeällä kimchillä – happamat maut kuuluvat niin aasialaiseen kuin suomalaiseen perinteeseen

Piristä possua kir­peäl­lä kimc­hil­lä – hap­pa­mat maut kuu­lu­vat niin aa­sia­lai­seen kuin suo­ma­lai­seen pe­rin­tee­seen

24.02.2022 06:30
Tilaajille
Laskiainen on helmikuun herkkuhetki – täytteestä ei tarvitse nyt kiistellä, sillä hillolle ja mantelimassalle löytyy uusi vaihtoehto

Las­kiai­nen on hel­mi­kuun herk­ku­het­ki – täyt­tees­tä ei tar­vit­se nyt kiis­tel­lä, sillä hil­lol­le ja man­te­li­mas­sal­le löytyy uusi vaih­to­eh­to

17.02.2022 06:30 1
Tilaajille