Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Peräpohjolan Opisto

Iman ja Raed Al­jo­ra­ni pa­ke­ni­vat Ira­kis­ta ku­mi­ve­neel­lä – Uusi koti löytyi Tor­nios­ta: "Kun vihdoin pää­sim­me Suo­meen, en ollut uskoa sitä"

17.07.2021 11:00 1
Tilaajille

Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­sa alkaa syk­syl­lä uusi kou­lu­tus

18.06.2021 09:09
Tilaajille
Mainos Peräpohjolan Opisto

Pe­rä­poh­jo­lan Opisto tarjoaa nyt myös am­ma­til­lis­ta työ­voi­ma­kou­lu­tus­ta

27.01.2021 06:00

Tornion kau­pun­gin­val­tuus­to koolla kello 18 – Katso kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sa Timo Nou­siai­sen ja Jukka Kujalan kesken suorana tästä

25.01.2021 17:18

Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sai am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mis­lu­van

10.12.2020 22:40
Tilaajille
Mainos Peräpohjolan Opisto

Kauniin Tor­nion­joen var­rel­la si­jait­se­va Hotelli Joen­ta­lo hurmaa his­to­rial­laan – ”Tar­joam­me ma­joi­tus­pal­ve­lui­den lisäksi avaimet käteen -kou­lu­tus- ja ko­kous­pa­ke­tit vaa­ti­vam­paan­kin tar­pee­seen”

19.08.2020 06:00

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus ja Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

08.01.2020 14:19
Tilaajille
Mainos Peräpohjolan Opisto

Sek­suaa­li­neu­vo­jan kou­lu­tus avaa ym­mär­rys­tä su­ku­puo­li­suu­den mo­ni­nai­suu­teen ja antaa val­miuk­sia ottaa sek­suaa­li­suus pu­heek­si eri työ­ken­til­lä

08.01.2020 06:00
Mainos Peräpohjolan Opisto

Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­ta voi nyt val­mis­tua myös las­ten­oh­jaa­jak­si – ”Hy­vil­le työn­te­ki­jöil­le löytyy aina töitä ja meidän opis­ke­li­jam­me työl­lis­ty­vät alueel­li­ses­ti todella hyvin”

30.01.2019 06:00