Lapin Kansa live: Na­pa-Pe­sik­sen naiset saavat vie­raak­seen Kem­pe­leen Kirin – katso suora lähetys tästä

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Peruskorjaus
Kemin virastotalon sisäpiha remontoidaan miljoonalla eurolla – autokannen läpi on tihkunut vettä jo vuosia kellarikerrokseen vesieristyksen pettämisen vuoksi

Kemin vi­ras­to­ta­lon si­sä­pi­ha re­mon­toi­daan mil­joo­nal­la eurolla – au­to­kan­nen läpi on tih­ku­nut vettä jo vuosia kel­la­ri­ker­rok­seen ve­si­eris­tyk­sen pet­tä­mi­sen vuoksi

08.06.2022 18:24
Tilaajille
Keminmaan kunnanvirastolla avajaiset – Peruskorjausremontti pysyi lähes budjetissa ja aikataulussa

Ke­min­maan kun­nan­vi­ras­tol­la ava­jai­set – Pe­rus­kor­jaus­re­mont­ti pysyi lähes bud­je­tis­sa ja ai­ka­tau­lus­sa

11.05.2022 19:55
Vanha Palotunturin autiotupa Posiolla purettiin palasiksi ja kootaan entistä ehommaksi retkeilijöiden käyttöön – aikataulu on keleistä kiinni

Vanha Pa­lo­tun­tu­rin au­tio­tu­pa Po­siol­la pu­ret­tiin pa­la­sik­si ja kootaan entistä ehom­mak­si ret­kei­li­jöi­den käyt­töön – ai­ka­tau­lu on ke­leis­tä kiinni

05.05.2022 16:12
Tilaajille
Lapin kauppakamari vaatii Saimaan kanavan remonttirahoja suunnattavaksi pohjoisen tärkeisiin väyliin – tarkoittaisi käytännössä valtatie 21:n peruskorjaamista kauttaaltaan

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri vaatii Saimaan kanavan re­mont­ti­ra­ho­ja suun­nat­ta­vak­si poh­joi­sen tär­kei­siin väyliin – tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä val­ta­tie 21:n pe­rus­kor­jaa­mis­ta kaut­taal­taan

04.05.2022 14:35 6
Tilaajille
Savukoski korjaa kirjasto-liikuntasalin ensi vuonna

Sa­vu­kos­ki korjaa kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin ensi vuonna

13.04.2022 19:16
Tilaajille
Savukoskella selvitetään kirjasto-liikuntasalin peruskorjausta, sillä rahat eivät välttämättä riitä uuteen

Sa­vu­kos­kel­la sel­vi­te­tään kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin pe­rus­kor­jaus­ta, sillä rahat eivät vält­tä­mät­tä riitä uuteen

16.02.2022 08:04
Tilaajille
Peruskorjauksen kokenut Keminmaan kunnantalo on nyt kunnossa – työntekijöiden vuosien evakkotaival päättyy

Pe­rus­kor­jauk­sen kokenut Ke­min­maan kun­nan­ta­lo on nyt kun­nos­sa – työn­te­ki­jöi­den vuosien evak­ko­tai­val päättyy

11.02.2022 18:00 1
Tilaajille
Vanhaa peruskorjaamalla miljoonatuottoihin – Rovaniemen purkamisvimma ihmetyttää hotelliyrittäjää

Vanhaa pe­rus­kor­jaa­mal­la mil­joo­na­tuot­toi­hin – Ro­va­nie­men pur­ka­mis­vim­ma ih­me­tyt­tää ho­tel­li­yrit­tä­jää

14.12.2021 15:02 13
Tilaajille
Toimittajalta: Kuinka käy Kauppayhtiön hengen?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuinka käy Kaup­pa­yh­tiön hengen?

22.09.2021 09:33
Äkäsjoen sillan peruskorjaus valmistui Kolarissa

Äkäs­joen sillan pe­rus­kor­jaus val­mis­tui Ko­la­ris­sa

21.09.2021 09:50
Tilaajille
Kaikki uusiksi viiden miljoonan euron remontissa – "Vanhaa on vain runko ja marmorilattiat"

Kaikki uusiksi viiden mil­joo­nan euron re­mon­tis­sa – "Vanhaa on vain runko ja mar­mo­ri­lat­tiat"

07.09.2021 18:00 8
Tilaajille
Tornion kaupungintalon peruskorjauksessa otettiin loikka 1970-luvulta 2020-luvulle – Valmista tuli ja aikataulu piti

Tornion kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jauk­ses­sa otet­tiin loikka 1970-lu­vul­ta 2020-lu­vul­le – Val­mis­ta tuli ja ai­ka­tau­lu piti

13.08.2021 18:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iloi­taan uusista ti­lois­ta

28.04.2021 07:00
Tilaajille
Kun Aallon aarteesta tuli ongelma
Kolumni

Kun Aallon aar­tees­ta tuli ongelma

20.02.2021 07:00 11
Tilaajille
Tältä näyttää Ruokasenkadun peruskorjattu osuus: pyöräilijät ja kävelijät saivat lisätilaa, autojen ajorata kaventui

Tältä näyttää Ruo­ka­sen­ka­dun pe­rus­kor­jat­tu osuus: pyö­räi­li­jät ja kä­ve­li­jät saivat li­sä­ti­laa, autojen ajorata ka­ven­tui

10.11.2020 15:02 6
Keminmaan kunnanviraston valtuustosiivestä on enää muisto jäljellä– Purkutyöt jatkuvat vuoden loppuun saakka

Ke­min­maan kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sii­ves­tä on enää muisto jäl­jel­lä– Pur­ku­työt jat­ku­vat vuoden loppuun saakka

29.09.2020 07:00
Tilaajille
Hillatien koulu sai uuden keittiön, pihan ja peruskorjattuja tiloja – Laajennus valmistuu heinäkuussa 2021

Hil­la­tien koulu sai uuden keit­tiön, pihan ja pe­rus­kor­jat­tu­ja tiloja – Laa­jen­nus val­mis­tuu hei­nä­kuus­sa 2021

25.08.2020 07:00
Tilaajille
Rovaniemi kartoittaa väistötilojen tarvetta ja irtisanoo tilavuokria: etätyöt ja työskentelytapojen muutos näkyvät väistötilojen tyhjyytenä – Tornion väistötilat täynnä

Ro­va­nie­mi kar­toit­taa väis­tö­ti­lo­jen tar­vet­ta ja ir­ti­sa­noo ti­la­vuok­ria: etätyöt ja työs­ken­te­ly­ta­po­jen muutos näkyvät väis­tö­ti­lo­jen tyh­jyy­te­nä – Tornion väis­tö­ti­lat täynnä

18.08.2020 18:30
Tilaajille
Keminmaan hallitus siirsi kunnanviraston peruskorjauksesta päättämisen valtuustolle

Ke­min­maan hal­li­tus siirsi kun­nan­vi­ras­ton pe­rus­kor­jauk­ses­ta päät­tä­mi­sen val­tuus­tol­le

01.07.2020 10:54
Tilaajille
Opiskelija kaipaa yksityisyyttä, soluihin on vaikea löytää asukkaita – DAS muuttaa vanhoja soluasuntoja yksiöiksi peruskorjauksien yhteydessä kymmenellä miljoonalla

Opis­ke­li­ja kaipaa yk­si­tyi­syyt­tä, so­lui­hin on vaikea löytää asuk­kai­ta – DAS muuttaa vanhoja so­lu­asun­to­ja yk­siöik­si pe­rus­kor­jauk­sien yh­tey­des­sä kym­me­nel­lä mil­joo­nal­la

29.06.2020 18:33
Tilaajille