Peruskorjaus
Lukijalta Mielipide

Iloi­taan uusista ti­lois­ta

28.04.2021 07:00
Tilaajille
Kolumni

Kun Aallon aar­tees­ta tuli ongelma

20.02.2021 07:00 11
Tilaajille

Tältä näyttää Ruo­ka­sen­ka­dun pe­rus­kor­jat­tu osuus: pyö­räi­li­jät ja kä­ve­li­jät saivat li­sä­ti­laa, autojen ajorata ka­ven­tui

10.11.2020 15:02 6

Ke­min­maan kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sii­ves­tä on enää muisto jäl­jel­lä– Pur­ku­työt jat­ku­vat vuoden loppuun saakka

29.09.2020 07:00
Tilaajille

Hil­la­tien koulu sai uuden keit­tiön, pihan ja pe­rus­kor­jat­tu­ja tiloja – Laa­jen­nus val­mis­tuu hei­nä­kuus­sa 2021

25.08.2020 07:00
Tilaajille

Ro­va­nie­mi kar­toit­taa väis­tö­ti­lo­jen tar­vet­ta ja ir­ti­sa­noo ti­la­vuok­ria: etätyöt ja työs­ken­te­ly­ta­po­jen muutos näkyvät väis­tö­ti­lo­jen tyh­jyy­te­nä – Tornion väis­tö­ti­lat täynnä

18.08.2020 18:30
Tilaajille

Ke­min­maan hal­li­tus siirsi kun­nan­vi­ras­ton pe­rus­kor­jauk­ses­ta päät­tä­mi­sen val­tuus­tol­le

01.07.2020 10:54
Tilaajille

Opis­ke­li­ja kaipaa yk­si­tyi­syyt­tä, so­lui­hin on vaikea löytää asuk­kai­ta – DAS muuttaa vanhoja so­lu­asun­to­ja yk­siöik­si pe­rus­kor­jauk­sien yh­tey­des­sä kym­me­nel­lä mil­joo­nal­la

29.06.2020 18:33
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jaus­ta ly­kä­tään – tilan käyt­tö­tar­koi­tuk­sia ar­vioi­daan vielä uu­del­leen

12.06.2020 15:06 4

Lappi Areenan mil­joo­nan euron pe­rus­kor­jaus on kohta maa­lis­sa – "Kaikki on pyritty hoi­ta­maan ker­ta­junt­tauk­sel­la kun­toon"

04.06.2020 19:45
Tilaajille

”Näistä mon­tuis­ta ei enää pel­käl­lä öl­jy­so­ra­paik­kauk­sil­la sel­vi­tä.” Tor­nios­sa yk­si­tyis­tie kaipaa ki­peäs­ti re­mont­tia – kunto on osak­kai­den vas­tuul­la

11.05.2020 09:44 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mont­ti tulossa sit­ten­kin kau­pun­gin vas­tuul­le – kau­pun­gin oma yhtiö ei sitä pysty te­ke­mään

04.02.2020 21:29
Tilaajille

Kemin uuden ter­veys­kes­kuk­sen tieltä pois läh­te­neil­le yri­tyk­sil­le löy­tyi­vät tilat naa­pu­rus­tos­ta

31.01.2020 07:00
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Kau­pun­gin (vai kau­pun­ki­lais­ten) talo

16.12.2019 07:00
Tilaajille

Ke­min­maa säi­lyt­tää kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sii­ven–­kaik­ki talon osat pe­rus­kor­ja­taan

13.12.2019 17:08
Tilaajille

Tornion kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kau­pun­gin­ta­lon re­mon­toin­nis­ta

09.12.2019 20:53
Tilaajille

Jos val­tuus­to siunaa, Tornio re­mon­toi kau­pun­gin­ta­lon - Vuonna 1973 val­mis­tu­neen talon tek­niik­ka on tullut tiensä päähän

03.12.2019 19:02
Tilaajille

Ke­min­maa val­mis­tau­tuu mil­joo­na­sääs­töi­hin – käyt­tö­ta­lous sakkaa ja in­ves­toin­nit li­sää­vät vel­ka­taak­kaa

11.11.2019 16:51
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kirkon ul­ko­puo­len pe­rus­kor­jaus lop­pu­suo­ral­la – suurin urakka on ollut 20 metrin kor­keu­teen nou­se­vat katon ja tornin korjaus

31.10.2019 06:30
Tilaajille