Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Peräpohjolan Opisto
Lastenohjaajakoulutuksessa korostuu rentous ja tekemisen meininki – ”Harva jää työttömäksi valmistuttuaan”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Las­ten­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa ko­ros­tuu rentous ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki – ”Harva jää työt­tö­mäk­si val­mis­tut­tuaan”

11.10.2023 06:00
Niilontaloon merkittävä investointi

Nii­lon­ta­loon mer­kit­tä­vä in­ves­toin­ti

24.06.2023 08:12
Peräpohjolan opisto Torniossa käynnistää Niilontalon opistorakennuksen peruskorjauksen

Pe­rä­poh­jo­lan opisto Tor­nios­sa käyn­nis­tää Nii­lon­ta­lon opis­to­ra­ken­nuk­sen pe­rus­kor­jauk­sen

15.06.2023 21:02
Tilaajille
Peräpohjolan opistosta Torniosta valmistuneet

Pe­rä­poh­jo­lan opis­tos­ta Tor­nios­ta val­mis­tu­neet

30.05.2023 14:28

Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­sa alkaa uusi suomen kielen ja kult­tuu­rin kou­lu­tus – suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti Uk­rai­nas­ta sotaa pa­ke­ne­vil­le

15.06.2022 13:31
Tilaajille
Kuusi vuotta sitten nämä miehet pelkäsivät henkensä puolesta, kaksi vuotta sitten he valmistuivat suomalaisesta peruskoulusta – mitä heille kuuluu nyt?

Kuusi vuotta sitten nämä miehet pel­kä­si­vät hen­ken­sä puo­les­ta, kaksi vuotta sitten he val­mis­tui­vat suo­ma­lai­ses­ta pe­rus­kou­lus­ta – mitä heille kuuluu nyt?

25.12.2021 06:00
Tilaajille
Peräpohjolan Opisto pysyy muutosten mukana – 120-vuotias oppilaitos on lunastanut paikkansa koulutuskentässä

Pe­rä­poh­jo­lan Opisto pysyy muu­tos­ten mukana – 120-vuo­tias op­pi­lai­tos on lu­nas­ta­nut paik­kan­sa kou­lu­tus­ken­täs­sä

05.11.2021 07:00
Tilaajille
Neljä ammatillista oppilaitosta pilotoi yhteisiä verkko-opintoja Lapissa – kokemukset hyviä, kehitystä kaivataan

Neljä am­ma­til­lis­ta op­pi­lai­tos­ta pilotoi yh­tei­siä verk­ko-opin­to­ja Lapissa – ko­ke­muk­set hyviä, ke­hi­tys­tä kai­va­taan

19.10.2021 19:26
Tilaajille
Iman ja Raed Aljorani pakenivat Irakista kumiveneellä – Uusi koti löytyi Torniosta: "Kun vihdoin pääsimme Suomeen, en ollut uskoa sitä"

Iman ja Raed Al­jo­ra­ni pa­ke­ni­vat Ira­kis­ta ku­mi­ve­neel­lä – Uusi koti löytyi Tor­nios­ta: "Kun vihdoin pää­sim­me Suo­meen, en ollut uskoa sitä"

17.07.2021 11:00 2
Tilaajille
Peräpohjolan Opistossa alkaa syksyllä uusi koulutus

Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­sa alkaa syk­syl­lä uusi kou­lu­tus

18.06.2021 09:09
Tilaajille
Peräpohjolan Opisto tarjoaa nyt myös ammatillista työvoimakoulutusta
Mainos Peräpohjolan Opisto

Pe­rä­poh­jo­lan Opisto tarjoaa nyt myös am­ma­til­lis­ta työ­voi­ma­kou­lu­tus­ta

27.01.2021 06:00
Tornion kaupunginvaltuusto koolla kello 18 – Katso kaupunginjohtajakisa Timo Nousiaisen ja Jukka Kujalan kesken suorana tästä

Tornion kau­pun­gin­val­tuus­to koolla kello 18 – Katso kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sa Timo Nou­siai­sen ja Jukka Kujalan kesken suorana tästä

25.01.2021 17:18

Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sai am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mis­lu­van

10.12.2020 22:40
Tilaajille
Kauniin Tornionjoen varrella sijaitseva Hotelli Joentalo hurmaa historiallaan – ”Tarjoamme majoituspalveluiden lisäksi avaimet käteen -koulutus- ja kokouspaketit vaativampaankin tarpeeseen”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Kauniin Tor­nion­joen var­rel­la si­jait­se­va Hotelli Joen­ta­lo hurmaa his­to­rial­laan – ”Tar­joam­me ma­joi­tus­pal­ve­lui­den lisäksi avaimet käteen -kou­lu­tus- ja ko­kous­pa­ke­tit vaa­ti­vam­paan­kin tar­pee­seen”

19.08.2020 06:00

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus ja Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

08.01.2020 14:19
Tilaajille
Seksuaalineuvojan koulutus avaa ymmärrystä sukupuolisuuden moninaisuuteen ja antaa valmiuksia ottaa seksuaalisuus puheeksi eri työkentillä
Mainos Peräpohjolan Opisto

Sek­suaa­li­neu­vo­jan kou­lu­tus avaa ym­mär­rys­tä su­ku­puo­li­suu­den mo­ni­nai­suu­teen ja antaa val­miuk­sia ottaa sek­suaa­li­suus pu­heek­si eri työ­ken­til­lä

08.01.2020 06:00
Peräpohjolan Opistosta voi nyt valmistua myös lastenohjaajaksi – ”Hyville työntekijöille löytyy aina töitä ja meidän opiskelijamme työllistyvät alueellisesti todella hyvin”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­ta voi nyt val­mis­tua myös las­ten­oh­jaa­jak­si – ”Hy­vil­le työn­te­ki­jöil­le löytyy aina töitä ja meidän opis­ke­li­jam­me työl­lis­ty­vät alueel­li­ses­ti todella hyvin”

30.01.2019 06:00