Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Tilaajille

Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sai am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mis­lu­van

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt torniolaiselle Peräpohjolan Opistolle ammatilliseen koulutukseen työvoimakoulutuksen järjestämisluvan ensi vuoden alusta lukien.

Peräpohjolan Opiston rehtori Tatja Karvonen iloitsee opiston saamasta tunnustuksesta ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Ministeriön mukaan opiston koulutuksen sisällöt eivät ole päällekkäisiä muiden järjestäjien tarjoaman työvoimakoulutuksen kanssa.